מ
מ (החלפת טקסט – "זכויות חיילים ועובדי מערכת הבטחון" ב־"חיילים, צבא וביטחון")
שורה 11: שורה 11:
  
 
==נושאים וזכויות==
 
==נושאים וזכויות==
* [[זכויות חיילים ועובדי מערכת הבטחון]]
+
* [[חיילים, צבא וביטחון]]
 
* [[שאירים]]
 
* [[שאירים]]
  

גרסה מ־13:51, 19 באוגוסט 2013

תבנית:חוק/תחילת טור ימני חוק זה מסדיר תשלום קצבאות חודשיות לחיילי מילואים שנפגעו בתקופת שירותם עקב שירותם ולבני משפחותיהם של חיילי מילואים שנספו עקב שירותם. זאת במקרים בהם החיילים או בני משפחתם אינם זכאים לקצבה מקופת גמל, או שזכאותם לקצבה מקופת גמל פחותה מהקצבה לפי חוק זה.
בנוסף נקבעת בחוק זכאות למענק כספי במקרה מוות לשאיריהם של חיילי המילואים.
המענקים והקצבאות ישולמו מכוח חוק זה רק לגבי חיילי מילואים שנפגעו או שנספו מיום י"ג בטבת התשנ"ט (1 בינואר 1999).

תבנית:חוק/סיום הקדמה

עדכונים לחוק

  • תיקון מס' 4 (מענק הוני למקרה מוות בשל נכות או פטירה שאירעה לפני מועד התחולה), התשע"ב–2011: התיקון שהתקבל ביום 19.12.2011 קובע תשלום מענק כספי למקרה מוות בסכום של 100,000 ש"ח להורים ולבני/בנות זוג של חיילי מילואים שנספו לפני מועד התחולה הקבוע בחוק (1 בינואר 1999).
    • בקשה לקבלת מענק הוני יש להגיש תוך שנתיים מיום 01.04.2012 או ממועד פטירתו של החייל, לפי התאריך המאוחר. במקרים חריגים, תינתן אפשרות להאריך את המועד להגשת הבקשה.

נושאים וזכויות

חוקים ותקנות

מקורות

  • נוסח החוק באדיבות אתר נבו.


endarticle

תבנית:חוק/סיום טור ימני

תבנית:חוק/תחילת טור שמאלי

פרטי החוק

שם החוק:
חוק תשלום קצבאות לחיילי מילואים ולבני משפחותיהם, התשס"ב-2002
שר אחראי:
שר הביטחון

תבנית:חוק/סיום טור שמאלי