הקדמה:

לאחר מבחן התלות שנערך למי שהגישו תביעה לגמלת סיעוד, פקיד התביעות מחשב את סך הנקודות שצברו וקובע את שיעור הזכאות שלהם
במקרים מסויימים שיעור הזכאות נקבע על סמך מסמכים בלבד, מבלי שנדרשים לעבור מבחן תלות
למידע נוסף, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

לאחר מבחן התלות שנערך במסגרת תהליך התביעה לגמלת סיעוד, פקיד התביעות במוסד לביטוח לאומי קובע את מידת הזכאות של מגיש התביעה.

חישוב הניקוד
על-ידי פקיד התביעות
אישור גמלה זמנית או
גמלה קבועה באחת מרמות גמלת הסיעוד
או
דחיית התביעה
אם הוחמר מצבו של מקבל גמלה ברמות 1-5 (או ברמות א' ו- ב' לפי החוק הישן)
ניתן לבקש בדיקה מחדש


אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

אופן חישוב הניקוד

ניקוד במבחן התלות

 • הניקוד במבחן התלות נקבע בהתאם ליכולת הביצוע של התובע לגבי כל סעיף בטופס המבחן:
  • ביצוע מלא = 0 נקודות
  • ביצוע חלקי = 1/2 נקודה
  • אי יכולת לבצע = 1 נקודה
 • לבעלי תעודת עיוור (או למי שיש להם בשתי העיניים חדות ראייה עד 3/60 או שדה ראייה עד 19 מעלות), ייקבעו לפחות 2 נקודות תלות.

תוספת ניקוד בגין מצב אישי

 • בנוסף לנקודות שנקבעו במבחן התלות, תינתן תוספת ניקוד במקרים הבאים:
  • התובע מתגורר לבדו
  • התובע מתגורר עם בן משפחה הזכאי לגמלת סיעוד או קצבת שירותים מיוחדים
  • התובע מתגורר עם בן משפחה שגילו 90 ומעלה
 • תוספת הניקוד שתינתן במקרים אלה תהיה:
  • תוספת של 1/2 נקודה למי שנקבעו להם בין 2 ל- 4 נקודות במבחן התלות
  • תוספת של 2 נקודות למי שנקבעו להם 4.5 נקודות ומעלה במבחן התלות

המשך התהליך

מה עכשיו? לפרטים נוספים הערות
לאחר קביעת הזכאות על-ידי פקיד התביעות, תישלח בדואר הודעה לביתו של התובע. החלטת המוסד לביטוח לאומי תישלח בתוך כשבועיים ממועד ביצוע מבחן התלות. משך הזמן המקסימלי עד לסיום הטיפול בתביעה הוא 60 יום.
אם אושרה זכאות לגמלת סיעוד, עו"ס או אחות קופת חולים יבקרו בבית כדי לבדוק מהם שירותי הסיעוד הנחוצים למבוטח, וועדה מקומית תקבע בהתאם אילו שירותים יינתנו. ועדה מקומית מקצועית לקביעת שירותי גמלת סיעוד ניתן להגיש ערעור על החלטת הוועדה המקומית המקצועית.
אם אינכם שבעי רצון מההחלטה שניתנה בעקבות בדיקת התלות (במקרה של דחייה או אישור זכאות ברמה נמוכה מדי), ניתן לערער לוועדת עררים. ערר על החלטה בעניין תלות לתובעי גמלת סיעוד ניתן להגיש ערעור על החלטתה של ועדת העררים לבית הדין האזורי לעבודה.
אם מעוניינים לערער על החלטה שניתנה בנושאים שאינם קשורים לבדיקת התלות (כגון מבחן ההכנסות), ניתן להגיש ערעור לבית הדין האזורי לעבודה. ערעור על החלטת המוסד לביטוח לאומי בנוגע לגמלת סיעוד
אם חלה החמרה במצבו התפקודי של זכאי לגמלת סיעוד ברמה א' או ב', ניתן להגיש בקשה להגדלת הזכאות. בדיקה מחדש של זכאי לגמלת סיעוד עקב החמרה

פסקי דין

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
מוקד 6050* - המוסד לביטוח לאומי אתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל, המצב הכלכלי ויכולת התפקוד
מוקד 9696* - המוקד הטלפוני של שירות הייעוץ לאזרח הוותיק מטעם המוסד לביטוח לאומי שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו באתר המוסד לביטוח לאומי סיוע מטעם שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד 8840* לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים


חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים