הקדמה:

יום הזיכרון לשואה ולגבורה יחול השנה ביום שני, כ"ח בניסן, תשע"ד, 28.04.2014
יום זה נחשב ליום בחירה
דף זה מרכז את זכויות העובדים הקשורות למועד זה
בכל מקום שבו יש הסכם אישי או קיבוצי או נוהג המיטיב עם העובד יותר מאשר החוק, יש לנהוג לפיו ולא על פי החוק
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

יום הזיכרון לשואה ולגבורה מוקדש להתייחדות עם זכר השואה שהמיטו הנאצים ועוזריהם על העם היהודי, ועם זכר מעשי הגבורה ומעשי המרד בימים ההם. יום זה מצוין בישראל בכ"ז בניסן.
השנה נדחה יום הזיכרון לשואה ולגבורה ביום אחד, והוא יצוין ביום שני, כ"ח בניסן תשע"ד, 28.04.2014.
דף זה מנסה לסייע לכם בכל הקשור לזכויות עובדים ולזכויות סוציאליות אחרות.

עבודה וחופשה בערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה

 • ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה יחול ביום ראשון, כ"ז בניסן תשע"ד, 27.04.2014.
 • יום זה נחשב ליום עבודה רגיל.
 • ככלל עובדים אינם זכאים להיעדר מהעבודה במועד זה.
 • עם זאת עובד יכול לבקש ממעסיקו לצאת לחופשה בערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה. המעסיק אינו חייב להיעתר לבקשת העובד, אך עליו לשקול את בקשתו, ובמידה והוא מסרב, עליו לנמק זאת בטעמים סבירים והגיוניים.
 • המעסיק יכול להחליט על דעת עצמו כי בערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה כל העובדים או עובד מסוים יצאו לחופשה.
 • בכל מקרה שעובד יוצא לחופשה בערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה, ינוכה יום החופשה ממכסת ימי החופשה השנתית שצבר.
 • עבור יום החופשה יקבל העובד דמי חופשה בגובה השכר הרגיל (ללא הוצאות נסיעה).

עבודה ביום הזיכרון לשואה ולגבורה

 • יום הזיכרון לשואה ולגבורה אינו נחשב ליום מנוחה.
 • עם זאת הוא נחשב ליום בחירה, שבו לעובד זכות לצאת לחופש על חשבון ימי החופשה השנתית (ראו להלן).

חופשה ביום הזיכרון לשואה ולגבורה

חופשה ביוזמת העובד

 • יום הזיכרון לשואה ולגבורה נחשב ליום בחירה.
 • המשמעות היא כי עובד רשאי לבחור מועד זה כיום חופשה על חשבון ימי החופשה השנתית, כאשר למעביד אסור לסרב לחופשה במועד זה.
 • לשם מימוש זכותו של העובד עליו לפנות אל המעביד לפחות 30 יום מראש ולהודיע לו על כוונתו לצאת לחופשה ביום הזיכרון לשואה ולגבורה.
 • על המעביד לאשר את בקשתו, וזאת בתנאי שהעובד עוד לא ניצל יום בחירה אחר מאז תחילת השנה (מינואר).
 • למידע נוסף על ימי בחירה ראו: ימי חופשה לבחירה.
 • אם ניצל העובד יום בחירה אחר מתחילת השנה, הוא יכול לבקש מהמעסיק לצאת לחופשה ביום הזיכרון לשואה ולגבורה, אולם בניגוד ליום חופשה לבחירה, המעסיק אינו חייב להיעתר לבקשתו של העובד. עם זאת על המעסיק לשקול את בקשת העובד, ובמידה והוא מסרב, לנמק את סירובו בטעמים הגיוניים וסבירים.

חופשה ביוזמת המעביד

 • מעביד רשאי לקבוע מתי יצא העובד לחופשה.
 • מעביד רשאי להחליט כי במהלך יום הזיכרון לשואה ולגבורה יצא העובד לחופשה (במקרה כזה החופשה היא על חשבון ימי החופשה השנתית שצבר העובד).
 • על המעביד להודיע לעובד מבעוד מועד על כך.

חופשה "כפויה" מרוכזת במהלך יום הזיכרון לשואה ולגבורה

 • מעביד רשאי לקבוע כי במהלך יום הזיכרון לשואה ולגבורה ייסגר מקום העבודה, והעובדים ישהו בחופשה שנתית (חופשה מרוכזת).
 • כמו כן רשאי המעסיק להוציא עובד מסויים את את כל העובדים לחופשה ארוכה יותר שבתוכה נכלל יום הזיכרון לשואה ולגבורה.
 • אם מספר ימי החופשה (כולל ימי המנוחה השבועית) הוא שבעה ימים לפחות, יש להודיע לעובדים על דבר ההוצאה לחופשה ותאריך תחילתה, שבועיים מראש לפחות.
דוגמה
 • המעביד מוציא את כלל העובדים במקום העבודה לחופשה שנתית "כפויה" של שבוע מיום ראשון 27.04.2014 למשך כל השבוע. העובדים שבים לעבודה ביום ראשון 04.05.2014.
 • על המעביד להודיע לעובדים על החופשה לפחות שבועיים מראש.
 • המעביד ינכה מימי החופשה הצבורים של כל עובד 7 ימים.
 • יש לוודא כי לעובד יש מספיק ימי חופשה שעומדים לזכותו לניצול, מכיוון שלא ניתן להוציא עובדים לחופשה שנתית, ביוזמת המעביד, על חשבון ימי חופשה עתידיים. אם ישנם עובדים, אשר אין לזכותם די ימי חופשה לניצול, יוכל המעביד לנקוט את אחת הפעולות הבאות:
  1. לא להוציא את אותם עובדים לחופשה;
  2. להוציאם לחופשה, אך לא לנכות את ימי החופשה מימי החופשה שיצברו בעתיד;
  3. ניתן, בהסכמת העובד, להוציאו לחופשה ללא תשלום לתקופה זו.
 • להרחבה ראו: חופשה שנתית.
 • תשלום שכר עבור חופשה ביום הזיכרון לשואה ולגבורה

  • עובדים שיצאו לחופשה במהלך יום הזיכרון לשואה ולגבורה, יקבלו דמי חופשה בגובה השכר הרגיל (ללא הוצאות נסיעה).

  ניכוי ימי החופשה

  • ממכסת ימי החופשה השנתית העומדים לזכותו של העובד ינוכה יום חופשה שלם עבור כל אחד מהימים שבהם שהה בחופש. להרחבה ראו: חופשה שנתית.

  ארגוני סיוע

  גורמי ממשל

  חקיקה ונהלים

  הרחבות ופרסומים