הקדמה:

במקרים מסוימים, הבנק עשוי לאפשר ללקוח לחרוג באופן זמני ממסגרת האשראי
שיקים שחוזרים בשל חוסר כיסוי עלולים להביא להגבלת חשבון הבנק


מסגרת אשראי בחשבון עו"ש נקבעת בין הבנק לבין הלקוח, ומאפשרת ללקוח למשוך סכומים עד המסגרת המוגדרת.

 • במקרים מסוימים עשויה להתאפשר חריגה ממסגרת האשראי, כך שהלקוח יוכל למשוך סכומים גבוהים יותר ממה שהוסכם עליהם.
 • חשוב: מסגרת האשראי לא מונעת מצב בו החשבון ביתרה שלילית (מינוס), אלא מאפשרת ללקוח למשוך כספים עד לתקרה המוגדרת, גם אם כתוצאה מכך הלקוח נכנס למינוס.

מי זכאי?

 • לקוח עשוי לקבל את אישור הבנק לחריגה ממסגרת האשראי בכל אחד מהמקרים הבאים:
  • כאשר הלקוח מבקש מהבנק לכבד חיוב מסוים, שיביא לחריגה ממסגרת האשראי.
  • אם הבנק מעוניין להעמיד לרשות הלקוח מסגרת אשראי נוספת. במקרה זה לבנק אסור לגבות עמלה או ריבית גבוהות יותר ממה שמשולם עבור המסגרת הנוכחית.
  • הבנק רשאי על דעת עצמו לכבד חריגות קטנות מהמסגרת, בסכומים של עד 1000 ש"ח.

תהליך מימוש הזכות

 • אם ידועה חריגה צפויה, יש לפנות לבנק ולבקש את אישורו לחריגה.
 • הבנק עשוי להציע כמה אפשרויות:
  • להגדיל את מסגרת האשראי באופן זמני.
  • לסרב לאפשר חריגה, אך לתת ללקוח הלוואה בנקאית לצורך כיסוי החריגה.
  • לסרב לחריגה ולא לכבד חיובים מעבר לחריגה.

חשוב לדעת

לא נמצאו מוקדים להצגה
המפה נטענת...

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

 • להרחבה על חשבונות עו"ש ומסגרות אשראי ראו באתר בנק ישראל