(יצירת דף עם התוכן "{{הליך/תחילת טור ימני}} {{דגשים | מידע = אדם רשאי לייפות את כוחו של אדם אחר לקבל עבורו החלטו...")
 
שורה 58: שורה 58:
  
 
{{הליך/ראו גם  
 
{{הליך/ראו גם  
| החלף בפורטל האב של ההליך
 
 
| [[בריאות ומחלות]]
 
| [[בריאות ומחלות]]
 
| [[ייפוי כח (כתחליף לאפוטרופסות)]]
 
| [[ייפוי כח (כתחליף לאפוטרופסות)]]
 
| [[יפוי כוח לקבלת החלטות על טיפול רפואי לחולה הנוטה למות]]
 
| [[יפוי כוח לקבלת החלטות על טיפול רפואי לחולה הנוטה למות]]
 +
| [[מינוי אפוטרופוס לענייני גוף למטופל]]
 
}}
 
}}
 
{{הליך/טפסים
 
{{הליך/טפסים

גרסה מ־12:05, 3 באוקטובר 2012

תבנית:הליך/תחילת טור ימני

אדם רשאי לייפות את כוחו של אדם אחר לקבל עבורו החלטות רפואיות, למצבים עתידיים שבהם לא יוכל לתת הסכמה מדעת לטיפול רפואי
תבנית:הליך/סיום הקדמה
 • חוק זכויות החולה קובע כי אין לתת טיפול רפואי למטופל שלא נתן לכך הסכמה מדעת.
 • סעיף 16 לחוק מאפשר לאדם לייפות את כוחו של אדם אחר לקבל עבורו החלטות רפואיות, במידה ויגיע יום בו לא יוכל לתת הסכמה מדעת לטיפול בשל מצבו הגופני, הנפשי, הקוגניטיבי, או מכל סיבה אחרת.
 • ייפוי הכוח יכול למנוע את הצורך בפניה לבית משפט לשם מינוי אפוטרופוס לגוף או קבלת הוראות לטיפול רפואי דחוף.
 • האדם אשר קיבל את ייפוי הכוח נקרא בלשון המשפטית "בא כוח" (נציג) של המטופל והוא זה שייתן את ההסכמה לטיפול עבור המטופל.
 • בא הכוח פועל כשליח של המטופל וחלות עליו חובת נאמנות וציות למטופל.
 • על בא הכוח חל איסור לסטות מייפוי הכוח ולקבל החלטות שהן מחוץ למסגרת הסמכויות שנתן לו המטופל.
 • אדם רשאי למנות לעצמו מספר באי כוח.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

שלבי ההליך

 • כדי למנות בא כוח, יש לפעול לפי הכללים הבאים:
 1. ייפוי הכוח ייעשה בכתב. יש לציין את שמו המלא, מספר תעודת הזהות, כתובתו ופרטיו האישיים הנוספים של בא הכוח ושל מייפה הכוח. מייפה הכוח יחתום על ייפוי הכוח בחתימתו.
 2. בייפוי הכוח חייב מייפה הכוח לפרט את הנסיבות והתנאים שבהם יהיה בא הכוח מוסמך להסכים במקומו לטיפול רפואי, לאבחון, לסיעוד או לשיקום. ניתן לכתוב כי ייפוי הכוח תקף לגבי הסכמה או אי הסכמה לכל סוג של טיפול או הליך רפואי, או לקבוע כי ייפוי הכוח תקף רק לסוגי טיפול מסוימים.
 3. מייפה הכוח רשאי לכתוב בייפוי הכוח מתי יסתיים תוקפו.
 4. בא הכוח יחתום על ייפוי הכוח, ויצהיר כי הוא מסכים לשמש כבא כוח וכי ידועים לו התנאים וגבולות הסמכות שניתנו לו.
 • ניתן לראות דוגמה לטופס ייפוי כוח לטיפול רפואי מתוך חוזר מנכ"ל משרד הבריאות, בקישור זה.

סיום או ביטול של ייפוי הכוח

 • ייפוי כוח לטיפול רפואי תקף עד לעשר שנים. בתום עשר שנים תוקפו פג (אלא אם כן בוטל לפני כן) ויש צורך לחדשו.
 • מייפה הכוח רשאי לבטל את ייפוי הכוח בכל עת לפי רצונו, או לפי תנאים שיקבע ויצוינו על גבי ייפוי הכוח עצמו.


חוקים ותקנות

הרחבות ופרסומים

מקורות

תבנית:הליך/סיום טור ימני תבנית:הליך/תחילת טור שמאלי

תבנית:הליך/ראו גם תבנית:הליך/טפסים

תבנית:הליך/סיום טור שמאלי