הפורטל מרכז מידע על זכויות חיילי צה"ל בשירות סדיר (חובה וקבע) ומילואים, זכויות החיילים לאחר שחרורם וזכויותיהם של נכי צה"ל.


בנוסף, הפורטל כולל מידע ראשוני לגבי זכויותיהם של בני המשפחות השכולות. את המידע המקיף ניתן למצוא באתר משפחות והנצחה של משרד הביטחון.

{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים