הקדמה:

חסר דירה הוא אדם שאין לו זכויות כלשהן בדירה או בחלק מדירה
חסרי דירה העונים על תנאי הזכאות יכולים לקבל סיוע בשכר דירה
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.


חסר דירה (מחוסר דיור) הוא אדם מגיל 21 ומעלה (או במשפחה - כל אחד מבני המשפחה) שאין, ולא היו לו/להם, זכויות כלשהן בדירה או בחלק מדירה. אדם העונה על כל הקריטריונים להגדרת חסר דירה ועומד בשאר תנאי הזכאות, יוכל להוציא תעודת זכאות לסיוע בשכר דירה.

הגדרת חסר דירה

 • אדם מגיל 21 ומעלה העונה על כל הקריטריונים הבאים ייחשב כ"חסר דירה":
 1. מאז יום 01.06.1971 אין ולא היו לו, לחוד או במשותף עם אדם אחר, דירה או חלק בדירה באחת מהצורות הבאות: בעלות, חכירה, חכירה לדורות, שכירות שחל עליה חוק הגנת הדייר, רישום פורמאלי.
 2. מאז יום 01.06.1971 אין ולא היו לו, לחוד או במשותף עם אדם אחר, זכות לדירה, חלק בדירה או דירה בשלבי בניה, לרבות רישום פורמאלי, באחת מהצורות הבאות:
  • בעלות על-פי חוזה.
  • חכירה.
  • חכירה לדורות על-פי חוזה.
  • שכירות על-פי חוק הגנת הדייר.
  • ירושה.
  • מתנה.
  • נאמנות.
  • רשות ליחידת דיור במשק חקלאי או נחלה בישוב קהילתי על-פי חוזה או בכל דרך אחרת.
 3. מאז יום 01.06.1971 אין ולא היו לו, לחוד או במשותף עם אדם אחר, זכויות בן במשק חקלאי או בישוב קהילתי באחת מהצורות הבאות:
  • על-פי חוזה.
  • ירושה.
  • מתנה.
  • נאמנות.
 4. לא קיבל כל סיוע ממשלתי לדיור בהלוואה/מענק/בפיצויי פינויים או דירה בשיכון הציבורי מהמדינה או מטעמה, למעט מענק השתתפות בשכר דירה ולמעט סיוע לשיפור תנאי הדיור למוגבלים בניידותם.
 5. לא החזיק בדירה בשיכון הציבורי במשך 12 חודשים שקדמו ליום הגשת הבקשה.
 • בנוסף ייחשב כחסר דירה, מי שהוכר ככזה על ידי הוועדות המוסמכות לכך.

הרחבות ופרסומים

מקורות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע הקליניקה המשפטית לזכויות חברתיות במכללה האקדמית ספיר.