מ (החלפת טקסט – "==( *)חקיקה ונהלים( *)==" ב־"== חקיקה ונהלים קשורים ==")
(קישור ספר חוקים פתוח)
שורה 11: שורה 11:
 
|שם = חוק תשלום קצבאות לחיילי מילואים ולבני משפחותיהם, התשס"ב-2002
 
|שם = חוק תשלום קצבאות לחיילי מילואים ולבני משפחותיהם, התשס"ב-2002
 
|קישור = http://www.nevo.co.il/law_html/law01/999_126.htm
 
|קישור = http://www.nevo.co.il/law_html/law01/999_126.htm
 +
|קישור ספר חוקים פתוח = https://he.wikisource.org/wiki/חוק_תשלום_קצבאות_לחיילי_מילואים_ולבני_משפחותיהם
 
|שר אחראי = שר הביטחון
 
|שר אחראי = שר הביטחון
 
|חוק קודם =
 
|חוק קודם =

גרסה מ־23:17, 3 בינואר 2016

הקדמה:

חוק תשלום קצבאות לחיילי מילואים ולבני משפחותיהם, התשס"ב-2002 מסדיר תשלום קצבאות חודשיות לחיילי מילואים שנפגעו בתקופת שירותם עקב שירותם, ולבני משפחותיהם של חיילי מילואים שנספו עקב שירותם.

  • על-פי החוק, תשלום הקצבאות ייעשה במקרים שבהם החיילים או בני משפחתם אינם זכאים לקצבה מקופת גמל, או שזכאותם לקצבה מקופת גמל פחותה מהקצבה לפי חוק זה.
  • בנוסף נקבעת בחוק זכאות למענק כספי לשאיריהם של חיילי המילואים במקרה של מוות.
  • המענקים והקצבאות ישולמו מכוח חוק זה רק לגבי חיילי מילואים שנפגעו או שנספו מיום י"ג בטבת התשנ"ט (1 בינואר 1999).
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק תשלום קצבאות לחיילי מילואים ולבני משפחותיהם, התשס"ב-2002
שר אחראי:
שר הביטחון

עדכונים לחוק

  • תיקון מס' 4 (מענק הוני למקרה מוות בשל נכות או פטירה שאירעה לפני מועד התחולה), התשע"ב–2011:
    • התיקון שהתקבל ביום 19.12.2011 קובע תשלום מענק כספי למקרה מוות בסכום של 100,000 ש"ח להורים ולבני/בנות זוג של חיילי מילואים שנספו לפני מועד התחולה הקבוע בחוק (1 בינואר 1999).
    • בקשה לקבלת מענק הוני יש להגיש תוך שנתיים מיום 01.04.2012 או ממועד פטירתו של החייל, לפי התאריך המאוחר. במקרים חריגים, תינתן אפשרות להאריך את המועד להגשת הבקשה.

נושאים וזכויות

חקיקה ונהלים קשורים

מקורות

  • נוסח החוק באדיבות אתר נבו.


endarticle