תבנית:הליך/תחילת טור ימני


כל אדם שנתן את הסכמתו לתרומת איברים לאחר מותו, וחתם על כרטיס אדי, יכול לחזור בו מהסכמתו, בכל עת, ולבקש לבטל את כרטיס אדי שברשותו.

תבנית:הליך/סיום הקדמה


אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

למי ואיך פונים

  • על בעל כרטיס אדי לפנות בכתב למרכז הלאומי להשתלות, בבקשה שהסכמתו לתרומת איברים תימחק

ממאגר המידע הנמצא במרכז הלאומי להשתלות, והמרכז את הנתונים והפרטים של כל מי שחתם על כרטיס אדי.

שלבי ההליך

מאגר המידע הנמצא במרכז הלאומי להשתלות, מרכז את הנתונים והפרטים של כל מי שנתן הסכמתו לתרומת איברים לאחר מותו, וחתם על כרטיס אדי.

ערעור

חשוב לדעת

תקדימים משפטיים

הרחבות ופרסומים

מקורות

תבנית:הליך/סיום טור ימני תבנית:הליך/תחילת טור שמאלי תבנית:סטטוס תבנית:הליך/ראו גם תבנית:הליך/טפסים

תבנית:הליך/סיום טור שמאלי