מ (סיגל רונן-כץ העביר את הדף חדש:חזרת השיתוף לשם חדש:חזקת השיתוף בין בני זוג בלי להשאיר הפניה)
שורה 46: שורה 46:
  
 
==פסקי דין==
 
==פסקי דין==
ע"א 5640/90 חסל נ' חסל פ"ד נ(4)250 – כאשר בני זוג מנהלים יחד אורח חיים תקין, והתנהגותם מגלה מאמץ משותף, קמה חזקה שהרכוש אשר צברו במהלך חייהם המשותפים הינו בבעלותם המשותפת. זאת, כל עוד אין בין בני הזוג הסכם הקובע אחרת.
+
* ע"א 5640/90 חסל נ' חסל פ"ד נ(4)250 – כאשר בני זוג מנהלים יחד אורח חיים תקין, והתנהגותם מגלה מאמץ משותף, קמה חזקה שהרכוש אשר צברו במהלך חייהם המשותפים הינו בבעלותם המשותפת. זאת, כל עוד אין בין בני הזוג הסכם הקובע אחרת.
ע"א 2280/91 אבולוף נ' אבולוף פ"ד מז(5)596 – על מנת שתקום חזקת השיתוף יש גם צורך בקיום מאמץ משותף של שני בני הזוג, כל אחד בדרכו, וניהול קופה משותפת אשר מכוחם התאפשרה צבירת הרכוש.   
+
* ע"א 2280/91 אבולוף נ' אבולוף פ"ד מז(5)596 – על מנת שתקום חזקת השיתוף יש גם צורך בקיום מאמץ משותף של שני בני הזוג, כל אחד בדרכו, וניהול קופה משותפת אשר מכוחם התאפשרה צבירת הרכוש.   
ע"א 52/80 שחר נ' פרידמן פ"ד ל"ח(1)443 - הלכת השיתוף תחול על ידועים בציבור כאשר הם חיים יחד חיים משותפים במאמץ משותף ואינם שומרים על הפרדה רכושית.
+
* ע"א 52/80 שחר נ' פרידמן פ"ד ל"ח(1)443 - הלכת השיתוף תחול על ידועים בציבור כאשר הם חיים יחד חיים משותפים במאמץ משותף ואינם שומרים על הפרדה רכושית.
בג"צ 1000/92 בבלי נ' בית הדין הרבני הגדול, פ"ד מח(2)221 - הלכת השיתוף מבוססת בין היתר על עקרון השוויון בין המינים, ועל התפישה כי בני הזוג תורמים באופן שווה לרווחת המשפחה.
+
* בג"צ 1000/92 בבלי נ' בית הדין הרבני הגדול, פ"ד מח(2)221 - הלכת השיתוף מבוססת בין היתר על עקרון השוויון בין המינים, ועל התפישה כי בני הזוג תורמים באופן שווה לרווחת המשפחה.
דנ"א 1558/94 נפיסי נ' נפיסי, פ"ד נ(3) 573 - אין צורך להוכיח כי בני הזוג חיו כל חיי נישואיהם יחד על מי מנוחות אלא נדרש רק כי בני הזוג ניהלו יחד חיים משותפים תקינים תחת קורת גג אחת, ללא קרע או פירוד משמעותיים.
+
* דנ"א 1558/94 נפיסי נ' נפיסי, פ"ד נ(3) 573 - אין צורך להוכיח כי בני הזוג חיו כל חיי נישואיהם יחד על מי מנוחות אלא נדרש רק כי בני הזוג ניהלו יחד חיים משותפים תקינים תחת קורת גג אחת, ללא קרע או פירוד משמעותיים.
ע"א 1915/91, 2084 יעקובי נ' יעקובי, פ"ד מט(3) 529 - זכות השיתוף קיימת במהלך החיים המשותפים אך הנה כללית ומתגבשת רק כאשר נוצר מצב שיש בו עילה מוכרת לפירוק השיתוף- סיום הקשר הכלכלי בין בני הזוג.
+
* ע"א 1915/91, 2084 יעקובי נ' יעקובי, פ"ד מט(3) 529 - זכות השיתוף קיימת במהלך החיים המשותפים אך הנה כללית ומתגבשת רק כאשר נוצר מצב שיש בו עילה מוכרת לפירוק השיתוף- סיום הקשר הכלכלי בין בני הזוג.
בג"צ 2222/99 גבאי נ' בית הדין הרבני הגדול, פ"ד נד(5) 401. - גם אם ניהלו בני הזוג חשבונות בנק נפרדים אך הכספים שהוצאו מחשבונותיהם שימשו לצורכי הבית והמשפחה ללא חלוקה ברורה,  התקיימה קופה רעיונית משותפת.
+
* בג"צ 2222/99 גבאי נ' בית הדין הרבני הגדול, פ"ד נד(5) 401. - גם אם ניהלו בני הזוג חשבונות בנק נפרדים אך הכספים שהוצאו מחשבונותיהם שימשו לצורכי הבית והמשפחה ללא חלוקה ברורה,  התקיימה קופה רעיונית משותפת.
ע"א 6557/95 אבנרי נ' אבנרי, פ"ד נא(3) 541 - במקרים מסוימים, גם אם בני הזוג נפרדו ולא חיו תחת קורת גג אחת תמשיך לחול כוונת השיתוף.
+
* ע"א 6557/95 אבנרי נ' אבנרי, פ"ד נא(3) 541 - במקרים מסוימים, גם אם בני הזוג נפרדו ולא חיו תחת קורת גג אחת תמשיך לחול כוונת השיתוף.
ע"א 370/87 מדג'ר נ' מדג'ר, פ"ד מד(1) 99 - גם אם אחד מבני הזוג היה חולה חלק מהזמן ובשל כך תרומתו פחתה, אין בכך כדי לשלול את תרומתו למאמץ המשותף.
+
* ע"א 370/87 מדג'ר נ' מדג'ר, פ"ד מד(1) 99 - גם אם אחד מבני הזוג היה חולה חלק מהזמן ובשל כך תרומתו פחתה, אין בכך כדי לשלול את תרומתו למאמץ המשותף.
  
 
==חקיקה ונהלים==
 
==חקיקה ונהלים==

גרסה מ־17:34, 7 במאי 2017

הקדמה:


{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

חזקת השיתוף הינה כלל משפטי שנקבע על ידי בתי המשפט ואשר מסדיר את יחסי הרכוש בין בני זוג.

 • החזקה קובעת כי כאשר בני זוג מנהלים יחד אורח חיים תקין, והתנהגותם מגלה מאמץ משותף, קמה חזקה שכלל הנכסים והרכוש אשר צברו במהלך חייהם המשותפים הינו בבעלותם המשותפת. זאת, כל עוד אין בין בני הזוג הסכם הקובע אחרת או אין כוונה אחרת המשתמעת מנסיבות העניין.
 • בהתקיים נסיבות מסוימות הכלל מאפשר לבתי המשפט להכריז על קיומו של שיתוף מלא או שיתוף חלקי בנכסים, גם אם על פי הכללים המשפטיים 'הרגילים' מדובר בנכס או נכסים הנתונים לבעלותו של אחד מבני הזוג. (למשל - דירה הרשומה ע"ש אחד מבני הזוג).

על מי חלה חזקת השיתוף?

 • חזקת השיתוף חלה על בני זוג העונים על אחד התנאים הבאים:
  • חזקת השיתוף חלה על זוגות שנישאו לפני יום 01.01.1974, מועד כניסתו לתוקף של חוק יחסי ממון בין בני זוג. התשל"ג – 1973.
  • חזקת השיתוף חלה על יחסיהם של בני זוג שאינם נשואים (ידועים בציבור), אם הם עומדים בתנאי החלת החזקה.
 • שימו לב, על זוגות שנישאו לאחר יום 01.01.1974 והחליטו להתגרש, לא חלה חזקת השיתוף אלא חל 'הסדר איזון המשאבים' מכוחו של חוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל"ג – 1973 .

התנאים לתחולת חזקת השיתוף

 • על המבקש להוכיח את קיומה של חזקת השיתוף להוכיח את התנאים המצטברים הבאים:
  • בני הזוג מנהלים יחד חיים משותפים תקינים - יש להוכיח כי עד למועד הסכסוך בין בני הזוג, בני הזוג ניהלו יחד חיים משותפים, תקינים, תחת קורת גג אחת, גם אם היו בין בני הזוג סכסוכים בלתי פוסקים.
  • מאמץ משותף – יש להוכיח כי קיים מאמץ משותף של שני בני הזוג בפרנסת המשפחה וניהול קופה משותפת אשר מכוחם התאפשרה צבירת הרכוש:
   • מאמץ משותף כולל הן השתתפות בפרנסת המשפחה באמצעות עבודה חיצונית והן תרומה לפרנסה באמצעות ביצוע עבודות הבית.
   • אין הכרח בתרומה כספית של כל אחד מבני הזוג, לצורך הוכחת מאמץ משותף, ואף אם בן זוג אחד השקיע יותר ברכישת נכס מאשר משנהו, אין הדבר מהווה גורם מכריע לעניין חזקת השיתוף, אם הנכס נרכש במאמץ משותף.
   • ניהול קופה משותפת אינו דורש חשבון בנק משותף. גם אם הכספים של בני הזוג נוהלו בנפרד, אך הכספים משני החשבונות שימשו לצרכי הבית והמשפחה נחשב הדבר כאילו התקיימה קופה משותפת.

על אילו נכסים חלה חזקת השיתוף

 • חזקת השיתוף עשויה לחול על כל זכות בעלת שווי כלכלי, לדוגמא: דירת המגורים (אף אם אחד מבני הזוג השקיע יותר כסף ברכישתה), זכויות סוציאליות שנצברו במהלך חיי השיתוף (כגון, פיצויי פיטורין, קרן פנסיה, נפרשות לקופות גמל).
 • חזקת השיתוף יכולה לחול גם על נכסים הרשומים רק על שמו של אחד מבני הזוג, אם ניתן ללמוד מהנסיבות שהיתה כוונת שיתוף (כך, למשל, החזקה יכולה לחול על נכס או חשבון בנק שנרשם רק על שמו של אחד מבני הזוג),
 • חזקת השיתוף יכולה לחול על נכסים עסקיים, גם אם הנכס נוהל רק על ידי אחד מבני הזוג, על 'נכסי קריירה' ומוניטין.
 • לגבי נכסים שנצברו לפני הנישואין ונכסים שהתקבלו במתנה או בירושה, הכלל הוא שהם שייכים לבן הזוג שקיבל אותם וחזקת השיתוף אינה חלה עליהם, אלא אם הוסכם אחרת בין הצדדים, או אם בן הזוג לו שייך הנכס עשה בו שימוש שניתן ללמוד ממנו על כוונתו להופכו לחלק מן הרכוש המשותף.
 • לגבי נכסים השנויים במחלוקת בעניין חזקת השיתוף, בודק בית המשפט את הראיות ואת הנסיבות הרלבנטיות. ככל שבית המשפט מגיע למסקנה כי הנסיבות מלמדות על כוונה לשתף את הנכס, יחיל עליו בית המשפט את חזקת השיתוף. \

סתירת חזקת השיתוף

 • לאחר שהתובע הציג ראיות להקמת חזקת השיתוף, עובר הנטל אל הנתבע, להביא ראיות לסתור את החזקה. בשלב זה הנתבע יכול להביא בפני בית המשפט ראיות מהן ניתן ללמוד שלא היתה כוונה לשיתוף בנכסים או כי היתה כוונה להפרדה ברכוש.
 • בית המשפט שומע את הראיות ומכריע, על סמך הראיות והנסיבות, האם חזקת השיתוף מתקיימת או לא.

פסקי דין

 • ע"א 5640/90 חסל נ' חסל פ"ד נ(4)250 – כאשר בני זוג מנהלים יחד אורח חיים תקין, והתנהגותם מגלה מאמץ משותף, קמה חזקה שהרכוש אשר צברו במהלך חייהם המשותפים הינו בבעלותם המשותפת. זאת, כל עוד אין בין בני הזוג הסכם הקובע אחרת.
 • ע"א 2280/91 אבולוף נ' אבולוף פ"ד מז(5)596 – על מנת שתקום חזקת השיתוף יש גם צורך בקיום מאמץ משותף של שני בני הזוג, כל אחד בדרכו, וניהול קופה משותפת אשר מכוחם התאפשרה צבירת הרכוש.
 • ע"א 52/80 שחר נ' פרידמן פ"ד ל"ח(1)443 - הלכת השיתוף תחול על ידועים בציבור כאשר הם חיים יחד חיים משותפים במאמץ משותף ואינם שומרים על הפרדה רכושית.
 • בג"צ 1000/92 בבלי נ' בית הדין הרבני הגדול, פ"ד מח(2)221 - הלכת השיתוף מבוססת בין היתר על עקרון השוויון בין המינים, ועל התפישה כי בני הזוג תורמים באופן שווה לרווחת המשפחה.
 • דנ"א 1558/94 נפיסי נ' נפיסי, פ"ד נ(3) 573 - אין צורך להוכיח כי בני הזוג חיו כל חיי נישואיהם יחד על מי מנוחות אלא נדרש רק כי בני הזוג ניהלו יחד חיים משותפים תקינים תחת קורת גג אחת, ללא קרע או פירוד משמעותיים.
 • ע"א 1915/91, 2084 יעקובי נ' יעקובי, פ"ד מט(3) 529 - זכות השיתוף קיימת במהלך החיים המשותפים אך הנה כללית ומתגבשת רק כאשר נוצר מצב שיש בו עילה מוכרת לפירוק השיתוף- סיום הקשר הכלכלי בין בני הזוג.
 • בג"צ 2222/99 גבאי נ' בית הדין הרבני הגדול, פ"ד נד(5) 401. - גם אם ניהלו בני הזוג חשבונות בנק נפרדים אך הכספים שהוצאו מחשבונותיהם שימשו לצורכי הבית והמשפחה ללא חלוקה ברורה, התקיימה קופה רעיונית משותפת.
 • ע"א 6557/95 אבנרי נ' אבנרי, פ"ד נא(3) 541 - במקרים מסוימים, גם אם בני הזוג נפרדו ולא חיו תחת קורת גג אחת תמשיך לחול כוונת השיתוף.
 • ע"א 370/87 מדג'ר נ' מדג'ר, פ"ד מד(1) 99 - גם אם אחד מבני הזוג היה חולה חלק מהזמן ובשל כך תרומתו פחתה, אין בכך כדי לשלול את תרומתו למאמץ המשותף.

חקיקה ונהלים

חוק יחסי ממון בין בני זוג - סעיף 14

מקורות