(חקיקה ונהלים)
(חשוב לדעת)
(תגית: ערבית)
 
(27 גרסאות ביניים של 7 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
 
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|הליך}}
 
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|הליך}}
{{תקציר}}
+
{{פשיטת רגל ישן}}
 +
 
 +
{{תקציר |תוכן=
 
{{דגשים
 
{{דגשים
| מידע  = לאחר מתן [[חדש:צו כינוס נכסים לנכסי חייב בפשיטת רגל|צו כינוס נכסים]], [[חדש:הכונס הרשמי]] או [[חדש:מנהל מיוחד בפשיטת רגל|המנהל המיוחד]], אם מונה, נדרש לגבש חוות דעת על מצבו של [[חדש:חייב בפשיטת רגל|החייב]]  
+
| מידע  = לאחר מתן [[צו כינוס נכסים לנכסי חייב בפשיטת רגל|צו כינוס נכסים]], [[מנהל מיוחד בפשיטת רגל|המנהל המיוחד]] נדרש לגבש חוות דעת על מצבו של [[חייב בפשיטת רגל|החייב]]  
| מידע2 = לצורך הגשת חוות הדעת עורך הכונס הרשמי או המנהל המיוחד חקירה מקיפה בענייניו של החייב
+
| מידע2 = לצורך הגשת חוות הדעת עורך המנהל המיוחד חקירה מקיפה בענייניו של החייב
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
| חשוב = על החייב ועל כל אדם שנתבקש לחקירה מוטלת החובה לשתף פעולה עם החקירה, ובכלל זה להתייצב לחקירה ולמסור כל מידע או מסמך שנתבקש למסור
+
| חשוב = על החייב ועל כל אדם שנתבקש לחקירה מוטלת חובה לשתף פעולה עם החקירה, ובכלל זה להתייצב לחקירה ולמסור כל מידע או מסמך שנתבקש למסור
 
| חשוב2 = אי שיתוף פעולה של החייב או כל אדם אחר עם החקירה יכול להביא להוצאת צו על ידי בית המשפט
 
| חשוב2 = אי שיתוף פעולה של החייב או כל אדם אחר עם החקירה יכול להביא להוצאת צו על ידי בית המשפט
| חשוב3  = אי שיתוף פעולה של החייב בחקירה עלול לגרור את ביטול ההליך (אם [[חדש:בקשת פשיטת רגל על ידי חייב|הבקשה הוגשה על ידי חייב]]) או [[חדש:הכרזת פשיטת רגל]] (אם [[חדש:בקשת פשיטת רגל על ידי נושה|הבקשה הוגשה על ידי נושה]])
+
| חשוב3  = אי שיתוף פעולה של החייב בחקירה עלול לגרור את ביטול ההליך (אם [[בקשת פשיטת רגל על ידי חייב|הבקשה הוגשה על ידי חייב]]) או [[הכרזת פשיטת רגל]] (אם [[בקשת פשיטת רגל על ידי נושה|הבקשה הוגשה על ידי נושה]])
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| ממשל  = <!-- קישור לגורם ממשל אחראי -->
 
| ממשל  = <!-- קישור לגורם ממשל אחראי -->
 
}}
 
}}
{{תקציר/סיום}}
+
}}
 
{{טפסים
 
{{טפסים
 
| 1 =  
 
| 1 =  
שורה 19: שורה 21:
 
}}
 
}}
 
{{ראו גם  
 
{{ראו גם  
| [[חדש:הליך פשיטת רגל ביוזמת חייב]]
+
| [[הליך פשיטת רגל ביוזמת חייב]]
| [[חדש:הליך פשיטת רגל ביוזמת נושה]]
+
| [[הליך פשיטת רגל ביוזמת נושה]]
 +
| [[חובת תום הלב של חייב בפשיטת רגל]]
 +
| [[סיוע משפטי בתחום פשיטת רגל מטעם האגף לסיוע משפטי]]
 
}}
 
}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
  
לאחר מתן [[חדש:צו כינוס נכסים לנכסי חייב בפשיטת רגל|צו כינוס נכסים]], [[חדש:הכונס הרשמי]] או [[חדש:מנהל מיוחד בפשיטת רגל|המנהל המיוחד]], אם מונה, נדרש לגבש חוות דעת על מצבו של [[חדש:חייב בפשיטת רגל|החייב]].
+
לאחר מתן [[צו כינוס נכסים לנכסי חייב בפשיטת רגל|צו כינוס נכסים]], [[מנהל מיוחד בפשיטת רגל|המנהל המיוחד]], או [[הכונס הרשמי]], אם לא מונה מנהל מיוחד, נדרש לגבש חוות דעת על מצבו של [[חייב בפשיטת רגל|החייב]].
* לצורך הגשת חוות הדעת עורך הכונס הרשמי או המנהל המיוחד חקירה מקיפה בענייניו הכלכליים של החייב.
+
* לצורך הגשת חוות הדעת עורך המנהל המיוחד חקירה מקיפה בענייניו הכלכליים של החייב.
* חוות הדעת תוגש לקראת הדיון בבקשת פשיטת הרגל שיתקיים [[חדש:דיון בבקשת פשיטת רגל שהוגשה על ידי נושה|בהתאם לבקשת נושה]] או [[חדש:דיון בבקשת פשיטת רגל שהוגשה על ידי חייב|בהתאם לבקשת החייב]],
+
* חוות הדעת תוגש לקראת הדיון בבקשת פשיטת הרגל שיתקיים [[דיון בבקשת פשיטת רגל שהוגשה על ידי נושה|בהתאם לבקשת נושה]] או [[דיון בבקשת פשיטת רגל שהוגשה על ידי חייב|בהתאם לבקשת החייב]],
  
 
==אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים==
 
==אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים==
* [[חדש:חייב בפשיטת רגל|חייב]] אשר בית המשפט נתן [[חדש:צו כינוס נכסים לנכסי חייב בפשיטת רגל|צו כינוס נכסים לנכסיו]].
+
* [[חייב בפשיטת רגל|חייב]] אשר בית המשפט נתן [[צו כינוס נכסים לנכסי חייב בפשיטת רגל|צו כינוס נכסים לנכסיו]].
  
 
==למי ואיך פונים==
 
==למי ואיך פונים==
 
<!-- זהו בעצם השלב הראשון בהליך - למי פונים כדי להתחיל אותו. -->
 
<!-- זהו בעצם השלב הראשון בהליך - למי פונים כדי להתחיל אותו. -->
* החקירה תתבצע ביוזמת [[חדש:הכונס הרשמי]] או [[חדש:מנהל מיוחד בפשיטת רגל|המנהל המיוחד]], אם מונה.
+
* החקירה תתבצע ביוזמת [[מנהל מיוחד בפשיטת רגל|המנהל המיוחד]] או [[הכונס הרשמי]], אם לא מונה מנהל מיוחד.
  
 
==שלבי ההליך==
 
==שלבי ההליך==
===סמכויות הכונס הרשמי והמנהל המיוחד בביצוע החקירה===  
+
=== ביצוע החקירה===  
* בסמכות הכונס הרשמי או המנהל המיוחד החוקר את החייב לחקור באופן מקיף את החייב אודות הכנסותיו, הוצאותיו, חבויותיו ונכסיו.  
+
* בסמכות המנהל המיוחד החוקר את החייב לחקור באופן מקיף את החייב אודות הכנסותיו, הוצאותיו, חבויותיו ונכסיו.  
 
* הסמכות לחקור בדבר נכסים כוללת:
 
* הסמכות לחקור בדבר נכסים כוללת:
 
** נכסים שהיו שייכים לחייב בעבר.  
 
** נכסים שהיו שייכים לחייב בעבר.  
 
** נכסים ששייכים (או היו שייכים) לחייב לבד או בשיתוף עם אחרים.
 
** נכסים ששייכים (או היו שייכים) לחייב לבד או בשיתוף עם אחרים.
* הכונס הרשמי או המנהל המיוחד מוסמך, לשם קיום החקירה, לבצע את הפעולות הבאות:
+
* המנהל המיוחד מוסמך, לשם קיום החקירה, לבצע את הפעולות הבאות:
 
** לדרוש כל מידע או מסמך הנוגעים להכנסותיו, הוצאותיו, חבויותיו ונכסיו של החייב, מהחייב עצמו או '''מכל אדם''' שסביר כי המידע או המסמך מצויים ברשותו או בידיעתו.  
 
** לדרוש כל מידע או מסמך הנוגעים להכנסותיו, הוצאותיו, חבויותיו ונכסיו של החייב, מהחייב עצמו או '''מכל אדם''' שסביר כי המידע או המסמך מצויים ברשותו או בידיעתו.  
** לבקש מהחייב כתב ויתור סודיות על מנת שיוכל הכונס הרשמי או המנהל המיוחד לדרוש מצדדים שלישיים מידע או מסמכים הנוגעים לענייניו של החייב.
+
** לבקש מהחייב כתב ויתור סודיות על מנת שהמנהל המיוחד יוכל לדרוש מצדדים שלישיים מידע או מסמכים הנוגעים לענייניו של החייב.
*** מי שנדרש למסור מידע או מסמכים מכוח כתב ויתור על סודיות שנתן החייב לכונס הרשמי או למנהל המיוחד, חייב לפעול בהתאם לדרישה ולמסור את המידע או המסמכים.
+
*** חייב אשר מגיש [[בקשת פשיטת רגל על ידי חייב|בקשת פשיטת רגל]] נדרש לצרף כתב ויתור סודיות לבקשתו.
 +
*** מי שנדרש למסור מידע או מסמכים מכוח כתב ויתור על סודיות שנתן החייב למנהל המיוחד, חייב לפעול בהתאם לדרישה ולמסור את המידע או המסמכים.
 
** לפנות לראש ההוצאה לפועל בבקשה לקבל את כל המידע הנוגע לחייב והמצוי בלשכת ההוצאה לפועל.
 
** לפנות לראש ההוצאה לפועל בבקשה לקבל את כל המידע הנוגע לחייב והמצוי בלשכת ההוצאה לפועל.
* הכונס הרשמי או המנהל המיוחד רשאי לפנות לבית המשפט על מנת שיוציא צו המורה לבנק או לרשויות המס למסור לכונס הרשמי או למנהל המיוחד מידע או מסמכים הנוגעים לענייניו של החייב, ובמקרים מיוחדים גם לגבי ענייניו של בן הזוג של החייב.
+
* המנהל המיוחד רשאי להקליט את החקירה.
למידע נוסף ראו [[חדש:בקשת חייב בפשיטת רגל לגילוי מידע]]
+
* המנהל המיוחד רשאי לפנות לבית המשפט על מנת שיוציא צו המורה לבנק או לרשויות המס למסור לו מידע או מסמכים הנוגעים לענייניו של החייב, ובמקרים מיוחדים גם לגבי ענייניו של בן הזוג של החייב.  
* הכונס הרשמי או המנהל המיוחד רשאי להקליט את החקירה.
+
** אם החייב מעוניין לקבל את המידע שנמסר מרשות המס או הבנק אולם הרשות או הבנק מסרבים, הוא יכול להגיש [[בקשת חייב בפשיטת רגל לגילוי מידע אודותיו שנמסר מרשות מס או בנק לכונס הרשמי או למנהל המיוחד|בקשה לקבלת המידע]].
  
===חובות הכונס הרשמי והמנהל המיוחד===
+
===הגשת חוות הדעת לבית המשפט===
* על הכונס הרשמי והמנהל המיוחד שקיבל כתב ויתור סודיות, לפעול מכוח כתב הוויתור רק במידה הדרושה לביצוע תפקידו.
+
* לקראת הדיון בבקשת פשיטת הרגל שיתקיים [[דיון בבקשת פשיטת רגל שהוגשה על ידי נושה|בהתאם לבקשת נושה]] או [[דיון בבקשת פשיטת רגל שהוגשה על ידי חייב|בהתאם לבקשת החייב]], המנהל המיוחד יגיש לבית המשפט את חוות דעתו.
* אסור לכונס הרשמי או למנהל המיוחד לעשות שימוש או לגלות את תוכנם של המידע והמסמכים שנתקבלו אצלו במהלך החקירה מעבר למידה הדרושה לביצוע תפקידו.  
+
* חוות הדעת תכלול בתוכה:
* שימוש במידע ובמסמכים יעשה תוך הגנה על פרטיותו של החייב ושל כל מי שנמסר לכונס הרשמי או למנהל המיוחד מידע לגביו, או בהתאם לצו של בית משפט.
+
** פירוט של ממצאי החקירה שניהל המנהל המיוחד.
 +
** הערכה בדבר הנסיבות שגרמו למצבו של החייב והאופן שבו ניהל את עסקיו.
 +
** פירוט של הליכי ההוצאה לפועל שננקטו נגד החייב, אם היו כאלה.
 +
** מידע על מידת שיתוף הפעולה של החייב בחקירה.
 +
** הצעות והחלטות שנתקבלו [[אסיפת נושים בפשיטת רגל|באסיפות נושים]], אם התקיימו.
 +
** הערכה בדבר יכולתו של החייב לפרוע את חובותיו ובדבר ההליכים שיש לנקוט כלפי החייב.
 +
** המלצה לגבי הדרך שיש לפעול בה לגבי החייב.
 +
* חוות הדעת תוגש לפחות 15 ימים לפני המועד שנקבע לדיון בבקשת פשיטת הרגל.
 +
* עותק מהבקשה יימסר לחייב ללא תשלום.
 +
* כל נושה של החייב רשאי לפנות אל המנהל המיוחד בכתב ולקבל את חוות הדעת בתמורה לתשלום אגרה.
  
 +
==זכויות וחובות החייב בחקירה==
 
===זכויות החייב בחקירה===
 
===זכויות החייב בחקירה===
 
* '''נוכחות עורך דין'''  
 
* '''נוכחות עורך דין'''  
** עורך דינו של החייב יוכל להיות נוכח בחקירה בהסכמת הכונס הרשמי או המנהל המיוחד.
+
** עורך דינו של החייב יוכל להיות נוכח בחקירה בהסכמת המנהל המיוחד.
 
** אסור לעורך הדין של החייב להתערב בשאלות.
 
** אסור לעורך הדין של החייב להתערב בשאלות.
 
* '''תרגום לשפת אם'''
 
* '''תרגום לשפת אם'''
 
** אם שפת אמו של החייב אינה עברית, לחייב יש זכות שהחקירה תתבצע באמצעות מתורגמן לשפת אמו.
 
** אם שפת אמו של החייב אינה עברית, לחייב יש זכות שהחקירה תתבצע באמצעות מתורגמן לשפת אמו.
** יש להודיע על הצורך במתורגמן לכונס הרשמי או למנהל המיוחד מראש.
+
** יש להודיע מראש למנהל המיוחד על הצורך במתורגמן.
 
* '''הצגת מסמכים תומכים'''
 
* '''הצגת מסמכים תומכים'''
 
** לחייב יש זכות להציג כל מסמך שנדרש כדי לאמת טענה מטענותיו, גם אם לא נתבקש להציג את אותו מסמך.
 
** לחייב יש זכות להציג כל מסמך שנדרש כדי לאמת טענה מטענותיו, גם אם לא נתבקש להציג את אותו מסמך.
 +
* '''הגנה על הפרטיות'''
 +
** על המנהל המיוחד שקיבל כתב ויתור סודיות, לפעול מכוח כתב הוויתור רק במידה הדרושה לביצוע תפקידו.
 +
** אסור למנהל המיוחד לעשות שימוש או לגלות את תוכנם של המידע והמסמכים שנתקבלו אצלו במהלך החקירה מעבר למידה הדרושה לביצוע תפקידו.
 +
** שימוש במידע ובמסמכים יעשה תוך הגנה על פרטיותו של החייב ושל כל מי שנמסר למנהל המיוחד מידע לגביו.
  
 
===חובות החייב בחקירה===
 
===חובות החייב בחקירה===
 
* '''על החייב מוטלת החובה לשתף פעולה בחקירה.'''  
 
* '''על החייב מוטלת החובה לשתף פעולה בחקירה.'''  
* שיתוף הפעולה של החייב חשוב במיוחד במקרים בהם בקשת פשיטת הרגל הוגשה על ידי החייב, וזאת כחלק מהתנהלות תקינה בהליך [[חדש:חובת תום הלב של חייב בפשיטת רגל|ומחובת תום הלב]].
+
* שיתוף הפעולה של החייב חשוב במיוחד במקרים בהם בקשת פשיטת הרגל הוגשה על ידי החייב, וזאת כחלק מהתנהלות תקינה בהליך [[חובת תום הלב של חייב בפשיטת רגל|ומחובת תום הלב]].
 
* שיתוף הפעולה בחקירה כולל:
 
* שיתוף הפעולה בחקירה כולל:
 
** התייצבות לחקירה בכל עת שיידרש לכך (גם אם זומן מספר פעמים).
 
** התייצבות לחקירה בכל עת שיידרש לכך (גם אם זומן מספר פעמים).
 
** מתן תשובות כנות ומלאות לשאלות.
 
** מתן תשובות כנות ומלאות לשאלות.
** הצגת כל מסמך שנדרש על ידי הכונס הרשמי או המנהל המיוחד.
+
** הצגת כל מסמך שנדרש על ידי המנהל המיוחד.
  
===תוצאות אי שיתוף פעולה בחקירה===
+
==תוצאות אי שיתוף פעולה בחקירה==
==== זימון וצו הבאה ====
+
=== זימון וצו הבאה ===
* לצורך ביצוע החקירה, הכונס הרשמי או המנהל המיוחד רשאי לבקש מבית המשפט לתת את כל אחד מהצווים הבאים:
+
* לצורך ביצוע החקירה, המנהל המיוחד רשאי לבקש מבית המשפט לתת את כל אחד מהצווים הבאים:
** צו המורה לחייב להתייצב לחקירה בפני הכונס הרשמי או המנהל המיוחד.
+
** צו המורה לחייב להתייצב לחקירה בפני המנהל המיוחד.
 
** צו המחייב את החייב, או '''כל אדם''' שסביר שיש ברשותו מידע או מסמכים הנחוצים לחקירה, אשר נדרש למסור מסמכים או מידע ולא מסר אותם, לעשות אחד מהבאים:
 
** צו המחייב את החייב, או '''כל אדם''' שסביר שיש ברשותו מידע או מסמכים הנחוצים לחקירה, אשר נדרש למסור מסמכים או מידע ולא מסר אותם, לעשות אחד מהבאים:
*** למסור אותם לכונס הרשמי או למנהל המיוחד.
+
*** למסור אותם למנהל המיוחד.
 
*** למסור אותם לבית המשפט.  
 
*** למסור אותם לבית המשפט.  
*** להתייצב בפני הכונס הרשמי או בפני בית המשפט.
+
*** להתייצב בפני המנהל המיוחד או בפני בית המשפט.
 
* אי מילוי אחר הוראות הצו עלול לגרור מעצר, הבאה על ידי המשטרה לבית המשפט לחקירה, קנס ואפילו מאסר.
 
* אי מילוי אחר הוראות הצו עלול לגרור מעצר, הבאה על ידי המשטרה לבית המשפט לחקירה, קנס ואפילו מאסר.
  
==== השלכות אי שיתוף פעולה על המשך ההליך ====
+
=== השלכות אי שיתוף פעולה על המשך ההליך ===
* אם החייב הוא זה שהגיש את [[חדש:בקשת פשיטת רגל על ידי חייב|בקשת פשיטת הרגל]] והוא לא משתף פעולה עם החקירה, ללא הצדקה:
+
* אם החייב הוא זה שהגיש את [[בקשת פשיטת רגל על ידי חייב|בקשת פשיטת הרגל]] והוא לא משתף פעולה עם החקירה, ללא הצדקה:
** הכונס הרשמי או המנהל המיוחד רשאי להגיש בקשה לבית המשפט בית המשפט לדחות את בקשת פשיטת הרגל ולבטל את צו כינוס הנכסים
+
** המנהל המיוחד רשאי להגיש בקשה לבית המשפט בית המשפט לדחות את בקשת פשיטת הרגל ולבטל את צו כינוס הנכסים.
 
** בית המשפט יאפשר לחייב הזדמנות לטעון טענות ביחס לבקשה.
 
** בית המשפט יאפשר לחייב הזדמנות לטעון טענות ביחס לבקשה.
** בית המשפט רשאי לקבל את בקשת הכונס הרשמי או המנהל המיוחד ולבטל את ההליך, או לדחות את הבקשה ולאפשר את המשך ההליך.
+
** בית המשפט רשאי לקבל את בקשת המנהל המיוחד ולבטל את ההליך, או לדחות את הבקשה ולאפשר את המשך ההליך.
* אם נושה הוא זה שהגיש את [[חדש:בקשת פשיטת רגל על ידי נושה|בקשת פשיטת הרגל]] והחייב לא משתף פעולה עם החקירה, ללא הצדקה:
+
* אם נושה הוא זה שהגיש את [[בקשת פשיטת רגל על ידי נושה|בקשת פשיטת הרגל]] והחייב לא משתף פעולה עם החקירה, ללא הצדקה:
** הכונס הרשמי או המנהל המיוחד רשאי להגיש בקשה לבית המשפט [[חדש:הכרזת פשיטת רגל|שיכריז על פשיטת רגל של החייב]].
+
** המנהל המיוחד רשאי להגיש בקשה לבית המשפט [[הכרזת פשיטת רגל|שיכריז על פשיטת רגל של החייב]].
 
** בית המשפט יאפשר לחייב הזדמנות לטעון טענות ביחס לבקשה.
 
** בית המשפט יאפשר לחייב הזדמנות לטעון טענות ביחס לבקשה.
** בית המשפט רשאי לקבל את בקשת הכונס הרשמי או המנהל המיוחד ולהכריז על פשיטת רגל, או לדחות את הבקשה ולתת הוראות.
+
** בית המשפט רשאי לקבל את בקשת המנהל המיוחד ולהכריז על פשיטת רגל, או לדחות את הבקשה ולתת הוראות.
 
 
===הגשת חוות הדעת לבית המשפט===
 
* לקראת הדיון בבקשת פשיטת הרגל שיתקיים [[חדש:דיון בבקשת פשיטת רגל שהוגשה על ידי נושה|בהתאם לבקשת נושה]] או [[חדש:דיון בבקשת פשיטת רגל שהוגשה על ידי חייב|בהתאם לבקשת החייב]], הכונס הרשמי או המנהל המיוחד יגיש לבית המשפט את חוות דעתו.
 
* חוות הדעת תכלול בתוכה:
 
** פירוט של ממצאי החקירה שניהל הכונס הרשמי או המנהל המיוחד.
 
** הערכה בדבר הנסיבות שגרמו למצבו של החייב והאופן שבו ניהל את עסקיו.
 
** פירוט של הליכי ההוצאה לפועל שננקטו נגד החייב, אם היו כאלה.
 
** מידע על מידת שיתוף הפעולה של החייב בחקירה.
 
** הצעות והחלטות שנתקבלו [[חדש:אסיפת נושים בפשיטת רגל|באסיפות נושים]].
 
** הערכה בדבר יכולתו של החייב לפרוע את חובותיו ובדבר ההליכים שיש לנקוט כלפי החייב.
 
** המלצה לגבי הדרך שיש לפעול בה לגבי החייב.
 
* חוות הדעת תוגש לפחות 15 ימים לפני המועד שנקבע לדיון בבקשת פשיטת הרגל.
 
* עותק מהבקשה יימסר לחייב ללא תשלום.
 
* כל נושה של החייב רשאי לפנות אל הכונס הרשמי או המנהל המיוחד בכתב ולקבל את חוות הדעת בתמורה לתשלום אגרה.
 
{{הערת עריכה|מה סכום האגרה?|חתימה=[[משתמש:שירה הרצנו|שירה הרצנו]] ([[שיחת משתמש:שירה הרצנו|שיחה]]) 27.05.2015, 10:19 (IDT)}}
 
 
<!--
 
<!--
 
==ערעור==
 
==ערעור==
שורה 112: שורה 116:
  
 
==חשוב לדעת==
 
==חשוב לדעת==
* הכונס הרשמי או המנהל המיוחד עשוי לחקור גם את בן הזוג של החייב, ולכן חשוב שבן הזוג יכיר את נסיבות ההסתבכות הכלכלית.
+
* המנהל המיוחד עשוי לחקור גם את בן הזוג של החייב, ולכן חשוב שבן הזוג יכיר את נסיבות ההסתבכות הכלכלית.
 +
* לאורך כל הליך פשיטת הרגל קיימת חובה למסור מידע אמיתי ומלא. הפרת החובה על ידי החייב או גורם שלישי, מהווה עבירה פלילית שדינה מאסר.
 +
 
 +
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>
 +
{{תבנית: הקלות בחדלות פירעון קורונה}}
  
 
== שלבים עיקריים בהליך פשיטת הרגל ==
 
== שלבים עיקריים בהליך פשיטת הרגל ==
שורה 124: שורה 132:
  
 
==חקיקה ונהלים==
 
==חקיקה ונהלים==
* [[חדש:פקודת פשיטת הרגל]] - סעיף 18ג-18ד, 59, 60א.
+
* [[פקודת פשיטת הרגל]] - סעיף 18ג-18ד, 59, 60א.
* [[חדש:תקנות פשיטת הרגל]] - סעיפים 111-111ו.
+
* [[תקנות פשיטת הרגל]] - סעיפים 111-111ו.
 
<!--
 
<!--
 
== פסקי דין ==
 
== פסקי דין ==
שורה 133: שורה 141:
  
  
== מקורות ==
+
== תודות ==
 
-->
 
-->
  
  
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!
+
==Metadata==
==endarticle==
 
כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!-->
 
 
 
 
 
 
 
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
[[קטגוריה:הליכים]]
 
[[קטגוריה:הליכים]]
 +
[[קטגוריה:חובות]]
 
[[קטגוריה:הוצאה לפועל וגבייה]]
 
[[קטגוריה:הוצאה לפועל וגבייה]]
 
[[קטגוריה:פשיטת רגל]]
 
[[קטגוריה:פשיטת רגל]]
 
[[קטגוריה:חדלות פירעון]]
 
[[קטגוריה:חדלות פירעון]]
[[קטגוריה:עצמאיים ועסקים]]
+
[[קטגוריה:עצמאים ובעלי עסקים]]
[[קטגוריה:עוני ואנשים במצוקה כלכלית]]
+
[[קטגוריה:הכנסה נמוכה וקשיים כלכליים]]
 +
[[AR:تحقيق مع مدين عند الإفلاس]]

גרסה אחרונה מ־17:43, 6 באפריל 2020

אזהרה
דף זה רלוונטי להליכים שנפתחו לפני 15.09.2019
בעקבות רפורמה בהליכי פשיטת רגל, החל מ-15.09.2019 הליכי "פשיטת רגל" נקראים "חדלות פירעון ושיקום כלכלי".
למידע על ההליכים שנפתחו החל מ-15.09.2019 ראו חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל).

הקדמה:

לאחר מתן צו כינוס נכסים, המנהל המיוחד נדרש לגבש חוות דעת על מצבו של החייב
לצורך הגשת חוות הדעת עורך המנהל המיוחד חקירה מקיפה בענייניו של החייב
על החייב ועל כל אדם שנתבקש לחקירה מוטלת חובה לשתף פעולה עם החקירה, ובכלל זה להתייצב לחקירה ולמסור כל מידע או מסמך שנתבקש למסור
אי שיתוף פעולה של החייב או כל אדם אחר עם החקירה יכול להביא להוצאת צו על ידי בית המשפט
אי שיתוף פעולה של החייב בחקירה עלול לגרור את ביטול ההליך (אם הבקשה הוגשה על ידי חייב) או הכרזת פשיטת רגל (אם הבקשה הוגשה על ידי נושה)


לאחר מתן צו כינוס נכסים, המנהל המיוחד, או הכונס הרשמי, אם לא מונה מנהל מיוחד, נדרש לגבש חוות דעת על מצבו של החייב.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

למי ואיך פונים

שלבי ההליך

ביצוע החקירה

 • בסמכות המנהל המיוחד החוקר את החייב לחקור באופן מקיף את החייב אודות הכנסותיו, הוצאותיו, חבויותיו ונכסיו.
 • הסמכות לחקור בדבר נכסים כוללת:
  • נכסים שהיו שייכים לחייב בעבר.
  • נכסים ששייכים (או היו שייכים) לחייב לבד או בשיתוף עם אחרים.
 • המנהל המיוחד מוסמך, לשם קיום החקירה, לבצע את הפעולות הבאות:
  • לדרוש כל מידע או מסמך הנוגעים להכנסותיו, הוצאותיו, חבויותיו ונכסיו של החייב, מהחייב עצמו או מכל אדם שסביר כי המידע או המסמך מצויים ברשותו או בידיעתו.
  • לבקש מהחייב כתב ויתור סודיות על מנת שהמנהל המיוחד יוכל לדרוש מצדדים שלישיים מידע או מסמכים הנוגעים לענייניו של החייב.
   • חייב אשר מגיש בקשת פשיטת רגל נדרש לצרף כתב ויתור סודיות לבקשתו.
   • מי שנדרש למסור מידע או מסמכים מכוח כתב ויתור על סודיות שנתן החייב למנהל המיוחד, חייב לפעול בהתאם לדרישה ולמסור את המידע או המסמכים.
  • לפנות לראש ההוצאה לפועל בבקשה לקבל את כל המידע הנוגע לחייב והמצוי בלשכת ההוצאה לפועל.
 • המנהל המיוחד רשאי להקליט את החקירה.
 • המנהל המיוחד רשאי לפנות לבית המשפט על מנת שיוציא צו המורה לבנק או לרשויות המס למסור לו מידע או מסמכים הנוגעים לענייניו של החייב, ובמקרים מיוחדים גם לגבי ענייניו של בן הזוג של החייב.
  • אם החייב מעוניין לקבל את המידע שנמסר מרשות המס או הבנק אולם הרשות או הבנק מסרבים, הוא יכול להגיש בקשה לקבלת המידע.

הגשת חוות הדעת לבית המשפט

 • לקראת הדיון בבקשת פשיטת הרגל שיתקיים בהתאם לבקשת נושה או בהתאם לבקשת החייב, המנהל המיוחד יגיש לבית המשפט את חוות דעתו.
 • חוות הדעת תכלול בתוכה:
  • פירוט של ממצאי החקירה שניהל המנהל המיוחד.
  • הערכה בדבר הנסיבות שגרמו למצבו של החייב והאופן שבו ניהל את עסקיו.
  • פירוט של הליכי ההוצאה לפועל שננקטו נגד החייב, אם היו כאלה.
  • מידע על מידת שיתוף הפעולה של החייב בחקירה.
  • הצעות והחלטות שנתקבלו באסיפות נושים, אם התקיימו.
  • הערכה בדבר יכולתו של החייב לפרוע את חובותיו ובדבר ההליכים שיש לנקוט כלפי החייב.
  • המלצה לגבי הדרך שיש לפעול בה לגבי החייב.
 • חוות הדעת תוגש לפחות 15 ימים לפני המועד שנקבע לדיון בבקשת פשיטת הרגל.
 • עותק מהבקשה יימסר לחייב ללא תשלום.
 • כל נושה של החייב רשאי לפנות אל המנהל המיוחד בכתב ולקבל את חוות הדעת בתמורה לתשלום אגרה.

זכויות וחובות החייב בחקירה

זכויות החייב בחקירה

 • נוכחות עורך דין
  • עורך דינו של החייב יוכל להיות נוכח בחקירה בהסכמת המנהל המיוחד.
  • אסור לעורך הדין של החייב להתערב בשאלות.
 • תרגום לשפת אם
  • אם שפת אמו של החייב אינה עברית, לחייב יש זכות שהחקירה תתבצע באמצעות מתורגמן לשפת אמו.
  • יש להודיע מראש למנהל המיוחד על הצורך במתורגמן.
 • הצגת מסמכים תומכים
  • לחייב יש זכות להציג כל מסמך שנדרש כדי לאמת טענה מטענותיו, גם אם לא נתבקש להציג את אותו מסמך.
 • הגנה על הפרטיות
  • על המנהל המיוחד שקיבל כתב ויתור סודיות, לפעול מכוח כתב הוויתור רק במידה הדרושה לביצוע תפקידו.
  • אסור למנהל המיוחד לעשות שימוש או לגלות את תוכנם של המידע והמסמכים שנתקבלו אצלו במהלך החקירה מעבר למידה הדרושה לביצוע תפקידו.
  • שימוש במידע ובמסמכים יעשה תוך הגנה על פרטיותו של החייב ושל כל מי שנמסר למנהל המיוחד מידע לגביו.

חובות החייב בחקירה

 • על החייב מוטלת החובה לשתף פעולה בחקירה.
 • שיתוף הפעולה של החייב חשוב במיוחד במקרים בהם בקשת פשיטת הרגל הוגשה על ידי החייב, וזאת כחלק מהתנהלות תקינה בהליך ומחובת תום הלב.
 • שיתוף הפעולה בחקירה כולל:
  • התייצבות לחקירה בכל עת שיידרש לכך (גם אם זומן מספר פעמים).
  • מתן תשובות כנות ומלאות לשאלות.
  • הצגת כל מסמך שנדרש על ידי המנהל המיוחד.

תוצאות אי שיתוף פעולה בחקירה

זימון וצו הבאה

 • לצורך ביצוע החקירה, המנהל המיוחד רשאי לבקש מבית המשפט לתת את כל אחד מהצווים הבאים:
  • צו המורה לחייב להתייצב לחקירה בפני המנהל המיוחד.
  • צו המחייב את החייב, או כל אדם שסביר שיש ברשותו מידע או מסמכים הנחוצים לחקירה, אשר נדרש למסור מסמכים או מידע ולא מסר אותם, לעשות אחד מהבאים:
   • למסור אותם למנהל המיוחד.
   • למסור אותם לבית המשפט.
   • להתייצב בפני המנהל המיוחד או בפני בית המשפט.
 • אי מילוי אחר הוראות הצו עלול לגרור מעצר, הבאה על ידי המשטרה לבית המשפט לחקירה, קנס ואפילו מאסר.

השלכות אי שיתוף פעולה על המשך ההליך

 • אם החייב הוא זה שהגיש את בקשת פשיטת הרגל והוא לא משתף פעולה עם החקירה, ללא הצדקה:
  • המנהל המיוחד רשאי להגיש בקשה לבית המשפט בית המשפט לדחות את בקשת פשיטת הרגל ולבטל את צו כינוס הנכסים.
  • בית המשפט יאפשר לחייב הזדמנות לטעון טענות ביחס לבקשה.
  • בית המשפט רשאי לקבל את בקשת המנהל המיוחד ולבטל את ההליך, או לדחות את הבקשה ולאפשר את המשך ההליך.
 • אם נושה הוא זה שהגיש את בקשת פשיטת הרגל והחייב לא משתף פעולה עם החקירה, ללא הצדקה:
  • המנהל המיוחד רשאי להגיש בקשה לבית המשפט שיכריז על פשיטת רגל של החייב.
  • בית המשפט יאפשר לחייב הזדמנות לטעון טענות ביחס לבקשה.
  • בית המשפט רשאי לקבל את בקשת המנהל המיוחד ולהכריז על פשיטת רגל, או לדחות את הבקשה ולתת הוראות.

חשוב לדעת

 • המנהל המיוחד עשוי לחקור גם את בן הזוג של החייב, ולכן חשוב שבן הזוג יכיר את נסיבות ההסתבכות הכלכלית.
 • לאורך כל הליך פשיטת הרגל קיימת חובה למסור מידע אמיתי ומלא. הפרת החובה על ידי החייב או גורם שלישי, מהווה עבירה פלילית שדינה מאסר.

הקלות בתקופת משבר הקורונה

שלבים עיקריים בהליך פשיטת הרגל

שלבים עיקריים בהליך פשיטת הרגל ביוזמת חייב

שלבים עיקריים בהליך פשיטת הרגל ביוזמת נושה

חקיקה ונהלים