הקדמה:

לצורך קביעת הזכאות לדירה בדיור הציבורי יש לחשב את הכנסות המשפחה
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.


  • ערך זה מפרט את אופן חישוב ההכנסות למשפחה המבקשת לקבל דירה בדיור הציבורי.

אופן חישוב ההכנסות לצורך זכאות

  • חישוב ההכנסות למשפחה לצורך קביעת זכאות לדירה בשכירות מתבסס על הקריטריונים הבאים:
    • מיצוי כושר השתכרות - על המשפחה למצות את כושר ההשתכרות שלה.
    • כלל הכנסות המשפחה - בחישוב הכנסות המשפחה נלקחות בחשבון ההכנסות של כל בני המשפחה למעט הכנסות של ילדים מעל גיל 21, למעט ההכנסות המפורטות בהמשך.
    • קיזוז הוצאות העסקת עובד זר - הוצאות העסקת עובד זר המגובות באישורים מתאימים יקוזזו מסעיף ההכנסות.

הכנסות שלא נכללות בחישוב לצורך זכאות

פסקי דין

  • לערך מורחב בנושא פסקי דין בדיור הציבורי לחצו כאן.

מקורות