(אירועי אלימות שמחייבים טיפול במסגרת החינוכית ודיווח לפיקוח)
שורה 45: שורה 45:
 
** פעולות '''חובה''': הפסקת הפגיעה, שיחות עם התלמידים המעורבים, יידוע הורי התלמידים המעורבים, דיווח למפקח על בית הספר והמפקח על הייעוץ.
 
** פעולות '''חובה''': הפסקת הפגיעה, שיחות עם התלמידים המעורבים, יידוע הורי התלמידים המעורבים, דיווח למפקח על בית הספר והמפקח על הייעוץ.
 
** פעולות '''לשיקול דעת''' הצוות: דיווח לעובד סוציאלי או הגשת תלונה למשטרה, [[הרחקת תלמיד בית ספר|השעיית התלמיד]] הפוגע עד יומיים (בבית הספר היסודי) או עד 4 ימים (בחינוך העל-יסודי), [[הרחקת תלמיד לצמיתות ממוסד חינוך|הרחקת התלמיד הפוגע לצמיתות]].
 
** פעולות '''לשיקול דעת''' הצוות: דיווח לעובד סוציאלי או הגשת תלונה למשטרה, [[הרחקת תלמיד בית ספר|השעיית התלמיד]] הפוגע עד יומיים (בבית הספר היסודי) או עד 4 ימים (בחינוך העל-יסודי), [[הרחקת תלמיד לצמיתות ממוסד חינוך|הרחקת התלמיד הפוגע לצמיתות]].
 +
 +
==אירועי אלימות שמחייבים דיווח למשטרה או לרשויות הרווחה==
  
 
== תהליך מימוש הזכות ==
 
== תהליך מימוש הזכות ==

גרסה מ־16:04, 26 ביוני 2016

הקדמה:

{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

מי זכאי?

 • תלמידים במוסדות החינוך מגיל הגן ועד החינוך העל-יסודי.

אירועי אלימות שמחייבים טיפול בתוך המסגרת החינוכית בלבד

 • קיימים אירועי אלימות בבית הספר שהטיפול בהם נותר בתוך המסגרת החינוכית, ואינו מערב גורמי משטרה או רווחה, למשל:
  • אלימות מילולית חמורה (לעג על רקע גזעני, פגיעה בכבוד ההורים וכו').
  • אלימות מילולית בעלת גוון מיני, לרבות התייחסות מבזה או משפילה המופנית לתלמיד בנוגע למינו, מיניותו ונטייתו המינית
  • אלימות פיזית שלא הצריכה טיפול רפואי (בעיטה, נשיכה, דחיפה, צביטה, סטירה, מכה).
 • הטיפול במקרי אלימות אלה נתון בידי הצוות במוסד החינוכי בצורה זו:
  • פעולות חובה: עצירת האירוע, קיום שיחות בירור עם התלמידים המעורבים (במקרה של אלימות על רקע מיני יתקיים הבירור בנפרד ותוך שמירה על פרטיות), יידוע מחנך הכיתה והמנהל, יידוע ההורים של הפוגע והנפגע ושיחה עם הכיתה תוך שמירה על צנעת הפרט.
  • פעולות לשיקול דעת הצוות החינוכי: ביטוי בתעודה בסעיף ההתנהגות, השארת התלמיד בכיתה בזמן ההפסקה בהשגחת מבוגר (בבית ספר יסודי), העברה לכיתה מקבילה באופן קבוע, השעיית התלמיד הפוגע עד יומיים (בבית הספר היסודי) או עד 4 ימים (בחינוך העל-יסודי) ודיווח למפקח.

אירועי אלימות שמחייבים טיפול במסגרת החינוכית ודיווח לפיקוח

 • קיימים אירועי אלימות בבית הספר שהטיפול בהם מחייב טיפול בתוך המסגרת החינוכית, ובנוסף דיווח לפיקוח על בית הספר, למשל:
  • אלימות פיזית חוזרת ונשנית, שהתערבויות קודמות לא הובילו להפסקתה.
  • אלימות חברתית חוזרת ונשנית: הצקות ומעשי בריונות, כולל חרם, הפצת שמועות לרבות בריונות המופנית לאדם בנוגע למינו, מיניותו או נטייתו המינית.
  • הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, כאשר התלמיד הראה כי אינו מעוניין בהצעה.
  • איום על תלמיד בפגיעה בגופו, חירותו, רכושו או שמו הטוב כדי להפחידו או לפגוע בכל דרך אחרת.
 • הטיפול במקרי אלימות אלה כולל:
  • פעולות חובה: הפסקת הפגיעה, שיחות עם התלמידים המעורבים, יידוע הורי התלמידים המעורבים, דיווח למפקח על בית הספר והמפקח על הייעוץ.
  • פעולות לשיקול דעת הצוות: דיווח לעובד סוציאלי או הגשת תלונה למשטרה, השעיית התלמיד הפוגע עד יומיים (בבית הספר היסודי) או עד 4 ימים (בחינוך העל-יסודי), הרחקת התלמיד הפוגע לצמיתות.

אירועי אלימות שמחייבים דיווח למשטרה או לרשויות הרווחה

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

פסקי דין

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

מקורות