מ (שרון הורנשטיין העביר את הדף חדש:חישוב פיצויי פיטורים לעובד בשכר חודשי שהחל לעבוד בשנת 2011 ל־[[חישוב פיצויי פיטורים לעובד שהחל לעבוד בשנת 2...)
שורה 22: שורה 22:
 
* אם המעסיק הפריש חלק מפיצויי הפיטורים לביטוח הפנסיוני או לקופת פיצויים אחרת, על המעסיק לשלם לעובד פיצויי פיטורים בשיעור שישלים את הפיצוי ל-⅓8 אחוזים.
 
* אם המעסיק הפריש חלק מפיצויי הפיטורים לביטוח הפנסיוני או לקופת פיצויים אחרת, על המעסיק לשלם לעובד פיצויי פיטורים בשיעור שישלים את הפיצוי ל-⅓8 אחוזים.
 
* '''ערך זה עוסק בחישוב פיצויי הפיטורים עבור עובד שהתחיל לעבוד במקום העבודה בשנת 2011 ושבמהלך עבודתו הפריש המעסיק חלק מפיצויי הפיטורים לקופת גמל או לביטוח פנסיוני, על פי השיעורים שנקבעו ב[[צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק|צו ההרחבה]].'''
 
* '''ערך זה עוסק בחישוב פיצויי הפיטורים עבור עובד שהתחיל לעבוד במקום העבודה בשנת 2011 ושבמהלך עבודתו הפריש המעסיק חלק מפיצויי הפיטורים לקופת גמל או לביטוח פנסיוני, על פי השיעורים שנקבעו ב[[צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק|צו ההרחבה]].'''
** [[למידע על פיצויי פיטורים לעובד בשכר שעתי או יומי ראו ]]
+
 
  
 
==שיעור פיצויי הפיטורים==
 
==שיעור פיצויי הפיטורים==

גרסה מ־09:46, 6 ביולי 2015

הקדמה:

החל משנת 2008 על מעסיק להפריש חלק מפיצויי הפיטורים באופן שוטף לביטוח הפנסיוני
פיצויי הפיטורים החל מ-2008 יחושבו לפי החלק היחסי של הפיצויים שלא הופרשו לביטוח הפנסיוני
שכר הבסיס שממנו יחושבו הפיצויים הוא השכר החודשי האחרון של העובד בסמוך לסיום העסקתו
ערך זה עוסק בחישוב פיצויי הפיטורים עבור עובד שהתחיל לעבוד במקום העבודה בשנת 2011 ושבמהלך עבודתו הפריש המעסיק חלק מפיצויי הפיטורים לקופת גמל או לביטוח פנסיוני, על פי השיעורים שנקבעו בצו ההרחבה
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

החל משנת 2008 חייב מעסיק להפריש מדי חודש חלק מפיצויי הפיטורים באופן שוטף לביטוח הפנסיוני. לפירוט שיעורי ההפרשות לכל שנה ראו כאן.

 • המעסיק רשאי (אך לא חייב) להפריש את מלוא הפיצויים באופן חודשי שוטף.
 • אם המעסיק הפריש את מלוא פיצויי הפיטורים לקופת הגמל או לביטוח הפנסיוני, העובד אנו זכאי כלל לפיצויי פיטורים (והוא יהיה זכאי לקבל את הכספם שנצבו בקופת הגמל).
 • אם המעסיק הפריש חלק מפיצויי הפיטורים לביטוח הפנסיוני או לקופת פיצויים אחרת, על המעסיק לשלם לעובד פיצויי פיטורים בשיעור שישלים את הפיצוי ל-⅓8 אחוזים.
 • ערך זה עוסק בחישוב פיצויי הפיטורים עבור עובד שהתחיל לעבוד במקום העבודה בשנת 2011 ושבמהלך עבודתו הפריש המעסיק חלק מפיצויי הפיטורים לקופת גמל או לביטוח פנסיוני, על פי השיעורים שנקבעו בצו ההרחבה.


שיעור פיצויי הפיטורים

 • עם סיום העסקתו של העובד (ובהנחה שהעובד זכאי לפיצויי פיטורים) חייב המעסיק לשלם לעובד את החלק היחסי מפיצויי הפיטורים שאותו לא הפריש לביטוח הפנסיוני (השלמה ל-⅓8 אחוזים מהשכר החודשי עבור כל חודש עבודה) וכן את מלוא פיצויי הפיטורים עבור התקופות שבהן לא הפריש כלל פיצויים לביטוח הפנסיוני.
 • כל הפיצויים שהמעסיק משלם בפועל לעובד יחושבו על בסיס שכרו האחרון של העובד (מלבד מקרים שבהם שכרו של העובד ירד).

אופן החישוב

 • לצורך חישוב פיצויי הפיטורים, יש לבדוק עבור כל אחד מחודשי ההעסקה כמה אחוזים מהשכר בפועל של העובד הופרשו לביטוח הפנסיוני כרכיב פיצויים (שיעור ההפרשות), ולאחר מכן לחשב את ההפרש בין ⅓8 (שיעור הפיצויים המלא שהעובד זכאי לו) לבין שיעור ההפרשות (אחוז מהשכר בפועל שהופרש כרכיב פיצויים). את ההפרש יש לכפול בשכר החודשי האחרון של העובד.


דוגמה
 • עובד החל לעבוד ב-01.01.2011 ופוטר ב-01.05.2015.
 • סה"כ עבד העובד 52 חודשים (4 שנים ו-4 חודשים) .
 • שכרו האחרון של העובד עמד על 10,000 ש"ח ברוטו לחודש.
 • במשך מחצית השנה הראשונה לעבודתו לא הפריש המעסיק כספים לביטוח הפנסיוני.
 • ב-6 החודשים הבאים (יולי - דצמבר 2011) הפריש המעסיק 3.34% לרכיב הפיצויים בביטוח הפנסיוני.
 • ב-12 החודשים של שנת 2012 הפריש המעסיק 4.18% מהשכר החודשי לרכיב הפיצויים.
 • ב-12 החודשים של שנת 2013 הפריש המעסיק 5% מהשכר החודשי לרכיב הפיצויים.
 • במהלך 2014 ו-2015 הפריש המעסיק 6% מהשכר החודשי לרכיב הפיצויים.
 • העובד יהיה זכאי לפיצויי פיטורים בסך 20,711.33 ש"ח, לפי החישוב הבא:
  • עבור מחצית השנה הראשונה (שבמהלכה לא הופרשו כלל כספים לביטוח הפנסיוני או לקופת פיצויים) יהיה העובד זכאי לפיצוי בשיעור של ⅓8 מהשכר האחרון כפול 6 חודשים - סה"כ 5,000 ש"ח (לפי חישוב: ⅓8 אחוזים X‏ 6 חודשים X‏ 10,000 ש"ח).
  • עבור 6 החודשים הבאים (יולי - דצמבר 2011) שבהם הפריש המעסיק 3.34% מדי חודש לרכיב הפיצויים, זכאי העובד ל-4.99% (ההפרש בין ⅓8 אחוזים, שהם מלוא הפיצויים ל-3.34% שהופרשו בפועל) מהשכר האחרון - סה"כ 2,994 ש"ח (לפי חישוב: 4.99 אחוזים X‏ 6 חודשים X‏ 10,000 ש"ח).
  • עבור 12 החודשים בשנת 2012 זכאי העובד ל-4.153% (ההפרש בין ⅓8 אחוזים, שהם מלוא הפיצויים ל-4.18% שהופרשו בפועל) מהשכר האחרון - סה"כ 4,984 ש"ח (לפי חישוב: 4.153 אחוזים X‏ 12 חודשים X‏ 10,000 ש"ח).
  • עבור 12 החודשים בשנת 2013 זכאי העובד ל-⅓3 אחוזים (ההפרש בין ⅓8 אחוזים, שהם מלוא הפיצויים ל-5% שהופרשו בפועל) מהשכר האחרון - סה"כ 4,000 ש"ח (לפי חישוב: ⅓3 אחוזים X‏ 12 חודשים X‏ 10,000 ש"ח).
  • עבור כל אחד מ-16 החודשים האחרונים זכאי העובד ל-⅓2 אחוזים (ההפרש בין ⅓8 אחוזים, שהם מלוא הפיצויים ל-6% שהופרשו בפועל) מהשכר האחרון - סה"כ 3733.33 ש"ח (לפי חישוב: ⅓2 אחוזים X‏ 16 חודשים X‏ 10,000 ש"ח).
 • חשוב להדגיש: החישוב הנ"ל מבוסס על ההנחה שהחלק של הפיצויים שהופרש לביטוח הפנסיוני ע"י המעסיק (3.34% בשנת 2011, 4.18% בשנת 2012, 5% בשנת 2013 ו-6% בשנת 2014 ובשנת 2015) חושב מתוך השכר בפועל של העובד ולא מתוך השכר הממוצע במשק (שכן לפי צו ההרחבה, המעסיק חייב להפריש את השיעורים הקבועים בצו כאשר הם מחושבים מתוך השכר הממוצע במשק או מתוך השכר בועל של העובד לפי הנמוך מביניהם).
 • אם המעסיק הפריש לביטוח הפנסיוני שיעור שחושב מתוך השכר הממוצע (ולא מתוך השכר בפועל), הרי שלצורך חישוב פיצויי הפיטורים שעליו לשלם, יש לבדוק כמה אחוזים מתוך השכר בפועל הופרשו, ולאחר מכן על המעסיק לשלם את היתרה (עד ל-⅓8 אחוזים).
דוגמה
נניח שבדוגמה הקודמת הפריש המעסיק בשנת 2015 6% מהשכר הממוצע במשק ולא מהשכר בפועל.
 • השכר הממוצע במשק עמד על 9,260 ש"ח.
 • במהלך ארבעת חודשי ההעסקה בשנת 2015 הפריש המעסיק מדי חודש 6% מהשכר הממוצע, כלומר 555.60 ש"ח בכל חודש. סכום זה מהווה 5.556% מהשכר בפועל (555.60 ש"ח מתוך 10,000 ש"ח).
 • על המעסיק יהיה לשלם לעובד פיצויים בשיעור של 2.777% (ההפרש בין ⅓8 אחוזים ל-5.556%) עבור 4 החודשים שבהם הפריש את הפיצויים לביטוח הפנסיוני (ולא ⅓2 אחוזים כפי שהיה נדרש לשלם אילו היה מחשב את ההפרשות מתוך השכר בפועל).
 • כמו כן חשוב להדגיש כי החישובים הנ"ל מבוססים על ההנחה שבששת החודשים הראשונים להעסקתו של העובד, לא הופרשו כלל כספים לביטוח הפנסיוני או לקופת פיצויים. אם המעסיק הפריש את חלק מפיצויי הפיטורים לביטוח הפנסיוני כבר מהחודש הראשון להעסקה, שיעור הפיצוי שיהיה עליו לשלם עבור ששת חודשי ההעסקה הראשונים יחושב על פי החלק היחסי (השלמה ל-⅓8 אחוזים X‏ השכר החודשי האחרון X‏ 6 חודשים). ראו דוגמה להלן.

כאשר המעסיק מפריש את רכיב הפיצויים החל מהחודש הראשון להעסקה

 • עובדים שבמהלך שנת 2011 הפריש עבורם המעסיק כספים לרכיב הפיצויים כבר מהחודש הראשון (למשל, עובדים ותיקים שהתחילו לעבוד לפני שנת 2011 או עובדים חדשים שהיה להם ביטוח פנסיוני קודם ועל כן חובת המעסיק לערוך להם ביטוח פנסיוני כבר מיומם הראשון בעבודה) יהיו זכאים לפיצויי פיטורים לפי החישוב הבא:
דוגמה
מעסיק מפריש לרכיב פיצויים במשך כל שנת 2011
 • העובד פוטר ב-01.05.2015.
 • סה"כ זכאי העובד לפיצויי פיטורים עבור 52 חודשי עבודה.
 • שכרו האחרון של העובד עמד על 10,000 ש"ח ברוטו לחודש.
 • המעסיק הפריש במשך כל שנת 2011 מדי חודש 3.34% מהשכר החודשי לרכיב הפיצויים בביטוח הפנסיוני.
 • במשך כל שנת 2012 הפריש המעסיק מדי חודש 4.18% מהשכר החודשי לרכיב הפיצויים.
 • במשך כל שנת 2013 הפריש המעסיק מדי חודש 5% מהשכר החודשי לרכיב הפיצויים.
 • במשך 2014 ו-2015 הפריש המעסיק לרכיב הפיצויים 6ֵ% מהשכר החודשי.
 • עבור כל אחד מ-12 החודשים הראשונים להעסקתו (שנת 2011) זכאי העובד ל-4.99% (ההפרש בין ⅓8 אחוזים, שהם מלוא הפיצויים ל-3.34% שהופרשו בפועל) מהשכר האחרון - סה"כ 5,988 ש"ח (לפי חישוב: 4.99 אחוזים X‏ 12 חודשים X‏ 10,000 ש"ח).
 • עבור כל אחד מ-12 החודשים של שנת 2012 זכאי העובד ל-4.153% (ההפרש בין ⅓8 אחוזים, שהם מלוא הפיצויים ל-4.18% שהופרשו בפועל) מהשכר האחרון - סה"כ 4,984 ש"ח (לפי חישוב: 4.153 אחוזים X‏ 12 חודשים X‏ 10,000 ש"ח).
 • עבור כל אחד מ-12 החודשים של שנת 2013 זכאי העובד ל-⅓3 אחוזים (ההפרש בין ⅓8 אחוזים, שהם מלוא הפיצוים ל-6% שהופרשו בפועל) מהשכר האחרון - סה"כ 4,000 ש"ח (לפי חישוב: ⅓3 אחוזים X‏ 12 חודשים X‏ 10,000 ש"ח).
 • עבור כל אחד מ-16 החודשים האחרונים להעסקתו זכאי העובד ל-⅓2 אחוזים (ההפרש בין ⅓8 אחוזים, שהם מלוא הפיצוים ל-6% שהופרשו בפועל) מהשכר האחרון - סה"כ 3733.33 ש"ח (לפי חישוב: ⅓2 אחוזים X‏ 16 חודשים X‏ 10,000 ש"ח).
 • סה"כ זכאי העובד ל-18,705.33 ש"ח.

עובד המשתכר על בסיס יומי

 • בהתאם לפסיקת בית הדין הארצי לעבודה, במקרה שהעובד משתכר על בסיס יומי ומספר ימי העבודה שלו משתנה מחודש לחודש, השכר החודשי שעל פיו יחושבו פיצויי הפיטורים יחושב לפי מספר ימי העבודה הממוצע שלו בכל חודשי עבודתו כפול שכר העבודה היומי האחרון.
דוגמה
 • עובד פוטר לאחר 10 שנים. (120 חודשים)
 • מספר ימי העבודה שלו השתנה מחודש חודש.
 • סה"כ במשך כל שנות עבודתו עבד 1,800 ימים.
 • מספר ימי העבודה הממוצע שלו לחודש הוא 15 (לפי החישוב 1,800/120).
 • שכרו האחרון עמד על 300 ש"ח ליום.
 • השכר החודשי שישמש בסיס לחישוב פיצויי הפיטורים של אותו עובד יהיה 4,500 ש"ח (לפי החישוב: 300 ש"ח ליום X‏ 15 ימים בחודש).

עובד המשתכר על בסיס שעתי

 • בהתאם לפסיקת בית הדין הארצי לעבודה, במקרה שעובד משתכר על בסיס שעתי ושעות עבודתו משתנות מחודש לחודש, יש לחשב את שכרו האחרון לצורך פיצויי פיטורים לפי היקף המשרה הממוצע בכל תקופת עבודתו במכפלת שכר השעה האחרון.
דוגמה
 • עובד הועסק במשך 10 שנים (120 חודשים), והשתכר לפי שעה.
 • בכל חודש עבד מספר שעות משתנה.
 • סה"כ עבד העובד במשך כל שנות עבודתו 12,000 שעות.
 • ממוצע שעות העבודה החודשי שלו הוא 100 (לפי החישוב: 12,000/120).
 • שכרו האחרון עמד על 50 ש"ח לשעה.
 • השכר החודשי שישמש בסיס לחישוב פיצויי הפיטורים של אותו עובד יהיה 5,000 ש"ח (לפי החישוב: 50 ש"ח לשעה X‏ 100 שעות בחודש).

רכיבי השכר שמובאים בחשבון לצורך חישוב הפיצויים

 • רכיבי השכר שיובאו בחשבון שכר עבודה לעניין חישוב פיצויי פיטורים הם: שכר יסוד, תוספת ותק, תוספת יוקר המחיה, תוספת משפחה, תוספת מחלקתית או מקצועית.
 • תוספת שכר שאינה קבועה, או תוספת המותנית בתנאי אינה נחשבת רכיב לפיצויי פיטורים, אלא אם סוכם אחרת בהסכם העבודה.
 • תשלומים בגין אחזקת רכב, אחזקת טלפון, שעות נוספות, דמי הבראה אינם חלק מרכיבי השכר לחישוב פיצויי פיטורים.
 • במקרה ששכרו של העובד מורכב מבסיס + עמלות יש לחשב את שכרו לצורך פיצויי פיטורים לפי שכר בסיס אחרון + ממוצע העמלות של 12 החודשים שקדמו לפיטורים.
 • למידע נוסף ראו רכיבי השכר הבאים בחשבון לצורך חישוב פיצויי פיטורים והפרשות לפנסיה.

פסקי דין


חקיקה ונהלים