מ (טיפול בהטמעת כותרת שכוללת שתופסת בטעות גם את תבנית "הצגת מוקדי שירות")
 
(70 גרסאות ביניים של 9 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
{{זכות/תחילת טור ימני}}
+
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|זכות}}
 +
{{תקציר |תוכן=
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
| פיצוי = נכים שאובדן השיניים הוכר כנכות זכאים לסיוע במימון טיפולי שיניים פעם ב-3 שנים
+
| פיצוי = ניצולי שואה ו[[נכי המלחמה בנאצים]] שהרשות לזכויות ניצולי השואה הכירה באובדן שיניהם כנכות, זכאים לסיוע במימון טיפולי שיניים פעם ב-3 שנים
| חשוב  = אם הטיפול נעשה דרך קופת חולים אזי הנכה לא צריך לשלם ישירות
+
| חשוב  = אם הטיפול נעשה דרך קופת חולים אזי השתתפות הרשות בתשלום תועבר ישירות לקופה
}}<!-- סדר הפרמטרים קובע את סדר הצגת הדגשים בדף. ראו [[תבנית:דגשים]] למידע על אפשרויות הפרמטרים בתבנית -->
+
| חשוב2= אם הטיפול נעשה באופן פרטי, על הנכה להגיש לרשות חשבונית מס בצירוף ההפניה לטיפול
 
+
| ממשל= לפרטים נוספים ראו [https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/rights_booklet/he/rights_booklet_rightsbooklet_full.pdf בחוברת הזכויות], עמ' 23 ו-37.
לנכה '''שאובדן השיניים הוכר כנכות''' הזכות לפנות '''פעם בשלוש שנים''', ללשכה לשיקום נכים בבקשה לסיוע במימון טיפולי שיניים. הזכאי ישלם את עלות הבדיקה ויעביר את החשבון ללשכה, לקבלת החזר. הוא יעביר את הצעת המחיר ללשכה לשיקום נכים וזו תוציא התחייבות על פי מספר השיניים שבאובדנן הוכר.
+
}}
 
+
}}
{{זכות/סיום הקדמה}} <!-- תבנית זו דואגת לכך שהכותרת הבאה בתור תתחיל רק מתחת לתוכן העניינים-->
+
{{טפסים
 +
| 1 =
 +
| 2 =
 +
| 3 =
 +
}}
 +
{{ראו גם
 +
| [[נכי המלחמה בנאצים]]
 +
| [[ניצולי שואה המקבלים קצבה ליוצאי מחנות וגטאות ממשרד האוצר]].
 +
|.[[ניצולי שואה המקבלים קצבה מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות]].
 +
| [[הוצאות וטיפולים רפואיים לניצולי שואה המקבלים תגמול ממשרד האוצר]]
 +
|
 +
}}
 +
{{עצם העניין/סיום}}
 +
<!-- סדר הפרמטרים קובע את סדר הצגת הדגשים בדף. ראו [[תבנית:דגשים]] למידע על אפשרויות הפרמטרים בתבנית -->
  
 +
ניצולי שואה ונכי המלחמה בנאצים ש[[הרשות לזכויות ניצולי השואה]] הכירה באובדן שיניהם כנכות, זכאים לסיוע במימון טיפולי שיניים '''פעם ב-3 שנים'''
 
== מי זכאי? ==  
 
== מי זכאי? ==  
* [[הגדרת נכה המלחמה בנאצים |נכה המלחמה בנאצים]] שאובדן השיניים שלו הוכר כנכות
+
ניצולי שואה ונכי המלחמה בנאצים העומדים בכל התנאים הבאים:
  לטיפול זכאים נכים המוכרים באובדן שיניים
+
* [[הרשות לזכויות ניצולי השואה]] הכירה באובדן שיניהם כנכות.
 +
* הם מקבלים אחד מהתגמולים הבאים:
 +
** [[ניצולי שואה המקבלים תגמול ממשרד האוצר]] לפי חוק נכי רדיפות הנאצים.
 +
** [[ניצולי שואה המקבלים קצבה ליוצאי מחנות וגטאות ממשרד האוצר]].
 +
** [[ניצולי שואה המקבלים קצבה מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות]].
 +
**[[נכי המלחמה בנאצים|נכה המלחמה בנאצים]].
  
 
== תהליך מימוש הזכות ==
 
== תהליך מימוש הזכות ==
 +
* הנכה יפנה ל[[הרשות לזכויות ניצולי השואה|רשות לזכויות ניצולי השואה]] בבקשה לקבלת טיפול שיניים.
 +
* במקרה שהרשות לזכויות ניצולי השואה הכירה באובדן השיניים כנכות, תמציא הרשות  לנכה הפניה למרפאת השיניים לשם בדיקה וקבלת הצעת מחיר.
 +
* הנכה ישלם למרפאה עבור הבדיקה ואת הקבלה יעביר לרשות לקבלת החזר.
 +
* את הצעת המחיר של מרפאת השיניים ימציא הנכה לרשות לזכות ניצולי השואה, להמשך הטיפול.
 +
* עם קבלת הצעת המחיר של המרפאה, תמציא הרשות לנכה התחייבות להשתתפות כספית בטיפול שיניים על-פי מספר השיניים שבאובדנן הוא הוכר.
 
* ניתן לבצע את הטיפול במסגרת מרפאת שיניים של קופת חולים, או אצל רופא שיניים פרטי.
 
* ניתן לבצע את הטיפול במסגרת מרפאת שיניים של קופת חולים, או אצל רופא שיניים פרטי.
* הנכה יפנה ללשכה בבקשה לקבלת טיפול שיניים
+
* '''אם הטיפול בוצע באמצעות קופת החולים''', תועבר השתתפות הרשות ישירות לקופת החולים.
* הלשכה תמציא לנכה הפניה לקופת חולים באזור מגוריו לשם בדיקה וקבלת הצעת מחיר. עבור
+
* '''אם הטיפול בוצע באופן פרטי''', על הנכה הזכאי להגיש חשבונית מס לרשות לזכויות ניצולי השואה בצרוף ההפניה שנשלחה אליו. ההחזר הכספי יועבר לזכאי עם התגמול החודשי, תוך חודשיים מיום קבלת חשבונית המס.
  הבדיקה ישלם הנכה לקופת חולים ואת הקבלה יעביר ללשכה לקבלת החזר.
+
* שימו לב '''ההחזר הכספי שישולם על ידי הרשות לזכויות ניצולי השואה לנכה הזכאי לא יעלה  על סכום ההתחייבות להשתתפות הכספית''', אשר המציאה הרשות לנכה בתחילתו של הטיפול.
* את הצעת המחיר של קופת חולים ימציא הנכה ללשכה להמשך הטיפול.
 
* עם קבלת הצעת המחיר מקופת חולים, תמציא הלשכה לנכה התחייבות להשתתפות כספית
 
  בטיפול שיניים על פי מספר השיניים שבאובדנן הוא הוכר.
 
  
== חשוב לדעת ==
+
==חשוב לדעת ==
* אם הטיפול בוצע באמצעות קופת החולים, תועבר השתתפות הלשכה לשיקום נכים ישירות לקופת החולים.
+
*ניצולי שואה ונכי המלחמה בנאצים העומדים בתנאי הזכאות זכאים לסיוע במימון טיפולי שיניים מטעם הרשות לזכויות ניצולי השואה '''פעם ב-3 שנים''' בלבד.
* אם הטיפול בוצע באופן פרטי, על הזכאי להגיש חשבונית מס ללשכה לשיקום נכים בצרוף ההפניה שנשלחה אליו. ההחזר הכספי, שלא יעלה על סכום ההתחייבות שניתנה לנכה, יועבר לזכאי עם התגמול החודשי, תוך חודשיים מיום קבלת חשבונית המס.  
+
*'''ההחזר הכספי שישולם על-ידי הרשות לזכויות ניצולי השואה לנכה הזכאי לא יעלה על סכום ההתחייבות להשתתפות הכספית''', אשר המציאה הרשות לנכה בתחילתו של הטיפול.
  
 +
== פסקי דין ==
 +
*[[ניצולת שואה שנזק לחלק משיניה הוכר כקשור לרדיפות זכאית להכרה גם בנזק שנגרם ליתר השיניים]]
  
== תקדימים משפטיים ==
+
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>
* רשימת תקדימים משפטיים המשפיעים על הזכות
 
  
 
== ארגוני סיוע ==
 
== ארגוני סיוע ==
* יש להכניס כאן רשימת ארגונים מסייעים
+
* [[ארגון חיילים ופרטיזנים נכי המלחמה בנאצים]]
* בצורת רשימה, כהפניות לדפיהם במערכת כל-זכות
 
  
 
== גורמי ממשל ==
 
== גורמי ממשל ==
* רשימת גורמי ממשל המסייעים במימוש הזכות
+
{{הטמעת כותרת|זכויות ניצולי שואה#גורמי ממשל}}
 
 
== חוקים ותקנות ==
 
* רשימת חוקים ותקנות מכוחם מוקנית הזכות או משפיעים עליה
 
 
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
* רשימת הרחבות בנושא, למי שמעוניין לקרוא מעבר
 
 
 
== מקורות ==
 
* בסעיף זה יש להכניס רשימת מקורות לטקסט לצורך סימוכין ומתן קרדיט
 
 
 
== תגיות ==
 
<!-- אין לכתוב כאן כלום! תגיות/קטגוריות צריכות להיכתב ממש בתחתית העמוד -->
 
{{זכות/סיום טור ימני}}
 
 
 
{{זכות/תחילת טור שמאלי}}
 
{{סטטוס | בעבודה}}
 
{{זכות/ראו גם
 
| [[נכי המלחמה בנאצים]]
 
}}
 
{{זכות/חדשות
 
| 1 =
 
| 2 =
 
| 3 =
 
}}<!-- עד 3 ידיעות. כל ידיעה מועברת כפרמטר (ממוספר) נפרד. הפורמט המומלץ הוא תאריך מודגש ולאחריו קישור לידיעה. התיבה לא תוצג אם הפרמטרים יישארו ריקים -->
 
{{זכות/טפסים
 
| 1 =
 
| 2 =
 
| 3 =
 
}}<!-- רשימת טפסים למימוש הזכות. כל פרמטר מופיע בשורה משלו, כתבליט (בולט). התיבה לא תוצג אם הפרמטרים יישארו ריקים -->
 
  
{{זכות/סיום טור שמאלי}}
+
== חקיקה ונהלים ==
 +
* [[חוק נכי המלחמה בנאצים התשי"ד 1954]]
 +
* [[חוק נכי רדיפות הנאצים]]
  
 +
== תודות ==
 +
* המידע המקורי בערך זה  נכתב בסיוע פרוייקט הנגשת זכויות במחלקה לזקן של [[אגף הרווחה - עיריית ירושלים]], בתרומתה האדיבה של עמותת [[משוב]]
  
 +
==Metadata==
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
[[קטגוריה:זכויות]]
 
[[קטגוריה:זכויות]]
 +
[[קטגוריה:זכויות ניצולי שואה]]
 +
[[קטגוריה:נכי המלחמה בנאצים]]
 +
[[קטגוריה:נכים]]
 +
[[קטגוריה:שיניים]]
 +
[[קטגוריה:בריאות ומחלות]]
 +
[[קטגוריה:רפואת שיניים]]

גרסה אחרונה מ־00:49, 20 בפברואר 2019

הקדמה:

ניצולי שואה ונכי המלחמה בנאצים שהרשות לזכויות ניצולי השואה הכירה באובדן שיניהם כנכות, זכאים לסיוע במימון טיפולי שיניים פעם ב-3 שנים
אם הטיפול נעשה דרך קופת חולים אזי השתתפות הרשות בתשלום תועבר ישירות לקופה
אם הטיפול נעשה באופן פרטי, על הנכה להגיש לרשות חשבונית מס בצירוף ההפניה לטיפול
לפרטים נוספים ראו בחוברת הזכויות, עמ' 23 ו-37.


ניצולי שואה ונכי המלחמה בנאצים שהרשות לזכויות ניצולי השואה הכירה באובדן שיניהם כנכות, זכאים לסיוע במימון טיפולי שיניים פעם ב-3 שנים

מי זכאי?

ניצולי שואה ונכי המלחמה בנאצים העומדים בכל התנאים הבאים:

תהליך מימוש הזכות

 • הנכה יפנה לרשות לזכויות ניצולי השואה בבקשה לקבלת טיפול שיניים.
 • במקרה שהרשות לזכויות ניצולי השואה הכירה באובדן השיניים כנכות, תמציא הרשות לנכה הפניה למרפאת השיניים לשם בדיקה וקבלת הצעת מחיר.
 • הנכה ישלם למרפאה עבור הבדיקה ואת הקבלה יעביר לרשות לקבלת החזר.
 • את הצעת המחיר של מרפאת השיניים ימציא הנכה לרשות לזכות ניצולי השואה, להמשך הטיפול.
 • עם קבלת הצעת המחיר של המרפאה, תמציא הרשות לנכה התחייבות להשתתפות כספית בטיפול שיניים על-פי מספר השיניים שבאובדנן הוא הוכר.
 • ניתן לבצע את הטיפול במסגרת מרפאת שיניים של קופת חולים, או אצל רופא שיניים פרטי.
 • אם הטיפול בוצע באמצעות קופת החולים, תועבר השתתפות הרשות ישירות לקופת החולים.
 • אם הטיפול בוצע באופן פרטי, על הנכה הזכאי להגיש חשבונית מס לרשות לזכויות ניצולי השואה בצרוף ההפניה שנשלחה אליו. ההחזר הכספי יועבר לזכאי עם התגמול החודשי, תוך חודשיים מיום קבלת חשבונית המס.
 • שימו לב ההחזר הכספי שישולם על ידי הרשות לזכויות ניצולי השואה לנכה הזכאי לא יעלה על סכום ההתחייבות להשתתפות הכספית, אשר המציאה הרשות לנכה בתחילתו של הטיפול.

חשוב לדעת

 • ניצולי שואה ונכי המלחמה בנאצים העומדים בתנאי הזכאות זכאים לסיוע במימון טיפולי שיניים מטעם הרשות לזכויות ניצולי השואה פעם ב-3 שנים בלבד.
 • ההחזר הכספי שישולם על-ידי הרשות לזכויות ניצולי השואה לנכה הזכאי לא יעלה על סכום ההתחייבות להשתתפות הכספית, אשר המציאה הרשות לנכה בתחילתו של הטיפול.

פסקי דין

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
הרשות לזכויות ניצולי השואה - טל' 5105*

מרכז מידע נייד של הרשות לזכויות ניצולי השואה

אתר הרשות לזכויות ניצולי השואה טיפול בניצולי שואה הזכאים לסיוע מכוח חוק נכי המלחמה בנאצים, מכוח חוק נכי רדיפות הנאצים, מכוח חוק ההסדרים 2001- תיקון לחוק נכי רדיפות הנאצים ומכוח חוק הטבות לניצולי שואה
הלשכה לענייני פיצויים אישיים מחו"ל (במשרד האוצר) - טל' ‎03-6234100 מידע באתר משרד האוצר טיפול בזכויות ניצולי השואה, הוא מתן שירות ואמצעי קשר מול הרשויות הגרמניות עבור ניצולי השואה המקבלים תגמולים מכוח חוק הפיצויים הפדרלי הגרמני (BEG). הלשכה מתמקדת בנזקי בריאות של ניצולי השואה והדרכה וסיוע במימוש זכויותיהם.
ועידת התביעות (במשרד האוצר) - טל' ‎03-5194400 אתר ועידת התביעות טיפול בבקשות לקבלת סיוע מהקרנות שבניהולה ובמימון ממשלת גרמניה, כגון: מענק פעמי מקרן הסיוע, קצבאות לניצולי שואה מקרן ועידת התביעות ופיצוי חד פעמי לניצולים שהיו ילדים בתקופת השואה
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד 8840* לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
המוסד לביטוח לאומי

שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו
מרכז תמיכה ומידע 9696*

זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל ולמצב הכלכלי והפעלת שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים במסגרת קהילה ופנאי
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים


חקיקה ונהלים

תודות