תבנית:מושג/תחילת טור ימני

חייב הוא כל מי שנפתח נגדו תיק הוצאה לפועל

תבנית:מושג/סיום הקדמה

  • חייב הוא כל מי שנפתח נגדו תיק הוצאה לפועל:
  • במקרה של פסק דין - החייב הוא אותו אדם או גוף שפסק הדין ניתן נגדו.
  • במקרה של שטר - אדם החתום על השטר או גוף המחויב על פי השטר.
  • במקרה של תביעה על סכום קצוב - מי שנגדו מוגשת התביעה.

חוקים ותקנות

תבנית:מושג/סיום טור ימני תבנית:מושג/תחילת טור שמאלי תבנית:מושג/ראו גם

תבנית:מושג/סיום טור שמאלי