(21 גרסאות ביניים של 4 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|מושג}}
+
{{עצם העניין}}
{{תקציר}}
+
{{תקציר |תוכן=
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
| מידע  =  
+
| מידע  = חזקת השיתוף הינה כלל משפטי שנקבע בפסיקה על ידי בית המשפט,  המסדיר את נושא חלוקת הרכוש בעת גירושין בין בני זוג אשר נישאו לפני יום 01.01.1974 ואת חלוקת הרכוש בעת פרידה בין [[ידועים בציבור]]
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
+
| מידע2 = החזקה קובעת כי כאשר בני זוג מנהלים יחד אורח חיים תקין, והתנהגותם מגלה מאמץ  כלכלי משותף, קמה חזקה שכלל הנכסים והרכוש אשר צברו במהלך חייהם המשותפים הינם בבעלותם המשותפת
| חשוב  = <!-- דוגמה: חשוב לדעת -->
+
| חשוב  = <!-- דוגמה: חשוב לדעת --> חזקה זו קיימת כל עוד אין בין בני הזוג הסכם הקובע אחרת או אין כוונה אחרת המשתמעת מנסיבות העניין
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
| ממשל  = <!-- קישור לגורם ממשל אחראי -->
+
| ממשל  = למידע נוסף ראו [[#פסקי דין|רשימת פסקי הדין המפורטים בהמשך]]
 +
}}
 
}}
 
}}
{{תקציר/סיום}}
 
 
{{ראו גם  
 
{{ראו גם  
 
| [[גירושין]]
 
| [[גירושין]]
שורה 19: שורה 19:
  
 
חזקת השיתוף הינה כלל משפטי שנקבע בפסיקה על ידי בית המשפט,  המסדיר את נושא חלוקת הרכוש  בעת גירושין בין בני זוג  אשר נישאו לפני יום 01.01.1974 ואת חלוקת הרכוש בעת פרידה בין [[ידועים בציבור]].
 
חזקת השיתוף הינה כלל משפטי שנקבע בפסיקה על ידי בית המשפט,  המסדיר את נושא חלוקת הרכוש  בעת גירושין בין בני זוג  אשר נישאו לפני יום 01.01.1974 ואת חלוקת הרכוש בעת פרידה בין [[ידועים בציבור]].
* החזקה קובעת כי כאשר בני זוג מנהלים יחד אורח חיים תקין, והתנהגותם מגלה מאמץ  כלכלי משותף, קמה חזקה שכלל הנכסים והרכוש אשר צברו במהלך חייהם המשותפים הינו בבעלותם המשותפת (כלומר כל אחד מבני הזוג זכאי ל50% מכלל הנכסים והרכוש אשר צברו במהלך חייהם המשותפים).  
+
* החזקה קובעת כי כאשר בני זוג מנהלים יחד אורח חיים תקין, והתנהגותם מגלה מאמץ  כלכלי משותף, קמה חזקה שכלל הנכסים והרכוש אשר צברו במהלך חייהם המשותפים הינם בבעלותם המשותפת (כלומר כל אחד מבני הזוג זכאי ל-50% מכלל הנכסים והרכוש אשר צברו במהלך חייהם המשותפים).  
 
* חזקה זו קיימת כל עוד אין בין בני הזוג הסכם הקובע אחרת או אין כוונה אחרת המשתמעת מנסיבות העניין.
 
* חזקה זו קיימת כל עוד אין בין בני הזוג הסכם הקובע אחרת או אין כוונה אחרת המשתמעת מנסיבות העניין.
*בהתקיים נסיבות מסוימות הכלל מאפשר לבתי המשפט להכריז על קיומו של שיתוף מלא או שיתוף חלקי בנכסים, גם אם מדובר בנכס או נכסים הנתונים לבעלותו של אחד מבני הזוג. (למשל - דירה הרשומה ע"ש אחד מבני הזוג).  
+
*בהתקיים נסיבות מסוימות, הכלל מאפשר לבתי המשפט להכריז על קיומו של שיתוף מלא או שיתוף חלקי בנכסים, גם אם מדובר בנכס או נכסים הנתונים לבעלותו של אחד מבני הזוג. (למשל - דירה הרשומה ע"ש אחד מבני הזוג).  
  
 
==על מי חלה חזקת השיתוף?==
 
==על מי חלה חזקת השיתוף?==
 
* חזקת השיתוף חלה על בני זוג העונים על אחד התנאים הבאים:  
 
* חזקת השיתוף חלה על בני זוג העונים על אחד התנאים הבאים:  
**חזקת השיתוף חלה על זוגות '''שנישאו לפני יום 01.01.1974'''מועד כניסתו לתוקף של [[חוק יחסי ממון בין בני זוג]]. התשל"ג – 1973.  
+
**חזקת השיתוף חלה על זוגות '''שנישאו לפני יום 01.01.1974''' (מועד כניסתו לתוקף של [[חוק יחסי ממון בין בני זוג]]).
 
**חזקת השיתוף חלה על יחסיהם של '''בני זוג שאינם נשואים ([[ידועים בציבור]]),''' אם הם עומדים בתנאי [[#התנאים לתחולת חזקת השיתוף |החלת החזקה]].  
 
**חזקת השיתוף חלה על יחסיהם של '''בני זוג שאינם נשואים ([[ידועים בציבור]]),''' אם הם עומדים בתנאי [[#התנאים לתחולת חזקת השיתוף |החלת החזקה]].  
* שימו לב, על זוגות שנישאו לאחר יום 01.01.1974 והחליטו להתגרש, לא חלה חזקת השיתוף אלא חל 'הסדר איזון המשאבים' מכוחו של חוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל"ג – 1973 .
+
* שימו לב, על זוגות שנישאו לאחר יום 01.01.1974 והחליטו להתגרש, לא חלה חזקת השיתוף אלא חל "הסדר איזון המשאבים"' מכוחו של [[חוק יחסי ממון בין בני זוג]], שעיקרו הוא שניתן לחלק את הרכוש בין בני הזוג רק לאחר פקיעת הנישואים או במקרים מסוימים לפני מתן גט, למשל במקרה של תחילתו של קרע בין בני הזוג.
  
 
==התנאים לתחולת חזקת השיתוף==
 
==התנאים לתחולת חזקת השיתוף==
 
* מי שמבקש להחיל את חזקת השיתוף צריך להוכיח את '''התנאים המצטברים''' הבאים:  
 
* מי שמבקש להחיל את חזקת השיתוף צריך להוכיח את '''התנאים המצטברים''' הבאים:  
**'''בני הזוג מנהלים יחד חיים משותפים תקינים''' -  יש להוכיח כי עד למועד הסכסוך בין בני הזוג, בני הזוג ניהלו יחד חיים משותפים, תקינים, תחת קורת גג אחת,  גם אם היו בין בני הזוג סכסוכים בלתי פוסקים.
+
**'''בני הזוג מנהלים יחד חיים משותפים תקינים''' -  באופן כללי, יש להוכיח כי עד למועד הסכסוך בין בני הזוג, בני הזוג ניהלו יחד חיים משותפים, תקינים, תחת קורת גג אחת,  גם אם היו בין בני הזוג סכסוכים בלתי פוסקים. עם זאת, בית המשפט עשוי להקל בדרישות מסוימות, בהתאם לכל מקרה ומקרה.
** '''מאמץ משותף''' – יש להוכיח כי קיים מאמץ משותף של שני בני הזוג בפרנסת המשפחה וניהול קופה משותפת אשר מכוחם התאפשרה צבירת הרכוש: 
+
** '''מאמץ משותף''' – יש להוכיח כי קיים מאמץ משותף של שני בני הזוג בפרנסת המשפחה וניהול קופה משותפת אשר מכוחם התאפשרה צבירת הרכוש: 
 
***מאמץ משותף כולל הן השתתפות בפרנסת המשפחה באמצעות עבודה חיצונית והן תרומה לפרנסה באמצעות ביצוע עבודות הבית.  
 
***מאמץ משותף כולל הן השתתפות בפרנסת המשפחה באמצעות עבודה חיצונית והן תרומה לפרנסה באמצעות ביצוע עבודות הבית.  
*** לצורך הוכחת מאמץ משותף אין הכרח שכל אחד מבני הזוג ישתתף באופן שווה במימון רכישת הנכס   ודי בכך אם הנכס נרכש במאמץ משותף.
+
*** לצורך הוכחת מאמץ משותף אין הכרח שכל אחד מבני הזוג ישתתף באופן שווה במימון רכישת הנכס, ודי בכך אם הנכס נרכש במאמץ משותף.
***ניהול קופה משותפת אינו דורש חשבון בנק משותף. גם אם הכספים של בני הזוג נוהלו בנפרד, אך הכספים משני החשבונות שימשו לצרכי הבית והמשפחה נחשב הדבר כאילו התקיימה קופה משותפת.  
+
***ניהול קופה משותפת אינו דורש חשבון בנק משותף. גם אם הכספים של בני הזוג נוהלו בנפרד, אך הכספים משני החשבונות שימשו לצרכי הבית והמשפחה, נחשב הדבר כאילו התקיימה קופה משותפת.  
  
{{דוגמה|
+
{{דוגמה| 1=
 
*בני זוג נישאו לפני יום 01.01.1974 וניהלו חיים משותפים תחת קורת גג אחת.  
 
*בני זוג נישאו לפני יום 01.01.1974 וניהלו חיים משותפים תחת קורת גג אחת.  
 
* הבעל עבד כל חייו מחוץ לבית וקיבל משכורת.
 
* הבעל עבד כל חייו מחוץ לבית וקיבל משכורת.
 
*האישה עבדה בעבודות הבית ובכך תרמה את חלקה למאמץ הכלכלי המשותף של פרנסת הבית.
 
*האישה עבדה בעבודות הבית ובכך תרמה את חלקה למאמץ הכלכלי המשותף של פרנסת הבית.
 
* לבני הזוג חשבון בנק משותף.
 
* לבני הזוג חשבון בנק משותף.
* בעת גירושין תחול על בני הזוג חזקת השיתוף, כלומר כל אחד מבני הזוג יהיה זכאי ל -50% מכלל הנכסים והרכוש אשר צברו במהלך חייהם המשותפים. }}
+
* בעת גירושין תחול על בני הזוג חזקת השיתוף, כלומר כל אחד מבני הזוג יהיה זכאי ל-50% מכלל הנכסים והרכוש אשר בני הזוג צברו במהלך חייהם המשותפים. }}
  
==על אילו נכסים חלה חזקת השיתוף==
+
==על אלו נכסים חלה חזקת השיתוף?==
* חזקת השיתוף עשויה לחול על כל זכות  או נכס בעלת שווי כלכלי, לדוגמא:  
+
* חזקת השיתוף עשויה לחול על כל זכות  או נכס בעלת שווי כלכלי, לדוגמה:  
**דירת המגורים המשותפת של בני הזוג (אף אם אחד מבני הזוג השקיע יותר כסף ברכישתה),  
+
**'''דירת המגורים המשותפת''' של בני הזוג (אף אם אחד מבני הזוג השקיע יותר כסף ברכישתה),  
**זכויות סוציאליות שצבר בן הזוג  במהלך חיי השיתוף (כגון, פיצויי פיטורין, קרן פנסיה, הפרשות לקופות גמל), גם אם רק אחד מבני הזוג עבד מחוץ לבית וצבר זכויות אלה.
+
**'''זכויות סוציאליות''' שצבר בן הזוג  במהלך חיי השיתוף (כגון, פיצויי פיטורין, קרן פנסיה, הפרשות לקופות גמל), גם אם רק אחד מבני הזוג עבד מחוץ לבית וצבר זכויות אלה.
** חזקת השיתוף יכולה לחול על נכסים עסקיים, גם אם הנכס נוהל רק על ידי אחד מבני הזוג, על 'נכסי קריירה' ומוניטין.
+
** חזקת השיתוף יכולה לחול על '''נכסים עסקיים''', גם אם הנכס נוהל רק על ידי אחד מבני הזוג.
 +
** חזקת השיתוף יכולה לחול על "'''נכסי קריירה" ומוניטין''' גם אם הם נצברו רק על ידי אחד מבני הזוג.  נכסי קריירה הם נכסים שנצברים במהלך קריירה כגון: אופציות, מניות וכל נכס אחר שהושג במהלך עבודתו של אחד מבני הזוג.
 
* חזקת השיתוף יכולה לחול גם על נכסים הרשומים רק על שמו של אחד מבני הזוג, אך  ניתן ללמוד מהנסיבות שהיתה  לבן הזוג שעל שמו רשום הנכס כוונת שיתוף.
 
* חזקת השיתוף יכולה לחול גם על נכסים הרשומים רק על שמו של אחד מבני הזוג, אך  ניתן ללמוד מהנסיבות שהיתה  לבן הזוג שעל שמו רשום הנכס כוונת שיתוף.
{{ דוגמה | חזקת השיתוף עשוייה לחול  על דירת מגורים ששני בני הזוג גרים בה באופן משותף לאורך זמן , גם אם הדירה רשומה בטאבו על שמו של אחד מבית הזוג בלבד.  המגורים המשותפים בדירה לאורך זמן מהווים נסיבה המלמדת על כוונת שיתוף.}}
+
{{דוגמה|חזקת השיתוף עשויה לחול  על דירת מגורים ששני בני הזוג גרים בה באופן משותף לאורך זמן, גם אם הדירה רשומה בטאבו על שמו של אחד מבית הזוג בלבד.  המגורים המשותפים בדירה לאורך זמן מהווים נסיבה המלמדת על כוונת שיתוף.}}
{{ דוגמה| חזקת השיתוף עשויה לחול  על חשבון בנק אשר בני הזוג עושים בו שימוש במשותף, גם אם החשבון רשום רק על שמו של אחד מבני הזוג}}
+
{{דוגמה|חזקת השיתוף עשויה לחול  על חשבון בנק אשר בני הזוג עושים בו שימוש במשותף, גם אם החשבון רשום רק על שמו של אחד מבני הזוג.}}
  
== על אילו נכסים לא חלה חזקת השיתוף==
+
== על אילו נכסים לא חלה חזקת השיתוף?==
* חזקת השיתוך  לא חלה על  נכסים שבני הזוג צברו לפני הנישואין וכן על נכסים שאחד מבני הזוג קיבל במתנה או בירושה.
+
* חזקת השיתוף '''לא חלה על  נכסים שבני הזוג צברו לפני הנישואין וכן על נכסים שאחד מבני הזוג קיבל במתנה או בירושה'''.
** הכלל הוא שנכסים שבני זוג צברו לפני הנישואין או קיבלו במתנה או ירושה שייכים להם בלבד, וחזקת השיתוף אינה חלה עליהם.
+
** הכלל הוא שנכסים שאחד מבני הזוג צבר לפני הנישואין או קיבל במתנה או בירושה שייכים לו בלבד, וחזקת השיתוף אינה חלה על נכסים אלה.
** למרות האמור לעיל , חזקת השיתוף תחול על נכסים אלה אם בני הזוג הסכימו על החלת חזקת השיתוף על הנכס , או אם בן הזוג לו שייך הנכס עשה בו שימוש שממנו ניתן להבין כי ברצונו להחיל את חזקת השיתוף על נכס זה.
+
** למרות האמור לעיל, חזקת השיתוף תחול על נכסים אלה אם בני הזוג הסכימו על החלת חזקת השיתוף על הנכס, או אם בן הזוג, אשר לו שייך הנכס, עשה בו שימוש שממנו ניתן להבין כי ברצונו להחיל את חזקת השיתוף על נכס זה.
{{ דוגמה |  
+
{{ דוגמה|1=
 
* בני זוג התחתנו לפי יום 01.01.1974, וחיו חיים משותפים תחת קורת גג אחת.
 
* בני זוג התחתנו לפי יום 01.01.1974, וחיו חיים משותפים תחת קורת גג אחת.
 
*לאחר הנישואים קיבל הבעל ירושה מהוריו בסך מליון ש"ח.
 
*לאחר הנישואים קיבל הבעל ירושה מהוריו בסך מליון ש"ח.
* הבעל  הפקיד את כספי הירושה שקיבל מהוריו בחשבון הבנק המשותף לו ולבת זוגתו.
+
* הבעל  הפקיד את כספי הירושה שקיבל מהוריו בחשבון הבנק המשותף לו ולבת זוגו.
* במעשה זה הוא הביע את רצונו להחיל את חזקת השיתוף על כספי הירושה, ובמקרה של גירושים בת זוגו תהיה זכאית ל50% מהסכום.
+
* במעשה זה הוא הביע את רצונו להחיל את חזקת השיתוף על כספי הירושה, ובמקרה של גירושין בת זוגו תהיה זכאית ל-50% מהסכום.
* אילו הפקיד הבעל את הכסף בחשבון בנק נפרד על שמו בלבד, לא היתה חלה חזקת השיתוף על כספי הירושה, ובמקרה של גירושים היה הבעל זכאי ל100% מהסכום}}
+
* אילו הפקיד הבעל את הכסף בחשבון בנק נפרד על שמו בלבד, לא היתה חלה חזקת השיתוף על כספי הירושה, ובמקרה של גירושין היה הבעל זכאי ל-100% מהסכום.}}
* חזקת השיתוף אינה חלה על נכסים אשר בני הזוג הסכימו בניהם שהחזקה לא תחול עליהם. לפרטים נוספים ראו: [[הסכם יחסי ממון בין בני זוג נשואים]]
+
 
* במקרה שקיימת  מחלוקת לגבי החלת חזקת השיתוף על  נכסים שונים, בודק בית המשפט את הראיות ואת הנסיבות הרלבנטיות. ככל שבית המשפט מגיע למסקנה כי הנסיבות מלמדות על כוונה לשתף את הנכס, יחיל עליו בית המשפט את חזקת השיתוף. .
+
* חזקת השיתוף '''אינה חלה על נכסים אשר בני הזוג הסכימו ביניהם שהחזקה לא תחול עליהם'''. לפרטים נוספים ראו: [[הסכם יחסי ממון בין בני זוג נשואים]]
 +
* במקרה שקיימת  מחלוקת לגבי החלת חזקת השיתוף על  נכסים שונים, בודק בית המשפט את הראיות ואת הנסיבות הרלבנטיות. אם בית המשפט מגיע למסקנה כי הנסיבות מלמדות על כוונה לשתף את הנכס, יחיל עליו בית המשפט את חזקת השיתוף.
  
 
==הליך מימוש חזקת השיתוף==
 
==הליך מימוש חזקת השיתוף==
* בן הזוג התובע את החלת חזקת השיתוף על הנכסים והרכוש שצברו בני הזוג במהלך תקופת חייהם המשותפת, צריך להוכיח בבית המשפט לענייני משפחה או בבית הדין  הרבני (בהתאם ל[[סמכות לדון בעניינים הנלווים לתביעת גירושין בין יהודים (מרוץ הסמכויות) | לערכאה שקנתה את הסמכות לדון בחלוקת הרכוש]]) את [[# התנאים לתחולת חזקת השיתוף |התנאים לתחולת חזקת השיתוף]]
+
* בן הזוג התובע את החלת חזקת השיתוף על הנכסים והרכוש שצברו בני הזוג במהלך תקופת חייהם המשותפת, צריך להוכיח בבית המשפט לענייני משפחה או בבית הדין  הרבני (בהתאם [[סמכות לדון בעניינים הנלווים לתביעת גירושין בין יהודים (מרוץ הסמכויות)| לערכאה שקנתה את הסמכות לדון בחלוקת הרכוש]]) את [[# התנאים לתחולת חזקת השיתוף |התנאים לתחולת חזקת השיתוף]].
 
===סתירת חזקת השיתוף===
 
===סתירת חזקת השיתוף===
 
* לאחר שהתובע הציג ראיות להקמת חזקת השיתוף, עובר הנטל אל הנתבע, להביא ראיות לסתור את החזקה. בשלב זה הנתבע יכול להביא בפני בית המשפט ראיות מהן ניתן ללמוד שלא היתה כוונה לשיתוף בנכסים או כי היתה כוונה להפרדה ברכוש.  
 
* לאחר שהתובע הציג ראיות להקמת חזקת השיתוף, עובר הנטל אל הנתבע, להביא ראיות לסתור את החזקה. בשלב זה הנתבע יכול להביא בפני בית המשפט ראיות מהן ניתן ללמוד שלא היתה כוונה לשיתוף בנכסים או כי היתה כוונה להפרדה ברכוש.  
שורה 73: שורה 75:
  
 
==פסקי דין==
 
==פסקי דין==
* [https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/PADI-P-4-250-L.htm ע"א 5640/94 חסל נ' חסל] ,פ"ד נ(4)250 – כאשר בני זוג מנהלים יחד אורח חיים תקין, והתנהגותם מגלה מאמץ משותף, קמה חזקה שהרכוש אשר צברו במהלך חייהם המשותפים הינו בבעלותם המשותפת. זאת, כל עוד אין בין בני הזוג הסכם הקובע אחרת.
+
* [https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/PADI-P-4-250-L.htm ע"א 5640/94 חסל נ' חסל], פ"ד נ(4) 250 – כאשר בני זוג מנהלים יחד אורח חיים תקין, והתנהגותם מגלה מאמץ משותף, קמה חזקה שהרכוש אשר צברו במהלך חייהם המשותפים הינו בבעלותם המשותפת. זאת, כל עוד אין בין בני הזוג הסכם הקובע אחרת.
* [https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/PADI-NF-5-596-L.htm ע"א 2280/91 אבולוף נ' אבולוף ], פ"ד מז(5)596 – על מנת שתקום חזקת השיתוף יש גם צורך בקיום מאמץ משותף של שני בני הזוג, כל אחד בדרכו, וניהול קופה משותפת אשר מכוחם התאפשרה צבירת הרכוש.   
+
* [https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/PADI-NF-5-596-L.htm ע"א 2280/91 אבולוף נ' אבולוף], פ"ד מז(5) 596 – על מנת שתקום חזקת השיתוף יש גם צורך בקיום מאמץ משותף של שני בני הזוג, כל אחד בדרכו, וניהול קופה משותפת אשר מכוחם התאפשרה צבירת הרכוש.   
* [https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/PADI-LG-1-443-L.htm ע"א 52/80 שחר נ' פרידמן ], פ"ד ל"ח(1)443 - הלכת השיתוף תחול על ידועים בציבור כאשר הם חיים יחד חיים משותפים במאמץ משותף ואינם שומרים על הפרדה רכושית.
+
* [https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/PADI-LG-1-443-L.htm ע"א 52/80 שחר נ' פרידמן ], פ"ד ל"ח(1) 443 - הלכת השיתוף תחול על ידועים בציבור כאשר הם חיים יחד חיים משותפים במאמץ משותף ואינם שומרים על הפרדה רכושית.
* [https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/padi-ng-2-221-l.htm בג"צ 1000/92 בבלי נ' בית הדין הרבני הגדול],  פ"ד מח(2)221 - הלכת השיתוף מבוססת בין היתר על עקרון השוויון בין המינים, ועל התפישה כי בני הזוג תורמים באופן שווה לרווחת המשפחה.
+
* [https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/padi-ng-2-221-l.htm בג"ץ 1000/92 בבלי נ' בית הדין הרבני הגדול],  פ"ד מח(2)221 - הלכת השיתוף מבוססת בין היתר על עקרון השוויון בין המינים, ועל התפישה כי בני הזוג תורמים באופן שווה לרווחת המשפחה.
* [https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/padi-p-3-573-l.htmדנ"א 1558/94 נפיסי נ' נפיסי], פ"ד נ(3) 573 - אין צורך להוכיח כי בני הזוג חיו כל חיי נישואיהם יחד על מי מנוחות אלא נדרש רק כי בני הזוג ניהלו יחד חיים משותפים תקינים תחת קורת גג אחת, ללא קרע או פירוד משמעותיים.
+
* [https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/padi-p-3-573-l.htm דנ"א 1558/94 נפיסי נ' נפיסי], פ"ד נ(3) 573 - אין צורך להוכיח כי בני הזוג חיו כל חיי נישואיהם יחד על מי מנוחות אלא נדרש רק כי בני הזוג ניהלו יחד חיים משותפים תקינים תחת קורת גג אחת, ללא קרע או פירוד משמעותיים.
* [https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/padi-nh-3-529-l.htm ע"א 1915/91, 2084],  יעקובי נ' יעקובי, פ"ד מט(3) 529 - זכות השיתוף קיימת במהלך החיים המשותפים אך הנה כללית ומתגבשת רק כאשר נוצר מצב שיש בו עילה מוכרת לפירוק השיתוף- סיום הקשר הכלכלי בין בני הזוג.
+
* [https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/padi-nh-3-529-l.htm ע"א 1915/91, 2084],  יעקובי נ' יעקובי, פ"ד מט(3) 529 - זכות השיתוף קיימת במהלך החיים המשותפים אך הנה כללית ומתגבשת רק כאשר נוצר מצב שיש בו עילה מוכרת לפירוק השיתוף - סיום הקשר הכלכלי בין בני הזוג.
* [https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/9902222.htm בג"צ 2222/99 גבאי נ' בית הדין הרבני הגדול], פ"ד נד(5) 401. - גם אם ניהלו בני הזוג חשבונות בנק נפרדים אך הכספים שהוצאו מחשבונותיהם שימשו לצורכי הבית והמשפחה ללא חלוקה ברורה, התקיימה קופה רעיונית משותפת.
+
* [https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/9902222.htm בג"ץ 2222/99 גבאי נ' בית הדין הרבני הגדול], פ"ד נד(5) 401 - גם אם ניהלו בני הזוג חשבונות בנק נפרדים אך הכספים שהוצאו מחשבונותיהם שימשו לצורכי הבית והמשפחה ללא חלוקה ברורה, התקיימה קופה רעיונית משותפת.
* [https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/95065570.htmע"א 6557/95 אבנרי נ' אבנרי], פ"ד נא(3) 541 - במקרים מסוימים, גם אם בני הזוג נפרדו ולא חיו תחת קורת גג אחת תמשיך לחול כוונת השיתוף.
+
* [https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/95065570.htm ע"א 6557/95 אבנרי נ' אבנרי], פ"ד נא(3) 541 - במקרים מסוימים, גם אם בני הזוג נפרדו ולא חיו תחת קורת גג אחת תמשיך לחול כוונת השיתוף.
* [https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/PADI-NC-1-099-L.htmע"א 370/87 מדג'ר נ' מדג'ר], פ"ד מד(1) 99 - גם אם אחד מבני הזוג היה חולה חלק מהזמן ובשל כך תרומתו פחתה, אין בכך כדי לשלול את תרומתו למאמץ המשותף.
+
* [https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/PADI-NC-1-099-L.htm ע"א 370/87 מדג'ר נ' מדג'ר], פ"ד מד(1) 99 - גם אם אחד מבני הזוג היה חולה חלק מהזמן ובשל כך תרומתו פחתה, אין בכך כדי לשלול את תרומתו למאמץ המשותף.
  
 
==חקיקה ונהלים==
 
==חקיקה ונהלים==
[[חוק יחסי ממון בין בני זוג]] - סעיף 14
+
[[חוק יחסי ממון בין בני זוג]] - סעיף 14.
 
<!--
 
<!--
 
== הרחבות ופרסומים ==-->
 
== הרחבות ופרסומים ==-->
== מקורות ==
+
== תודות ==
 
* {{קרדיט/מרכז רקמן}}
 
* {{קרדיט/מרכז רקמן}}
  
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!
+
==Metadata==
==endarticle==
 
כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!-->
 
 
 
 
 
 
 
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
[[קטגוריה:מושגים]]
+
{{מטא
 +
|סוג ערך = מושגים
 +
|תחום תוכן = משפחה
 +
}}
 
[[קטגוריה:גירושין]]
 
[[קטגוריה:גירושין]]
 
[[קטגוריה: נישואין]]
 
[[קטגוריה: נישואין]]
 
[[קטגוריה:נישואין בין יהודים]]
 
[[קטגוריה:נישואין בין יהודים]]
[[קטגוריה:משפחה]]
 
 
[[קטגוריה:דיני משפחה]]
 
[[קטגוריה:דיני משפחה]]
 
[[קטגוריה:הורים]]
 
[[קטגוריה:הורים]]
 
[[קטגוריה:נשים]]
 
[[קטגוריה:נשים]]
 
[[קטגוריה:גברים]]
 
[[קטגוריה:גברים]]

גרסה אחרונה מ־18:24, 13 ביולי 2021

הקדמה:

חזקת השיתוף הינה כלל משפטי שנקבע בפסיקה על ידי בית המשפט, המסדיר את נושא חלוקת הרכוש בעת גירושין בין בני זוג אשר נישאו לפני יום 01.01.1974 ואת חלוקת הרכוש בעת פרידה בין ידועים בציבור
החזקה קובעת כי כאשר בני זוג מנהלים יחד אורח חיים תקין, והתנהגותם מגלה מאמץ כלכלי משותף, קמה חזקה שכלל הנכסים והרכוש אשר צברו במהלך חייהם המשותפים הינם בבעלותם המשותפת
חזקה זו קיימת כל עוד אין בין בני הזוג הסכם הקובע אחרת או אין כוונה אחרת המשתמעת מנסיבות העניין

חזקת השיתוף הינה כלל משפטי שנקבע בפסיקה על ידי בית המשפט, המסדיר את נושא חלוקת הרכוש בעת גירושין בין בני זוג אשר נישאו לפני יום 01.01.1974 ואת חלוקת הרכוש בעת פרידה בין ידועים בציבור.

 • החזקה קובעת כי כאשר בני זוג מנהלים יחד אורח חיים תקין, והתנהגותם מגלה מאמץ כלכלי משותף, קמה חזקה שכלל הנכסים והרכוש אשר צברו במהלך חייהם המשותפים הינם בבעלותם המשותפת (כלומר כל אחד מבני הזוג זכאי ל-50% מכלל הנכסים והרכוש אשר צברו במהלך חייהם המשותפים).
 • חזקה זו קיימת כל עוד אין בין בני הזוג הסכם הקובע אחרת או אין כוונה אחרת המשתמעת מנסיבות העניין.
 • בהתקיים נסיבות מסוימות, הכלל מאפשר לבתי המשפט להכריז על קיומו של שיתוף מלא או שיתוף חלקי בנכסים, גם אם מדובר בנכס או נכסים הנתונים לבעלותו של אחד מבני הזוג. (למשל - דירה הרשומה ע"ש אחד מבני הזוג).

על מי חלה חזקת השיתוף?

 • חזקת השיתוף חלה על בני זוג העונים על אחד התנאים הבאים:
 • שימו לב, על זוגות שנישאו לאחר יום 01.01.1974 והחליטו להתגרש, לא חלה חזקת השיתוף אלא חל "הסדר איזון המשאבים"' מכוחו של חוק יחסי ממון בין בני זוג, שעיקרו הוא שניתן לחלק את הרכוש בין בני הזוג רק לאחר פקיעת הנישואים או במקרים מסוימים לפני מתן גט, למשל במקרה של תחילתו של קרע בין בני הזוג.

התנאים לתחולת חזקת השיתוף

 • מי שמבקש להחיל את חזקת השיתוף צריך להוכיח את התנאים המצטברים הבאים:
  • בני הזוג מנהלים יחד חיים משותפים תקינים - באופן כללי, יש להוכיח כי עד למועד הסכסוך בין בני הזוג, בני הזוג ניהלו יחד חיים משותפים, תקינים, תחת קורת גג אחת, גם אם היו בין בני הזוג סכסוכים בלתי פוסקים. עם זאת, בית המשפט עשוי להקל בדרישות מסוימות, בהתאם לכל מקרה ומקרה.
  • מאמץ משותף – יש להוכיח כי קיים מאמץ משותף של שני בני הזוג בפרנסת המשפחה וניהול קופה משותפת אשר מכוחם התאפשרה צבירת הרכוש:
   • מאמץ משותף כולל הן השתתפות בפרנסת המשפחה באמצעות עבודה חיצונית והן תרומה לפרנסה באמצעות ביצוע עבודות הבית.
   • לצורך הוכחת מאמץ משותף אין הכרח שכל אחד מבני הזוג ישתתף באופן שווה במימון רכישת הנכס, ודי בכך אם הנכס נרכש במאמץ משותף.
   • ניהול קופה משותפת אינו דורש חשבון בנק משותף. גם אם הכספים של בני הזוג נוהלו בנפרד, אך הכספים משני החשבונות שימשו לצרכי הבית והמשפחה, נחשב הדבר כאילו התקיימה קופה משותפת.
דוגמה
 • בני זוג נישאו לפני יום 01.01.1974 וניהלו חיים משותפים תחת קורת גג אחת.
 • הבעל עבד כל חייו מחוץ לבית וקיבל משכורת.
 • האישה עבדה בעבודות הבית ובכך תרמה את חלקה למאמץ הכלכלי המשותף של פרנסת הבית.
 • לבני הזוג חשבון בנק משותף.
 • בעת גירושין תחול על בני הזוג חזקת השיתוף, כלומר כל אחד מבני הזוג יהיה זכאי ל-50% מכלל הנכסים והרכוש אשר בני הזוג צברו במהלך חייהם המשותפים.

על אלו נכסים חלה חזקת השיתוף?

 • חזקת השיתוף עשויה לחול על כל זכות או נכס בעלת שווי כלכלי, לדוגמה:
  • דירת המגורים המשותפת של בני הזוג (אף אם אחד מבני הזוג השקיע יותר כסף ברכישתה),
  • זכויות סוציאליות שצבר בן הזוג במהלך חיי השיתוף (כגון, פיצויי פיטורין, קרן פנסיה, הפרשות לקופות גמל), גם אם רק אחד מבני הזוג עבד מחוץ לבית וצבר זכויות אלה.
  • חזקת השיתוף יכולה לחול על נכסים עסקיים, גם אם הנכס נוהל רק על ידי אחד מבני הזוג.
  • חזקת השיתוף יכולה לחול על "נכסי קריירה" ומוניטין גם אם הם נצברו רק על ידי אחד מבני הזוג. נכסי קריירה הם נכסים שנצברים במהלך קריירה כגון: אופציות, מניות וכל נכס אחר שהושג במהלך עבודתו של אחד מבני הזוג.
 • חזקת השיתוף יכולה לחול גם על נכסים הרשומים רק על שמו של אחד מבני הזוג, אך ניתן ללמוד מהנסיבות שהיתה לבן הזוג שעל שמו רשום הנכס כוונת שיתוף.
דוגמה
חזקת השיתוף עשויה לחול על דירת מגורים ששני בני הזוג גרים בה באופן משותף לאורך זמן, גם אם הדירה רשומה בטאבו על שמו של אחד מבית הזוג בלבד. המגורים המשותפים בדירה לאורך זמן מהווים נסיבה המלמדת על כוונת שיתוף.
דוגמה
חזקת השיתוף עשויה לחול על חשבון בנק אשר בני הזוג עושים בו שימוש במשותף, גם אם החשבון רשום רק על שמו של אחד מבני הזוג.

על אילו נכסים לא חלה חזקת השיתוף?

 • חזקת השיתוף לא חלה על נכסים שבני הזוג צברו לפני הנישואין וכן על נכסים שאחד מבני הזוג קיבל במתנה או בירושה.
  • הכלל הוא שנכסים שאחד מבני הזוג צבר לפני הנישואין או קיבל במתנה או בירושה שייכים לו בלבד, וחזקת השיתוף אינה חלה על נכסים אלה.
  • למרות האמור לעיל, חזקת השיתוף תחול על נכסים אלה אם בני הזוג הסכימו על החלת חזקת השיתוף על הנכס, או אם בן הזוג, אשר לו שייך הנכס, עשה בו שימוש שממנו ניתן להבין כי ברצונו להחיל את חזקת השיתוף על נכס זה.
דוגמה
 • בני זוג התחתנו לפי יום 01.01.1974, וחיו חיים משותפים תחת קורת גג אחת.
 • לאחר הנישואים קיבל הבעל ירושה מהוריו בסך מליון ש"ח.
 • הבעל הפקיד את כספי הירושה שקיבל מהוריו בחשבון הבנק המשותף לו ולבת זוגו.
 • במעשה זה הוא הביע את רצונו להחיל את חזקת השיתוף על כספי הירושה, ובמקרה של גירושין בת זוגו תהיה זכאית ל-50% מהסכום.
 • אילו הפקיד הבעל את הכסף בחשבון בנק נפרד על שמו בלבד, לא היתה חלה חזקת השיתוף על כספי הירושה, ובמקרה של גירושין היה הבעל זכאי ל-100% מהסכום.
 • חזקת השיתוף אינה חלה על נכסים אשר בני הזוג הסכימו ביניהם שהחזקה לא תחול עליהם. לפרטים נוספים ראו: הסכם יחסי ממון בין בני זוג נשואים
 • במקרה שקיימת מחלוקת לגבי החלת חזקת השיתוף על נכסים שונים, בודק בית המשפט את הראיות ואת הנסיבות הרלבנטיות. אם בית המשפט מגיע למסקנה כי הנסיבות מלמדות על כוונה לשתף את הנכס, יחיל עליו בית המשפט את חזקת השיתוף.

הליך מימוש חזקת השיתוף

סתירת חזקת השיתוף

 • לאחר שהתובע הציג ראיות להקמת חזקת השיתוף, עובר הנטל אל הנתבע, להביא ראיות לסתור את החזקה. בשלב זה הנתבע יכול להביא בפני בית המשפט ראיות מהן ניתן ללמוד שלא היתה כוונה לשיתוף בנכסים או כי היתה כוונה להפרדה ברכוש.
 • בית המשפט שומע את הראיות ומכריע, על סמך הראיות והנסיבות, האם חזקת השיתוף מתקיימת או לא.

פסקי דין

 • ע"א 5640/94 חסל נ' חסל, פ"ד נ(4) 250 – כאשר בני זוג מנהלים יחד אורח חיים תקין, והתנהגותם מגלה מאמץ משותף, קמה חזקה שהרכוש אשר צברו במהלך חייהם המשותפים הינו בבעלותם המשותפת. זאת, כל עוד אין בין בני הזוג הסכם הקובע אחרת.
 • ע"א 2280/91 אבולוף נ' אבולוף, פ"ד מז(5) 596 – על מנת שתקום חזקת השיתוף יש גם צורך בקיום מאמץ משותף של שני בני הזוג, כל אחד בדרכו, וניהול קופה משותפת אשר מכוחם התאפשרה צבירת הרכוש.
 • ע"א 52/80 שחר נ' פרידמן , פ"ד ל"ח(1) 443 - הלכת השיתוף תחול על ידועים בציבור כאשר הם חיים יחד חיים משותפים במאמץ משותף ואינם שומרים על הפרדה רכושית.
 • בג"ץ 1000/92 בבלי נ' בית הדין הרבני הגדול, פ"ד מח(2)221 - הלכת השיתוף מבוססת בין היתר על עקרון השוויון בין המינים, ועל התפישה כי בני הזוג תורמים באופן שווה לרווחת המשפחה.
 • דנ"א 1558/94 נפיסי נ' נפיסי, פ"ד נ(3) 573 - אין צורך להוכיח כי בני הזוג חיו כל חיי נישואיהם יחד על מי מנוחות אלא נדרש רק כי בני הזוג ניהלו יחד חיים משותפים תקינים תחת קורת גג אחת, ללא קרע או פירוד משמעותיים.
 • ע"א 1915/91, 2084, יעקובי נ' יעקובי, פ"ד מט(3) 529 - זכות השיתוף קיימת במהלך החיים המשותפים אך הנה כללית ומתגבשת רק כאשר נוצר מצב שיש בו עילה מוכרת לפירוק השיתוף - סיום הקשר הכלכלי בין בני הזוג.
 • בג"ץ 2222/99 גבאי נ' בית הדין הרבני הגדול, פ"ד נד(5) 401 - גם אם ניהלו בני הזוג חשבונות בנק נפרדים אך הכספים שהוצאו מחשבונותיהם שימשו לצורכי הבית והמשפחה ללא חלוקה ברורה, התקיימה קופה רעיונית משותפת.
 • ע"א 6557/95 אבנרי נ' אבנרי, פ"ד נא(3) 541 - במקרים מסוימים, גם אם בני הזוג נפרדו ולא חיו תחת קורת גג אחת תמשיך לחול כוונת השיתוף.
 • ע"א 370/87 מדג'ר נ' מדג'ר, פ"ד מד(1) 99 - גם אם אחד מבני הזוג היה חולה חלק מהזמן ובשל כך תרומתו פחתה, אין בכך כדי לשלול את תרומתו למאמץ המשותף.

חקיקה ונהלים

חוק יחסי ממון בין בני זוג - סעיף 14.

תודות