(הזזת פסקאות לתוך כותרות על חדשות)
 
(16 גרסאות ביניים של 5 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|הליך}}
+
{{עצם העניין}}
{{תקציר}}
+
{{תקציר |תוכן=
 
{{דגשים
 
{{דגשים
| מידע  = כאשר עובד או גמלאי [[תנאי זכאות לביטוח פנסיוני בפנסיה תקציבית|המבוטח בפנסיה תקציבית]] ובת זוגו נפרדים, ונקבע בפסק הדין כי בת הזוג לשעבר זכאית לחלק מקצבת הפנסיה של העובד או הגמלאי, יועבר חלקו ישירות אליה בהתאם לכללים המפורטים בערך זה
+
| מידע  = זכויות הפנסיה שצוברים בני הזוג במהלך הנישואין נחשבות לרכוש שותף, שיש לאזן אותו בעת הפרידה
 +
|מידע2=כדי להעריך את חלקו של בן הזוג בפנסיה של בן הזוג השני, יש לפנות לאקטואר
 +
|מידע3=ניתן לתת הוראה לקרן המנהלת את הפנסיה להמשיך ולנהל בנפרד את חלקו של בן הזוג השני עד למועד התשלום על פי חוק
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
 
| חשוב = חלוקת הפנסיה רלוונטית גם במקרים של עובדת או גמלאית ובן זוגה לשעבר
 
| חשוב = חלוקת הפנסיה רלוונטית גם במקרים של עובדת או גמלאית ובן זוגה לשעבר
| חשוב2  = יש לרשום את פסק הדין אצל הממונה על הגמלאות בהקדם. איחור בפניה אל הממונה עשוי לפגוע בזכאות.
+
| חשוב2  = יש לרשום את פסק הדין המקנה זכאות בפנסיה אצל הממונה על הגמלאות בהקדם. איחור בפניה אל הממונה עשוי לפגוע בזכאות
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
| ממשל  = למידע נוסף ראו סעיפים 21א, 42ב, 58א ל[https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/p221_001.htm חוק שירות המדינה (גימלאות)]
+
| ממשל  = למידע רשמי ראו [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/501_070.htm חוק לחלוקת חסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו]
 +
}}
 
}}
 
}}
{{תקציר/סיום}}
 
 
{{טפסים
 
{{טפסים
 
| 1 =  
 
| 1 =  
שורה 25: שורה 27:
 
}}
 
}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
כאשר עובד או גמלאי [[תנאי זכאות לביטוח פנסיוני בפנסיה תקציבית|המבוטח בפנסיה תקציבית]] נפרד מבת זוגו, ונקבע בפסק הדין כי בת הזוג לשעבר זכאית לחלק מקצבת הפנסיה של העובד או הגמלאי, יועבר חלקו של בן הזוג ישירות אליה, בהתאם לכללים המפורטים להלן.
+
* זכויות סוציאליות, לרבות זכויות פנסיה, שצברו בין הזוג במהלך החיים המשותפים, נחשבות לרכוש משותף שיש לחלק אותו בפרידת בני הזוג.
 +
* כאשר עובד או גמלאי המבוטח בפנסיה תקציבית או צוברת, נפרד מבת זוגו, ונקבע בפסק הדין או בהסכם, כי בת הזוג לשעבר זכאית לחלק מקצבת הפנסיה של העובד או הגמלאי, יועבר חלקו של בן הזוג ישירות אליה, בהתאם לכללים המפורטים להלן.
 
* חלוקת הפנסיה רלוונטית גם במקרים של עובדת או גמלאית שנפרדת מבן זוגה.
 
* חלוקת הפנסיה רלוונטית גם במקרים של עובדת או גמלאית שנפרדת מבן זוגה.
 +
{{שימו לב|המידע בערך זה הוא כללי בלבד. מומלץ לפנות לאקטואר לצורך הערכת חלקו של בן הזוג השני בפנסיה ובחירת המסלול הכדאי ביותר לקבלת סכומי הפנסיה}}
  
 
==אוכלוסיית  ותנאים מקדימים==
 
==אוכלוסיית  ותנאים מקדימים==
* עובדים המבוטחים בפנסיה תקציבית או גמלאים הזכאים לקצבת פנסיה תקציבית ובני זוגם לשעבר, שניתן לגביהם פסק דין המורה על חלוקת קצבת הפנסיה בין שניהם, ובתנאי שהתקיימו שני התנאי הבאים:
+
* בן/בת זוג של עובד או גמלאי הזכאי לפנסיה (שנצברה לזכותו או משולמת לו בפועל) בהתקיים כל התנאים הבאים:
*# נקבע בפסק הדין כי התקופה המשותפת של בני הזוג שמכוחה מחולקים כספי החיסכון הפנסיוני מסתיימת לכל המאוחר במועד הפירוד של בני הזוג. מועד הפירוד יכול להיות מועד [[התרת נישואין|התרת הנישואין]], מועד קביעת הסדר איזון משאבים בידי בית משפט או בית דין (הסדר הקובע את חלוקת הרכוש בין בני זוג בהתאם ל[[חוק יחסי ממון בין בני זוג]]) או כל הסדר אחר שנקבע על-ידי בית משפט או בית דין לחלוקת רכוש בין בני הזוג עקב פרידתם, כולל הסדר לחלוקת החיסכון הפנסיוני.  
+
*# נקבע בפסק דין, או בהסכם גירושין שקיבל תוקף פסק דין, כי לבן/בת הזוג יש זכויות בפנסיה.
*# נקבע כי חלקה של בת הזוג יהיה '''בשיעור קבוע''' מתוך הקצבה של העובד או הגמלאי '''ולא יעלה על מחצית הקצבה'''.
+
*# נבפסק הדין כי התקופה המשותפת של בני הזוג שמכוחה מחולקים כספי החיסכון הפנסיוני מסתיימת לכל המאוחר במועד הפירוד של בני הזוג, כפי שנקבע בהסכם או בבית המשפט.
 +
*#נקבע כי חלקו של בן/בת הזוג יהיה '''בשיעור קבוע''' מתוך הקצבה של העובד או הגמלאי '''ולא יעלה על מחצית הקצבה'''
  
 
==שלבי ההליך==
 
==שלבי ההליך==
 +
* כדי להבין מהו הסכום לו זכאים בן/בת הזוג, יש לפנות לאקטואר מומחה בתחום.
 +
* בני הזוג יכולים להסכים על חוות הדעת האקטוארית או להחליט ביניהם על כל סכום מוסכם, ולקבוע ב[[אישור הסכם גירושין בין יהודים|בהסכם הגירושין]] את הסכומים.
 +
* אם בני הזוג לא מסכימים, חוות הדעת האקטוארית מוגשת לערכאה המוסמכת כחלק מ[[תביעות נלוות לגירושין בבית המשפט לענייני משפחה|תביעות נלוות לגירושין]].
 +
* הערכאה המוסמכת תדון בחוות הדעת שהוגשו לה, ואף רשאית לקבל חוות דעת נוספת עבורה.
 +
* לאחר מכן יינתן פסק דין המצהיר על זכויות הצדדים בפנסיה.
 +
===אופן חלוקת הפנסיה===
 +
* קיימות כמה שיטות לאופן החלוקה בפועל של הפנסיה, למשל:
 +
** קביעת גובה פנסיה לחלוקה. בשיטה זו מחשב האקטואר כמה מגיע לבן הזוג השני מדי חודש בהתאם לצבירת הזכות במרוצת החיים המשותפים, נכון להיום.
 +
** שיטת הנוסחה האקטוארית לפיה יוכלו הצדדים לחשב בעצמם כיצד לחלק את הפנסיה מהרגע שיתחילו תשלומי הפנסיה.
 +
**  היוון. כלומר צד אחד ישלם לצד השני את הסכום באופן חד פעמי, במקום לשלם את הפנסיה באופן חודשי, כך שיהיה שווה ערך לפנסיות החודשיות בניכוי רכיב ההיוון.
 +
** פתרון לפי החוק החדש לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג, לפיו הגוף המנהל את הפנסיה ירשום את חלקו של בן הזוג השני וימשיך לנהל את הפנסיה עבורו. בבוא הזמן תשולם הפנסיה לבן הזוג במישרין מהגוף המשלם. כמו כן, בכל שינוי בפנסיה יש לקבל את אישור בן הזוג השני.
 +
{{שימו לב|מדובר בסוגיה מורכבת ויש להתייעץ עם אקטואר לצורך הערכת הזכאות של בן הזוג השני ובחירת מסלול התשלום המתאים ביותר}}
 
===רישום פסק הדין=== <!--יש הפניה אל פסקה זו מפסקה בהמשך-->
 
===רישום פסק הדין=== <!--יש הפניה אל פסקה זו מפסקה בהמשך-->
 +
* לאחר שניתן פסק דין מהערכאה המוסמכת - אם באמצעות פסק דין לאחר הגשת תביעה או פסק דין לאישור הסכם גירושין - יש לפנות אל הממונה לגמלאות.
 
* בת (או בן) הזוג רשאית לפנות אל הממונה על הגמלאות ולבקש לרשום את פסק הדין. '''רישום פסק הדין הוא תנאי הכרחי לצורך קבלת חלקה של בת הזוג.'''   
 
* בת (או בן) הזוג רשאית לפנות אל הממונה על הגמלאות ולבקש לרשום את פסק הדין. '''רישום פסק הדין הוא תנאי הכרחי לצורך קבלת חלקה של בת הזוג.'''   
 
* למרות זאת, כאשר העובד או הגמלאי נפטר לפני שבת הזוג לשעבר הגישה בקשה לרישום פסק דין, תהיה בת הזוג לשעבר רשאית להגיש בקשה לפנסיית שאירים גם ללא רישום פסק הדין וזאת בהתאם לתנאים הבאים:  
 
* למרות זאת, כאשר העובד או הגמלאי נפטר לפני שבת הזוג לשעבר הגישה בקשה לרישום פסק דין, תהיה בת הזוג לשעבר רשאית להגיש בקשה לפנסיית שאירים גם ללא רישום פסק הדין וזאת בהתאם לתנאים הבאים:  
** אם העובד ('''בטרם הפך לגמלאי''') נפטר לפני שבת זוגו לשעבר הגישה בקשה לרישום פרטי פסק הדין, תהיה בת הזוג לשעבר רשאית להגיש תביעה ל[[קצבת פנסיה תקציבית לשאירים של עובד שנפטר לפני שפרש לגמלאות]] גם בלי שהגישה בקשה לרישום פרטי פסק הדין.
+
** אם העובד ('''בטרם הפך לגמלאי''') נפטר לפני שבת זוגו לשעבר הגישה בקשה לרישום פרטי פסק הדין, תהיה בת הזוג לשעבר רשאית להגיש תביעה גם בלי שהגישה בקשה לרישום פרטי פסק הדין.
** אם  מדובר ב'''גמלאי''' (שכבר זכאי לקצבת פנסיה או החל לקבל אותה בפועל) שנפטר לפני שבת זוגו לשעבר הגישה בקשה לרישום פרטי פסק הדין, תהיה בת הזוג לשעבר רשאית להגיש תביעה ל[[קצבת פנסיה תקציבית לשאירים של פנסיונר שנפטר לאחר שפרש לגמלאות]], גם בלי שהגישה בקשה לרישום פרטי פסק הדין '''בתנאי שלא עברו שנתיים מהמועד שבו ניתן פסק הדין'''.  אם חלפו שנתיים, לא תוכל בת הזוג לשעבר לתבוע את פנסיית השאירים.
+
** אם  מדובר ב'''גמלאי''' (שכבר זכאי לקצבת פנסיה או החל לקבל אותה בפועל) שנפטר לפני שבת זוגו לשעבר הגישה בקשה לרישום פרטי פסק הדין, תהיה בת הזוג לשעבר רשאית להגיש תביעה גם בלי שהגישה בקשה לרישום פרטי פסק הדין '''בתנאי שלא עברו שנתיים מהמועד שבו ניתן פסק הדין'''.  אם חלפו שנתיים, לא תוכל בת הזוג לשעבר לתבוע את פנסיית השאירים.
 
 
===הפחתת חלק מקצבת פרישה בשל פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני===
 
* '''מקצבת הפנסיה של העובד תיעשה הפחתה באופן הבא:'''
 
** אם מדובר בעובד או גמלאי ובת זוגו לשעבר, תופחת הקצבה של העובד או הגמלאי ב-2.8%.
 
** אם מדובר בעובדת או גמלאית ובן זוגה לשעבר, תופחת הקצבה של העובדת או הגמלאית ב-1.2%.
 
* יתרת הקצבה תחולק בין בני הזוג בהתאם לשיעורים שנקבעו בפסק הדין שקבע כי יש לחלק ביניהם את החיסכון הפנסיוני.
 
* '''למרות זאת, בכל אחד מהמקרים הבאים לא תבוצע הפחתה מהקצבה''':
 
**הבקשה לרישום פרטי פסק הדין הוגשה לממונה לאחר שחלפו שנתיים מהמועד שבו ניתן פסק הדין.
 
** הבקשה לרישום פרטי פסק הדין הוגשה לממונה בחודש שבו החל העובד לקבל קצבת פרישה או מאוחר יותר.
 
** אם נקבע בפסק הדין כי זכויות בת (או בן) הזוג לשעבר מתייחסות רק לקצבת הפרישה ([[קצבת פנסיה חודשית]]) ואינן מתייחסות לזכויותיה לקבלת קצבה בשל פטירת העובד או הגמלאי.
 
 
 
===העברת הקצבה אל בן/בת הזוג לשעבר===
 
* במועד שבו משולמת קצבת הפנסיה לגמלאי, יועבר החלק של בת (או בן) הזוג לשעבר לידיה.
 
* אם מדובר בגמלאי ש'''אינו גננת''', ושפוטר או פרש '''מסיבות בריאותיות''', יועבר לידי בת הזוג לשעבר חלקה מתוך הקצבאות המשולמות לאחר הגעתו של הגמלאי ל[[גיל פרישה מעבודה#גיל פרישת חובה|גיל פרישת חובה]] (גיל 67 -נכון ל-2017) או החל מגיל אחר שנקבע בפסק הדין ובתנאי שאינו נמוך מגיל 60.
 
* אם מדובר ב'''גננת''' [[קצבת פנסיה תקציבית לעובד שפרש בשל מצב בריאותו| שפרשה '''מסיבות בריאותיות''']] או [[קצבת פנסיה תקציבית לעובד שפוטר בשל מצב בריאותו|פוטרה '''מסיבות בריאותיות''']], אזי יועבר לידי בן הזוג לשעבר חלקו מתוך הקצבאות המשולמות לאחר הגעתה של הגננת לגיל שנקבע בפסק הדין ובתנאי שגיל זה אינו נמוך מ"גיל הפרישה לגננת" המפורט בטבלה הבאה:
 
{{הטמעת כותרת|גיל פרישה לגננת#גיל הפרישה לגננת (בהתאם לחודש הלידה)}}
 
* בכל שאר המקרים, המועד הראשון שממנו תתחיל בת הזוג לשעבר לקבל את חלקה הוא חודש לאחר [[#רישום פסק הדין|רישום פסק הדין]] אצל הממונה על הגמלאות (בתנאי שבמועד זה כבר זכאי הגמלאי לקבל קצבה).
 
 
 
==היוון הסכום המועבר לבן/בת הזוג לשעבר==
 
* הגמלאי רשאי להוון חלק מהסכום המועבר לבת זוגו לשעבר, כלומר לשלם לה סכום חד פעמי במקום להעביר לה חלק מהקצבה בכל חודש, וזאת עבור חלק מהתקופה.
 
* לשם כך יש לקבל את הסכמת בת הזוג.
 
* במקרה כזה עליו להגיש בקשה להוון חלק מהקצבה שלו עצמו, ובמועד שישולם לו הסכום המהוון (כלומר הסכום החד-פעמי כתחליף לחלק מהקצבאות שהוא אמור לקבל), יועבר לבת הזוג החלק שלו מתוך סכום זה, לפי השיעור שנקבע בפסק הדין.
 
* למידע על היוון קצבת פנסיה תקציבית ראו [[היוון קצבת פנסיה תקציבית]].
 
 
 
 
==עיקול הסכום המועבר לבן/בת הזוג לשעבר==
 
==עיקול הסכום המועבר לבן/בת הזוג לשעבר==
 
* לא ניתן לעקל את הסכום המועבר לבת הזוג לשעבר אלא אם היא הסכימה לכך.
 
* לא ניתן לעקל את הסכום המועבר לבת הזוג לשעבר אלא אם היא הסכימה לכך.
שורה 76: שורה 70:
 
* חלוקת הפנסיה רלוונטית גם במקרים של עובדת/גמלאית שנפרדת מבן זוגה.
 
* חלוקת הפנסיה רלוונטית גם במקרים של עובדת/גמלאית שנפרדת מבן זוגה.
  
== פסקי דין ==
+
== גורמים מסייעים ==
 +
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>
 +
=== גורמי ממשל ===
 +
{{הטמעת כותרת|פנסיה תקציבית#גורמי ממשל}}
 +
 
 +
== מקורות משפטיים ורשמיים ==
 +
=== פסקי דין ===
 
{{הטמעת כותרת|פנסיה תקציבית#פסקי דין}}
 
{{הטמעת כותרת|פנסיה תקציבית#פסקי דין}}
==חקיקה ונהלים==
+
 
 +
===חקיקה ונהלים===
 
* [https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/p221_001.htm חוק שירות המדינה (גימלאות)] - סעיפים 21א, 42ב, 58א.
 
* [https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/p221_001.htm חוק שירות המדינה (גימלאות)] - סעיפים 21א, 42ב, 58א.
 
* [https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/501_070.htm#Seif3 חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, תשע"ד-2014] - התוספת.
 
* [https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/501_070.htm#Seif3 חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, תשע"ד-2014] - התוספת.
== הרחבות ופרסומים ==
 
{{הטמעת כותרת|פנסיה תקציבית#הרחבות ופרסומים}}
 
<!--
 
== פסקי דין ==
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
== מקורות ==
 
-->
 
  
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!
+
=== הרחבות ופרסומים ===
==endarticle==
+
{{הטמעת כותרת|פנסיה תקציבית#הרחבות ופרסומים}} <!--
כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!-->
+
-->{{הטמעת כותרת|גירושין#הרחבות ופרסומים}}
  
 +
==Metadata==
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
[[קטגוריה:הליכים]]
+
{{מטא
[[קטגוריה:פנסיה וחיסכון ארוך טווח]]
+
|סוג ערך = הליכים
 +
|תחום תוכן = פנסיה וחיסכון ארוך טווח
 +
}}
 
[[קטגוריה:פנסיה תקציבית]]
 
[[קטגוריה:פנסיה תקציבית]]
 
[[קטגוריה:זיקנה והזדקנות]]
 
[[קטגוריה:זיקנה והזדקנות]]
שורה 101: שורה 98:
 
[[קטגוריה:אזרח ותיק]]
 
[[קטגוריה:אזרח ותיק]]
 
[[קטגוריה:משפחה]]
 
[[קטגוריה:משפחה]]
 +
[[קטגוריה:נישואין]]
 
[[קטגוריה:גירושין]]
 
[[קטגוריה:גירושין]]
 +
[[AR:تقسيم مخصّصات التقاعد المدرج في الميزانيّة بين الزوجين بموجب حكم قضائي]]

גרסה אחרונה מ־13:09, 13 ביולי 2022

הקדמה:

זכויות הפנסיה שצוברים בני הזוג במהלך הנישואין נחשבות לרכוש שותף, שיש לאזן אותו בעת הפרידה
כדי להעריך את חלקו של בן הזוג בפנסיה של בן הזוג השני, יש לפנות לאקטואר
ניתן לתת הוראה לקרן המנהלת את הפנסיה להמשיך ולנהל בנפרד את חלקו של בן הזוג השני עד למועד התשלום על פי חוק
חלוקת הפנסיה רלוונטית גם במקרים של עובדת או גמלאית ובן זוגה לשעבר
יש לרשום את פסק הדין המקנה זכאות בפנסיה אצל הממונה על הגמלאות בהקדם. איחור בפניה אל הממונה עשוי לפגוע בזכאות


 • זכויות סוציאליות, לרבות זכויות פנסיה, שצברו בין הזוג במהלך החיים המשותפים, נחשבות לרכוש משותף שיש לחלק אותו בפרידת בני הזוג.
 • כאשר עובד או גמלאי המבוטח בפנסיה תקציבית או צוברת, נפרד מבת זוגו, ונקבע בפסק הדין או בהסכם, כי בת הזוג לשעבר זכאית לחלק מקצבת הפנסיה של העובד או הגמלאי, יועבר חלקו של בן הזוג ישירות אליה, בהתאם לכללים המפורטים להלן.
 • חלוקת הפנסיה רלוונטית גם במקרים של עובדת או גמלאית שנפרדת מבן זוגה.
שימו לב
המידע בערך זה הוא כללי בלבד. מומלץ לפנות לאקטואר לצורך הערכת חלקו של בן הזוג השני בפנסיה ובחירת המסלול הכדאי ביותר לקבלת סכומי הפנסיה

אוכלוסיית ותנאים מקדימים

 • בן/בת זוג של עובד או גמלאי הזכאי לפנסיה (שנצברה לזכותו או משולמת לו בפועל) בהתקיים כל התנאים הבאים:
  1. נקבע בפסק דין, או בהסכם גירושין שקיבל תוקף פסק דין, כי לבן/בת הזוג יש זכויות בפנסיה.
  2. נבפסק הדין כי התקופה המשותפת של בני הזוג שמכוחה מחולקים כספי החיסכון הפנסיוני מסתיימת לכל המאוחר במועד הפירוד של בני הזוג, כפי שנקבע בהסכם או בבית המשפט.
  3. נקבע כי חלקו של בן/בת הזוג יהיה בשיעור קבוע מתוך הקצבה של העובד או הגמלאי ולא יעלה על מחצית הקצבה

שלבי ההליך

 • כדי להבין מהו הסכום לו זכאים בן/בת הזוג, יש לפנות לאקטואר מומחה בתחום.
 • בני הזוג יכולים להסכים על חוות הדעת האקטוארית או להחליט ביניהם על כל סכום מוסכם, ולקבוע בבהסכם הגירושין את הסכומים.
 • אם בני הזוג לא מסכימים, חוות הדעת האקטוארית מוגשת לערכאה המוסמכת כחלק מתביעות נלוות לגירושין.
 • הערכאה המוסמכת תדון בחוות הדעת שהוגשו לה, ואף רשאית לקבל חוות דעת נוספת עבורה.
 • לאחר מכן יינתן פסק דין המצהיר על זכויות הצדדים בפנסיה.

אופן חלוקת הפנסיה

 • קיימות כמה שיטות לאופן החלוקה בפועל של הפנסיה, למשל:
  • קביעת גובה פנסיה לחלוקה. בשיטה זו מחשב האקטואר כמה מגיע לבן הזוג השני מדי חודש בהתאם לצבירת הזכות במרוצת החיים המשותפים, נכון להיום.
  • שיטת הנוסחה האקטוארית לפיה יוכלו הצדדים לחשב בעצמם כיצד לחלק את הפנסיה מהרגע שיתחילו תשלומי הפנסיה.
  • היוון. כלומר צד אחד ישלם לצד השני את הסכום באופן חד פעמי, במקום לשלם את הפנסיה באופן חודשי, כך שיהיה שווה ערך לפנסיות החודשיות בניכוי רכיב ההיוון.
  • פתרון לפי החוק החדש לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג, לפיו הגוף המנהל את הפנסיה ירשום את חלקו של בן הזוג השני וימשיך לנהל את הפנסיה עבורו. בבוא הזמן תשולם הפנסיה לבן הזוג במישרין מהגוף המשלם. כמו כן, בכל שינוי בפנסיה יש לקבל את אישור בן הזוג השני.
שימו לב
מדובר בסוגיה מורכבת ויש להתייעץ עם אקטואר לצורך הערכת הזכאות של בן הזוג השני ובחירת מסלול התשלום המתאים ביותר

רישום פסק הדין

 • לאחר שניתן פסק דין מהערכאה המוסמכת - אם באמצעות פסק דין לאחר הגשת תביעה או פסק דין לאישור הסכם גירושין - יש לפנות אל הממונה לגמלאות.
 • בת (או בן) הזוג רשאית לפנות אל הממונה על הגמלאות ולבקש לרשום את פסק הדין. רישום פסק הדין הוא תנאי הכרחי לצורך קבלת חלקה של בת הזוג.
 • למרות זאת, כאשר העובד או הגמלאי נפטר לפני שבת הזוג לשעבר הגישה בקשה לרישום פסק דין, תהיה בת הזוג לשעבר רשאית להגיש בקשה לפנסיית שאירים גם ללא רישום פסק הדין וזאת בהתאם לתנאים הבאים:
  • אם העובד (בטרם הפך לגמלאי) נפטר לפני שבת זוגו לשעבר הגישה בקשה לרישום פרטי פסק הדין, תהיה בת הזוג לשעבר רשאית להגיש תביעה גם בלי שהגישה בקשה לרישום פרטי פסק הדין.
  • אם מדובר בגמלאי (שכבר זכאי לקצבת פנסיה או החל לקבל אותה בפועל) שנפטר לפני שבת זוגו לשעבר הגישה בקשה לרישום פרטי פסק הדין, תהיה בת הזוג לשעבר רשאית להגיש תביעה גם בלי שהגישה בקשה לרישום פרטי פסק הדין בתנאי שלא עברו שנתיים מהמועד שבו ניתן פסק הדין. אם חלפו שנתיים, לא תוכל בת הזוג לשעבר לתבוע את פנסיית השאירים.

עיקול הסכום המועבר לבן/בת הזוג לשעבר

 • לא ניתן לעקל את הסכום המועבר לבת הזוג לשעבר אלא אם היא הסכימה לכך.
 • הסכומים שאמורים להיות מועברים לבת הזוג לשעבר (הן כחלק מהקצבה החודשית והן כסכום חד-פעמי) נחשבים כסכומים השייכים לבת הזוג לשעבר ולא לגמלאי עצמו.
 • במקרה של עיקול המוטל על נכסיו של הגמלאי עצמו ועל סכומים שהוא אמור לקבל בעתיד מצד שלישי (כגון ממינהלת הגמלאות) לא ניתן יהיה להביא בחשבון את חלקה של בת הזוג במסגרת רשימת הנכסים והכספים של הגמלאי.
  • כלומר ניתן יהיה להטיל עיקול רק על חלקו של הגמלאי בסכומים העתידיים שהוא אמור לקבל ממנהלת הגמלאות אך לא על חלקה של הקצבה שאמור להימסר לבת הזוג.

פטירת בן/בת הזוג לשעבר

 • אם בת הזוג לשעבר נפטרה, יקבל הגמלאי מאותו מועד גם את חלקה.
 • אם הקצבה הופחתה לפני חישוב חלקה של בת הזוג, יקבל הגמלאי קצבה מלאה כשהיא מופחתת.

חשוב לדעת

 • חלוקת הפנסיה רלוונטית גם במקרים של עובדת/גמלאית שנפרדת מבן זוגה.

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות נושאים
מינהלת הגמלאות במשרד האוצר - טל' ‎02-5016333 תשלומי הפנסיה התקציבית לגמלאי המדינה פנסיה תקציבית
רשות המסים - טל' 4954* (*מסים) מתן הטבות במס לעובדים ולעצמאים בשל ההפקדות לביטוח פנסיוני. ראו הטבות במס הכנסה בגין הפקדות עצמאיות לביטוח פנסיוני.

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים