תבנית:תיבת פסק דין

ועדת העררים לפי חוק נכי רדיפות הנאצים קבעה כי ניצולי שואה שעלו ארצה עד ל-1.10.1953 וחיו בעוצר שלטוני מאיים לאורך שעות רבות מדי יום יהיו זכאים לקצבה ממדינת ישראל לפי חוק נכי רדיפות הנאצים. על ההחלטה הזאת הוגש ערעור לבית הדין המחוזי בתל-אביב, ש"עיבה" את הקריטריונים לזכאות אך הותיר את ההחלטה עצמה על כנה; על ערעור זה הוגש ערעור נוסף לבית המשפט העליון בבקשה שיאמץ את החלטת ועדת העררים ללא ה"עיבוי". בית המשפט העליון קיבל את הערעור ופסק לטובת התובעים.

יש לציין שהדיון בבית המשפט התקיים בתחילת יולי ובשל דחיפות הנושא השופטים פעלו שפסק הדין יינתן תוך מספר ימים (ולא מספר שנים כמקובל בדרך כלל!) "וניתן יהיה לסיים את הסאגה המשפטית ולאפשר לניצולים הזכאים לכך לקבל את התגמולים במהרה" (ציטוט מסעיף 10 לפסק הדין).

סטטוס

כפי שצוין בדברי ההסבר המקדימים, תביעה זה היא ערעור על תוצאות ערעור כנגד החלטת ועדת העררים. מטרת הערעור האחרון היתה להביא לאימוץ החלטתה המקורית של ועדת העררים.

בית המשפט העליון קיבל את התביעה והשיב את החלטת ועדת העררים על כנה.

משמעות

"קריטריון העיבוי" שהוסיף בית המשפט המחוזי בעקבות הערעור הקודם, ונועד להגביל את מספר הזכאים לקצבה, לא ייושם ולכן מעגל הזכאים יגדל.

נושאים

זכויות

חוקים ותקנות

מקורות והרחבות