מ (החלפת טקסט – "==( *)מקורות( *)==" ב־"== תודות ==")
שורה 42: שורה 42:
 
* לאחר פתיחת התיק מוזמן החייב להתייצב לחקירת יכולת בתוך פרק הזמן הקבוע ב[[אזהרה לחייב בהוצאה לפועל|אזהרה]].
 
* לאחר פתיחת התיק מוזמן החייב להתייצב לחקירת יכולת בתוך פרק הזמן הקבוע ב[[אזהרה לחייב בהוצאה לפועל|אזהרה]].
 
* אם החייב לא מתייצב לחקירת היכולת ולא פורע את החוב, יראו אותו כ[[חייב בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו |חייב שמשתמט מתשלום חובותיו]] וניתן יהיה להטיל עליו הגבלות שונות.
 
* אם החייב לא מתייצב לחקירת היכולת ולא פורע את החוב, יראו אותו כ[[חייב בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו |חייב שמשתמט מתשלום חובותיו]] וניתן יהיה להטיל עליו הגבלות שונות.
* למידע על הליך הבקשה לחקירת יכולת לאחר המצאת האזהרה ראו '''[[בקשה לחקירת יכולת ביוזמת החייב לאחר פתיחת התיק בהוצאה לפועל]]'''.
+
* למידע על הליך הבקשה לחקירת יכולת לאחר המצאת האזהרה ראו '''[[חקירת יכולת של חייב בהוצאה לפועל לפני הטלת הגבלה]]'''.
 
* כאשר הרשם מכריז על החייב כמי שמשתמט ממילוי חובותיו ומטיל על חייב הגבלה, נשלחת לחייב התראה על ההגבלה. במקרה כזה יכול החייב לבקש חקירת יכולת '''בתוך 30 ימים''' מיום שהומצאה לו ההתראה. למידע נוסף ראו '''[[חקירת יכולת של חייב בהוצאה לפועל לפני הטלת הגבלה]]'''.
 
* כאשר הרשם מכריז על החייב כמי שמשתמט ממילוי חובותיו ומטיל על חייב הגבלה, נשלחת לחייב התראה על ההגבלה. במקרה כזה יכול החייב לבקש חקירת יכולת '''בתוך 30 ימים''' מיום שהומצאה לו ההתראה. למידע נוסף ראו '''[[חקירת יכולת של חייב בהוצאה לפועל לפני הטלת הגבלה]]'''.
  

גרסה מ־17:56, 22 באפריל 2018

הקדמה:

רשם ההוצאה לפועל רשאי לברר את יכולתו של החייב לקיים את פסק הדין או לשלם את החוב שבגללו נפתח התיק
במסגרת חקירת היכולת יכול הרשם לחקור במצבו הכלכלי של החייב, נכסיו, מקורות וגובה הכנסתו, כניסותיו ויציאותיו מישראל, חובותיו והוצאותיו
הרשם יכול לבצע חקירת יכולת מיוזמתו, לפי בקשת הזוכה או החייב
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

חקירת יכולת היא חקירה שמבצע רשם הוצאה לפועל, ושבמסגרתה הוא מברר את מצבו הכלכלי של החייב, נכסיו, גובה הכנסתו ומקורותיה, יציאותיו מישראל וכניסותיו לישראל, חובותיו והוצאותיו.

 • מטרת חקירת היכולת היא לברר את יכולתו של החייב לקיים את פסק הדין או לשלם את החוב שבגללו נפתח התיק.

היוזמה לביצוע חקירת יכולת

חקירת יכולת ביוזמת רשם ההוצאה לפועל

 • הרשם יכול לבצע חקירת יכולת ביוזמתו בכל עת במטרה לברר את יכולתו הכלכלית של החייב.

חקירת יכולת ביוזמת הזוכה

 • זוכה יכול בכל עת לבקש מהרשם לבצע חקירת יכולת של החייב.
 • מטרת הבקשה מטעם הזוכה היא להראות כי לחייב יש יכולת לפרוע את החוב.
 • הזוכה רשאי לבקש לזמן את החייב לחקירת יכולת גם במקרה שבו כבר נחקר החייב על יכולתו, וזאת אם בחקירה הראשונה לא הוזמן הזוכה.
 • למידע נוסף ראו בקשה לחקירת יכולת של חייב הוצאה לפועל ביוזמת הזוכה.

חקירת יכולת ביוזמת החייב

אופן ביצוע חקירת יכולת

 • חקירת יכולת יכולה להתבצע בפומבי או בדלתיים סגורות.
 • חקירת יכולת יכולה להתבצע על סמך תצהיר ושאלון שממלא החייב ואף ללא נוכחות הזוכה (אם כי במקרה כזה הזוכה רשאי לבקש חקירה נוספת שתתקיים בנוכחותו).
 • בחקירת יכולת רשאי רשם ההוצאה לפועל להזמין לחקירה את החייב כמו גם עדים, ולאכוף את התייצבותם, מתן עדות והגשת מסמכים.

פטור מהתייצבות לחקירת יכולת

 • במקרים מסוימים פטור החייב מהתייצבות לחקירת יכולת, גם אם באזהרה הוא נדרש לעשות זאת.
 • במקרים אלה החייב לא ייחשב כמשתמט מתשלום חובותיו, למרות שלא התייצב לחקירת יכולת ולא פרע את החוב.
 • למידע נוסף ראו פטור מהתייצבות לחקירת יכולת בהוצאה לפועל.

דיון באמצעות וידאו קונפרנס

חקיקה ונהלים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל