הקדמה:


חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א-1951 מגדיר מושגים בסיסיים בתחום התעסוקה.

{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א-1951

בחוק מוגדרים מושגי יסוד כמו: שעות עבודה, משמרת לילה, שעות נוספות ויום מנוחה שבועי ונקבעים תנאים שבהם אסור ומותר להעסיק עובדים במשך שעות נוספות או ביום המנוחה השבועי.

  • החוק קובע מהן תוספות השכר שלהן זכאי עובד שעבד שעות נוספות או ביום המנוחה השבועי.
  • החוק מכיל את תקנות שעות המנוחה השבועית בעבודה במשמרות, בתי חולים, תחבורה, בתי דואר, בתי קולנוע, רפתנות ובלולנות וכן את ההיתרים לעבודה בשעות נוספות ובמנוחה השבועית בבתי אירוח, בתי אוכל ובתי מלון, מוסדות טיפול בילדים ובזקנים, מפעלים רפואיים, אספקת מים וטיפול בבעלי חיים.

מגזרים שהחוק אינו חל עליהם

  • חוק שעות עבודה ומנוחה אינו חל על המגזרים הבאים: נוער עובד (שלגביו הוראות מיוחדות בחוק עבודת הנוער), שוטרים, חלק מעובדי המדינה, יורדי ים, עובדי דיג, אנשי צוות אוויר, עובדים בתפקידי הנהלה במשרות אמון אישי ועובדים שתנאי עבודתם אינם מאפשרים פיקוח על שעות העבודה והמנוחה שלהם.

עדכונים לחוק

  • תיקון 13 (פורסם ביום 16.12.2009) - הוספת סעיף 20א העוסק בהפסקה לשם שימוש בחדר שירותים. עובד זכאי, במהלך יום עבודתו, להפסיק את עבודתו לשם שימוש בחדר שירותים, בהתאם לצרכיו.

נושאים וזכויות

חקיקה ונהלים קשורים


פסקי דין

מקורות והרחבות

  • נוסח החוק באדיבות אתר נבו.