תבנית:מושג/תחילת טור ימני גובה פיצויי הפיטורים הקבועים בחוק הינו שכר אחרון כפול מספר שנות וותק. כאשר סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים חל על העובד מראשית העסקה (מתקיימים כל התנאים הקבועים בסעיף להחלתו) שיחרור הכספים הצבורים בקופות אשר הופרשו על ידי המעסיק לטובת העובד מחליף את תשלום פיצויי פיטורים.


תבנית:מושג/סיום הקדמה

דוגמה
עובד התחיל לעבוד במקום עבודה במשכורת התחלתית של 6000 ש"ח. עם תחילת העבודה חתם העובד על חוזה המציין החלתו של סעיף 14. מדי חודש הפריש המעסיק לקופת פיצויים סכום בגובה 8.33% מהשכר החודשי. לאחר 5 שנות עבודה הועלתה משכורתו ל 12,000 ושנה לאחר מכן פוטר.

עד לרגע הפיטורים נצברו לעובד בקופת הפיצויים 42,000 ש"ח (6000 ש"ח עבור כל שנה מ-5 שנות העבודה הראשונות ועוד 12,000 ש"ח עבור השנה האחרונה).

העובד יקבל בעת הפיטורים את הכספים הצבורים בקופה בלבד, כלומר 42,000 ש"ח. במקרה זה העובד יקבל את הכספים גם אם היה מדובר בהתפטרות במקום פיטורים.

כאשר ההפרשה החודשית לפיצויים היא נמוכה מ 8.33% מהשכר או לא מבוצעת עבור כל השכר על המעסיק להשלים באופן מלא את היתרה.

דוגמה
אותו עובד מהדוגמה הקודמת אך מדי חודש הפריש המעסיק לקרן פניסה עבור פיצויים סכום בגובה 6% מהשכר החודשי.

הפרשה של 6% מהשכר מהווה רק 72% מכספי הפיצויים (12 חודשים כפול 6%) לכן על המעסיק להשלים 28% מכספי הפיצויים שהם 20,160 ש"ח ( 28% * 6 שנים * משכורת אחרונה של 12,000 ש"ח).

עד לרגע הפיטורים נצברו בקופה 30,240 ש"ח (4320 ש"ח לשנה ב 5 השנים הראשונות 8640 ש"ח בשנה השישית).

סה"כ הפיצויים המגיעים לעובד במקרה זה הינו 50,400 ש"ח (20,160 + 30,240).

במקרה של התפטרות העובד היה זכאי לכספים הצבורים בלבד - 30,240 ש"ח.

חשוב לדעת

  • חישוב פיצויי פיטורים יכול להיות מושפע מגורמים נוספים: חלקיות משרה משתנה, תקופות חופשה ללא תשלום במהלך העסקה ועוד.
  • חובתו של המעסיק לדאוג לשחרור הכספים מהקופות ואי שחרורם במועד גורר חיוב בהלנת פיצויי פיטורים.

תקדימים משפטיים

חוקים ותקנות

הרחבות ופרסומים

מקורות

תבנית:מושג/סיום טור ימני תבנית:מושג/תחילת טור שמאלי תבנית:מושג/ראו גם

תבנית:מושג/סיום טור שמאלי