הקדמה:

מסגרות הדיור החוץ ביתי אחראיות על הטיפולים הרפואיים של דייריהם
הורה/אפוטרופוס רשאי להביע את דעתו לגבי הטיפולים הניתנים לדייר
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

מסגרת הדיור אחראית על ביצוע בדיקות וטיפולים שוטפים (רפואיים או נפשיים), או טיפולים אחרים הנדרשים לשמירת שלומו הנפשי או הגופני של הדייר או לקידומו ולשיקומו.

 • מנהל המסגרת או הרופא צריכים להודיע בכתב להורה או לאפוטרופוס על ביצוע הטיפולים הבאים (בתוך שלושה ימים מתחילת הטיפול):
  • כל טיפול רפואי המבוצע מחוץ למסגרת הדיור.
  • הפניה לחדר מיון או למרפאה מקצועית (כולל פסיכיאטרית) והטיפול שניתן בהם.
  • כל התחלה או שינוי בטיפול תרופתי כרוני.
  • כל טיפול רפואי שניתן עקב חבלה.
 • אם הרופא המטפל סבור כי דחייה בתחילת הטיפול לא תפגע בשלומו של הדייר, הטיפול יינתן לאחר שניתנה להורה/האפוטרופוס הזדמנות להביע את דעתו על הטיפול (בעל פה או בכתב).
 • הורה/אפוטרופוס המתנגד לטיפול רפואי שנקבע לדייר, רשאי לפנות לרופא הראשי של האגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית, אשר יכריע בנושא.

מי זכאי?

 • דייר המתגורר בדיור חוץ ביתי לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית והוריו/אפוטרופוסו.


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים


תודות

 • המידע המקורי בערך זה מבוסס על אקימידע - מדריך מידע, זכויות ושירותים לאדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית ובני משפחתו מטעם אקים