(חשוב לדעת)
(עדכון לגבי ביטול האפשרות לייפוי כוח משולב. לא נמצא בינתיים נוהל חדש במקום זה שבוטל)
שורה 2: שורה 2:
 
{{תקציר}}
 
{{תקציר}}
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
| מידע  = אדם רשאי לייפות את כוחו של אדם אחר לקבל עבורו החלטות רפואיות למצבים עתידיים שבהם לא יוכל לתת [[הסכמה מדעת לטיפול רפואי]]  
+
| מידע  = בהתאם לחוק זכויות החולה, אדם רשאי לייפות את כוחו של אדם אחר לקבל עבורו החלטות רפואיות למצבים עתידיים שבהם לא יוכל לתת [[הסכמה מדעת לטיפול רפואי]]
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
| חשוב  = במקום מתן ייפוי כוח כמפורט בערך זה, ניתן לתת [[ייפוי כוח משולב לטיפול רפואי כללי ולחולה הנוטה למות]], הכולל גם מצבים בו נותן ייפוי הכוח מוגדר כ[[חולה הנוטה למות]]
+
| חשוב  = בנוסף, אדם המעוניין להיערך מראש למצב שבו יהיה [[חולה הנוטה למות]], יכול להכין [[רישום הנחיות רפואיות מקדימות|הנחיות רפואיות מקדימות]] ו/או [[ייפוי כוח לקבלת החלטות על טיפול רפואי לחולה הנוטה למות|למנות מיופה כוח]] בהתאם להוראות חוק החולה הנוטה למות
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
| ממשל  = למידע נוסף ראו [http://www.health.gov.il/hozer/mk06_2003.pdf חוזר מנכ"ל משרד הבריאות מס' 6/03 מיום 02.04.2003]
+
| ממשל  = למידע נוסף ראו סעיף 16 ל[https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/133_001.htm#Seif14 חוק זכויות החולה] וסעיף 32טו.(א) ל[https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/192_001.htm#Seif99 חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות]
 
}}
 
}}
 
{{תקציר/סיום}}
 
{{תקציר/סיום}}
 
{{טפסים
 
{{טפסים
| 1 = [http://www.health.gov.il/hozer/mk06_2003.pdf טופס ייפוי כוח לטיפול רפואי] (עמ' 6)
+
| 1 = [https://www.health.gov.il/DocLib/Med_treatment_proxy.pdf ייפוי כוח לטיפול רפואי לפי סעיף 16 לחוק זכויות החולה]
| 2 = [http://www.health.gov.il/hozer/mr08_2015.pdf טופס ייפוי כוח משולב] (עמ' 6)
+
| 2 =  
 
| 3 =  
 
| 3 =  
 
}}
 
}}
שורה 25: שורה 25:
 
<!-- סדר הפרמטרים קובע את סדר הצגת הדגשים בדף. ראו [[תבנית:דגשים]] למידע על אפשרויות הפרמטרים בתבנית -->
 
<!-- סדר הפרמטרים קובע את סדר הצגת הדגשים בדף. ראו [[תבנית:דגשים]] למידע על אפשרויות הפרמטרים בתבנית -->
 
[[חוק זכויות החולה]] קובע כי אין לתת טיפול רפואי למטופל שלא נתן לכך [[הסכמה מדעת לטיפול רפואי|הסכמה מדעת]].  
 
[[חוק זכויות החולה]] קובע כי אין לתת טיפול רפואי למטופל שלא נתן לכך [[הסכמה מדעת לטיפול רפואי|הסכמה מדעת]].  
*סעיף 16 [[חוק זכויות החולה|לחוק]] מאפשר לאדם לייפות את כוחו של אדם אחר לקבל עבורו החלטות רפואיות, במידה ויגיע יום בו לא יוכל לתת הסכמה מדעת לטיפול בשל מצבו הגופני, הנפשי, הקוגניטיבי, או מכל סיבה אחרת.
+
* [https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/133_001.htm#Seif14 סעיף 16 לחוק] מאפשר לאדם לייפות את כוחו של אדם אחר לקבל עבורו החלטות רפואיות, למקרה שיגיע יום שבו לא יוכל לתת הסכמה מדעת לטיפול בשל מצבו הגופני, הנפשי, הקוגניטיבי, או מכל סיבה אחרת.
*ייפוי הכוח יכול למנוע את הצורך בפניה לבית משפט לשם [[מינוי אפוטרופוס לענייני גוף למטופל|מינוי אפוטרופוס לגוף]] או קבלת הוראות לטיפול רפואי דחוף.   
+
*ייפוי הכוח יכול למנוע את הצורך בפנייה לבית משפט לשם [[מינוי אפוטרופוס לענייני גוף למטופל|מינוי אפוטרופוס לגוף]] או קבלת הוראות לטיפול רפואי דחוף.   
*האדם אשר קיבל את ייפוי הכוח נקרא בלשון המשפטית "בא כוח" (נציג) של המטופל והוא זה שייתן את ההסכמה לטיפול עבור המטופל.  
+
*האדם שקיבל את ייפוי הכוח נקרא בלשון המשפטית "בא כוח" (נציג) של המטופל והוא זה שייתן את ההסכמה לטיפול עבור המטופל.  
 
*בא הכוח פועל כשליח של המטופל וחלות עליו חובת נאמנות וציות למטופל.  
 
*בא הכוח פועל כשליח של המטופל וחלות עליו חובת נאמנות וציות למטופל.  
 
*על בא הכוח חל איסור לסטות מייפוי הכוח ולקבל החלטות שהן מחוץ למסגרת הסמכויות שנתן לו המטופל.
 
*על בא הכוח חל איסור לסטות מייפוי הכוח ולקבל החלטות שהן מחוץ למסגרת הסמכויות שנתן לו המטופל.
שורה 37: שורה 37:
  
 
==שלבי ההליך==
 
==שלבי ההליך==
* יש למלא בכתב [http://www.health.gov.il/hozer/mk06_2003.pdf טופס ייפוי כוח לטיפול רפואי] (עמ' 6). יש לציין על גבי הטופס שם מלא, מספר תעודת זהות, כתובת וטלפון של בא הכוח ושל מייפה הכוח.  
+
* יש למלא בכתב [https://www.health.gov.il/DocLib/Med_treatment_proxy.pdf טופס ייפוי כוח לטיפול רפואי לפי סעיף 16 לחוק זכויות החולה]. יש לציין על גבי הטופס שם מלא, מספר תעודת זהות, כתובת וטלפון של בא הכוח ושל מייפה הכוח.  
 
* מייפה הכוח יפרט את הנסיבות והתנאים שבהם יהיה בא הכוח מוסמך להסכים במקומו לטיפול רפואי, לאבחון, לסיעוד או לשיקום. ניתן לכתוב כי ייפוי הכוח תקף לגבי הסכמה או אי הסכמה לכל סוג של טיפול או הליך רפואי, או לקבוע כי ייפוי הכוח תקף רק לסוגי טיפול מסוימים.
 
* מייפה הכוח יפרט את הנסיבות והתנאים שבהם יהיה בא הכוח מוסמך להסכים במקומו לטיפול רפואי, לאבחון, לסיעוד או לשיקום. ניתן לכתוב כי ייפוי הכוח תקף לגבי הסכמה או אי הסכמה לכל סוג של טיפול או הליך רפואי, או לקבוע כי ייפוי הכוח תקף רק לסוגי טיפול מסוימים.
 
* מייפה הכוח רשאי לכתוב בייפוי הכוח מתי יסתיים תוקפו.
 
* מייפה הכוח רשאי לכתוב בייפוי הכוח מתי יסתיים תוקפו.
 
* מייפה הכוח יחתום על ייפוי הכוח.
 
* מייפה הכוח יחתום על ייפוי הכוח.
 
* בא הכוח יצהיר ויאשר בחתימתו כי הוא מסכים לשמש כבא כוח וכי ידועים לו התנאים וגבולות הסמכות שניתנו לו.
 
* בא הכוח יצהיר ויאשר בחתימתו כי הוא מסכים לשמש כבא כוח וכי ידועים לו התנאים וגבולות הסמכות שניתנו לו.
* יש צורך בחתימה של עד מהימן, שיאמת את חתימתם של המטופל ומיופה הכוח ויאשר כי התרשם שהם מסוגלים להבין את משמעות ייפוי הכוח. העד יכול להיות רופא, אחות, עו"ד, עו"ס, פסיכולוג וכו', רצוי שיהיה אדם המכיר היטב את מייפה הכוח.
+
* יש צורך בחתימה של עד שיאמת את חתימתם של המטופל ומיופה הכוח ויאשר כי התרשם שהם מסוגלים להבין את משמעות ייפוי הכוח. העד יכול להיות רופא, אח/ות, עו"ד, עו"ס או פסיכולוג. רצוי שיהיה אדם המכיר היטב את מייפה הכוח.
 
* אם לא ניתן לבצע את ייפוי הכוח בכתב, ניתן לעשותו בעל פה בנוכחותם של שני עדים ולתעד זאת בהקדם האפשרי.   
 
* אם לא ניתן לבצע את ייפוי הכוח בכתב, ניתן לעשותו בעל פה בנוכחותם של שני עדים ולתעד זאת בהקדם האפשרי.   
 
* מטופל שיכול, יידע את הרופא המטפל על קיומו של ייפוי כוח רפואי. עותק של ייפוי הכוח יישמר [[רשומה רפואית|ברשומה הרפואית]] של המטופל.  
 
* מטופל שיכול, יידע את הרופא המטפל על קיומו של ייפוי כוח רפואי. עותק של ייפוי הכוח יישמר [[רשומה רפואית|ברשומה הרפואית]] של המטופל.  
שורה 48: שורה 48:
  
 
== סיום או ביטול של ייפוי הכוח ==
 
== סיום או ביטול של ייפוי הכוח ==
* ייפוי כוח לטיפול רפואי תקף עד לעשר שנים. בתום עשר שנים תוקפו פג (אלא אם כן בוטל לפני כן) ויש צורך לחדשו.   
+
* ייפוי כוח לטיפול רפואי תקף עד ל-10 שנים. בתום 10 שנים תוקפו יפוג (אלא אם כן בוטל לפני כן) ויש צורך לחדשו.   
 
* מייפה הכוח רשאי לבטל את ייפוי הכוח בכל עת לפי רצונו, או לפי תנאים שיקבע ויצוינו על גבי ייפוי הכוח עצמו.  
 
* מייפה הכוח רשאי לבטל את ייפוי הכוח בכל עת לפי רצונו, או לפי תנאים שיקבע ויצוינו על גבי ייפוי הכוח עצמו.  
  
==ייפוי כוח משולב לטיפול רפואי כללי ולחולה הנוטה למות==
+
== ייפוי כוח לטיפול רפואי בחולה הנוטה למות ==
* ייפוי כוח זה אינו מתייחס למצב בו מייפה הכוח הוא (או יהיה בעתיד) [[חולה הנוטה למות]].  
+
* ייפוי כוח לפי ערך זה אינו מתייחס למצב שבו מייפה הכוח הוא (או יהיה בעתיד) [[חולה הנוטה למות]].  
* על כן, מומלץ לשקול לתת בנוסף גם [[ייפוי כוח לקבלת החלטות על טיפול רפואי לחולה הנוטה למות]] ו[[רישום הנחיות רפואיות מקדימות|לרשום הנחיות רפואיות מקדימות]].  
+
* אדם המעוניין להיערך מראש למצב שבו יהיה חולה הנוטה למות, יכול להכין מראש [[רישום הנחיות רפואיות מקדימות|הנחיות רפואיות מקדימות]] ו/או [[ייפוי כוח לקבלת החלטות על טיפול רפואי לחולה הנוטה למות|למנות מיופה כוח בהתאם להוראות חוק החולה הנוטה למות]].
* '''כמו כן, ניתן לתת [[ייפוי כוח משולב לטיפול רפואי כללי ולחולה הנוטה למות]], אשר תקף לשני המצבים.'''
+
=== ייפוי כח משולב ===
 +
* בעבר היתה קיימת אפשרות לאדם למנות באמצעות טופס אחד מיופה כוח שיקבל עבורו החלטות הן במקרה של טיפול רפואי כללי, והן במקרה של חולה הנוטה למות.
 +
* בעקבות תיקון ל[[חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות]], החל מה- 11.4.2017 לא ניתן יותר להפקיד טופס לייפוי כוח משולב, אלא רק טפסים נפרדים לכל סוג של ייפוי כוח.
 +
* טפסים לייפוי כוח משולב שנחתמו לפני מועד זה והופקדו באתר משרד הבריאות יהיו קבילים על פי חוק, ויכובדו כלשונם עד מועד פקיעתם (5 שנים ממתן האישור).
 +
* כל חידוש עתידי, או הארכת תוקף של הנחיות קיימות, ייעשה על פי הוראות [[חוק החולה הנוטה למות]] (הודעה על כך תישלח במועד החידוש).  
 +
 
 
<!--
 
<!--
 
==חשוב לדעת==
 
==חשוב לדעת==
שורה 63: שורה 68:
  
 
== חקיקה ונהלים ==
 
== חקיקה ונהלים ==
*[http://www.nevo.co.il/law_html/Law01/133_001.htm#Seif14 חוק זכויות החולה] - סעיף 16.
+
* [http://www.nevo.co.il/law_html/Law01/133_001.htm#Seif14 חוק זכויות החולה] - סעיף 16.
* [http://www.health.gov.il/hozer/mk06_2003.pdf חוזר מנכ"ל משרד הבריאות מס' 6/03 מיום 02.04.2003] - הנחיות לשימוש בייפוי כוח לפי חוק זכויות החולה.
+
* [https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/192_001.htm#Seif99 חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות] - סעיף 32טו.(א).
* [http://www.health.gov.il/hozer/mr08_2015.pdf חוזר משרד הבריאות 8/2005 מתאריך 4.5.2015] - ייפוי כוח משולב לפי חוק זכויות החולה וחוק החולה הנוטה למות.
 
 
<!--
 
<!--
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
== הרחבות ופרסומים ==
שורה 71: שורה 75:
  
 
== מקורות ==
 
== מקורות ==
* המידע המקורי בערך זה באדיבות [http://www.eshelnet.org.il/?catid={7A5173E9-776A-4513-A474-4B5F0838C6B0} אשל - האגודה לתכנון ולפיתוח שירותים למען הזקן בישראל] ועמותת [[המשפט בשירות הזיקנה]].
+
* המידע המקורי בערך זה באדיבות [[אשל]] ועמותת [[המשפט בשירות הזיקנה]].
  
 
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!
 
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!

גרסה מ־11:54, 7 במאי 2017

הקדמה:

בהתאם לחוק זכויות החולה, אדם רשאי לייפות את כוחו של אדם אחר לקבל עבורו החלטות רפואיות למצבים עתידיים שבהם לא יוכל לתת הסכמה מדעת לטיפול רפואי
בנוסף, אדם המעוניין להיערך מראש למצב שבו יהיה חולה הנוטה למות, יכול להכין הנחיות רפואיות מקדימות ו/או למנות מיופה כוח בהתאם להוראות חוק החולה הנוטה למות
למידע נוסף ראו סעיף 16 לחוק זכויות החולה וסעיף 32טו.(א) לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

חוק זכויות החולה קובע כי אין לתת טיפול רפואי למטופל שלא נתן לכך הסכמה מדעת.

 • סעיף 16 לחוק מאפשר לאדם לייפות את כוחו של אדם אחר לקבל עבורו החלטות רפואיות, למקרה שיגיע יום שבו לא יוכל לתת הסכמה מדעת לטיפול בשל מצבו הגופני, הנפשי, הקוגניטיבי, או מכל סיבה אחרת.
 • ייפוי הכוח יכול למנוע את הצורך בפנייה לבית משפט לשם מינוי אפוטרופוס לגוף או קבלת הוראות לטיפול רפואי דחוף.
 • האדם שקיבל את ייפוי הכוח נקרא בלשון המשפטית "בא כוח" (נציג) של המטופל והוא זה שייתן את ההסכמה לטיפול עבור המטופל.
 • בא הכוח פועל כשליח של המטופל וחלות עליו חובת נאמנות וציות למטופל.
 • על בא הכוח חל איסור לסטות מייפוי הכוח ולקבל החלטות שהן מחוץ למסגרת הסמכויות שנתן לו המטופל.
 • אדם רשאי למנות לעצמו מספר באי כוח.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • כל אדם שהוא בגיר (מעל גיל 18), צלול ומבין את משמעותו של ייפוי כוח רפואי, רשאי לייפות את כוחו של אדם אחר.
 • בא הכוח צריך להיות אדם בגיר וכשיר משפטית שמייפה הכוח סומך עליו ועל שיקול דעתו וכושר שיפוטו.

שלבי ההליך

 • יש למלא בכתב טופס ייפוי כוח לטיפול רפואי לפי סעיף 16 לחוק זכויות החולה. יש לציין על גבי הטופס שם מלא, מספר תעודת זהות, כתובת וטלפון של בא הכוח ושל מייפה הכוח.
 • מייפה הכוח יפרט את הנסיבות והתנאים שבהם יהיה בא הכוח מוסמך להסכים במקומו לטיפול רפואי, לאבחון, לסיעוד או לשיקום. ניתן לכתוב כי ייפוי הכוח תקף לגבי הסכמה או אי הסכמה לכל סוג של טיפול או הליך רפואי, או לקבוע כי ייפוי הכוח תקף רק לסוגי טיפול מסוימים.
 • מייפה הכוח רשאי לכתוב בייפוי הכוח מתי יסתיים תוקפו.
 • מייפה הכוח יחתום על ייפוי הכוח.
 • בא הכוח יצהיר ויאשר בחתימתו כי הוא מסכים לשמש כבא כוח וכי ידועים לו התנאים וגבולות הסמכות שניתנו לו.
 • יש צורך בחתימה של עד שיאמת את חתימתם של המטופל ומיופה הכוח ויאשר כי התרשם שהם מסוגלים להבין את משמעות ייפוי הכוח. העד יכול להיות רופא, אח/ות, עו"ד, עו"ס או פסיכולוג. רצוי שיהיה אדם המכיר היטב את מייפה הכוח.
 • אם לא ניתן לבצע את ייפוי הכוח בכתב, ניתן לעשותו בעל פה בנוכחותם של שני עדים ולתעד זאת בהקדם האפשרי.
 • מטופל שיכול, יידע את הרופא המטפל על קיומו של ייפוי כוח רפואי. עותק של ייפוי הכוח יישמר ברשומה הרפואית של המטופל.
 • רצוי להכין מספר עותקי מקור של ייפוי הכוח, או עותקים המאושרים כמתאימים למקור ולשמור אותם אצל המטופל ואצל מיופה כוחו.

סיום או ביטול של ייפוי הכוח

 • ייפוי כוח לטיפול רפואי תקף עד ל-10 שנים. בתום 10 שנים תוקפו יפוג (אלא אם כן בוטל לפני כן) ויש צורך לחדשו.
 • מייפה הכוח רשאי לבטל את ייפוי הכוח בכל עת לפי רצונו, או לפי תנאים שיקבע ויצוינו על גבי ייפוי הכוח עצמו.

ייפוי כוח לטיפול רפואי בחולה הנוטה למות

ייפוי כח משולב

 • בעבר היתה קיימת אפשרות לאדם למנות באמצעות טופס אחד מיופה כוח שיקבל עבורו החלטות הן במקרה של טיפול רפואי כללי, והן במקרה של חולה הנוטה למות.
 • בעקבות תיקון לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, החל מה- 11.4.2017 לא ניתן יותר להפקיד טופס לייפוי כוח משולב, אלא רק טפסים נפרדים לכל סוג של ייפוי כוח.
 • טפסים לייפוי כוח משולב שנחתמו לפני מועד זה והופקדו באתר משרד הבריאות יהיו קבילים על פי חוק, ויכובדו כלשונם עד מועד פקיעתם (5 שנים ממתן האישור).
 • כל חידוש עתידי, או הארכת תוקף של הנחיות קיימות, ייעשה על פי הוראות חוק החולה הנוטה למות (הודעה על כך תישלח במועד החידוש).


חקיקה ונהלים

מקורות