(הליכים מיוחדים נגד חייב בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו)
(ההגבלות שניתן להטיל על החייב: דביט)
(תגיות: ערבית, שינוי מהותי)
 
(16 גרסאות ביניים של 5 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
 
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|מושג}}
 
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|מושג}}
{{תקציר}}
+
{{תקציר |תוכן=
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
 
| מידע  = [[חוק ההוצאה לפועל]] מגדיר מספר מצבים שבהם נחשב [[חייב בהוצאה לפועל|חייב]] כבעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו
 
| מידע  = [[חוק ההוצאה לפועל]] מגדיר מספר מצבים שבהם נחשב [[חייב בהוצאה לפועל|חייב]] כבעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
 
| חשוב  = [[רשם ההוצאה לפועל]] יכול להטיל על חייב בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו הגבלות שונות, לזמנו לבירור ולדרוש מגופים חיצוניים מידע אודותיו
 
| חשוב  = [[רשם ההוצאה לפועל]] יכול להטיל על חייב בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו הגבלות שונות, לזמנו לבירור ולדרוש מגופים חיצוניים מידע אודותיו
 +
| חשוב2 = רשם ההוצאה לפועל רשאי להורות על רישומו של החייב ב[[מרשם חייבים בעלי יכולת המשתמטים מתשלום חובותיהם]]
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
| ממשל  = <!-- קישור לגורם ממשל אחראי -->
+
| ממשל  = למידע נוסף ראו [https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/055_247.htm#Seif96 חוק ההוצאה לפועל]
 +
}}
 
}}
 
}}
{{תקציר/סיום}}
 
 
{{ראו גם  
 
{{ראו גם  
 
| [[הוצאה לפועל - הגבלות על חייב בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו]]
 
| [[הוצאה לפועל - הגבלות על חייב בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו]]
שורה 27: שורה 28:
 
** החייב לא התייצב ל[[הזמנה לבירור בהוצאה לפועל|בירור]] שאליו הוזמן.
 
** החייב לא התייצב ל[[הזמנה לבירור בהוצאה לפועל|בירור]] שאליו הוזמן.
 
** החייב לא מילא אחר החלטה של רשם ההוצאה לפועל שניתנה במהלך בירור.
 
** החייב לא מילא אחר החלטה של רשם ההוצאה לפועל שניתנה במהלך בירור.
** החייב סירב במעמד הבירור, ומבלי לתת הסבר סביר, למלא הצהרה בדבר יכולתו, לחתום על כתב ויתור על סודיות, למסור מידע על יכולתו או להציג מסמכים שנדרש להציגם.
+
** החייב סירב במעמד הבירור, ומבלי לתת הסבר סביר, למלא הצהרה בדבר יכולתו, לחתום על [https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/forms-eca-new-format-1/he/Forms_form529.pdf כתב ויתור על סודיות (טופס 529)], למסור מידע על יכולתו או להציג מסמכים שנדרש להציגם.
  
 
==הליכים מיוחדים נגד חייב בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו==
 
==הליכים מיוחדים נגד חייב בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו==
שורה 42: שורה 43:
 
*# '''[[הגבלה על קבלה, החזקה או הארכת תוקף של דרכון ישראלי או תעודת מעבר של חייב בהוצאה לפועל המשתמט מתשלום חובותיו|הגבלה על קבלה, החזקה או הארכת תוקף של דרכון ישראלי או תעודת מעבר]]''' - הגבלה זו תוטל באופן שלא ימנע מהחייב לשוב לישראל אם הוא אינו נמצא בה. ההגבלה לא תוטל אם שוכנע רשם ההוצאה לפועל שהיציאה מישראל דרושה מטעמי בריאותו של החייב או של בן משפחה התלוי בו.
 
*# '''[[הגבלה על קבלה, החזקה או הארכת תוקף של דרכון ישראלי או תעודת מעבר של חייב בהוצאה לפועל המשתמט מתשלום חובותיו|הגבלה על קבלה, החזקה או הארכת תוקף של דרכון ישראלי או תעודת מעבר]]''' - הגבלה זו תוטל באופן שלא ימנע מהחייב לשוב לישראל אם הוא אינו נמצא בה. ההגבלה לא תוטל אם שוכנע רשם ההוצאה לפועל שהיציאה מישראל דרושה מטעמי בריאותו של החייב או של בן משפחה התלוי בו.
 
*# '''[[צו עיכוב יציאה מהארץ לחייב בהוצאה לפועל המשתמט מתשלום חובותיו|עיכוב יציאתו של החייב מן הארץ]]''' - הגבלה זו לא תוטל אם שוכנע רשם ההוצאה לפועל שהיציאה מישראל דרושה מטעמי בריאותו של החייב או של בן משפחה התלוי בו.
 
*# '''[[צו עיכוב יציאה מהארץ לחייב בהוצאה לפועל המשתמט מתשלום חובותיו|עיכוב יציאתו של החייב מן הארץ]]''' - הגבלה זו לא תוטל אם שוכנע רשם ההוצאה לפועל שהיציאה מישראל דרושה מטעמי בריאותו של החייב או של בן משפחה התלוי בו.
*# '''[[הגבלת חייב בהוצאה לפועל כלקוח מוגבל מיוחד כאשר הוא בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו|הגבלת החייב כלקוח מוגבל מיוחד]]''' - החייב יוכרז כלקוח מוגבל מיוחד כמשמעותו ב[http://www.nevo.co.il/law_html/law01/p220k3_001.htm#Seif1 חוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א-1981] (באתר נבו) ולא יתאפשרו לו פעולות הקשורות לניהול חשבון בנק, כגון: פתיחת חשבון ומשיכת המחאות (כתיבת צ'קים).
+
*# '''[[הגבלת חייב בהוצאה לפועל כלקוח מוגבל מיוחד כאשר הוא בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו|הגבלת החייב כלקוח מוגבל מיוחד]]''' - החייב יוכרז כלקוח מוגבל מיוחד כמשמעותו ב[https://www.nevo.co.il/law_html/law01/p220k3_001.htm#Seif1 חוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א-1981] (באתר נבו) ולא יתאפשרו לו פעולות הקשורות לניהול חשבון בנק, כגון: פתיחת חשבון ומשיכת המחאות (כתיבת צ'קים).
*# '''[[הגבלה על שימוש בכרטיסי חיוב של חייב בהוצאה לפועל המשתמט מתשלום חובותיו|הגבלות על שימוש בכרטיסי חיוב, כגון כרטיסי אשראי, בנקט, כרטיסי תשלום שניתן לטעון אותם בכסף מזומן וכו']]''' - הגבלה זו לא תוטל אם הערך הכספי שניתן לטעון בכרטיס הוא רק של גמלה של [[המוסד לביטוח לאומי]] או תשלומים אחרים שאינם ניתנים לעיקול על פי חוק (כגון: תשלום [[סיוע בשכר דירה]] ממשרד הבינוי והשיכון), וכל זאת בתנאי שהחוב של החייב אינו בגין [[מזונות]].
+
*# '''[[הגבלה על שימוש בכרטיסי חיוב של חייב בהוצאה לפועל המשתמט מתשלום חובותיו|הגבלות על שימוש בכרטיסי חיוב, כגון כרטיסי אשראי ובנקט]]''' - הגבלה זו לא תוטל אם הערך הכספי שניתן לטעון בכרטיס הוא רק של גמלה של [[המוסד לביטוח לאומי]] או תשלומים אחרים שאינם ניתנים לעיקול על פי חוק (כגון: תשלום [[סיוע בשכר דירה]] ממשרד הבינוי והשיכון), וכל זאת בתנאי שהחוב של החייב אינו בגין [[מזונות]].
 +
{{שימו לב| ההגבלה לא חלה על שימוש בכרטיס לחיוב מיידי (דביט) וכרטיסים נטענים.}}
 
*# '''[[הגבלה על ייסוד תאגיד או כהונה בתאגיד של חייב בהוצאה לפועל המשתמט מתשלום חובותיו|הגבלת החייב מלייסד תאגיד (חברה) או מלהיות בעל עניין בתאגיד, במישרין או בעקיפין]]''' - אם השתתף החייב בייסוד תאגיד או היה בעל עניין בתאגיד, יכולה ההגבלה לכלול מתן הוראות לעניין הפסקת כהונתו או חברותו בתאגיד.  
 
*# '''[[הגבלה על ייסוד תאגיד או כהונה בתאגיד של חייב בהוצאה לפועל המשתמט מתשלום חובותיו|הגבלת החייב מלייסד תאגיד (חברה) או מלהיות בעל עניין בתאגיד, במישרין או בעקיפין]]''' - אם השתתף החייב בייסוד תאגיד או היה בעל עניין בתאגיד, יכולה ההגבלה לכלול מתן הוראות לעניין הפסקת כהונתו או חברותו בתאגיד.  
 
*# '''[[הגבלה על קבלה, חידוש או החזקה של רשיון נהיגה של חייב בהוצאה לפועל המשתמט מתשלום חובותיו|הגבלת החייב מלקבל, מלהחזיק או מלחדש רישיון נהיגה]]''' - הגבלה זו לא תוטל אם שוכנע רשם ההוצאה לפועל כי הטלתה עלולה לפגוע פגיעה ממשית בעיסוקו של החייב וביכולתו לשלם את החוב או שרישיון הנהיגה חיוני לחייב, עקב נכותו או עקב נכות בן משפחה התלוי בו.
 
*# '''[[הגבלה על קבלה, חידוש או החזקה של רשיון נהיגה של חייב בהוצאה לפועל המשתמט מתשלום חובותיו|הגבלת החייב מלקבל, מלהחזיק או מלחדש רישיון נהיגה]]''' - הגבלה זו לא תוטל אם שוכנע רשם ההוצאה לפועל כי הטלתה עלולה לפגוע פגיעה ממשית בעיסוקו של החייב וביכולתו לשלם את החוב או שרישיון הנהיגה חיוני לחייב, עקב נכותו או עקב נכות בן משפחה התלוי בו.
  
===מאסר===
+
== חשוב לדעת ==
* רשם ההוצאה לפועל רשאי לצוות על [[מאסר של חייב בעל יכולת בשל אי תשלום חוב בהוצאה לפועל בתיק שאינו תיק מזונות|מאסרו של חייב]] בעל יכולת שאינו משלם את חובותיו ללא הסבר סביר, ובתנאי שלא ניתן להביא לגביית החוב באמצעות הליכים אחרים, כגון ההגבלות הנ"ל.
+
* רשם ההוצאה לפועל רשאי לצוות על [[מאסר של חייב בשל אי תשלום חוב בהוצאה לפועל בתיק מזונות|מאסרו של חייב]] בתיק מזונות, גם מבלי לבצע [[חקירת יכולת בהוצאה לפועל|חקירת יכולת]] ובלי לקבל תצהיר מאת החייב על יכולתו.
 
<!--
 
<!--
 
== פסקי דין ==
 
== פסקי דין ==
שורה 55: שורה 57:
  
 
== חקיקה ונהלים ==
 
== חקיקה ונהלים ==
* [[חוק ההוצאה לפועל]] - סעיפים 7ב, 7ג, 67(ד), 69יא(ד) 69יג(ד).
+
* [https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/055_247.htm#Seif96 חוק ההוצאה לפועל] - סעיפים 7ב, 7ב2, 7ג, 67(ד), 69יא(ד) 69יג(ד).
 +
 
 +
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>
 +
 
 
==ארגוני סיוע==
 
==ארגוני סיוע==
 
* [[הוצאה לפועל וגבייה/ארגוני סיוע|רשימה של ארגוני הסיוע בתחום ההוצאה לפועל וגבייה]].
 
* [[הוצאה לפועל וגבייה/ארגוני סיוע|רשימה של ארגוני הסיוע בתחום ההוצאה לפועל וגבייה]].
שורה 63: שורה 68:
 
<!--
 
<!--
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
== הרחבות ופרסומים ==
== מקורות ==
+
== תודות ==
 
-->
 
-->
  
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!
+
==Metadata==
==endarticle==
 
כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!-->
 
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
[[קטגוריה:מושגים]]
 
[[קטגוריה:מושגים]]
 +
[[קטגוריה:חובות]]
 
[[קטגוריה:הוצאה לפועל וגבייה]]
 
[[קטגוריה:הוצאה לפועל וגבייה]]
 
[[קטגוריה:הוצאה לפועל]]
 
[[קטגוריה:הוצאה לפועל]]
 +
[[ar:المدين المقتدر الذي يتهرب من دفع ديونه]]

גרסה אחרונה מ־17:51, 29 ביולי 2020

הקדמה:

חוק ההוצאה לפועל מגדיר מספר מצבים שבהם נחשב חייב כבעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו
רשם ההוצאה לפועל יכול להטיל על חייב בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו הגבלות שונות, לזמנו לבירור ולדרוש מגופים חיצוניים מידע אודותיו
רשם ההוצאה לפועל רשאי להורות על רישומו של החייב במרשם חייבים בעלי יכולת המשתמטים מתשלום חובותיהם
למידע נוסף ראו חוק ההוצאה לפועל

מי מוגדר חייב בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו?

 • חייב ייחשב כבעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו בכל אחד מהמקרים הבאים:
  • החייב לא מילא אחר האמור באזהרה (לא שילם את החוב), לא הגיש בקשה לצו תשלומים ולא נתן לרשם ההוצאה לפועל הסבר סביר לחוסר המעש שלו.
  • החייב לא הוכיח את מידת יכולתו לפרוע את החוב, או שלא הציג בפני רשם ההוצאה לפועל, ומבלי לתת הסבר סביר, את המידע והמסמכים הדרושים לשם בחינת יכולתו לפרוע את החוב.
  • החייב לא התייצב לחקירת יכולת למרות שאין ביכולתו לשלם את החוב בשיעורים שנקבעו.
  • החייב התייצב לחקירת יכולת אך לא הציג מסמכים שנדרש להציג.
  • החייב לא התייצב לבירור שאליו הוזמן.
  • החייב לא מילא אחר החלטה של רשם ההוצאה לפועל שניתנה במהלך בירור.
  • החייב סירב במעמד הבירור, ומבלי לתת הסבר סביר, למלא הצהרה בדבר יכולתו, לחתום על כתב ויתור על סודיות (טופס 529), למסור מידע על יכולתו או להציג מסמכים שנדרש להציגם.

הליכים מיוחדים נגד חייב בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו

הליכים לקבלת מידע

 • רשם ההוצאה לפועל יכול לנקוט נגד חייב בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו את הצעדים הבאים לצורך קבלת מידע אודותיו:
  1. להזמין אותו לבירור.
  2. לדרוש לקבלת מידע אודותיו מגופים חיצוניים (בנקים, משרדי ממשלה וכד').

מידע על כניסת החייב לארץ

 • אם הזוכה חושב שהחייב שוהה בחו"ל תקופה ממושכת שמונעת נקיטת הליכי גבייה כנגד החייב, הוא יכול להגיש בקשה לקבלת עדכון על כניסת החייב לישראל. הרשם עשוי להיענות לבקשה אם חלפו 45 יום ממועד המצאת האזהרה לחייב במסירה מלאה.

ההגבלות שניתן להטיל על החייב

שימו לב
ההגבלה לא חלה על שימוש בכרטיס לחיוב מיידי (דביט) וכרטיסים נטענים.

חשוב לדעת

חקיקה ונהלים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל