תבנית:מושג/תחילת טור ימני

רשם ההוצאה לפועל רשאי לברר את יכולתו של החייב לקיים את פסק הדין או לשלם את החוב שבגללו נפתח התיק
במסגרת חקירת היכולת יכול הרשם לחקור במצבו הכלכלי של החייב, נכסיו, מקורות וגובה הכנסתו, כניסותיו ויציאותיו מישראל, חובותיו והוצאותיו
הרשם יכול לבצע חקירת יכולת מיוזמתו, לפי בקשת הזוכה או החייב


תבנית:מושג/סיום הקדמה

 • חקירת יכולת היא חקירה שמבצע רשם הוצאה לפועל, ושבמסגרתה הוא מברר את מצבו הכלכלי של החייב, נכסיו, גובה הכנסתו ומקורותיה, יציאותיו מישראל וכניסותיו לישראל, חובותיו והוצאותיו.
 • מטרת חקירת היכולת היא לברר את יכולתו של החייב לקיים את פסק הדין או לשלם את החוב שבגללו נפתח התיק.

היוזמה לביצוע חקירת יכולת

חקירת יכולת ביוזמת רשם ההוצאה לפועל

 • הרשם יכול לבצע חקירת יכולת ביוזמתו בכל עת במטרה לברר את יכולתו הכלכלית של החייב.

חקירת יכולת ביוזמת הזוכה

 • זוכה יכול בכל עת לבקש מהרשם לבצע חקירת יכולת של החייב.
 • מטרת הבקשה מטעם הזוכה היא להראות כי לחייב יש יכולת לפרוע את החוב.
 • הזוכה רשאי לבקש לזמן את החייב לחקירת יכולת גם במקרה שבו כבר נחקר החייב על יכולתו, וזאת אם בחקירה הראשונה לא הוזמן הזוכה.
 • למידע נוסף ראו בקשה לחקירת יכולת של חייב הוצאה לפועל ביוזמת הזוכה.

חקירת יכולת ביוזמת החייב

אופן ביצוע חקירת יכולת

 • חקירת יכולת יכולה להתבצע בפומבי או בדלתיים סגורות.
 • חקירת יכולת יכולה להתבצע על סמך תצהיר ושאלון שממלא החייב ואף ללא נוכחות הזוכה (אם כי במקרה הזוכה רשאי לבקש חקירה נוספת בנוכחותו).
 • בחקירת יכולת רשאי רשם ההוצאה לפועל להזמין לחקירה את החייב כמו גם עדים, ולאכוף את התייצבותם, מתן עדות והגשת מסמכים.

פטור מהתייצבות לחקירת יכולת

 • במקרים מסוימים פטור החייב מהתייצבות לחקירת יכולת, גם אם באזהרה הוא נדרש לעשות זאת.
 • במקרים אלה החייב לא ייחשב כמשתמט מתשלום חובותיו, למרות שלא התייצב לחקירת יכולת ולא פרע את החוב.
 • למידע נוסף ראו פטור מהתייצבות לחקירת יכולת בהוצאה לפועל.

חוקים ותקנות

ארגוני סיוע

 • לערך מורחב של ארגוני הסיוע בתחום ההוצאה לפועל לחצו כאן.

גורמי ממשל

 • לערך מורחב של גורמי ממשל בתחום ההוצאה לפועל לחצו כאן.


תבנית:מושג/סיום טור ימני תבנית:מושג/תחילת טור שמאלי תבנית:מושג/ראו גם

תבנית:מושג/סיום טור שמאלי