מ (החלפת טקסט – "ייפוי כח" ב־"ייפוי כוח")
מ (החלפת טקסט – "יפוי כוח" ב־"ייפוי כוח")
שורה 22: שורה 22:
 
 
 
==אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים==
 
==אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים==
*כל אדם שהוא בגיר (אינו קטין), צלול ומבין את משמעותו של ייפוי כוח רפואי, רשאי לייפות את כוחו של אדם אחר.
+
*כל אדם שהוא בגיר (אינו קטין), צלול ומבין את משמעותו של יייפוי כוח רפואי, רשאי לייפות את כוחו של אדם אחר.
 
*בא הכוח צריך להיות אדם בגיר וכשיר משפטית שמייפה הכוח סומך עליו ועל שיקול דעתו וכושר שיפוטו.   
 
*בא הכוח צריך להיות אדם בגיר וכשיר משפטית שמייפה הכוח סומך עליו ועל שיקול דעתו וכושר שיפוטו.   
*ייפוי כוח לטיפול רפואי מכוח [[חוק זכויות החולה]] מתאים למי שאינו [[חולה הנוטה למות]] (במקרים אלו ניתן לתת [[יפוי כוח לקבלת החלטות על טיפול רפואי לחולה הנוטה למות]]).
+
*יייפוי כוח לטיפול רפואי מכוח [[חוק זכויות החולה]] מתאים למי שאינו [[חולה הנוטה למות]] (במקרים אלו ניתן לתת [[ייפוי כוח לקבלת החלטות על טיפול רפואי לחולה הנוטה למות]]).
 
   
 
   
 
==שלבי ההליך==
 
==שלבי ההליך==
שורה 33: שורה 33:
 
*בא הכוח יצהיר ויאשר בחתימתו כי הוא מסכים לשמש כבא כוח וכי ידועים לו התנאים וגבולות הסמכות שניתנו לו.
 
*בא הכוח יצהיר ויאשר בחתימתו כי הוא מסכים לשמש כבא כוח וכי ידועים לו התנאים וגבולות הסמכות שניתנו לו.
 
*יש צורך בעד מהימן שיאמת את חתימתם של המטופל ומיופה הכוח ויאשר כי התרשם שהם מסוגלים להבין את משמעות ייפוי הכוח. העד יכול להיות רופא, אחות, עו"ד, עו"ס, פסיכולוג וכו', רצוי שיהיה אדם המכיר היטב את המטופל.   
 
*יש צורך בעד מהימן שיאמת את חתימתם של המטופל ומיופה הכוח ויאשר כי התרשם שהם מסוגלים להבין את משמעות ייפוי הכוח. העד יכול להיות רופא, אחות, עו"ד, עו"ס, פסיכולוג וכו', רצוי שיהיה אדם המכיר היטב את המטופל.   
*ניתן לראות דוגמה לטופס ייפוי כוח לטיפול רפואי מתוך חוזר מנכ"ל משרד הבריאות,    [http://www.kolzchut.org.il/w/he/images/a/a0/%D7%99%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%99_%D7%9B%D7%95%D7%97_%D7%9C%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C_%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%99.pdf בקישור זה].
+
*ניתן לראות דוגמה לטופס יייפוי כוח לטיפול רפואי מתוך חוזר מנכ"ל משרד הבריאות,    [http://www.kolzchut.org.il/w/he/images/a/a0/%D7%99%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%99_%D7%9B%D7%95%D7%97_%D7%9C%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C_%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%99.pdf בקישור זה].
*מטופל שיכול, יידע את הרופא המטפל על קיומו של ייפוי כוח רפואי. עותק של ייפוי הכוח יישמר [[רשומה רפואית|ברשומה הרפואית]] של המטופל.  
+
*מטופל שיכול, יידע את הרופא המטפל על קיומו של יייפוי כוח רפואי. עותק של ייפוי הכוח יישמר [[רשומה רפואית|ברשומה הרפואית]] של המטופל.  
 
*רצוי להכין מספר עותקי מקור של ייפוי הכוח, או עותקים המאושרים כמתאימים למקור ולשמור אותם אצל המטופל ואצל מיופה כוחו.
 
*רצוי להכין מספר עותקי מקור של ייפוי הכוח, או עותקים המאושרים כמתאימים למקור ולשמור אותם אצל המטופל ואצל מיופה כוחו.
 
   
 
   
 
== סיום או ביטול של ייפוי הכוח ==
 
== סיום או ביטול של ייפוי הכוח ==
*ייפוי כוח לטיפול רפואי תקף עד לעשר שנים. בתום עשר שנים תוקפו פג (אלא אם כן בוטל לפני כן) ויש צורך לחדשו.   
+
*יייפוי כוח לטיפול רפואי תקף עד לעשר שנים. בתום עשר שנים תוקפו פג (אלא אם כן בוטל לפני כן) ויש צורך לחדשו.   
 
*מייפה הכוח רשאי לבטל את ייפוי הכוח בכל עת לפי רצונו, או לפי תנאים שיקבע ויצוינו על גבי ייפוי הכוח עצמו.  
 
*מייפה הכוח רשאי לבטל את ייפוי הכוח בכל עת לפי רצונו, או לפי תנאים שיקבע ויצוינו על גבי ייפוי הכוח עצמו.  
  
שורה 50: שורה 50:
  
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
== הרחבות ופרסומים ==
*חוזר מנכ"ל משרד הבריאות מס' 6/03: [http://www.old.health.gov.il/download/forms/a1307_mk06_03.pdf הנחיות לשימוש בייפוי כוח לפי חוק זכויות החולה]
+
*חוזר מנכ"ל משרד הבריאות מס' 6/03: [http://www.old.health.gov.il/download/forms/a1307_mk06_03.pdf הנחיות לשימוש ביייפוי כוח לפי חוק זכויות החולה]
  
 
== מקורות ==
 
== מקורות ==
שורה 62: שורה 62:
 
{{הליך/ראו גם  
 
{{הליך/ראו גם  
 
| [[זכויות בריאות כלליות]]
 
| [[זכויות בריאות כלליות]]
| [[ייפוי כוח (כתחליף לאפוטרופסות)]]
+
| [[יייפוי כוח (כתחליף לאפוטרופסות)]]
| [[יפוי כוח לקבלת החלטות על טיפול רפואי לחולה הנוטה למות]]
+
| [[ייפוי כוח לקבלת החלטות על טיפול רפואי לחולה הנוטה למות]]
 
| [[מינוי אפוטרופוס לענייני גוף למטופל]]
 
| [[מינוי אפוטרופוס לענייני גוף למטופל]]
 
}}
 
}}
 
{{הליך/טפסים
 
{{הליך/טפסים
| 1 = [http://www.kolzchut.org.il/w/he/images/a/a0/%D7%99%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%99_%D7%9B%D7%95%D7%97_%D7%9C%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C_%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%99.pdf טופס ייפוי כוח לטיפול רפואי מתוך חוזר מנכ"ל משרד הבריאות]
+
| 1 = [http://www.kolzchut.org.il/w/he/images/a/a0/%D7%99%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%99_%D7%9B%D7%95%D7%97_%D7%9C%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C_%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%99.pdf טופס יייפוי כוח לטיפול רפואי מתוך חוזר מנכ"ל משרד הבריאות]
 
| 2 =  
 
| 2 =  
 
| 3 =  
 
| 3 =  

גרסה מ־21:48, 3 באוקטובר 2012

תבנית:הליך/תחילת טור ימני

אדם רשאי לייפות את כוחו של אדם אחר לקבל עבורו החלטות רפואיות למצבים עתידיים שבהם לא יוכל לתת הסכמה מדעת לטיפול רפואי


תבנית:הליך/סיום הקדמה

 • חוק זכויות החולה קובע כי אין לתת טיפול רפואי למטופל שלא נתן לכך הסכמה מדעת.
 • סעיף 16 לחוק מאפשר לאדם לייפות את כוחו של אדם אחר לקבל עבורו החלטות רפואיות, במידה ויגיע יום בו לא יוכל לתת הסכמה מדעת לטיפול בשל מצבו הגופני, הנפשי, הקוגניטיבי, או מכל סיבה אחרת.
 • ייפוי הכוח יכול למנוע את הצורך בפניה לבית משפט לשם מינוי אפוטרופוס לגוף או קבלת הוראות לטיפול רפואי דחוף.
 • האדם אשר קיבל את ייפוי הכוח נקרא בלשון המשפטית "בא כוח" (נציג) של המטופל והוא זה שייתן את ההסכמה לטיפול עבור המטופל.
 • בא הכוח פועל כשליח של המטופל וחלות עליו חובת נאמנות וציות למטופל.
 • על בא הכוח חל איסור לסטות מייפוי הכוח ולקבל החלטות שהן מחוץ למסגרת הסמכויות שנתן לו המטופל.
 • אדם רשאי למנות לעצמו מספר באי כוח.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

שלבי ההליך

 • ייפוי הכוח ייעשה בכתב. יש לציין שם מלא, מספר תעודת זהות, כתובת וטלפון של בא הכוח ושל מייפה הכוח.
 • מייפה הכוח יפרט את הנסיבות והתנאים שבהם יהיה בא הכוח מוסמך להסכים במקומו לטיפול רפואי, לאבחון, לסיעוד או לשיקום. ניתן לכתוב כי ייפוי הכוח תקף לגבי הסכמה או אי הסכמה לכל סוג של טיפול או הליך רפואי, או לקבוע כי ייפוי הכוח תקף רק לסוגי טיפול מסוימים.
 • מייפה הכוח רשאי לכתוב בייפוי הכוח מתי יסתיים תוקפו.
 • מייפה הכוח יחתום על ייפוי הכוח.
 • בא הכוח יצהיר ויאשר בחתימתו כי הוא מסכים לשמש כבא כוח וכי ידועים לו התנאים וגבולות הסמכות שניתנו לו.
 • יש צורך בעד מהימן שיאמת את חתימתם של המטופל ומיופה הכוח ויאשר כי התרשם שהם מסוגלים להבין את משמעות ייפוי הכוח. העד יכול להיות רופא, אחות, עו"ד, עו"ס, פסיכולוג וכו', רצוי שיהיה אדם המכיר היטב את המטופל.
 • ניתן לראות דוגמה לטופס יייפוי כוח לטיפול רפואי מתוך חוזר מנכ"ל משרד הבריאות, בקישור זה.
 • מטופל שיכול, יידע את הרופא המטפל על קיומו של יייפוי כוח רפואי. עותק של ייפוי הכוח יישמר ברשומה הרפואית של המטופל.
 • רצוי להכין מספר עותקי מקור של ייפוי הכוח, או עותקים המאושרים כמתאימים למקור ולשמור אותם אצל המטופל ואצל מיופה כוחו.

סיום או ביטול של ייפוי הכוח

 • יייפוי כוח לטיפול רפואי תקף עד לעשר שנים. בתום עשר שנים תוקפו פג (אלא אם כן בוטל לפני כן) ויש צורך לחדשו.
 • מייפה הכוח רשאי לבטל את ייפוי הכוח בכל עת לפי רצונו, או לפי תנאים שיקבע ויצוינו על גבי ייפוי הכוח עצמו.


חוקים ותקנות

הרחבות ופרסומים

מקורות

תבנית:הליך/סיום טור ימני תבנית:הליך/תחילת טור שמאלי

תבנית:הליך/ראו גם תבנית:הליך/טפסים

תבנית:הליך/סיום טור שמאלי