הקדמה:

טיפולי שיניים לקשישים ניתנים במרפאות ציבוריות וקהילתיות, מרפאות בבעלות עמותות ומרפאות שהוקמו במרכזי יום לקשישים
טיפולים אלו אינם נכללים בסל הבריאות, וכל רשות מקומית קובעת את עזרתה בהתאם לתקציבים העומדים לרשותה
המחירון הקובע במרפאות אלו הוא המחירון לטיפול שיניים לנזקקים בפיקוח משרד הבריאות
בנוסף, ישנם ארגונים המעניקים טיפולי שיניים במחיר מסובסד (ראו סעיף ארגוני סיוע)
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

משרד הרווחה והשירותים החברתיים, משרד הבריאות ועמותת אשל דואגים לטיפולי שיניים לאוכלוסיית הקשישים. הטיפול ניתן במרפאות ציבוריות וקהילתיות, מרפאות בבעלות עמותות ומרפאות שהוקמו במרכזי יום לקשישים.

  • העדיפות נקבעת על פי מצבו הכלכלי של הקשיש ועל פי הנחיות תקנון לעובדים סוציאלים (תע"ס).
  • המחירון הקובע במרפאות אלו הוא המחירון לטיפול שיניים לנזקקים בפיקוח משרד הבריאות, המתעדכן מעת לעת.

מי זכאי?

  • קשיש שהופנה לקבלת טיפולי שיניים על ידי עו"ס במחלקה לשירותים חברתיים.

תהליך מימוש הזכות

  • קשיש הזקוק לטיפול שיניים ומעוניין לקבל טיפול באמצעות מרפאות אלה, יפנה לעו"ס במחלקה לשירותים חברתיים במקום מגוריו.
  • הקשיש יופנה למרפאה לקבלת תכנית טיפול והצעת מחיר.
  • על פי הצעה זו, יקבע עובד הזכאות במחלקה לשירותים חברתיים את גובה ההשתתפות הכספית של הקשיש בטיפול, שישלם את חלקו במחלקה.
  • הפונה יופנה עם אישור המחלקה לשירותים חברתיים למרפאה לקבלת הטיפול.
  • במקומות שבהם אין מרפאה, יופנה הקשיש לטיפול במרפאה פרטית. הסיוע שיינתן לו מהמחלקה לשירותים חברתיים, יהיה על פי זכאותו, כשהמחירים המשולמים יהיו על פי המחירון לטיפול שיניים לנזקקים בפיקוח משרד הבריאות.

מרפאות שיניים

ארגוני סיוע


גורמי ממשל

תודות

  • המידע המקורי בערך זה נכתב על-ידי הר"י.