הקדמה:

במקרים מסוימים, הבנק עשוי לאפשר ללקוח לחרוג באופן זמני ממסגרת האשראי
שיקים שחוזרים בשל חוסר כיסוי עלולים להביא להגבלת חשבון הבנק


מסגרת אשראי בחשבון עו"ש נקבעת בין הבנק לבין הלקוח, ומאפשרת ללקוח למשוך סכומים עד המסגרת המוגדרת.

 • במקרים מסוימים עשויה להתאפשר חריגה ממסגרת האשראי, כך שהלקוח יוכל למשוך סכומים גבוהים יותר ממה שהוסכם עליהם.
 • חשוב: מסגרת האשראי לא מונעת מצב בו החשבון ביתרה שלילית (מינוס), אלא מאפשרת ללקוח למשוך כספים עד לתקרה המוגדרת, גם אם כתוצאה מכך הלקוח נכנס למינוס.

מי זכאי?

 • לקוח עשוי לקבל את אישור הבנק לחריגה ממסגרת האשראי בכל אחד מהמקרים הבאים:
  • כאשר הלקוח מבקש מהבנק לכבד חיוב מסוים, שיביא לחריגה ממסגרת האשראי.
  • אם הבנק מעוניין להעמיד לרשות הלקוח מסגרת אשראי נוספת. במקרה זה לבנק אסור לגבות עמלה או ריבית גבוהות יותר ממה שמשולם עבור המסגרת הנוכחית.
  • הבנק רשאי על דעת עצמו לכבד חריגות קטנות מהמסגרת, בסכומים של עד 1000 ש"ח.

תהליך מימוש הזכות

 • אם ידועה חריגה צפויה מראש, יש לפנות לבנק ולבקש מסגרת אשראי נוספת, או כיבוד החיוב הספציפי שיביא לחריגה.
 • אם קרה שהחריגה כבר בוצעה מבלי שהלקוח פנה לבנק מראש, עשויות להתקיים כמה אפשרויות, לשיקול דעת הבנק:
  • הגדלת מסגרת האשראי באופן זמני.
  • מתן הלוואה בנקאית לצורך כיסוי החריגה.
  • סירוב לכבד חיובים נוספים של הלקוח עד לסגירת החריגה.

חשוב לדעת

לא נמצאו מוקדים להצגה
המפה נטענת...

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

 • להרחבה על חשבונות עו"ש ומסגרות אשראי ראו באתר בנק ישראל