תגית: שינוי מהותי
 
(32 גרסאות ביניים של 7 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|מושג}}
+
{{עצם העניין}}
{{תקציר}}
+
{{תקציר |תוכן=
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
 
| מידע  = כאשר היקף המשרה של עובדים משתנה במהלך תקופת ההעסקה, יש לערוך את חישוב הפיצויים באופן יחסי על פי היקפי המשרה שבהם הועסק העובד בכל תקופה
 
| מידע  = כאשר היקף המשרה של עובדים משתנה במהלך תקופת ההעסקה, יש לערוך את חישוב הפיצויים באופן יחסי על פי היקפי המשרה שבהם הועסק העובד בכל תקופה
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
| מידע2= עובד בשכר שעתי או יומי יקבל פיצויי פיטורים לפי היקף המשרה הממוצע ב-12 החודשים האחרונים
+
| מידע2= עובד בשכר שעתי או יומי שהיקף שעות עבודתו משתנה, יקבל פיצויי פיטורים לפי היקף המשרה הממוצע לאורך כל תקופת עבודתו
 
| חשוב  = החל משנת 2008 על מעסיק להפריש חלק מפיצויי הפיטורים באופן שוטף ל[[ביטוח פנסיוני לעובדים|ביטוח הפנסיוני]]
 
| חשוב  = החל משנת 2008 על מעסיק להפריש חלק מפיצויי הפיטורים באופן שוטף ל[[ביטוח פנסיוני לעובדים|ביטוח הפנסיוני]]
 
| פיצוי = על המעסיק לשלם את חלק היחסי של הפיצויים שלא הופרשו לביטוח הפנסיוני
 
| פיצוי = על המעסיק לשלם את חלק היחסי של הפיצויים שלא הופרשו לביטוח הפנסיוני
 +
| חשוב2 = אם הצטברו רווחים בקופת הגמל שאליה הופרשו כספי הפיצויים, למעסיק אסור להפחיתם מסכום הפיצויים שהוא צריך לשלם
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| ממשל  = <!-- קישור לגורם ממשל אחראי -->
 
| ממשל  = <!-- קישור לגורם ממשל אחראי -->
 
}}
 
}}
{{תקציר/סיום}}
+
}}
 
{{ראו גם  
 
{{ראו גם  
 
| [[חישוב פיצויי פיטורים]]
 
| [[חישוב פיצויי פיטורים]]
שורה 19: שורה 20:
 
}}
 
}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
+
{{תבנית:אזהרה - פיצויים בפיטורים ובהתפטרות}}
 
כאשר היקף המשרה משתנה במהלך תקופת ההעסקה, כלומר עובד מועסק בהיקפי משרה שונים בתקופות שונות, יחושבו הפיצויים באופן יחסי לכל אחת מהתקופות על פי היקף המשרה, כאשר שכר הבסיס הוא השכר האחרון (בהנחה שהשכר לא ירד במהלך תקופת ההעסקה).
 
כאשר היקף המשרה משתנה במהלך תקופת ההעסקה, כלומר עובד מועסק בהיקפי משרה שונים בתקופות שונות, יחושבו הפיצויים באופן יחסי לכל אחת מהתקופות על פי היקף המשרה, כאשר שכר הבסיס הוא השכר האחרון (בהנחה שהשכר לא ירד במהלך תקופת ההעסקה).
 
* החל משנת 2008 חייב מעסיק להפריש מדי חודש חלק מפיצויי הפיטורים באופן שוטף לביטוח הפנסיוני. לפירוט שיעורי ההפרשות לכל שנה [[חובת ביטוח פנסיוני לעובדים#שיעורי ההפרשות משכר העובד|ראו כאן]].
 
* החל משנת 2008 חייב מעסיק להפריש מדי חודש חלק מפיצויי הפיטורים באופן שוטף לביטוח הפנסיוני. לפירוט שיעורי ההפרשות לכל שנה [[חובת ביטוח פנסיוני לעובדים#שיעורי ההפרשות משכר העובד|ראו כאן]].
 
* המעסיק רשאי (אך לא חייב) להפריש את '''מלוא הפיצויים''' באופן חודשי שוטף.  
 
* המעסיק רשאי (אך לא חייב) להפריש את '''מלוא הפיצויים''' באופן חודשי שוטף.  
* אם המעסיק הפריש את מלוא פיצויי הפיטורים לקופת הגמל או לביטוח הפנסיוני, העובד אנו זכאי כלל לפיצויי פיטורים (והוא יהיה זכאי לקבל את הכספם שנצבו בקופת הגמל).
+
* אם המעסיק הפריש את מלוא פיצויי הפיטורים לקופת הגמל או לביטוח הפנסיוני, העובד אנו זכאי כלל לפיצויי פיטורים (והוא יהיה זכאי לקבל את הכספים שנצברו בקופת הגמל).
 
* אם המעסיק הפריש חלק מפיצויי הפיטורים לביטוח הפנסיוני או לקופת פיצויים אחרת, על המעסיק לשלם לעובד פיצויי פיטורים בשיעור שישלים את הפיצוי ל-⅓8 אחוזים.
 
* אם המעסיק הפריש חלק מפיצויי הפיטורים לביטוח הפנסיוני או לקופת פיצויים אחרת, על המעסיק לשלם לעובד פיצויי פיטורים בשיעור שישלים את הפיצוי ל-⅓8 אחוזים.
* '''ערך זה עוסק בחישוב פיצויי הפיטורים עבור עובד בשכר חודשי, שהתחיל לעבוד במקום העבודה בשנת 2008 ושבמהלך עבודתו חלו שינויים בהיקף המשרה, והמעסיק הפריש חלק מפיצויי הפיטורים לקופת גמל או לביטוח פנסיוני, על פי השיעורים שנקבעו ב[[צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק|צו ההרחבה]].'''
+
{{אזהרה משיכת כספי פיצויים מהביטוח הפנסיוני}}
** [[למידע על פיצויי פיטורים לעובד בשכר שעתי או יומי ראו ]]
+
* '''ערך זה עוסק בחישוב פיצויי הפיטורים עבור עובד שהתחיל לעבוד במקום העבודה בשנת 2008 ושבמהלך עבודתו חלו שינויים בהיקף המשרה, והמעסיק הפריש חלק מפיצויי הפיטורים לקופת גמל או לביטוח פנסיוני, על פי השיעורים שנקבעו ב[[צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק|צו ההרחבה]].'''
** [[לחישוב הפיצויים במקרה שהשכר ירד ראו ]]
+
* לחישוב פיצויים במקרה שבו לא חל שינוי בהיקף המשרה וכן לחישוב פיצויים עבור עובד שהחל את העסקתו בשנה אחרת, ראו בפורטל [[חישוב פיצויי פיטורים]].
  
 
==שיעור פיצויי הפיטורים==
 
==שיעור פיצויי הפיטורים==
 
* עם סיום העסקתו של העובד (ובהנחה שהעובד זכאי לפיצויי פיטורים) חייב המעסיק לשלם לעובד את החלק היחסי מפיצויי הפיטורים שאותו לא הפריש לביטוח הפנסיוני (השלמה ל-⅓8 אחוזים מהשכר החודשי עבור כל חודש עבודה) וכן את מלוא פיצויי הפיטורים עבור התקופות שבהן לא הפריש כלל פיצויים לביטוח הפנסיוני.  
 
* עם סיום העסקתו של העובד (ובהנחה שהעובד זכאי לפיצויי פיטורים) חייב המעסיק לשלם לעובד את החלק היחסי מפיצויי הפיטורים שאותו לא הפריש לביטוח הפנסיוני (השלמה ל-⅓8 אחוזים מהשכר החודשי עבור כל חודש עבודה) וכן את מלוא פיצויי הפיטורים עבור התקופות שבהן לא הפריש כלל פיצויים לביטוח הפנסיוני.  
 
* כל הפיצויים שהמעסיק משלם בפועל לעובד יחושבו על בסיס '''שכרו האחרון של העובד''' (בהנחה ששכר זה לא ירד במהלך תקופת עבודתו).
 
* כל הפיצויים שהמעסיק משלם בפועל לעובד יחושבו על בסיס '''שכרו האחרון של העובד''' (בהנחה ששכר זה לא ירד במהלך תקופת עבודתו).
 +
{{תבנית:איסור הפחחת הרווחים שהצטברו ברכיב הפיצויים}}
  
 
==אופן החישוב==
 
==אופן החישוב==
* לצורך החישוב יש לבדוק עבור כל אחד מחודשי ההעסקה איזה אחוז '''מהשכר בפועל''' של העובד הופרשו לביטוח הפנסיוני כרכיב פיצויים (שיעור ההפרשות), ולאחר מכן לחשב את ההפרש בין ⅓8 (שיעור הפיצויים המלא שהעובד זכאי לו) לבין שיעור ההפרשות (אחוז מהשכר בפועל שהופרש כרכיב פיצויים). את ההפרש יש לכפול באחוז המשרה באותו חודש ולאחר מכן לכפול בשכר הבסיס האחרון למשרה מלאה (שכר החודשי האחרון של העובד אילו עבד במשרה מלאה).
+
* לצורך החישוב יש לבדוק עבור '''כל אחד''' מחודשי ההעסקה איזה אחוז '''מהשכר בפועל''' של העובד הופרשו לביטוח הפנסיוני כרכיב פיצויים (שיעור ההפרשות), ולאחר מכן לחשב את ההפרש בין ⅓8 (שיעור הפיצויים המלא שהעובד זכאי לו) לבין שיעור ההפרשות (אחוז מהשכר בפועל שהופרש כרכיב פיצויים). את ההפרש יש לכפול באחוז המשרה באותו חודש ולאחר מכן לכפול בשכר הבסיס האחרון למשרה מלאה (שכר החודשי האחרון של העובד אילו עבד במשרה מלאה).
  
 
<!--
 
<!--
שורה 59: שורה 61:
 
|}
 
|}
 
-->
 
-->
 +
 +
==דוגמה 1: עובד חדש שהמעסיק התחיל להפריש את הפיצויים לביטוח הפנסיוני לאחר 6 חודשי עבודה==
  
 
{{דוגמה| 1=
 
{{דוגמה| 1=
שורה 66: שורה 70:
 
* החל מ-01.01.2015 הועסק העובד במשרה מלאה (במשך ארבעה חודשים) ושכרו עמד על 10,000 ש"ח לחודש.
 
* החל מ-01.01.2015 הועסק העובד במשרה מלאה (במשך ארבעה חודשים) ושכרו עמד על 10,000 ש"ח לחודש.
 
* '''שכר הבסיס''' שיילקח בחשבון הוא '''האחרון והגבוה''' שביניהם - 10,000 ש"ח.
 
* '''שכר הבסיס''' שיילקח בחשבון הוא '''האחרון והגבוה''' שביניהם - 10,000 ש"ח.
* סה"כ עבד העובד 88 חודשים.
+
* '''העובד יהיה זכאי לפיצויי פיטורים בסך 11,847.23 ש"ח, לפי החישוב בטבלה שלהן.'''
* במשך מחצית השנה הראשונה לעבודתו לא הפריש המעסיק כספים לביטוח הפנסיוני.
+
}}
* בששת החודשים הבאים (יולי - דצמבר 2008) הפריש המעסיק 0.834% מהשכר ל[[רכיב פיצויים בביטוח פנסיוני|רכיב הפיצויים]] בביטוח הפנסיוני.
+
 
* ב-12 החודשים של שנת 2009 הפריש המעסיק 1.68% מהשכר לרכיב הפיצויים.
+
{| class="wikitable"
* ב-12 החודשים של שנת 2010 הפריש המעסיק 2.5% מהשכר לרכיב הפיצויים.
+
|-
* ב-12 החודשים של שנת 2011 הפריש המעסיק 3.34% מהשכר לרכיב הפיצויים.
+
! תקופת עבודה !! היקף המשרה!! שיעור פיצויי הפיטורים שהמעסיק הפריש מדי חודש לביטוח הפנסיוני !! שיעור הפיצויים שעל המעסיק לשלם בסיום ההעסקה !! סכום הפיצויים שעל המעסיק לשלם בסיום ההעסקה !! הסבר
* ב-12 החודשים של שנת 2012 הפריש המעסיק 4.18% מהשכר לרכיב הפיצויים.
+
|-
* ב-12 החודשים של שנת 2013 הפריש המעסיק 5% מהשכר לרכיב הפיצויים.
+
| ינואר - יוני 2008 || 1/4 || 0%||  ⅓8 אחוזים || '''1,250 ש"ח''' || עבור מחצית השנה הראשונה (שבמהלכה לא הופרשו כלל כספים לביטוח הפנסיוני או לקופת פיצויים) יהיה העובד זכאי לפיצוי בשיעור של ⅓8 '''משכר הבסיס האחרון''' (10,000 ש"ח למשרה מלאה) כפול אחוזי המשרה בתקופה זו (1/4 משרה) כפול 6 חודשים - '''סה"כ 1,250 ש"ח''' (לפי חישוב: ⅓8 אחוזים X{{כ}} 6 חודשים X{{כ}} 10,000 ש"ח X{{כ}} 1/4 משרה).
* לאחר מכן (במשך כל שנת 2014 ובמהלך 2015) הפריש המעסיק מדי חודש 6ֵ% מהשכר החודשי לרכיב הפיצויים.
+
|-
* '''העובד יהיה זכאי לפיצויי פיטורים בסך 11,847.23 ש"ח, לפי החישוב הבא:'''
+
| יולי - דצמבר 2008 || 1/4 || 0.834%|| 7.5% || '''1,124.90 ש"ח''' || העובד זכאי ל-7.5% (ההפרש בין ⅓8 אחוזים, שהם מלוא הפיצויים  ל-0.834% שהופרשו בפועל) '''משכר הבסיס האחרון''' (10,000 ש"ח למשרה מלאה) כפול אחוזי המשרה בתקופה זו (1/4 משרה) כפול 6 חודשים - '''סה"כ 1,124.90 ש"ח''' (לפי חישוב:7.5 אחוזים X{{כ}} 6 חודשים X{{כ}} 10,000 ש"ח X{{כ}} 1/4 משרה).
** עבור מחצית השנה הראשונה (שבמהלכה לא הופרשו כלל כספים לביטוח הפנסיוני או לקופת פיצויים) יהיה העובד זכאי לפיצוי בשיעור של ⅓8 '''משכר הבסיס האחרון''' (10,000 ש"ח למשרה מלאה) כפול אחוזי המשרה בתקופה זו (1/4 משרה) כפול 6 חודשים - '''סה"כ 1,250 ש"ח''' (לפי חישוב: ⅓8 אחוזים X{{כ}} 6 חודשים X{{כ}} 10,000 ש"ח X{{כ}} 1/4 משרה).
+
|-
** עבור ששת החודשים הבאים (יולי - דצמבר 2008) זכאי העובד ל-7.5% (ההפרש בין ⅓8 אחוזים, שהם מלוא הפיצויים  ל-0.834% שהופרשו בפועל) '''משכר הבסיס האחרון''' (10,000 ש"ח למשרה מלאה) כפול אחוזי המשרה בתקופה זו (1/4 משרה) כפול 6 חודשים - '''סה"כ 1,124.90 ש"ח''' (לפי חישוב:7.5 אחוזים X{{כ}} 6 חודשים X{{כ}} 10,000 ש"ח X{{כ}} 1/4 משרה).
+
| 2009 || 1/4 || 1.68% || 6.65%  || '''1,996 ש"ח''' || העובד זכאי ל-6.65% (ההפרש בין ⅓8 אחוזים, שהם מלוא הפיצויים  ל-1.68% שהופרשו בפועל) '''משכר הבסיס האחרון''' (10,000 ש"ח למשרה מלאה) כפול אחוזי המשרה בתקופה זו (1/4 משרה) כפול 12 חודשים - '''סה"כ 1,996 ש"ח''' (לפי חישוב: 6.65 אחוזים X{{כ}} 12 חודשים X{{כ}} 10,000 ש"ח X{{כ}} 1/4 משרה).
** עבור 12 החודשים של שנת 2009, זכאי העובד ל-6.65% (ההפרש בין ⅓8 אחוזים, שהם מלוא הפיצויים  ל-1.68% שהופרשו בפועל) '''משכר הבסיס האחרון''' (10,000 ש"ח למשרה מלאה) כפול אחוזי המשרה בתקופה זו (1/4 משרה) כפול 6 חודשים - '''סה"כ 1,996 ש"ח''' (לפי חישוב: 6.65 אחוזים X{{כ}} 12 חודשים X{{כ}} 10,000 ש"ח X{{כ}} 1/4 משרה).
+
|-
** עבור 12 החודשים של שנת 2010 זכאי העובד ל-5.83% (ההפרש בין ⅓8 אחוזים, שהם מלוא הפיצויים  ל-2.5% שהופרשו בפועל) '''משכר הבסיס האחרון''' (10,000 ש"ח למשרה מלאה) כפול אחוזי המשרה בתקופה זו (1/4 משרה) כפול 6 חודשים - '''סה"כ 1,750 ש"ח''' (לפי חישוב: 5.83 אחוזים X{{כ}} 12 חודשים X{{כ}} 10,000 ש"ח X{{כ}} 1/4 משרה).
+
| 2010 || 1/4 || 2.5%  || 5.83% || '''1,750 ש"ח''' || העובד זכאי ל-5.83% (ההפרש בין ⅓8 אחוזים, שהם מלוא הפיצויים  ל-2.5% שהופרשו בפועל) '''משכר הבסיס האחרון''' (10,000 ש"ח למשרה מלאה) כפול אחוזי המשרה בתקופה זו (1/4 משרה) כפול 12 חודשים - '''סה"כ 1,750 ש"ח''' (לפי חישוב: 5.83 אחוזים X{{כ}} 12 חודשים X{{כ}} 10,000 ש"ח X{{כ}} 1/4 משרה).
** עבור 12 החודשים של שנת 2011 זכאי העובד ל-4.99% (ההפרש בין ⅓8 אחוזים, שהם מלוא הפיצויים  ל-3.34% שהופרשו בפועל) '''משכר הבסיס האחרון''' (10,000 ש"ח למשרה מלאה) כפול אחוזי המשרה בתקופה זו (1/4 משרה) כפול 12 חודשים - '''סה"כ 1,497 ש"ח''' (לפי חישוב: 4.99 אחוזים X{{כ}} 12 חודשים X{{כ}} 10,000 ש"ח X{{כ}} 1/4 משרה).
+
|-
** עבור 12 החודשים של שנת 2012 זכאי העובד ל-4.153% (ההפרש בין ⅓8 אחוזים, שהם מלוא הפיצויים  ל-4.18% שהופרשו בפועל) '''משכר הבסיס האחרון''' (10,000 ש"ח למשרה מלאה) כפול אחוזי המשרה בתקופה זו (1/4 משרה) כפול 12 חודשים - '''סה"כ 1,246 ש"ח''' (לפי חישוב: 4.153 אחוזים X{{כ}} 6 חודשים X{{כ}} 10,000 ש"ח X{{כ}} 1/4 משרה).
+
| 2011 || 1/4 || 3.34% || 4.99%|| '''1,497 ש"ח''' || העובד זכאי ל-4.99% (ההפרש בין ⅓8 אחוזים, שהם מלוא הפיצויים  ל-3.34% שהופרשו בפועל) '''משכר הבסיס האחרון''' (10,000 ש"ח למשרה מלאה) כפול אחוזי המשרה בתקופה זו (1/4 משרה) כפול 12 חודשים - '''סה"כ 1,497 ש"ח''' (לפי חישוב: 4.99 אחוזים X{{כ}} 12 חודשים X{{כ}} 10,000 ש"ח X{{כ}} 1/4 משרה).
** עבור 12 החודשים של שנת 2013 זכאי העובד ל-⅓3 אחוזים (ההפרש בין ⅓8 אחוזים, שהם מלוא הפיצויים  ל-5% שהופרשו בפועל) '''משכר הבסיס האחרון''' כפול אחוזי המשרה - '''סה"כ 1,000 ש"ח''' (לפי חישוב: ⅓3 אחוזים X{{כ}} 12 חודשים X{{כ}} 10,000 ש"ח X{{כ}} 1/4 משרה).
+
|-
** עבור 6 החודשים הבאים (ינואר - יוני 2014) זכאי העובד ל-⅓2 אחוזים (ההפרש בין ⅓8 אחוזים, שהם מלוא הפיצויים  ל-6% שהופרשו בפועל) '''משכר הבסיס האחרון''' כפול אחוזי המשרה - '''סה"כ 350 ש"ח''' (לפי חישוב: ⅓2 אחוזים X{{כ}} 6 חודשים X{{כ}} 10,000 ש"ח X{{כ}} 1/4 משרה).
+
| 2012 || 1/4 || 4.18% || 4.153% || '''1,246 ש"ח''' || ל-4.153% (ההפרש בין ⅓8 אחוזים, שהם מלוא הפיצויים  ל-4.18% שהופרשו בפועל) '''משכר הבסיס האחרון''' (10,000 ש"ח למשרה מלאה) כפול אחוזי המשרה בתקופה זו (1/4 משרה) כפול 12 חודשים - '''סה"כ 1,246 ש"ח''' (לפי חישוב: 4.153 אחוזים X{{כ}} 12 חודשים X{{כ}} 10,000 ש"ח X{{כ}} 1/4 משרה).
** עבור 6 החודשים הבאים (יוני - דצמבר 2014) זכאי העובד ל-⅓2 אחוזים (ההפרש בין ⅓8 אחוזים, שהם מלוא הפיצויים  ל-6% שהופרשו בפועל) '''משכר הבסיס האחרון''' כפול אחוזי המשרה - '''סה"כ 700 ש"ח''' (לפי חישוב: ⅓2 אחוזים X{{כ}} 6 חודשים X{{כ}} 10,000 ש"ח X{{כ}} 1/2 משרה).
+
|-
** עבור ארבעת החודשים האחרונים (חודשים ינואר-אפריל 2015) זכאי העובד ל-⅓2 אחוזים (ההפרש בין ⅓8 אחוזים, שהם מלוא הפיצויים  ל-6% שהופרשו בפועל) '''משכר הבסיס האחרון''' (10,000 ש"ח למשרה מלאה) כפול אחוזי המשרה (100% - משרה מלאה) - '''סה"כ 933.33 ש"ח''' (לפי חישוב: ⅓2 אחוזים X{{כ}} 4 חודשים X{{כ}} 10,000 ש"ח).
+
| 2013 || 1/4 || 5% || ⅓3 אחוזים || '''1,000 ש"ח''' || העובד זכאי ל-⅓3 אחוזים (ההפרש בין ⅓8 אחוזים, שהם מלוא הפיצויים  ל-5% שהופרשו בפועל) '''משכר הבסיס האחרון''' כפול אחוזי המשרה - '''סה"כ 1,000 ש"ח''' (לפי חישוב: ⅓3 אחוזים X{{כ}} 12 חודשים X{{כ}} 10,000 ש"ח X{{כ}} 1/4 משרה).
 +
|-
 +
| ינואר - יוני 2014 || 1/4 || 6%  || ⅓2 אחוזים || '''350 ש"ח''' || עבור כל אחד מ-6 החודשים הללו זכאי העובד ל-⅓2 אחוזים (ההפרש בין ⅓8 אחוזים, שהם מלוא הפיצויים  ל-6% שהופרשו בפועל) '''משכר הבסיס האחרון''' כפול אחוזי המשרה - '''סה"כ 350 ש"ח''' (לפי חישוב: ⅓2 אחוזים X{{כ}} 6 חודשים X{{כ}} 10,000 ש"ח X{{כ}} 1/4 משרה).
 +
|-
 +
| יוני - דצמבר 2014 || 1/2 || 6%  || ⅓2 אחוזים || '''700 ש"ח''' || עבור כל אחד מ-6 החודשים הללו זכאי העובד ל-⅓2 אחוזים (ההפרש בין ⅓8 אחוזים, שהם מלוא הפיצויים  ל-6% שהופרשו בפועל) '''משכר הבסיס האחרון''' כפול אחוזי המשרה - '''סה"כ 700 ש''' (לפי חישוב: ⅓2 אחוזים X{{כ}} 6 חודשים X{{כ}} 10,000 ש"ח X{{כ}} 1/2 משרה).
 +
|-
 +
| ינואר - אפריל 2015 || משרה מלאה || 6%  || ⅓2 אחוזים || '''933.33 ש"ח''' || עבור כל אחד מ-4 החודשים האחרונים זכאי העובד ל-⅓2 אחוזים (ההפרש בין ⅓8 אחוזים, שהם מלוא הפיצויים  ל-6% שהופרשו בפועל) '''משכר הבסיס האחרון''' (10,000 ש"ח למשרה מלאה) כפול אחוזי המשרה (100% - משרה מלאה) - '''סה"כ 933.33 ש"ח''' (לפי חישוב: ⅓2 אחוזים X{{כ}} 4 חודשים X{{כ}} 10,000 ש"ח).
 +
|-
 +
| סה"כ || || ||  || ''' 11,847.23 ש"ח'''|| סכום זה ישולם לעובד בנוסף על הכספים שהצטברו בביטוח הפנסיוני.
 +
|}
 +
 
 +
==דוגמה 2: עובד חדש שמעסיקו מפריש את רכיב הפיצויים החל מהחודש הראשון להעסקה==
 +
* החישובים הנ"ל מבוססים על ההנחה שבששת החודשים הראשונים להעסקתו של העובד לא הופרשו כלל כספים לביטוח הפנסיוני או לקופת פיצויים. אם המעסיק הפריש את  פיצויי הפיטורים לביטוח הפנסיוני כבר מהחודש הראשון להעסקה, שיעור הפיצוי שיהיה עליו לשלם עבור ששת חודשי ההעסקה הראשונים יחושב על פי החלק היחסי (השלמה ל-⅓8 אחוזים X{{כ}} השכר החודשי האחרון שלפני ההפחתה X{{כ}} 6 חודשים).
 +
* עובדים שבמהלך שנת 2008 הפריש עבורם המעסיק כספים לרכיב הפיצויים כבר מהחודש הראשון (למשל, עובדים חדשים שהיה להם ביטוח פנסיוני קודם ועל כן חובת המעסיק לערוך להם ביטוח פנסיוני כבר מיומם הראשון בעבודה) יהיו זכאים לפיצויי פיטורים לפי החישוב הבא:
 +
 
 +
{{דוגמה|1= נניח שבדוגמה הנ"ל המעסיק הפריש לביטוח הפנסיוני החל מהיום הראשון להעסקה.
 +
* שיעור ההפרשות בשנת 2008 לפי [[צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק|צו ההרחבה]] עמד על 0.834%, כלומר המעסיק הפריש שיעור זה עבור ששת חודשי ההעסקה הראשונים (ינואר-יוני 2008).
 +
* עבור ששת החודשים הללו על המעסיק לשלם לעובד פיצויי פיטורים בשיעור של 7.5% (ההפרש בין ⅓8 אחוזים המהווים את מלוא פיצויי הפיטורים ל-0.834% שהופרשו בפועל) משכר הבסיס האחרון (10,000 ש"ח) במקום ⅓8 אחוזים שהיה עליו לשלם אלמלא היה מפריש בתקופה זו לביטוח הפנסיוני.
 +
* פיצויי הפיטורים שעל המעסיק יהיה לשלם עבור ששת חודשי ההעסקה הראשונים במקרה זה יעמדו על  '''1,124.90 ש"ח''' (לפי חישוב: 7.5 אחוזים X{{כ}} 6 חודשים X{{כ}} 10,000 ש"ח X{{כ}} 1/4 משרה) במקום 1,250 ש"ח.
 +
* בשאר התקופות לא יחול שינוי בחישוב.
 
}}
 
}}
  
* '''חשוב להדגיש:''' החישוב הנ"ל מבוסס על ההנחה שהחלק של הפיצויים שהופרש לביטוח הפנסיוני ע"י המעסיק (0.834% בשנת 2008, 1.68% בשנת 2009, 2.5% בשנת 2010, 3.34% בשנת 2011, 4.18% בשנת 2012, 5% בשנת 2013 ו-6% בשנת 2014 ובשנת 2015) חושב '''מתוך השכר בפועל''' של העובד ולא מתוך [[השכר הממוצע]] במשק (שכן לפי [[צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק|צו ההרחבה]], המעסיק חייב להפריש את השיעורים הקובעים בצו כאשר הם מחושבים מתוך השכר הממוצע במשק או מתוך השכר בועל של העובד '''לפי הנמוך מביניהם''').  
+
==דוגמה 3: עובד שמעסיקו הפריש את הפיצויים לביטוח הפנסיוני כאחוז מתוך השכר הממוצע ולא מתוך השכר בפועל==
 +
* החישובים הנ"ל מבוססים על ההנחה שהחלק של הפיצויים שהופרש לביטוח הפנסיוני ע"י המעסיק (0.834% בשנת 2008, 1.68% בשנת 2009, 2.5% בשנת 2010, 3.34% בשנת 2011, 4.18% בשנת 2012, 5% בשנת 2013 ו-6% בשנת 2014 ובשנת 2015) חושב '''מתוך השכר בפועל''' של העובד ולא מתוך [[השכר הממוצע]] במשק (שכן לפי [[צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק|צו ההרחבה]], המעסיק חייב להפריש את השיעורים הקבועים בצו כאשר הם מחושבים מתוך השכר הממוצע במשק או מתוך השכר בועל של העובד '''לפי הנמוך מביניהם''').  
 
* אם המעסיק הפריש לביטוח הפנסיוני אחוזים שחושבו '''מתוך השכר הממוצע''' (ולא מתוך השכר בפועל), הרי שלצורך חישוב פיצויי הפיטורים שעליו לשלם יש לבדוק כמה אחוזים '''מתוך השכר בפועל''' הופרשו, ולאחר מכן על המעסיק לשלם את היתרה (עד ל-⅓8 אחוזים).
 
* אם המעסיק הפריש לביטוח הפנסיוני אחוזים שחושבו '''מתוך השכר הממוצע''' (ולא מתוך השכר בפועל), הרי שלצורך חישוב פיצויי הפיטורים שעליו לשלם יש לבדוק כמה אחוזים '''מתוך השכר בפועל''' הופרשו, ולאחר מכן על המעסיק לשלם את היתרה (עד ל-⅓8 אחוזים).
 +
 
{{דוגמה|1= נניח שבדוגמה הקודמת הפריש המעסיק בשנת 2015 לביטוח הפנסיוני 6% מהשכר הממוצע במשק ולא מהשכר בפועל.
 
{{דוגמה|1= נניח שבדוגמה הקודמת הפריש המעסיק בשנת 2015 לביטוח הפנסיוני 6% מהשכר הממוצע במשק ולא מהשכר בפועל.
 
* השכר הממוצע במשק עמד על 9,260 ש"ח.
 
* השכר הממוצע במשק עמד על 9,260 ש"ח.
שורה 97: שורה 122:
 
}}
 
}}
  
* חשוב להדגיש כי החישובים הנ"ל מבוססים על ההנחה שבששת החודשים הראשונים להעסקתו של העובד, לא הופרשו כלל כספים לביטוח הפנסיוני או לקופת פיצויים. אם המעסיק הפריש את חלק מפיצויי הפיטורים לביטוח הפנסיוני כבר מהחודש הראשון להעסקה, שיעור הפיצוי שיהיה עליו לשלם עבור ששת חודשי ההעסקה הראשונים יחושב על פי החלק היחסי (השלמה ל-⅓8 אחוזים X‏ השכר החודשי האחרון X‏ 6 חודשים X אחוזי המשרה במהלך ששת החודשים הללו).
 
 
{{דוגמה|1= נניח שבדוגמה הנ"ל המעסיק הפריש לביטוח הפנסיוני החל מהיום הראשון להעסקה.
 
* שיעור ההפרשות בשנת 2008 לפי [[צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק|צו ההרחבה]] עמד על 1.68%, כלומר המעסיק הפריש שיעור זה עבור ששת חודשי ההעסקה הראשונים (ינואר-יוני 2008).
 
* עבור ששת החודשים הללו על המעסיק לשלם לעובד פיצויי פיטורים בשיעור של 7.5% (ההפרש בין ⅓8 אחוזים המהווים את מלוא פיצויי הפיטורים ל-0.834% שהופרשו בפועל) משכר הבסיס האחרון (10,000 ש"ח) במקום ⅓8 אחוזים שהיה עליו לשלם אלמלא היה מפריש בתקופה זו לביטוח הפנסיוני.
 
* פיצויי הפיטורים שעל המעסיק יהיה לשלם עבור ששת חודשי ההעסקה הראשונים במקרה זה יעמדו על  '''1,124.90''' (לפי חישוב: 7.5 אחוזים X{{כ}} 6 חודשים X{{כ}} 10,000 ש"ח X{{כ}} 1/4 משרה) במקום 1,250 ש"ח.
 
}}
 
 
==עובד המשתכר על בסיס יומי==
 
==עובד המשתכר על בסיס יומי==
 
* במקרה שהעובד משתכר על בסיס '''יומי''' ומספר ימי העבודה שלו משתנה מחודש לחודש, לא מבצעים חישוב יחסי (בניגוד לעובד המשתכר לפי שכר חודשי).
 
* במקרה שהעובד משתכר על בסיס '''יומי''' ומספר ימי העבודה שלו משתנה מחודש לחודש, לא מבצעים חישוב יחסי (בניגוד לעובד המשתכר לפי שכר חודשי).
* חישוב הפיצויים ייעשה באותו אופן שבו מחושבים פיצויי הפיטורים לעובד בשכר חודשי שלא חלו שינויים בהיקף העסקתו, כאשר השכר החודשי שעל פיו יחושבו פיצויי הפיטורים יחושב לפי מספר ימי העבודה הממוצע שלו בחודש ב-12 החודשים שקדמו לפיטורים.  
+
* בהתאם ל[[פיצויי הפיטורים לעובד שעתי אשר היקף שעות עבודתו משתנה, יחושבו לפי היקף המשרה הממוצע בכל תקופת העסקתו|פסיקת בית הדין הארצי לעבודה]], חישוב הפיצויים ייעשה באותו אופן שבו מחושבים פיצויי הפיטורים לעובד בשכר חודשי שלא חלו שינויים בהיקף העסקתו, כאשר השכר החודשי שעל פיו יחושבו פיצויי הפיטורים יחושב לפי מספר ימי העבודה הממוצע שלו '''בכל חודשי העבודה''' שקדמו לפיטורים.  
 
{{דוגמה|1=
 
{{דוגמה|1=
* עובד פוטר ביום 01.05.2015.
+
* עובד החל לעבוד ב-01.01.2008 ופוטר ביום 31.12.2015 (עבד 8 שנים (96 חודשים)).
 
* העובד השתכר לפי שכר יומי, ומספר ימי העבודה שלו השתנה מחודש לחודש.
 
* העובד השתכר לפי שכר יומי, ומספר ימי העבודה שלו השתנה מחודש לחודש.
 
* שכרו האחרון עמד על 300 ש"ח ליום.
 
* שכרו האחרון עמד על 300 ש"ח ליום.
* סה"כ בשנה האחרונה לעבודתו עבד 180 ימים.
+
* סה"כ במשך כל תקופת עבודתו עבד 1,440 ימים.
* '''מספר ימי העבודה הממוצע שלו לחודש הוא 15''' (לפי החישוב 180/12).
+
* '''מספר ימי העבודה הממוצע שלו לחודש הוא 15''' (לפי החישוב 1,440/96).
 
* '''השכר החודשי שישמש לחישוב פיצויי הפיטורים של העובד יהיה 4,500 ש"ח''' (לפי החישוב: 300 ש"ח ליום X{{כ}} 15 ימים בחודש)
 
* '''השכר החודשי שישמש לחישוב פיצויי הפיטורים של העובד יהיה 4,500 ש"ח''' (לפי החישוב: 300 ש"ח ליום X{{כ}} 15 ימים בחודש)
 
}}
 
}}
* להסבר ולדוגמאות על אופן חישוב הפיצויים ראו [[חדש:חישוב פיצויי פיטורים לעובד שהחל לעבוד בשנת 2008]]
+
* להסבר ולדוגמאות על אופן חישוב הפיצויים ראו [[חישוב פיצויי פיטורים לעובד שהחל לעבוד בשנת 2008]]
 
 
  
 
==עובד המשתכר על בסיס שעתי==
 
==עובד המשתכר על בסיס שעתי==
 
* במקרה שעובד משתכר על בסיס '''שעתי''' ושעות עבודתו משתנות מחודש לחודש, לא מבצעים חישוב יחסי (בניגוד לעובד המשתכר לפי שכר חודשי).
 
* במקרה שעובד משתכר על בסיס '''שעתי''' ושעות עבודתו משתנות מחודש לחודש, לא מבצעים חישוב יחסי (בניגוד לעובד המשתכר לפי שכר חודשי).
* חישוב הפיצויים ייעשה באותו אופן שבו מחושבים פיצויי הפיטורים לעובד בשכר חודשי שלא חלו שינויים בהיקף העסקתו, כאשר יש השכר שישמש בסיס לחישוב הפיצויים יהיה שכרו הממוצע ב-12 החודשים שקדמו לפיטורים.  
+
* בהתאם ל[[פיצויי הפיטורים לעובד שעתי אשר היקף שעות עבודתו משתנה, יחושבו לפי היקף המשרה הממוצע בכל תקופת העסקתו|פסיקת בית הדין הארצי לעבודה]], חישוב הפיצויים ייעשה באותו אופן שבו מחושבים פיצויי הפיטורים לעובד בשכר חודשי שלא חלו שינויים בהיקף העסקתו, כאשר השכר שישמש בסיס לחישוב הפיצויים יחושב לפי '''היקף המשרה הממוצע בכל תקופת עבודתו'''.
 
{{דוגמה|1=
 
{{דוגמה|1=
* עובד פוטר ביום 01.05.2015.
+
* עובד החל לעבוד ב-01.01.2008 ופוטר ביום 31.12.2015 (עבד 8 שנים (96 חודשים)).
 
* העובד השתכר לפי שעה, ומספר שעות העבודה שלו השתנה מחודש לחודש.
 
* העובד השתכר לפי שעה, ומספר שעות העבודה שלו השתנה מחודש לחודש.
* סה"כ עבד ב-12 החודשים האחרונים להעסקתו 1,200 שעות.
+
* סה"כ עבד העובד במשך כל תקופת עבודתו  9,600 שעות.
* '''ממוצע שעות העבודה החודשי שלו בשנה האחרונה לעבודתו הוא 100. (לפי החישוב: 1,200/12)'''.
+
* '''ממוצע שעות העבודה החודשי הוא 100 (לפי החישוב: 9,600/96)'''.
 
* שכרו האחרון עמד על 50 ש"ח לשעה.  
 
* שכרו האחרון עמד על 50 ש"ח לשעה.  
 
* '''השכר החודשי שישמש לחישוב פיצויי הפיטורים של העובד יהיה 5,000 ש"ח''' (לפי החישוב: 50 ש"ח לשעה X{{כ}} 100 שעות בחודש).
 
* '''השכר החודשי שישמש לחישוב פיצויי הפיטורים של העובד יהיה 5,000 ש"ח''' (לפי החישוב: 50 ש"ח לשעה X{{כ}} 100 שעות בחודש).
 
}}
 
}}
* להסבר ולדוגמאות על אופן חישוב הפיצויים ראו [[חדש:חישוב פיצויי פיטורים לעובד שהחל לעבוד בשנת 2008]].
+
* להסבר ולדוגמאות על אופן חישוב הפיצויים ראו [[חישוב פיצויי פיטורים לעובד שהחל לעבוד בשנת 2008]].
  
 
==חשוב לדעת==
 
==חשוב לדעת==
*כל החישובים הנ"ל מבוססים על ההנחה ששכרו של העובד '''לא ירד''' במהלך תקופת העסקתו ושהיקף המשרה לא השתנה.
+
*כל החישובים הנ"ל מבוססים על ההנחה ששכרו של העובד '''לא ירד''' במהלך תקופת העסקתו. [[חישוב פיצויי פיטורים לעובד שהחל לעבוד בשנת 2008 כששכר הבסיס ירד במהלך תקופת עבודתו|לחישוב הפיצויים במקרה שהשכר ירד]].
* [[חדש:חישוב פיצויי פיטורים לעובד שהחל לעבוד בשנת 2008 כששכר הבסיס ירד במהלך תקופת עבודתו|לחישוב הפיצויים במקרה שהשכר ירד]].
+
* כמו כן מבוססים החישובים על ההנחה שהמעסיק הפריש לביטוח הפנסיוני רק '''חלק מפיצויי הפיטורים''', בהתאם לשיעורים הקבועים בצו ההרחבה. אם המעסיק הפריש את '''מלוא פיצויי הפיטורים''' לקופת גמל או לביטוח הפנסיוני, העובד לא יהיה זכאי לקבל מהמעסיק פיצוי נוסף מלבד הכספים שהצטברו בקופה או בביטוח הפנסיוני. למידע נוסף ראו:
 +
**[[סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים]]
 +
** [[תשלום פיצויי פיטורים מראש באמצעות הפרשות חודשיות לביטוח הפנסיוני (סעיף 14)]]
  
 
==רכיבי השכר שנלקחים בחשבון==
 
==רכיבי השכר שנלקחים בחשבון==
 
{{רכיבי השכר לצורך פיצויי פיטורים}}
 
{{רכיבי השכר לצורך פיצויי פיטורים}}
 
  
 
== פסקי דין ==
 
== פסקי דין ==
{{הטמעת כותרת|חדש:חישוב פיצויי פיטורים#פסקי דין}}
+
{{הטמעת כותרת|חישוב פיצויי פיטורים#פסקי דין}}
  
 
== חקיקה ונהלים ==
 
== חקיקה ונהלים ==
שורה 146: שורה 164:
 
<!--
 
<!--
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
+
== תודות ==
 
 
== מקורות ==
 
 
-->
 
-->
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!
+
==Metadata==
==endarticle==
 
כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!-->
 
 
 
 
 
 
 
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
[[קטגוריה:מושגים]]
+
{{מטא
 +
|סוג ערך = מושגים
 +
|תחום תוכן = פנסיה וחיסכון ארוך טווח
 +
}}
 +
[[קטגוריה:תעסוקה וזכויות עובדים]]
 +
[[קטגוריה:סיום יחסי עבודה]]
 +
[[קטגוריה:פיצויים מהמעסיק]]
 +
[[קטגוריה:זכויות עובדים שכירים]]
 +
[[קטגוריה:פיצויים]]
 +
[[קטגוריה:פיצויי פיטורים]]
 +
[[קטגוריה:פיטורים]]
 +
[[ar:حساب تعويضات الإقالة للعامل الذي بدأ العمل في العام 2008 وقد تغير حجم الوظيفة خلال عمله]]

גרסה אחרונה מ־19:12, 15 בנובמבר 2021

הקדמה:

כאשר היקף המשרה של עובדים משתנה במהלך תקופת ההעסקה, יש לערוך את חישוב הפיצויים באופן יחסי על פי היקפי המשרה שבהם הועסק העובד בכל תקופה
עובד בשכר שעתי או יומי שהיקף שעות עבודתו משתנה, יקבל פיצויי פיטורים לפי היקף המשרה הממוצע לאורך כל תקופת עבודתו
החל משנת 2008 על מעסיק להפריש חלק מפיצויי הפיטורים באופן שוטף לביטוח הפנסיוני
על המעסיק לשלם את חלק היחסי של הפיצויים שלא הופרשו לביטוח הפנסיוני
אם הצטברו רווחים בקופת הגמל שאליה הופרשו כספי הפיצויים, למעסיק אסור להפחיתם מסכום הפיצויים שהוא צריך לשלם
שימו לב
דף זה מתייחס למקרים שבהם העובד זכאי לפיצויי פיטורים
הזכאות לפיצויי פיטורים תיתכן במקרה שהעובד פוטר, וכן כאשר יחסי עובד מעביד הגיעו לסיומם בנסיבות מסוימות שאינן פיטורים.

כאשר היקף המשרה משתנה במהלך תקופת ההעסקה, כלומר עובד מועסק בהיקפי משרה שונים בתקופות שונות, יחושבו הפיצויים באופן יחסי לכל אחת מהתקופות על פי היקף המשרה, כאשר שכר הבסיס הוא השכר האחרון (בהנחה שהשכר לא ירד במהלך תקופת ההעסקה).

 • החל משנת 2008 חייב מעסיק להפריש מדי חודש חלק מפיצויי הפיטורים באופן שוטף לביטוח הפנסיוני. לפירוט שיעורי ההפרשות לכל שנה ראו כאן.
 • המעסיק רשאי (אך לא חייב) להפריש את מלוא הפיצויים באופן חודשי שוטף.
 • אם המעסיק הפריש את מלוא פיצויי הפיטורים לקופת הגמל או לביטוח הפנסיוני, העובד אנו זכאי כלל לפיצויי פיטורים (והוא יהיה זכאי לקבל את הכספים שנצברו בקופת הגמל).
 • אם המעסיק הפריש חלק מפיצויי הפיטורים לביטוח הפנסיוני או לקופת פיצויים אחרת, על המעסיק לשלם לעובד פיצויי פיטורים בשיעור שישלים את הפיצוי ל-⅓8 אחוזים.
אזהרה
משרד האוצר ממליץ לא למשוך את כספי פיצויי הפיטורים מתוך הביטוח הפנסיוני
משיכת כספי הפיצויים מהביטוח הפנסיוני תקטין את גובה קצבת הפנסיה החודשית שיקבל העובד לאחר שיגיע לגיל פרישה ביותר מ-1/3, ואף עשויה להקטין את גובה הטבות המס שהעובד יוכל לקבל בעת פרישתו (אם ינצל את הפטור ממס על פיצויי הפיטורים בעת קבלתם) . כמו כן ייתכן שיוטל מס הכנסה על כספי הפיצויים שנמשכו או על חלקם. מומלץ לפנות לרואה חשבון או יועץ מס/יועץ פרישה לקבלת יעוץ פרטני.
 • ערך זה עוסק בחישוב פיצויי הפיטורים עבור עובד שהתחיל לעבוד במקום העבודה בשנת 2008 ושבמהלך עבודתו חלו שינויים בהיקף המשרה, והמעסיק הפריש חלק מפיצויי הפיטורים לקופת גמל או לביטוח פנסיוני, על פי השיעורים שנקבעו בצו ההרחבה.
 • לחישוב פיצויים במקרה שבו לא חל שינוי בהיקף המשרה וכן לחישוב פיצויים עבור עובד שהחל את העסקתו בשנה אחרת, ראו בפורטל חישוב פיצויי פיטורים.

שיעור פיצויי הפיטורים

 • עם סיום העסקתו של העובד (ובהנחה שהעובד זכאי לפיצויי פיטורים) חייב המעסיק לשלם לעובד את החלק היחסי מפיצויי הפיטורים שאותו לא הפריש לביטוח הפנסיוני (השלמה ל-⅓8 אחוזים מהשכר החודשי עבור כל חודש עבודה) וכן את מלוא פיצויי הפיטורים עבור התקופות שבהן לא הפריש כלל פיצויים לביטוח הפנסיוני.
 • כל הפיצויים שהמעסיק משלם בפועל לעובד יחושבו על בסיס שכרו האחרון של העובד (בהנחה ששכר זה לא ירד במהלך תקופת עבודתו).
אזהרה
 • גובה הפיצויים שעל המעסיק לשלם, אינו תלוי בשאלה האם הצטברו רווחים בביטוח הפנסיוני או לא.
 • אם הצטברו רווחים בביטוח הפנסיוני, הם שייכים לעובד, ולמעסיק אסור להפחית אותם מסכום הפיצויים שהוא צריך לשלם.

אופן החישוב

 • לצורך החישוב יש לבדוק עבור כל אחד מחודשי ההעסקה איזה אחוז מהשכר בפועל של העובד הופרשו לביטוח הפנסיוני כרכיב פיצויים (שיעור ההפרשות), ולאחר מכן לחשב את ההפרש בין ⅓8 (שיעור הפיצויים המלא שהעובד זכאי לו) לבין שיעור ההפרשות (אחוז מהשכר בפועל שהופרש כרכיב פיצויים). את ההפרש יש לכפול באחוז המשרה באותו חודש ולאחר מכן לכפול בשכר הבסיס האחרון למשרה מלאה (שכר החודשי האחרון של העובד אילו עבד במשרה מלאה).


דוגמה 1: עובד חדש שהמעסיק התחיל להפריש את הפיצויים לביטוח הפנסיוני לאחר 6 חודשי עבודה

דוגמה
 • עובד החל לעבוד ב-01.01.2008 ופוטר ב-01.05.2015.
 • במשך 78 החודשים הראשונים לעבודתו (6 שנים וחצי) הועסק העובד ברבע משרה, והשתכר 1,500 ש"ח לחודש (לפי בסיס של 6,000 ש"ח למשרה מלאה).
 • ב-01.07.2014 הוגדל היקף המשרה והוא עבד בחצי משרה במשך 6 חודשים. בתקופה זו גם הועלה שכר הבסיס, והוא השתכר 4,000 ש"ח לחודש (לפי בסיס של 8,000 ש"ח למשרה מלאה).
 • החל מ-01.01.2015 הועסק העובד במשרה מלאה (במשך ארבעה חודשים) ושכרו עמד על 10,000 ש"ח לחודש.
 • שכר הבסיס שיילקח בחשבון הוא האחרון והגבוה שביניהם - 10,000 ש"ח.
 • העובד יהיה זכאי לפיצויי פיטורים בסך 11,847.23 ש"ח, לפי החישוב בטבלה שלהן.
תקופת עבודה היקף המשרה שיעור פיצויי הפיטורים שהמעסיק הפריש מדי חודש לביטוח הפנסיוני שיעור הפיצויים שעל המעסיק לשלם בסיום ההעסקה סכום הפיצויים שעל המעסיק לשלם בסיום ההעסקה הסבר
ינואר - יוני 2008 1/4 0% ⅓8 אחוזים 1,250 ש"ח עבור מחצית השנה הראשונה (שבמהלכה לא הופרשו כלל כספים לביטוח הפנסיוני או לקופת פיצויים) יהיה העובד זכאי לפיצוי בשיעור של ⅓8 משכר הבסיס האחרון (10,000 ש"ח למשרה מלאה) כפול אחוזי המשרה בתקופה זו (1/4 משרה) כפול 6 חודשים - סה"כ 1,250 ש"ח (לפי חישוב: ⅓8 אחוזים X‏ 6 חודשים X‏ 10,000 ש"ח X‏ 1/4 משרה).
יולי - דצמבר 2008 1/4 0.834% 7.5% 1,124.90 ש"ח העובד זכאי ל-7.5% (ההפרש בין ⅓8 אחוזים, שהם מלוא הפיצויים ל-0.834% שהופרשו בפועל) משכר הבסיס האחרון (10,000 ש"ח למשרה מלאה) כפול אחוזי המשרה בתקופה זו (1/4 משרה) כפול 6 חודשים - סה"כ 1,124.90 ש"ח (לפי חישוב:7.5 אחוזים X‏ 6 חודשים X‏ 10,000 ש"ח X‏ 1/4 משרה).
2009 1/4 1.68% 6.65% 1,996 ש"ח העובד זכאי ל-6.65% (ההפרש בין ⅓8 אחוזים, שהם מלוא הפיצויים ל-1.68% שהופרשו בפועל) משכר הבסיס האחרון (10,000 ש"ח למשרה מלאה) כפול אחוזי המשרה בתקופה זו (1/4 משרה) כפול 12 חודשים - סה"כ 1,996 ש"ח (לפי חישוב: 6.65 אחוזים X‏ 12 חודשים X‏ 10,000 ש"ח X‏ 1/4 משרה).
2010 1/4 2.5% 5.83% 1,750 ש"ח העובד זכאי ל-5.83% (ההפרש בין ⅓8 אחוזים, שהם מלוא הפיצויים ל-2.5% שהופרשו בפועל) משכר הבסיס האחרון (10,000 ש"ח למשרה מלאה) כפול אחוזי המשרה בתקופה זו (1/4 משרה) כפול 12 חודשים - סה"כ 1,750 ש"ח (לפי חישוב: 5.83 אחוזים X‏ 12 חודשים X‏ 10,000 ש"ח X‏ 1/4 משרה).
2011 1/4 3.34% 4.99% 1,497 ש"ח העובד זכאי ל-4.99% (ההפרש בין ⅓8 אחוזים, שהם מלוא הפיצויים ל-3.34% שהופרשו בפועל) משכר הבסיס האחרון (10,000 ש"ח למשרה מלאה) כפול אחוזי המשרה בתקופה זו (1/4 משרה) כפול 12 חודשים - סה"כ 1,497 ש"ח (לפי חישוב: 4.99 אחוזים X‏ 12 חודשים X‏ 10,000 ש"ח X‏ 1/4 משרה).
2012 1/4 4.18% 4.153% 1,246 ש"ח ל-4.153% (ההפרש בין ⅓8 אחוזים, שהם מלוא הפיצויים ל-4.18% שהופרשו בפועל) משכר הבסיס האחרון (10,000 ש"ח למשרה מלאה) כפול אחוזי המשרה בתקופה זו (1/4 משרה) כפול 12 חודשים - סה"כ 1,246 ש"ח (לפי חישוב: 4.153 אחוזים X‏ 12 חודשים X‏ 10,000 ש"ח X‏ 1/4 משרה).
2013 1/4 5% ⅓3 אחוזים 1,000 ש"ח העובד זכאי ל-⅓3 אחוזים (ההפרש בין ⅓8 אחוזים, שהם מלוא הפיצויים ל-5% שהופרשו בפועל) משכר הבסיס האחרון כפול אחוזי המשרה - סה"כ 1,000 ש"ח (לפי חישוב: ⅓3 אחוזים X‏ 12 חודשים X‏ 10,000 ש"ח X‏ 1/4 משרה).
ינואר - יוני 2014 1/4 6% ⅓2 אחוזים 350 ש"ח עבור כל אחד מ-6 החודשים הללו זכאי העובד ל-⅓2 אחוזים (ההפרש בין ⅓8 אחוזים, שהם מלוא הפיצויים ל-6% שהופרשו בפועל) משכר הבסיס האחרון כפול אחוזי המשרה - סה"כ 350 ש"ח (לפי חישוב: ⅓2 אחוזים X‏ 6 חודשים X‏ 10,000 ש"ח X‏ 1/4 משרה).
יוני - דצמבר 2014 1/2 6% ⅓2 אחוזים 700 ש"ח עבור כל אחד מ-6 החודשים הללו זכאי העובד ל-⅓2 אחוזים (ההפרש בין ⅓8 אחוזים, שהם מלוא הפיצויים ל-6% שהופרשו בפועל) משכר הבסיס האחרון כפול אחוזי המשרה - סה"כ 700 ש"ח (לפי חישוב: ⅓2 אחוזים X‏ 6 חודשים X‏ 10,000 ש"ח X‏ 1/2 משרה).
ינואר - אפריל 2015 משרה מלאה 6% ⅓2 אחוזים 933.33 ש"ח עבור כל אחד מ-4 החודשים האחרונים זכאי העובד ל-⅓2 אחוזים (ההפרש בין ⅓8 אחוזים, שהם מלוא הפיצויים ל-6% שהופרשו בפועל) משכר הבסיס האחרון (10,000 ש"ח למשרה מלאה) כפול אחוזי המשרה (100% - משרה מלאה) - סה"כ 933.33 ש"ח (לפי חישוב: ⅓2 אחוזים X‏ 4 חודשים X‏ 10,000 ש"ח).
סה"כ 11,847.23 ש"ח סכום זה ישולם לעובד בנוסף על הכספים שהצטברו בביטוח הפנסיוני.

דוגמה 2: עובד חדש שמעסיקו מפריש את רכיב הפיצויים החל מהחודש הראשון להעסקה

 • החישובים הנ"ל מבוססים על ההנחה שבששת החודשים הראשונים להעסקתו של העובד לא הופרשו כלל כספים לביטוח הפנסיוני או לקופת פיצויים. אם המעסיק הפריש את פיצויי הפיטורים לביטוח הפנסיוני כבר מהחודש הראשון להעסקה, שיעור הפיצוי שיהיה עליו לשלם עבור ששת חודשי ההעסקה הראשונים יחושב על פי החלק היחסי (השלמה ל-⅓8 אחוזים X‏ השכר החודשי האחרון שלפני ההפחתה X‏ 6 חודשים).
 • עובדים שבמהלך שנת 2008 הפריש עבורם המעסיק כספים לרכיב הפיצויים כבר מהחודש הראשון (למשל, עובדים חדשים שהיה להם ביטוח פנסיוני קודם ועל כן חובת המעסיק לערוך להם ביטוח פנסיוני כבר מיומם הראשון בעבודה) יהיו זכאים לפיצויי פיטורים לפי החישוב הבא:
דוגמה
נניח שבדוגמה הנ"ל המעסיק הפריש לביטוח הפנסיוני החל מהיום הראשון להעסקה.
 • שיעור ההפרשות בשנת 2008 לפי צו ההרחבה עמד על 0.834%, כלומר המעסיק הפריש שיעור זה עבור ששת חודשי ההעסקה הראשונים (ינואר-יוני 2008).
 • עבור ששת החודשים הללו על המעסיק לשלם לעובד פיצויי פיטורים בשיעור של 7.5% (ההפרש בין ⅓8 אחוזים המהווים את מלוא פיצויי הפיטורים ל-0.834% שהופרשו בפועל) משכר הבסיס האחרון (10,000 ש"ח) במקום ⅓8 אחוזים שהיה עליו לשלם אלמלא היה מפריש בתקופה זו לביטוח הפנסיוני.
 • פיצויי הפיטורים שעל המעסיק יהיה לשלם עבור ששת חודשי ההעסקה הראשונים במקרה זה יעמדו על 1,124.90 ש"ח (לפי חישוב: 7.5 אחוזים X‏ 6 חודשים X‏ 10,000 ש"ח X‏ 1/4 משרה) במקום 1,250 ש"ח.
 • בשאר התקופות לא יחול שינוי בחישוב.

דוגמה 3: עובד שמעסיקו הפריש את הפיצויים לביטוח הפנסיוני כאחוז מתוך השכר הממוצע ולא מתוך השכר בפועל

 • החישובים הנ"ל מבוססים על ההנחה שהחלק של הפיצויים שהופרש לביטוח הפנסיוני ע"י המעסיק (0.834% בשנת 2008, 1.68% בשנת 2009, 2.5% בשנת 2010, 3.34% בשנת 2011, 4.18% בשנת 2012, 5% בשנת 2013 ו-6% בשנת 2014 ובשנת 2015) חושב מתוך השכר בפועל של העובד ולא מתוך השכר הממוצע במשק (שכן לפי צו ההרחבה, המעסיק חייב להפריש את השיעורים הקבועים בצו כאשר הם מחושבים מתוך השכר הממוצע במשק או מתוך השכר בועל של העובד לפי הנמוך מביניהם).
 • אם המעסיק הפריש לביטוח הפנסיוני אחוזים שחושבו מתוך השכר הממוצע (ולא מתוך השכר בפועל), הרי שלצורך חישוב פיצויי הפיטורים שעליו לשלם יש לבדוק כמה אחוזים מתוך השכר בפועל הופרשו, ולאחר מכן על המעסיק לשלם את היתרה (עד ל-⅓8 אחוזים).
דוגמה
נניח שבדוגמה הקודמת הפריש המעסיק בשנת 2015 לביטוח הפנסיוני 6% מהשכר הממוצע במשק ולא מהשכר בפועל.
 • השכר הממוצע במשק עמד על 9,260 ש"ח.
 • במהלך ארבעת חודשי ההעסקה בשנת 2015 הפריש המעסיק מדי חודש 6% מהשכר הממוצע, כלומר 555.60 ש"ח בכל חודש (לפי החישוב: 6% X‏ 9,260). סכום זה מהווה 5.556% מהשכר בפועל (555.60 ש"ח מתוך 10,000 ש"ח).
 • על המעסיק יהיה לשלם לעובד פיצויים בשיעור של 2.777% (ההפרש בין ⅓8 אחוזים ל-5.556%) עבור 4 החודשים שבהם הפריש את הפיצויים לביטוח הפנסיוני (ולא ⅓2 אחוזים כפי שהיה נדרש לשלם אילו היה מחשב את ההפרשות מתוך השכר בפועל).
 • סה"כ הפיצוי עבור 4 חודשי ההעסקה ב-2015 יסתכמו ב-1,110.93 ש"ח (לפי חישוב: 2.777% X‏ 4 חודשים X‏ 10,000 ש"ח) במקום 933.33 ש"ח.

עובד המשתכר על בסיס יומי

 • במקרה שהעובד משתכר על בסיס יומי ומספר ימי העבודה שלו משתנה מחודש לחודש, לא מבצעים חישוב יחסי (בניגוד לעובד המשתכר לפי שכר חודשי).
 • בהתאם לפסיקת בית הדין הארצי לעבודה, חישוב הפיצויים ייעשה באותו אופן שבו מחושבים פיצויי הפיטורים לעובד בשכר חודשי שלא חלו שינויים בהיקף העסקתו, כאשר השכר החודשי שעל פיו יחושבו פיצויי הפיטורים יחושב לפי מספר ימי העבודה הממוצע שלו בכל חודשי העבודה שקדמו לפיטורים.
דוגמה
 • עובד החל לעבוד ב-01.01.2008 ופוטר ביום 31.12.2015 (עבד 8 שנים (96 חודשים)).
 • העובד השתכר לפי שכר יומי, ומספר ימי העבודה שלו השתנה מחודש לחודש.
 • שכרו האחרון עמד על 300 ש"ח ליום.
 • סה"כ במשך כל תקופת עבודתו עבד 1,440 ימים.
 • מספר ימי העבודה הממוצע שלו לחודש הוא 15 (לפי החישוב 1,440/96).
 • השכר החודשי שישמש לחישוב פיצויי הפיטורים של העובד יהיה 4,500 ש"ח (לפי החישוב: 300 ש"ח ליום X‏ 15 ימים בחודש)
 • להסבר ולדוגמאות על אופן חישוב הפיצויים ראו חישוב פיצויי פיטורים לעובד שהחל לעבוד בשנת 2008
 • עובד המשתכר על בסיס שעתי

  • במקרה שעובד משתכר על בסיס שעתי ושעות עבודתו משתנות מחודש לחודש, לא מבצעים חישוב יחסי (בניגוד לעובד המשתכר לפי שכר חודשי).
  • בהתאם לפסיקת בית הדין הארצי לעבודה, חישוב הפיצויים ייעשה באותו אופן שבו מחושבים פיצויי הפיטורים לעובד בשכר חודשי שלא חלו שינויים בהיקף העסקתו, כאשר השכר שישמש בסיס לחישוב הפיצויים יחושב לפי היקף המשרה הממוצע בכל תקופת עבודתו.
  דוגמה
  • עובד החל לעבוד ב-01.01.2008 ופוטר ביום 31.12.2015 (עבד 8 שנים (96 חודשים)).
  • העובד השתכר לפי שעה, ומספר שעות העבודה שלו השתנה מחודש לחודש.
  • סה"כ עבד העובד במשך כל תקופת עבודתו 9,600 שעות.
  • ממוצע שעות העבודה החודשי הוא 100 (לפי החישוב: 9,600/96).
  • שכרו האחרון עמד על 50 ש"ח לשעה.
  • השכר החודשי שישמש לחישוב פיצויי הפיטורים של העובד יהיה 5,000 ש"ח (לפי החישוב: 50 ש"ח לשעה X‏ 100 שעות בחודש).
 • להסבר ולדוגמאות על אופן חישוב הפיצויים ראו חישוב פיצויי פיטורים לעובד שהחל לעבוד בשנת 2008.
 • חשוב לדעת

  רכיבי השכר שנלקחים בחשבון

  • רכיבי השכר שיובאו בחשבון שכר עבודה לעניין חישוב פיצויי פיטורים הם: שכר יסוד, תוספת ותק, תוספת יוקר המחיה, תוספת משפחה, תוספת מחלקתית או מקצועית.
  • תוספת שכר שאינה קבועה, או תוספת המותנית בתנאי אינה נחשבת רכיב לפיצויי פיטורים, אלא אם סוכם אחרת בהסכם העבודה.
  • תשלומים בגין אחזקת רכב, אחזקת טלפון, שעות נוספות, דמי הבראה אינם חלק מרכיבי השכר לחישוב פיצויי פיטורים.
  • במקרה ששכרו של העובד מורכב מבסיס + עמלות יש לחשב את שכרו לצורך פיצויי פיטורים לפי שכר בסיס אחרון + ממוצע העמלות של 12 החודשים שקדמו לפיטורים.
  • למידע נוסף ראו רכיבי השכר הבאים בחשבון לצורך חישוב פיצויי פיטורים והפרשות לפנסיה.

  פסקי דין


  חקיקה ונהלים