הקדמה:

נפגעי פעולת איבה עשויים להיות זכאים למימון טיפולי שיניים במקרים שיפורטו בהמשך
המימון יינתן לטיפול שניתן על ידי רופאי קופת חולים או רופאים ברשימה של המוסד לביטוח לאומי
ניתן לקבל החזר חלקי עבור טיפול פרטי אצל רופאי שיניים שאינם מופיעים ברשימה
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


המוסד לביטוח לאומי משתתף במימון טיפולי שיניים של נפגעי פעולות איבה, בהתאם לתנאים שיפורטו בהמשך.

 • הטיפול כולל טיפול מונע, משמר ופרותטי (תותבות).
 • המימון ניתן עבור טיפול שמבוצע על ידי רופאי שיניים במרפאות קופות החולים או רופאי שיניים המופיעים ברשימה של המוסד לביטוח לאומי (ניתן לקבל את הרשימה בכל אחד מסניפי המוסד לביטוח לאומי).
 • ניתן לקבל גם טיפול פרטי (אצל רופאי שיניים שלא מופיעים ברשימת המוסד לביטוח לאומי) ולקבל החזר חלקי בהתאם להסדר של המוסד לביטוח לאומי עם הרופאים שברשימה.
 • נפגעי פעולת איבה בדרגת נכות 19% ומעלה המתקיימים מתגמולים מיוחדים, זכאים להשתתפות נוספת. לפרטים ראו טיפולי שיניים לנפגע פעולת איבה המתקיים מתגמול מיוחד.

מי זכאי?

 • מי שהוכרו כנפגעי פעולת איבה והפגיעה בשיניהם קרתה בעת פעולת האיבה.
 • נפגעי פעולת איבה שהפגיעה בשיניהם אינה קשורה לפעולת האיבה, ומתקיים לגביהם אחד מהתנאים הבאים:
  • נקבעה להם דרגת נכות 100% מיוחדת.
  • נקבעה להם דרגת נכות בשיעור 50% לפחות עקב פגיעת ראש.
  • נקבעה להם דרגת נכות בשיעור 20% לפחות עקב פגיעה נפשית.

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות לפקיד השיקום בסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים.
 • השתתפות בטיפול רפואי כלשהו מותנית באישור מוקדם של רופא המוסד לביטוח לאומי.
 • לאחר האישור הרפואי תופק התחייבות למוסד הרפואי או לרופא המטפל, והתשלום יועבר אליו ישירות ע"י המוסד לביטוח לאומי.

חשוב לדעת

 • יש לפעול על פי הוראות הרופאים בנוגע לטיפול הרפואי, כדי לשמור על הזכאות.


ארגוני סיוע


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים