(ייפוי כוח לטיפול רפואי כללי בחולה שאינו נוטה למות)
מ (החלפת טקסט – "([א-ת]-) ([0-9])" ב־"$1$2")
שורה 1: שורה 1:
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|הליך}}
+
{{<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>}}{{<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>|הליך}}
{{תקציר |תוכן=
+
{{<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>|תוכן=
{{דגשים
+
{{<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>| מידע  = אדם המעוניין להיערך מראש למצב שבו יהיה [[חולה הנוטה למות]], יכול להכין [[רישום הנחיות רפואיות מקדימות|הנחיות רפואיות מקדימות]] או למנות מיופה כוח שייתן הנחיות במקומו, בהתאם להוראות [[חוק החולה הנוטה למות]]
| מידע  = אדם המעוניין להיערך מראש למצב שבו יהיה [[חולה הנוטה למות]], יכול להכין [[רישום הנחיות רפואיות מקדימות|הנחיות רפואיות מקדימות]] או למנות מיופה כוח שייתן הנחיות במקומו, בהתאם להוראות [[חוק החולה הנוטה למות]]
 
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
 
| חשוב  =  בנוסף, [[חוק זכויות החולה]] מאפשר לאדם [[ייפוי כוח לטיפול רפואי|לייפות את כוחו]] של אדם אחר לקבל עבורו החלטות רפואיות למצבים שלא יהיה מסוגל לקבל החלטות בעצמו, מבלי שיהיה מוגדר כחולה הנוטה למות
 
| חשוב  =  בנוסף, [[חוק זכויות החולה]] מאפשר לאדם [[ייפוי כוח לטיפול רפואי|לייפות את כוחו]] של אדם אחר לקבל עבורו החלטות רפואיות למצבים שלא יהיה מסוגל לקבל החלטות בעצמו, מבלי שיהיה מוגדר כחולה הנוטה למות
שורה 10: שורה 9:
 
}}
 
}}
 
}}
 
}}
{{טפסים
+
{{<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>| 1 = [http://www.health.gov.il/DocLib/doa_b08.pdf טופס ייפוי כוח]
| 1 = [http://www.health.gov.il/DocLib/doa_b08.pdf טופס ייפוי כוח]
 
 
| 2 = [http://www.health.gov.il/DocLib/doa_c08.pdf הוראה להארכת תוקפו של ייפוי כוח]
 
| 2 = [http://www.health.gov.il/DocLib/doa_c08.pdf הוראה להארכת תוקפו של ייפוי כוח]
 
| 3 = [http://www.health.gov.il/DocLib/doa_d08.pdf הוראה לביטול הנחיות רפואיות מקדימות או לביטול ייפוי כוח]
 
| 3 = [http://www.health.gov.il/DocLib/doa_d08.pdf הוראה לביטול הנחיות רפואיות מקדימות או לביטול ייפוי כוח]
 
| 4 =  
 
| 4 =  
 
}}
 
}}
{{ראו גם
+
{{<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>| [[סוף החיים]]
| [[סוף החיים]]
 
 
| [[רישום הנחיות רפואיות מקדימות]]
 
| [[רישום הנחיות רפואיות מקדימות]]
 
| [[הזכות למות בכבוד]]
 
| [[הזכות למות בכבוד]]
 
| [[בריאות ומחלות]]  
 
| [[בריאות ומחלות]]  
 
}}
 
}}
{{עצם העניין/סיום}}
+
{{<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>}}
 
<!-- סדר הפרמטרים קובע את סדר הצגת הדגשים בדף. ראו [[תבנית:דגשים]] למידע על אפשרויות הפרמטרים בתבנית -->
 
<!-- סדר הפרמטרים קובע את סדר הצגת הדגשים בדף. ראו [[תבנית:דגשים]] למידע על אפשרויות הפרמטרים בתבנית -->
 
[[חוק החולה הנוטה למות]] מאפשר לאדם להביע את רצונו מראש לגבי טיפול רפואי עתידי בו, אם וכאשר ייקבע שהוא [[חולה הנוטה למות]], על-ידי [[רישום הנחיות רפואיות מקדימות]].
 
[[חוק החולה הנוטה למות]] מאפשר לאדם להביע את רצונו מראש לגבי טיפול רפואי עתידי בו, אם וכאשר ייקבע שהוא [[חולה הנוטה למות]], על-ידי [[רישום הנחיות רפואיות מקדימות]].
שורה 31: שורה 28:
 
# אפשרות שבה ניתן לבחור באופן מפורט מאלו טיפולים רפואיים יש להימנע או לא להימנע.
 
# אפשרות שבה ניתן לבחור באופן מפורט מאלו טיפולים רפואיים יש להימנע או לא להימנע.
  
==אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים==
+
<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>
 
*כל אדם כשיר לקבל החלטות לגבי טיפול רפואי בו, אם מתקיימים כל 3 התנאים:
 
*כל אדם כשיר לקבל החלטות לגבי טיפול רפואי בו, אם מתקיימים כל 3 התנאים:
 
** מלאו לו 17 שנים
 
** מלאו לו 17 שנים
שורה 37: שורה 34:
 
** הוא מסוגל להביע את רצונו  
 
** הוא מסוגל להביע את רצונו  
  
==שלבי ההליך==
+
<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>
 
*יש לוודא שמיופה הכוח (אשר חובה שיסכים למינויו) מבין את רצונותיו של מייפה הכוח ומוכן לפעול לפיהם, ושמייפה הכוח סומך עליו ומאמין שיפעל בהתאם לרצונו.
 
*יש לוודא שמיופה הכוח (אשר חובה שיסכים למינויו) מבין את רצונותיו של מייפה הכוח ומוכן לפעול לפיהם, ושמייפה הכוח סומך עליו ומאמין שיפעל בהתאם לרצונו.
 
*ניתן לתת ייפוי כוח המתייחס למצבים רפואיים או טיפולים רפואיים מסויימים בלבד. במקרה זה, יינתן ייפוי כוח רק לאחר שמייפה הכוח ומיופה הכוח קיבלו מרופא או מאחות מוסמכת הסברים ומידע רפואי מתאימים.
 
*ניתן לתת ייפוי כוח המתייחס למצבים רפואיים או טיפולים רפואיים מסויימים בלבד. במקרה זה, יינתן ייפוי כוח רק לאחר שמייפה הכוח ומיופה הכוח קיבלו מרופא או מאחות מוסמכת הסברים ומידע רפואי מתאימים.
שורה 50: שורה 47:
 
*רופא או אחות (כולל מי שמסרו את המידע הרפואי) יכולים להיות עדים.  
 
*רופא או אחות (כולל מי שמסרו את המידע הרפואי) יכולים להיות עדים.  
 
*העדים יאשרו בחתימת ידם על גבי טופס ייפוי הכוח את חתימתו של מייפה הכוח.
 
*העדים יאשרו בחתימת ידם על גבי טופס ייפוי הכוח את חתימתו של מייפה הכוח.
===תוקף ייפוי כוח===
+
<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>
 
*ייפוי כוח תקף למשך 5 שנים מיום חתימת הטופס, אלא אם כן נקבעה בו תקופה קצרה יותר.  
 
*ייפוי כוח תקף למשך 5 שנים מיום חתימת הטופס, אלא אם כן נקבעה בו תקופה קצרה יותר.  
 
*ניתן להאריך את תוקף ייפוי הכוח לתקופות נוספות שכל אחת לא תעלה על 5 שנים.
 
*ניתן להאריך את תוקף ייפוי הכוח לתקופות נוספות שכל אחת לא תעלה על 5 שנים.
 
*ההארכה תיעשה על גבי [http://www.health.gov.il/DocLib/doa_c08.pdf טופס הוראה להארכת תוקפו של ייפוי כוח].
 
*ההארכה תיעשה על גבי [http://www.health.gov.il/DocLib/doa_c08.pdf טופס הוראה להארכת תוקפו של ייפוי כוח].
=== שינוי או ביטול ייפוי כוח ===
+
<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>
 
*ייפוי כוח שניתן במועד מסוים, מבטל ייפוי כוח שניתן במועד מוקדם יותר.
 
*ייפוי כוח שניתן במועד מסוים, מבטל ייפוי כוח שניתן במועד מוקדם יותר.
 
*ייפוי כוח ניתן לביטול בכתב ובפני שני עדים, על גבי [http://www.health.gov.il/DocLib/doa_d08.pdf טופס ביטול].   
 
*ייפוי כוח ניתן לביטול בכתב ובפני שני עדים, על גבי [http://www.health.gov.il/DocLib/doa_d08.pdf טופס ביטול].   
=== חולה שאינו מסוגל לחתום את שמו ===
+
<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>
{{הטמעת כותרת|רישום הנחיות רפואיות מקדימות#חולה שאינו מסוגל לחתום את שמו}}
+
{{<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>|רישום הנחיות רפואיות מקדימות#חולה שאינו מסוגל לחתום את שמו}}
=== שמירת המסמכים במאגר המידע ===
+
<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>
{{הטמעת כותרת|רישום הנחיות רפואיות מקדימות#שמירת המסמכים במאגר המידע}}
+
{{<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>|רישום הנחיות רפואיות מקדימות#שמירת המסמכים במאגר המידע}}
  
==חתימת עורך דין==
+
<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>
 
* לעתים דורש הרופא כתנאי לחתימתו כי אחד העדים החותם על הטופס יהיה עורך דין.
 
* לעתים דורש הרופא כתנאי לחתימתו כי אחד העדים החותם על הטופס יהיה עורך דין.
 
* חשוב להבהיר, כי '''החוק אינו דורש חתימה של עורך דין''' על גבי הטופס, אלא מסתפק בכך שהעד לא יהיה מיופה הכוח עצמו ולא יהיה לו כל אינטרס כלכלי או אחר מול חותם המסמך.  
 
* חשוב להבהיר, כי '''החוק אינו דורש חתימה של עורך דין''' על גבי הטופס, אלא מסתפק בכך שהעד לא יהיה מיופה הכוח עצמו ולא יהיה לו כל אינטרס כלכלי או אחר מול חותם המסמך.  
 
* במקרה שהצדדים מעוניינים בחתימה של עורך דין על גבי הטופס, חשוב לדעת כי ישנם עורכי דין שאינם גובים תשלום עבור חתימתם על הטופס, או גובים תשלום סמלי בלבד, וזאת מכיוון שמדובר רק בחתימה על טופס מוכן שאין צורך בניסוחו ובעריכתו.
 
* במקרה שהצדדים מעוניינים בחתימה של עורך דין על גבי הטופס, חשוב לדעת כי ישנם עורכי דין שאינם גובים תשלום עבור חתימתם על הטופס, או גובים תשלום סמלי בלבד, וזאת מכיוון שמדובר רק בחתימה על טופס מוכן שאין צורך בניסוחו ובעריכתו.
  
== ייפוי כוח לטיפול רפואי כללי בחולה שאינו נוטה למות==
+
<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>
 
* ייפוי כוח שבו עוסק דף זה, מתייחס רק למצב בו מייפה הכוח יהיה [[חולה הנוטה למות]].  
 
* ייפוי כוח שבו עוסק דף זה, מתייחס רק למצב בו מייפה הכוח יהיה [[חולה הנוטה למות]].  
 
* בנוסף לכך, [[חוק זכויות החולה]] מאפשר לאדם לייפות את כוחו של אדם אחר לקבל עבורו החלטות רפואיות למצבים שלא יהיה מסוגל לקבל החלטות בעצמו '''ולא''' יהיה מוגדר כחולה הנוטה למות.   
 
* בנוסף לכך, [[חוק זכויות החולה]] מאפשר לאדם לייפות את כוחו של אדם אחר לקבל עבורו החלטות רפואיות למצבים שלא יהיה מסוגל לקבל החלטות בעצמו '''ולא''' יהיה מוגדר כחולה הנוטה למות.   
 
* על כן רצוי לשקול לתת גם ייפוי כוח לטיפול רפואי כללי. לפרטים נוספים, ראו [[ייפוי כוח לטיפול רפואי]].
 
* על כן רצוי לשקול לתת גם ייפוי כוח לטיפול רפואי כללי. לפרטים נוספים, ראו [[ייפוי כוח לטיפול רפואי]].
=== ייפוי כח משולב ===
+
<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>
 
* בעבר היתה קיימת אפשרות לאדם למנות באמצעות טופס אחד מיופה כוח שיקבל עבורו החלטות הן במקרה של טיפול רפואי כללי, והן במקרה של חולה הנוטה למות.
 
* בעבר היתה קיימת אפשרות לאדם למנות באמצעות טופס אחד מיופה כוח שיקבל עבורו החלטות הן במקרה של טיפול רפואי כללי, והן במקרה של חולה הנוטה למות.
* בעקבות תיקון ל[[חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות]], החל מה- 11.04.2017 לא ניתן יותר להפקיד טופס לייפוי כוח משולב, אלא רק טפסים נפרדים לכל סוג של ייפוי כוח.
+
* בעקבות תיקון ל[[חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות]], החל מה-11.04.2017 לא ניתן יותר להפקיד טופס לייפוי כוח משולב, אלא רק טפסים נפרדים לכל סוג של ייפוי כוח.
 
* טפסים לייפוי כוח משולב שנחתמו לפני מועד זה והופקדו באתר משרד הבריאות יהיו קבילים על פי חוק, ויכובדו כלשונם עד מועד פקיעתם (5 שנים ממתן האישור).
 
* טפסים לייפוי כוח משולב שנחתמו לפני מועד זה והופקדו באתר משרד הבריאות יהיו קבילים על פי חוק, ויכובדו כלשונם עד מועד פקיעתם (5 שנים ממתן האישור).
 
* כל חידוש עתידי, או הארכת תוקף של הנחיות קיימות, ייעשה על פי הוראות [[חוק החולה הנוטה למות]] (הודעה על כך תישלח במועד החידוש).
 
* כל חידוש עתידי, או הארכת תוקף של הנחיות קיימות, ייעשה על פי הוראות [[חוק החולה הנוטה למות]] (הודעה על כך תישלח במועד החידוש).
  
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=זיקנה ובריאות}}</noinclude>
+
<noinclude>{{<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>|רשימה=זיקנה ובריאות}}</noinclude>
  
==גורמי ממשל==
+
<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>
{{הטמעת כותרת|זיקנה והזדקנות/גורמי ממשל#רשימת גורמי הממשל בנושא זיקנה ובריאות}}
+
{{<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>|זיקנה והזדקנות/גורמי ממשל#רשימת גורמי הממשל בנושא זיקנה ובריאות}}
 
<!--== פסקי דין ==
 
<!--== פסקי דין ==
 
* רשימת פסקי דין המשפיעים על ההליך
 
* רשימת פסקי דין המשפיעים על ההליך
 
-->
 
-->
  
==חקיקה ונהלים==
+
<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>
 
* [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/999_527.htm חוק החולה הנוטה למות]
 
* [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/999_527.htm חוק החולה הנוטה למות]
 
* [http://www.health.gov.il/DocLib/doa_how122009.pdf הנחיות למילוי הטפסים בתוספת הראשונה והשנייה - הנחיות רפואיות מקדימות או ייפוי כוח]
 
* [http://www.health.gov.il/DocLib/doa_how122009.pdf הנחיות למילוי הטפסים בתוספת הראשונה והשנייה - הנחיות רפואיות מקדימות או ייפוי כוח]
  
== הרחבות ופרסומים ==
+
<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>
 
* [http://elderlaw.org.il/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=229 חוברת "במבט לפנים - תכנון רפואי משפטי"] באתר עמותת המשפט בשירות הזיקנה.
 
* [http://elderlaw.org.il/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=229 חוברת "במבט לפנים - תכנון רפואי משפטי"] באתר עמותת המשפט בשירות הזיקנה.
 
<!--
 
<!--
 
== תודות ==
 
== תודות ==
 
-->
 
-->
==Metadata==
+
<span class="error">Expansion depth limit exceeded</span>
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
[[קטגוריה:הליכים]]
 
[[קטגוריה:הליכים]]

גרסה מ־16:54, 16 באוגוסט 2019

{{Expansion depth limit exceeded}}{{Expansion depth limit exceeded|הליך}} {{Expansion depth limit exceeded|תוכן= {{Expansion depth limit exceeded| מידע = אדם המעוניין להיערך מראש למצב שבו יהיה חולה הנוטה למות, יכול להכין הנחיות רפואיות מקדימות או למנות מיופה כוח שייתן הנחיות במקומו, בהתאם להוראות חוק החולה הנוטה למות | איסור = | חשוב = בנוסף, חוק זכויות החולה מאפשר לאדם לייפות את כוחו של אדם אחר לקבל עבורו החלטות רפואיות למצבים שלא יהיה מסוגל לקבל החלטות בעצמו, מבלי שיהיה מוגדר כחולה הנוטה למות | פיצוי = | שאלה = | ממשל = למידע נוסף ראו באתר משרד הבריאות }} }} {{Expansion depth limit exceeded| 1 = טופס ייפוי כוח | 2 = הוראה להארכת תוקפו של ייפוי כוח | 3 = הוראה לביטול הנחיות רפואיות מקדימות או לביטול ייפוי כוח | 4 = }} {{Expansion depth limit exceeded| סוף החיים | רישום הנחיות רפואיות מקדימות | הזכות למות בכבוד | בריאות ומחלות }} {{Expansion depth limit exceeded}} חוק החולה הנוטה למות מאפשר לאדם להביע את רצונו מראש לגבי טיפול רפואי עתידי בו, אם וכאשר ייקבע שהוא חולה הנוטה למות, על-ידי רישום הנחיות רפואיות מקדימות.

 • כמו כן, החוק מאפשר לאדם למנות מיופה כוח שיוכל לתת הנחיות רפואיות במקומו במצב זה.
 • ייפוי הכוח מתייחס אך ורק למצבים רפואיים, ומאפשר 3 חלופות לדרגת הסמכות שתינתן למיופה הכוח:
 1. אפשרות שבה מיופה הכוח יוכל לקבל כל החלטה בדבר טיפול או אי-טיפול במייפה הכוח, לפי המפורט בטופס (בחלופה זו מייפה הכוח אינו מחויב בקבלת הסבר מרופא/אחות מוסמכת על המונחים הרפואיים).
 2. אפשרות שבה סמכותו של מיופה כוח מוגבלת רק להסכמה לקבלת טיפול מאריך חיים.
 3. אפשרות שבה ניתן לבחור באופן מפורט מאלו טיפולים רפואיים יש להימנע או לא להימנע.

Expansion depth limit exceeded

 • כל אדם כשיר לקבל החלטות לגבי טיפול רפואי בו, אם מתקיימים כל 3 התנאים:
  • מלאו לו 17 שנים
  • הוא לא הוכרז פסול דין
  • הוא מסוגל להביע את רצונו

Expansion depth limit exceeded

 • יש לוודא שמיופה הכוח (אשר חובה שיסכים למינויו) מבין את רצונותיו של מייפה הכוח ומוכן לפעול לפיהם, ושמייפה הכוח סומך עליו ומאמין שיפעל בהתאם לרצונו.
 • ניתן לתת ייפוי כוח המתייחס למצבים רפואיים או טיפולים רפואיים מסויימים בלבד. במקרה זה, יינתן ייפוי כוח רק לאחר שמייפה הכוח ומיופה הכוח קיבלו מרופא או מאחות מוסמכת הסברים ומידע רפואי מתאימים.
 • אם מייפה הכוח הוא כבר חולה הנוטה למות, ההסברים והמידע הרפואי יינתנו לו רק על ידי רופא מומחה.
 • ייפוי כוח ניתן בכתב, על גבי טופס ייפוי כוח.
 • יש לפרט בייפוי הכוח את הנסיבות והתנאים שבהם יהיה מוסמך מיופה הכוח לקבל החלטות במקום החולה.
 • ניתן למנות כמה מיופי כוח שיקבלו החלטות במשותף.
 • במקרה שבו ממנים יותר ממיופה כוח אחד, כל מיופי הכוח צריכים להסכים להתמנות ועל כולם לקבל את ההסברים הנדרשים. כמו כן, יש לכלול בייפוי הכוח הוראות לגבי אופן קבלת החלטות במקרה שלא כל מיופי הכוח נמצאים, אם אינם מסכימים וכד'.
 • ניתן למנות מיופה כוח חלופי, למקרה שבו מיופה הכוח העיקרי לא יוכל, או יסרב, למלא את התפקיד.
 • מייפה הכוח יחתום על גבי טופס ייפוי הכוח בפני שני עדים (על שניהם להיות נוכחים יחד במעמד החתימה).
 • העדים אינם יכולים להיות מיופי כוח או אנשים שיש להם אינטרס כלכלי או אחר במתן ההנחיות.
 • רופא או אחות (כולל מי שמסרו את המידע הרפואי) יכולים להיות עדים.
 • העדים יאשרו בחתימת ידם על גבי טופס ייפוי הכוח את חתימתו של מייפה הכוח.

Expansion depth limit exceeded

 • ייפוי כוח תקף למשך 5 שנים מיום חתימת הטופס, אלא אם כן נקבעה בו תקופה קצרה יותר.
 • ניתן להאריך את תוקף ייפוי הכוח לתקופות נוספות שכל אחת לא תעלה על 5 שנים.
 • ההארכה תיעשה על גבי טופס הוראה להארכת תוקפו של ייפוי כוח.

Expansion depth limit exceeded

 • ייפוי כוח שניתן במועד מסוים, מבטל ייפוי כוח שניתן במועד מוקדם יותר.
 • ייפוי כוח ניתן לביטול בכתב ובפני שני עדים, על גבי טופס ביטול.

Expansion depth limit exceeded {{Expansion depth limit exceeded|רישום הנחיות רפואיות מקדימות#חולה שאינו מסוגל לחתום את שמו}} Expansion depth limit exceeded {{Expansion depth limit exceeded|רישום הנחיות רפואיות מקדימות#שמירת המסמכים במאגר המידע}}

Expansion depth limit exceeded

 • לעתים דורש הרופא כתנאי לחתימתו כי אחד העדים החותם על הטופס יהיה עורך דין.
 • חשוב להבהיר, כי החוק אינו דורש חתימה של עורך דין על גבי הטופס, אלא מסתפק בכך שהעד לא יהיה מיופה הכוח עצמו ולא יהיה לו כל אינטרס כלכלי או אחר מול חותם המסמך.
 • במקרה שהצדדים מעוניינים בחתימה של עורך דין על גבי הטופס, חשוב לדעת כי ישנם עורכי דין שאינם גובים תשלום עבור חתימתם על הטופס, או גובים תשלום סמלי בלבד, וזאת מכיוון שמדובר רק בחתימה על טופס מוכן שאין צורך בניסוחו ובעריכתו.

Expansion depth limit exceeded

 • ייפוי כוח שבו עוסק דף זה, מתייחס רק למצב בו מייפה הכוח יהיה חולה הנוטה למות.
 • בנוסף לכך, חוק זכויות החולה מאפשר לאדם לייפות את כוחו של אדם אחר לקבל עבורו החלטות רפואיות למצבים שלא יהיה מסוגל לקבל החלטות בעצמו ולא יהיה מוגדר כחולה הנוטה למות.
 • על כן רצוי לשקול לתת גם ייפוי כוח לטיפול רפואי כללי. לפרטים נוספים, ראו ייפוי כוח לטיפול רפואי.

Expansion depth limit exceeded

 • בעבר היתה קיימת אפשרות לאדם למנות באמצעות טופס אחד מיופה כוח שיקבל עבורו החלטות הן במקרה של טיפול רפואי כללי, והן במקרה של חולה הנוטה למות.
 • בעקבות תיקון לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, החל מה-11.04.2017 לא ניתן יותר להפקיד טופס לייפוי כוח משולב, אלא רק טפסים נפרדים לכל סוג של ייפוי כוח.
 • טפסים לייפוי כוח משולב שנחתמו לפני מועד זה והופקדו באתר משרד הבריאות יהיו קבילים על פי חוק, ויכובדו כלשונם עד מועד פקיעתם (5 שנים ממתן האישור).
 • כל חידוש עתידי, או הארכת תוקף של הנחיות קיימות, ייעשה על פי הוראות חוק החולה הנוטה למות (הודעה על כך תישלח במועד החידוש).

{{Expansion depth limit exceeded|רשימה=זיקנה ובריאות}}

Expansion depth limit exceeded {{Expansion depth limit exceeded|זיקנה והזדקנות/גורמי ממשל#רשימת גורמי הממשל בנושא זיקנה ובריאות}}

Expansion depth limit exceeded

Expansion depth limit exceeded

Expansion depth limit exceeded