תבנית:זכות/תחילת טור ימני

נכים שאובדן השיניים הוכר כנכות זכאים לסיוע במימון טיפולי שיניים פעם ב-3 שנים
אם הטיפול נעשה דרך קופת חולים אזי הנכה לא צריך לשלם ישירות

לנכה שאובדן השיניים הוכר כנכות הזכות לפנות פעם בשלוש שנים, ללשכה לשיקום נכים בבקשה לסיוע במימון טיפולי שיניים. הזכאי ישלם את עלות הבדיקה ויעביר את החשבון ללשכה, לקבלת החזר. הוא יעביר את הצעת המחיר ללשכה לשיקום נכים וזו תוציא התחייבות על פי מספר השיניים שבאובדנן הוכר.

תבנית:זכות/סיום הקדמה

מי זכאי?

 לטיפול זכאים נכים המוכרים באובדן שיניים

תהליך מימוש הזכות

 • ניתן לבצע את הטיפול במסגרת מרפאת שיניים של קופת חולים, או אצל רופא שיניים פרטי.
 • הנכה יפנה ללשכה בבקשה לקבלת טיפול שיניים
 • הלשכה תמציא לנכה הפניה לקופת חולים באזור מגוריו לשם בדיקה וקבלת הצעת מחיר. עבור

הבדיקה ישלם הנכה לקופת חולים ואת הקבלה יעביר ללשכה לקבלת החזר.

 • את הצעת המחיר של קופת חולים ימציא הנכה ללשכה להמשך הטיפול.
 • עם קבלת הצעת המחיר מקופת חולים, תמציא הלשכה לנכה התחייבות להשתתפות כספית

בטיפול שיניים על פי מספר השיניים שבאובדנן הוא הוכר.

חשוב לדעת

 • אם הטיפול בוצע באמצעות קופת החולים, תועבר השתתפות הלשכה לשיקום נכים ישירות לקופת החולים.
 • אם הטיפול בוצע באופן פרטי, על הזכאי להגיש חשבונית מס ללשכה לשיקום נכים בצרוף ההפניה שנשלחה אליו. ההחזר הכספי, שלא יעלה על סכום ההתחייבות שניתנה לנכה, יועבר לזכאי עם התגמול החודשי, תוך חודשיים מיום קבלת חשבונית המס.


תקדימים משפטיים

 • רשימת תקדימים משפטיים המשפיעים על הזכות

ארגוני סיוע

 • יש להכניס כאן רשימת ארגונים מסייעים
 • בצורת רשימה, כהפניות לדפיהם במערכת כל-זכות

גורמי ממשל

 • רשימת גורמי ממשל המסייעים במימוש הזכות

חוקים ותקנות

 • רשימת חוקים ותקנות מכוחם מוקנית הזכות או משפיעים עליה

הרחבות ופרסומים

 • רשימת הרחבות בנושא, למי שמעוניין לקרוא מעבר

מקורות

 • בסעיף זה יש להכניס רשימת מקורות לטקסט לצורך סימוכין ומתן קרדיט

תגיות

תבנית:זכות/סיום טור ימני

תבנית:זכות/תחילת טור שמאלי תבנית:סטטוס תבנית:זכות/ראו גם

תבנית:זכות/טפסים

תבנית:זכות/סיום טור שמאלי