מ (תיקון קישורים מכוערים ולא קריאים)
שורה 81: שורה 81:
 
== הפסקת טיפול ==
 
== הפסקת טיפול ==
 
* הטיפול יופסק אם במשך שלושה חודשים לא התקיים קשר עם המטופל, למרות פניות העובד הסוציאלי בעל פה ובכתב.
 
* הטיפול יופסק אם במשך שלושה חודשים לא התקיים קשר עם המטופל, למרות פניות העובד הסוציאלי בעל פה ובכתב.
* בכל מקרה של הפסקת טיפול, ימלא העובד הסוציאלי טופס סיכום נסיבות עזיבה (נספח י"ד ב[http://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/Regulations/SocialRegulations/Documents/%D7%A4%D7%A8%D7%A7%2011-%20%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C%20%D7%91%D7%90%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D%20%D7%A2%D7%9D%20%D7%94%D7%AA%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%AA/11_3.pdf הוראה 11.3 לתקנון עבודה סוציאלית]).
+
* בכל מקרה של הפסקת טיפול, ימלא העובד הסוציאלי טופס סיכום נסיבות עזיבה (נספח י"ד ב[http://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/Regulations/SocialRegulations/Documents/פרק%2011-%20טיפול%20באנשים%20עם%20התמכרות/11_3.pdf הוראה 11.3 לתקנון עבודה סוציאלית]).
 
* במקרה של נפגע אלכוהול, יודיע העובד הסוציאלי על הפסקת טיפול אם המטופל לא הגיע 3 פגישות ברצף.
 
* במקרה של נפגע אלכוהול, יודיע העובד הסוציאלי על הפסקת טיפול אם המטופל לא הגיע 3 פגישות ברצף.
  
שורה 99: שורה 99:
  
 
== חקיקה ונהלים ==
 
== חקיקה ונהלים ==
* [http://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/Regulations/SocialRegulations/Documents/%D7%A4%D7%A8%D7%A7%2011-%20%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C%20%D7%91%D7%90%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D%20%D7%A2%D7%9D%20%D7%94%D7%AA%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%AA/11_3.pdf הוראה מס' 11.3 לתע"ס מיום 01.12.2013] - הנחיות לטיפול בנפגעי התמכרויות בקהילה
+
* [http://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/Regulations/SocialRegulations/Documents/פרק%2011-%20טיפול%20באנשים%20עם%20התמכרות/11_3.pdf הוראה מס' 11.3 לתע"ס מיום 01.12.2013] - הנחיות לטיפול בנפגעי התמכרויות בקהילה
* [http://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/Regulations/SocialRegulations/Documents/%D7%A4%D7%A8%D7%A7%2011-%20%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C%20%D7%91%D7%90%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D%20%D7%A2%D7%9D%20%D7%94%D7%AA%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%AA/11_1.pdf הוראה מס' 11.1 לתע"ס מיום 01.08.2012] - מדיניות הטיפול בנפגעי התמכרויות
+
* [http://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/Regulations/SocialRegulations/Documents/פרק%2011-%20טיפול%20באנשים%20עם%20התמכרות/11_1.pdf הוראה מס' 11.1 לתע"ס מיום 01.08.2012] - מדיניות הטיפול בנפגעי התמכרויות
  
 
== מקורות ==
 
== מקורות ==

גרסה מ־16:32, 10 במאי 2016

הקדמה:

היחידות לטיפול בנפגעי התמכרויות ברשויות המקומיות מטפלות בנפגעי התמכרויות ובני משפחתם וכן מפנות אותם לטיפולים מתאימים
הטיפול כרוך בהשתתפות עצמית בגובה שליש נקודת זיכוי לחודש (כ-70 ש"ח לחודש, נכון לשנת 2014)
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

נפגעי התמכרויות יכולים לפנות לקבלת סיוע מהיחידות לטיפול בנפגעי התמכרויות ברשויות המקומיות.

 • תפקידן של היחידות לטיפול בנפגעי התמכרויות ברשויות המקומיות:
  • לאבחן ולהפנות נפגעי התמכרויות למסגרות המתאימות להם
  • לטפל בפונים נפגעי ההתמכרות- במקרה שקיים מענה מתאים עבורם ביחידה

מי זכאי?

 • בני 18 ומעלה שהם מכורים או נפגעי התמכרויות:
  • נפגעי התמכרויות - מי שתפקודם השוטף נפגע כתוצאה משימוש בסמים, אלכוהול או בגלל הימורים והם מגלים התנהגויות כפייתיות באופן קבוע.
  • מכורים - משתמשים בסמים, אלכוהול או מהמרים, המגלים התנהגויות כפייתיות באופן קבוע ומתקיימים בהם מאפיינים של תלות גופנית או נפשית.
 • לפרטים לגבי בני נוער וצעירים שגילם 24 -12 שנים, ראו טיפול בצעירים ובני נוער נפגעי התמכרויות ברשויות המקומיות. ברשות מקומית שניתן בה טיפול הן למבוגרים והן לבני נוער, יופעל שיקול דעת לגבי מסגרת הטיפול המתאימה לבני 24-18 שנים, בהתאם למאפייני כל מטופל.

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות אל המחלקה לשירותים חברתיים הקרובה המטפלת בנפגעי התמכרויות. לפרטים נוספים, ראו פנייה לקבלת טיפול בנפגעי התמכרויות מטעם הרשויות המקומיות.
 • לאחר שתתקיים לפונה ועדת אבחון, תיקבע לו על-פי המלצותיה תכנית טיפולית אישית המותאמת לצרכיו ומאפייניו.
 • כמו כן ייקבעו, בהתאם לצורך, התערבויות טיפוליות נוספות בשיתוף בני המשפחה (כגון התערבות משפחתית, התערבות זוגית, או טיפול בילדים).
 • הן בטיפול הפרטני, הן בטיפול הקבוצתי והן בהתערבויות המשפחתיות יושם דגש למאפיינים האישיים של המטופלים (לדוגמה: נשים, עולים חדשים, או חולים במחלות פיזיות או נפשיות).

גמילה פיזית

מרכז יום

טיפול פרטני

 • במסגרת הטיפול הפרטני ייפגש העובד הסוציאלי עם המטופל פעם אחת בשבוע לפחות.
 • המטפל יתייחס לנושאים טיפוליים הקשורים לחייו של המכור ללא חומר, למשל:
  • הפרידה מהחומר הממכר.
  • בניית סביבה חברתית חדשה ומותאמת.
  • התמודדות במסגרת המשפחה הגרעינית והמורחבת.
  • מיומנויות הוריות.
  • שיתוף ההורים בטיפול.
  • רכישת מיומנויות לשילוב בעולם העבודה.

טיפול קבוצתי

 • הטיפול באמצעות קבוצה מאפשר למטופל:
  • לחוות חווית טיפול דרך התבוננות בתהליכים הפנימיים והבין אישיים שעוברים על חברי הקבוצה, ועליו עצמו.
  • לשפר מיומנויות בין אישיות.
  • להתמודד עם גבולות המסגרת הטיפולית הקבוצתית.
  • ללמוד לתת ולקבל משוב לחברי הקבוצה ומהם.
 • הטיפולים הקבוצתיים יחולקו למספר סוגים, כגון:
  • קבוצה שמטרתה הכנה לקליטה של המטופלים ושילובם בהליך הטיפול והשיקום וסיוע בהתמודדות עם ההימנעות משימוש בחומר בתקופת ההמתנה לטיפול.
  • קבוצת נקיים- קבוצה שכל חבריה הם מכורים נקיים שנמצאים בתהליך הטיפולי.
  • קבוצות נוספות המיועדות לסייע ולתמוך בתהליכי השינוי שעוברים על המטופל המכור הנקי ומשפחתו, כגון- קבוצות לבני ובנות זוג, קבוצת הורים של נפגעי התמכרויות, קבוצת הורים של מכורים ועוד.

תקופת השיקום

 • לקראת סיום תקופת השהות של המטופל במרכז יום, ייבדקו עימו אפשרויות השיקום המקצועי.
 • בתקופת השיקום נפגע ההתמכרות מתמודד עם ההיבטים הנפשיים והחברתיים של ההתמכרות.
 • בשלב זה, יודגש תפקודו של נפגע ההתמכרות, בעזרת טיפול פרטני, קבוצתי ומשפחתי.
 • בתהליך זה יושם דגש רב על שילוב המטופל בעולם העבודה, באמצעות:
  • אבחון מקצועי ושילוב במסגרת שיקומית תעסוקתית.
  • הכשרה מקצועית ושילוב בתעסוקה.
  • השלמת השכלה באמצעות המוסד לביטוח לאומי.
  • סדנא לחיפוש עבודה.
  • סיוע בחיפוש עבודה באופן עצמאי.

הפסקת טיפול

 • הטיפול יופסק אם במשך שלושה חודשים לא התקיים קשר עם המטופל, למרות פניות העובד הסוציאלי בעל פה ובכתב.
 • בכל מקרה של הפסקת טיפול, ימלא העובד הסוציאלי טופס סיכום נסיבות עזיבה (נספח י"ד בהוראה 11.3 לתקנון עבודה סוציאלית).
 • במקרה של נפגע אלכוהול, יודיע העובד הסוציאלי על הפסקת טיפול אם המטופל לא הגיע 3 פגישות ברצף.

סיום טיפול

 • ההחלטה על סיום טיפול תתקבל על ידי העובד הסוציאלי בשיתוף המטופל והמטפלים בקהילה.
  • לגבי גבר נפגע התמכרויות- סיום הטיפול יהיה לאחר שנתיים מיום תחילת הטיפול לכל היותר.
  • לגבי אשה נפגעת התמכרויות, סיום הטיפול יהיה לאחר תקופה של ארבע שנים לכל היותר.

תשלום

 • על המטופלים חלה השתתפות עצמית בגובה שליש נקודת זיכוי (כ-70 ש"ח לחודש, נכון לשנת 2014).
 • ההשתתפות העצמית תחל מהמפגש השלישי ועד סיום הטיפול מידי חודש, כפי שרשום בחוזה הטיפולי עם המטופל.
 • ההשתתפות העצמית תועבר לרשות המקומית.
 • חל איסור לגבות מהמטופלים סכום הגבוה משליש נקודת זיכוי.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

מקורות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע השירות לטיפול בהתמכרויות במשרד הרווחה והשירותים החברתיים