שורה 88: שורה 88:
 
== הרחבות ופרסומים ==-->
 
== הרחבות ופרסומים ==-->
 
== מקורות ==
 
== מקורות ==
 
+
* {{קרדיט/מרכז רקמן}}
  
 
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!
 
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!
שורה 101: שורה 101:
 
[[קטגוריה: נישואין]]
 
[[קטגוריה: נישואין]]
 
[[קטגוריה:נישואין בין יהודים]]
 
[[קטגוריה:נישואין בין יהודים]]
[קטגוריה:משפחה]]
+
[[קטגוריה:משפחה]]
 
[[קטגוריה:דיני משפחה]]
 
[[קטגוריה:דיני משפחה]]
 
[[קטגוריה:הורים]]
 
[[קטגוריה:הורים]]
 
[[קטגוריה:נשים]]
 
[[קטגוריה:נשים]]
 
[[קטגוריה:גברים]]
 
[[קטגוריה:גברים]]

גרסה מ־19:02, 9 במאי 2017

הקדמה:


{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

חזקת השיתוף הינה כלל משפטי שנקבע בפסיקה על ידי בית המשפט, המסדיר את נושא חלוקת הרכוש בעת גירושין בין בני זוג אשר נישאו לפני יום 01.01.1974 ואת חלוקת הרכוש בעת פרידה בין ידועים בציבור.

 • החזקה קובעת כי כאשר בני זוג מנהלים יחד אורח חיים תקין, והתנהגותם מגלה מאמץ כלכלי משותף, קמה חזקה שכלל הנכסים והרכוש אשר צברו במהלך חייהם המשותפים הינו בבעלותם המשותפת (כלומר כל אחד מבני הזוג זכאי ל50% מכלל הנכסים והרכוש אשר צברו במהלך חייהם המשותפים).
 • חזקה זו קיימת כל עוד אין בין בני הזוג הסכם הקובע אחרת או אין כוונה אחרת המשתמעת מנסיבות העניין.
 • בהתקיים נסיבות מסוימות הכלל מאפשר לבתי המשפט להכריז על קיומו של שיתוף מלא או שיתוף חלקי בנכסים, גם אם מדובר בנכס או נכסים הנתונים לבעלותו של אחד מבני הזוג. (למשל - דירה הרשומה ע"ש אחד מבני הזוג).

על מי חלה חזקת השיתוף?

 • חזקת השיתוף חלה על בני זוג העונים על אחד התנאים הבאים:
 • שימו לב, על זוגות שנישאו לאחר יום 01.01.1974 והחליטו להתגרש, לא חלה חזקת השיתוף אלא חל 'הסדר איזון המשאבים' מכוחו של חוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל"ג – 1973 .

התנאים לתחולת חזקת השיתוף

 • מי שמבקש להחיל את חזקת השיתוף צריך להוכיח את התנאים המצטברים הבאים:
  • בני הזוג מנהלים יחד חיים משותפים תקינים - יש להוכיח כי עד למועד הסכסוך בין בני הזוג, בני הזוג ניהלו יחד חיים משותפים, תקינים, תחת קורת גג אחת, גם אם היו בין בני הזוג סכסוכים בלתי פוסקים.
  • מאמץ משותף – יש להוכיח כי קיים מאמץ משותף של שני בני הזוג בפרנסת המשפחה וניהול קופה משותפת אשר מכוחם התאפשרה צבירת הרכוש:
   • מאמץ משותף כולל הן השתתפות בפרנסת המשפחה באמצעות עבודה חיצונית והן תרומה לפרנסה באמצעות ביצוע עבודות הבית.
   • לצורך הוכחת מאמץ משותף אין הכרח שכל אחד מבני הזוג ישתתף באופן שווה במימון רכישת הנכס ודי בכך אם הנכס נרכש במאמץ משותף.
   • ניהול קופה משותפת אינו דורש חשבון בנק משותף. גם אם הכספים של בני הזוג נוהלו בנפרד, אך הכספים משני החשבונות שימשו לצרכי הבית והמשפחה נחשב הדבר כאילו התקיימה קופה משותפת.
דוגמה
 • בני זוג נישאו לפני יום 01.01.1974 וניהלו חיים משותפים תחת קורת גג אחת.
 • הבעל עבד כל חייו מחוץ לבית וקיבל משכורת.
 • האישה עבדה בעבודות הבית ובכך תרמה את חלקה למאמץ הכלכלי המשותף של פרנסת הבית.
 • לבני הזוג חשבון בנק משותף.
 • בעת גירושין תחול על בני הזוג חזקת השיתוף, כלומר כל אחד מבני הזוג יהיה זכאי ל -50% מכלל הנכסים והרכוש אשר צברו במהלך חייהם המשותפים.

על אילו נכסים חלה חזקת השיתוף

 • חזקת השיתוף עשויה לחול על כל זכות או נכס בעלת שווי כלכלי, לדוגמא:
  • דירת המגורים המשותפת של בני הזוג (אף אם אחד מבני הזוג השקיע יותר כסף ברכישתה),
  • זכויות סוציאליות שצבר בן הזוג במהלך חיי השיתוף (כגון, פיצויי פיטורין, קרן פנסיה, הפרשות לקופות גמל), גם אם רק אחד מבני הזוג עבד מחוץ לבית וצבר זכויות אלה.
  • חזקת השיתוף יכולה לחול על נכסים עסקיים, גם אם הנכס נוהל רק על ידי אחד מבני הזוג, על 'נכסי קריירה' ומוניטין.
 • חזקת השיתוף יכולה לחול גם על נכסים הרשומים רק על שמו של אחד מבני הזוג, אך ניתן ללמוד מהנסיבות שהיתה לבן הזוג שעל שמו רשום הנכס כוונת שיתוף.
דוגמה
חזקת השיתוף עשוייה לחול על דירת מגורים ששני בני הזוג גרים בה באופן משותף לאורך זמן , גם אם הדירה רשומה בטאבו על שמו של אחד מבית הזוג בלבד. המגורים המשותפים בדירה לאורך זמן מהווים נסיבה המלמדת על כוונת שיתוף.
דוגמה
חזקת השיתוף עשויה לחול על חשבון בנק אשר בני הזוג עושים בו שימוש במשותף, גם אם החשבון רשום רק על שמו של אחד מבני הזוג

על אילו נכסים לא חלה חזקת השיתוף

 • חזקת השיתוך לא חלה על נכסים שבני הזוג צברו לפני הנישואין וכן על נכסים שאחד מבני הזוג קיבל במתנה או בירושה.
  • הכלל הוא שנכסים שבני זוג צברו לפני הנישואין או קיבלו במתנה או ירושה שייכים להם בלבד, וחזקת השיתוף אינה חלה עליהם.
  • למרות האמור לעיל , חזקת השיתוף תחול על נכסים אלה אם בני הזוג הסכימו על החלת חזקת השיתוף על הנכס , או אם בן הזוג לו שייך הנכס עשה בו שימוש שממנו ניתן להבין כי ברצונו להחיל את חזקת השיתוף על נכס זה.
דוגמה
 • בני זוג התחתנו לפי יום 01.01.1974, וחיו חיים משותפים תחת קורת גג אחת.
 • לאחר הנישואים קיבל הבעל ירושה מהוריו בסך מליון ש"ח.
 • הבעל הפקיד את כספי הירושה שקיבל מהוריו בחשבון הבנק המשותף לו ולבת זוגתו.
 • במעשה זה הוא הביע את רצונו להחיל את חזקת השיתוף על כספי הירושה, ובמקרה של גירושים בת זוגו תהיה זכאית ל50% מהסכום.
 • אילו הפקיד הבעל את הכסף בחשבון בנק נפרד על שמו בלבד, לא היתה חלה חזקת השיתוף על כספי הירושה, ובמקרה של גירושים היה הבעל זכאי ל100% מהסכום
 • חזקת השיתוף אינה חלה על נכסים אשר בני הזוג הסכימו בניהם שהחזקה לא תחול עליהם. לפרטים נוספים ראו: הסכם יחסי ממון בין בני זוג נשואים
 • במקרה שקיימת מחלוקת לגבי החלת חזקת השיתוף על נכסים שונים, בודק בית המשפט את הראיות ואת הנסיבות הרלבנטיות. ככל שבית המשפט מגיע למסקנה כי הנסיבות מלמדות על כוונה לשתף את הנכס, יחיל עליו בית המשפט את חזקת השיתוף. .
 • הליך מימוש חזקת השיתוף

  סתירת חזקת השיתוף

  • לאחר שהתובע הציג ראיות להקמת חזקת השיתוף, עובר הנטל אל הנתבע, להביא ראיות לסתור את החזקה. בשלב זה הנתבע יכול להביא בפני בית המשפט ראיות מהן ניתן ללמוד שלא היתה כוונה לשיתוף בנכסים או כי היתה כוונה להפרדה ברכוש.
  • בית המשפט שומע את הראיות ומכריע, על סמך הראיות והנסיבות, האם חזקת השיתוף מתקיימת או לא.

  פסקי דין

  • ע"א 5640/90 חסל נ' חסל פ"ד נ(4)250 – כאשר בני זוג מנהלים יחד אורח חיים תקין, והתנהגותם מגלה מאמץ משותף, קמה חזקה שהרכוש אשר צברו במהלך חייהם המשותפים הינו בבעלותם המשותפת. זאת, כל עוד אין בין בני הזוג הסכם הקובע אחרת.
  • ע"א 2280/91 אבולוף נ' אבולוף פ"ד מז(5)596 – על מנת שתקום חזקת השיתוף יש גם צורך בקיום מאמץ משותף של שני בני הזוג, כל אחד בדרכו, וניהול קופה משותפת אשר מכוחם התאפשרה צבירת הרכוש.
  • ע"א 52/80 שחר נ' פרידמן פ"ד ל"ח(1)443 - הלכת השיתוף תחול על ידועים בציבור כאשר הם חיים יחד חיים משותפים במאמץ משותף ואינם שומרים על הפרדה רכושית.
  • בג"צ 1000/92 בבלי נ' בית הדין הרבני הגדול, פ"ד מח(2)221 - הלכת השיתוף מבוססת בין היתר על עקרון השוויון בין המינים, ועל התפישה כי בני הזוג תורמים באופן שווה לרווחת המשפחה.
  • דנ"א 1558/94 נפיסי נ' נפיסי, פ"ד נ(3) 573 - אין צורך להוכיח כי בני הזוג חיו כל חיי נישואיהם יחד על מי מנוחות אלא נדרש רק כי בני הזוג ניהלו יחד חיים משותפים תקינים תחת קורת גג אחת, ללא קרע או פירוד משמעותיים.
  • ע"א 1915/91, 2084 יעקובי נ' יעקובי, פ"ד מט(3) 529 - זכות השיתוף קיימת במהלך החיים המשותפים אך הנה כללית ומתגבשת רק כאשר נוצר מצב שיש בו עילה מוכרת לפירוק השיתוף- סיום הקשר הכלכלי בין בני הזוג.
  • בג"צ 2222/99 גבאי נ' בית הדין הרבני הגדול, פ"ד נד(5) 401. - גם אם ניהלו בני הזוג חשבונות בנק נפרדים אך הכספים שהוצאו מחשבונותיהם שימשו לצורכי הבית והמשפחה ללא חלוקה ברורה, התקיימה קופה רעיונית משותפת.
  • ע"א 6557/95 אבנרי נ' אבנרי, פ"ד נא(3) 541 - במקרים מסוימים, גם אם בני הזוג נפרדו ולא חיו תחת קורת גג אחת תמשיך לחול כוונת השיתוף.
  • ע"א 370/87 מדג'ר נ' מדג'ר, פ"ד מד(1) 99 - גם אם אחד מבני הזוג היה חולה חלק מהזמן ובשל כך תרומתו פחתה, אין בכך כדי לשלול את תרומתו למאמץ המשותף.

  חקיקה ונהלים

  חוק יחסי ממון בין בני זוג - סעיף 14

  מקורות