מ (שוחזר מעריכות של דרור שניר (שיחה) לעריכה האחרונה של שרון הורנשטיין)
 
(44 גרסאות ביניים של 9 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
{{הליך/תחילת טור ימני}}
+
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|הליך}}
 +
{{תקציר |תוכן=
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
| מידע  = אדם המעוניין להיערך מראש למצב בו יהיה [[חולה הנוטה למות]], יכול להכין [[רישום הנחיות רפואיות מקדימות|הנחיות רפואיות מקדימות]] ו/או למנות מיופה כוח שייתן הנחיות במקומו
+
| מידע  = אדם המעוניין להיערך מראש למצב שבו יהיה [[חולה הנוטה למות]], יכול להכין [[רישום הנחיות רפואיות מקדימות|הנחיות רפואיות מקדימות]] או למנות מיופה כוח שייתן הנחיות במקומו, בהתאם להוראות [[חוק החולה הנוטה למות]]
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
| חשוב  =  
+
| חשוב  = בנוסף, [[חוק זכויות החולה]] מאפשר לאדם [[ייפוי כוח לטיפול רפואי|לייפות את כוחו]] של אדם אחר לקבל עבורו החלטות רפואיות למצבים שלא יהיה מסוגל לקבל החלטות בעצמו, מבלי שיהיה מוגדר כחולה הנוטה למות
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| ממשל  = למידע נוסף ראו ב[http://www.health.gov.il/Services/Citizen_Services/DyingPatientLaw/Pages/DyingPatientRequest.aspx אתר משרד הבריאות]
 
| ממשל  = למידע נוסף ראו ב[http://www.health.gov.il/Services/Citizen_Services/DyingPatientLaw/Pages/DyingPatientRequest.aspx אתר משרד הבריאות]
}}<!-- סדר הפרמטרים קובע את סדר הצגת הדגשים בדף. ראו [[תבנית:דגשים]] למידע על אפשרויות הפרמטרים בתבנית -->
+
}}
 
+
}}
<!-- כאן יש להכניס הקדמה קצרה לגבי ההליך ומטרתו. -->
+
{{טפסים
*[[חוק החולה הנוטה למות]] מאפשר לאדם להביע את רצונו מראש לגבי טיפול רפואי עתידי בו, אם וכאשר ייקבע שהוא [[חולה הנוטה למות]] - על ידי [[רישום הנחיות רפואיות מקדימות]].
+
| 1 = [http://www.health.gov.il/DocLib/doa_b08.pdf טופס ייפוי כוח]
*כמו כן, מאפשר [[חוק החולה הנוטה למות|החוק]] לאדם למנות מיופה כוח אשר יוכל לתת הנחיות רפואיות במקומו.
+
| 2 = [http://www.health.gov.il/DocLib/doa_c08.pdf הוראה להארכת תוקפו של ייפוי כוח]
{{הליך/סיום הקדמה}} <!-- תבנית זו דואגת לכך שהכותרת הבאה בתור תתחיל רק מתחת לתוכן העניינים-->
+
| 3 = [http://www.health.gov.il/DocLib/doa_d08.pdf הוראה לביטול הנחיות רפואיות מקדימות או לביטול ייפוי כוח]
*שילוב של הנחיות רפואיות מקדימות וייפוי כוח:
+
| 4 =
**אדם יכול לשלב מינוי מיופה כוח עם [[רישום הנחיות רפואיות מקדימות]].
+
}}
**במקרה כזה, מומלץ לכלול הוראה מפורשת למקרה שבו יהיה ניגוד בין הנחיה רפואית מקדימה לבין הוראה של מיופה הכוח.
+
{{ראו גם
**ככלל, במקרה שלא קיימת הוראה כזו וקיים ניגוד, תינתן עדיפות להנחיה הרפואית המקדימה.
+
| [[סוף החיים]]
**במקרים בהם יפוי הכוח ניתן תקופה משמעותית לאחר מתן ההנחיה המקדימה, [[ועדה מוסדית להחלטות בעניין חולה הנוטה למות|ועדה מוסדית]] תקבע אם הוראת מיופה הכוח גוברת על ההנחיה הרפואית המקדימה, או לא.
+
| [[רישום הנחיות רפואיות מקדימות]]
 +
| [[הזכות למות בכבוד]]
 +
| [[בריאות ומחלות]]
 +
}}
 +
{{עצם העניין/סיום}}
 +
<!-- סדר הפרמטרים קובע את סדר הצגת הדגשים בדף. ראו [[תבנית:דגשים]] למידע על אפשרויות הפרמטרים בתבנית -->
 +
[[חוק החולה הנוטה למות]] מאפשר לאדם להביע את רצונו מראש לגבי טיפול רפואי עתידי בו, אם וכאשר ייקבע שהוא [[חולה הנוטה למות]], על-ידי [[רישום הנחיות רפואיות מקדימות]].
 +
* כמו כן, החוק מאפשר לאדם למנות מיופה כוח שיוכל לתת הנחיות רפואיות במקומו במצב זה.
 +
* ייפוי הכוח מתייחס אך ורק למצבים רפואיים, ומאפשר 3 חלופות לדרגת הסמכות שתינתן למיופה הכוח:
 +
# אפשרות שבה מיופה הכוח יוכל לקבל כל החלטה בדבר טיפול או אי-טיפול במייפה הכוח, לפי המפורט בטופס (בחלופה זו מייפה הכוח אינו מחויב בקבלת הסבר מרופא/אחות מוסמכת על המונחים הרפואיים).
 +
# אפשרות שבה סמכותו של מיופה כוח מוגבלת רק להסכמה לקבלת טיפול מאריך חיים.
 +
# אפשרות שבה ניתן לבחור באופן מפורט מאלו טיפולים רפואיים יש להימנע או לא להימנע.
  
 
==אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים==
 
==אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים==
*כל אדם כשיר לקבל החלטות לגבי טיפול רפואי בו, אם מתקיימים כל שלושת התנאים:
+
*כל אדם כשיר לקבל החלטות לגבי טיפול רפואי בו, אם מתקיימים כל 3 התנאים:
 
** מלאו לו 17 שנים
 
** מלאו לו 17 שנים
 
** הוא לא הוכרז [[פסול דין]]  
 
** הוא לא הוכרז [[פסול דין]]  
שורה 26: שורה 38:
  
 
==שלבי ההליך==
 
==שלבי ההליך==
*יש לוודא שמיופה הכוח (אשר חובה שיסכים למינויו) מבין את רצונותיו מייפה הכוח ומוכן לפעול לפיהם, ושמייפה הכוח סומך עליו ומאמין שיפעל בהתאם לרצונו.
+
*יש לוודא שמיופה הכוח (אשר חובה שיסכים למינויו) מבין את רצונותיו של מייפה הכוח ומוכן לפעול לפיהם, ושמייפה הכוח סומך עליו ומאמין שיפעל בהתאם לרצונו.
*ניתן לתת יפוי כוח המתייחס למצבים רפואיים או טיפולים רפואיים מסויימים בלבד. במקרה זה, יינתן יפוי כוח רק לאחר שמייפה הכוח ומיופה הכוח קיבלו מרופא או מאחות מוסמכת הסברים ומידע רפואי מתאימים.
+
*ניתן לתת ייפוי כוח המתייחס למצבים רפואיים או טיפולים רפואיים מסויימים בלבד. במקרה זה, יינתן ייפוי כוח רק לאחר שמייפה הכוח ומיופה הכוח קיבלו מרופא או מאחות מוסמכת הסברים ומידע רפואי מתאימים.
 
*אם מייפה הכוח הוא כבר [[חולה הנוטה למות]], ההסברים והמידע הרפואי יינתנו לו רק על ידי רופא מומחה.
 
*אם מייפה הכוח הוא כבר [[חולה הנוטה למות]], ההסברים והמידע הרפואי יינתנו לו רק על ידי רופא מומחה.
*יפוי כוח ניתן בכתב, על גבי [http://www.health.gov.il/DocLib/doa_b08.pdf טופס יפוי כוח].  
+
*ייפוי כוח ניתן בכתב, על גבי [http://www.health.gov.il/DocLib/doa_b08.pdf טופס ייפוי כוח].  
 
*יש לפרט בייפוי הכוח את הנסיבות והתנאים שבהם יהיה מוסמך מיופה הכוח לקבל החלטות במקום החולה.
 
*יש לפרט בייפוי הכוח את הנסיבות והתנאים שבהם יהיה מוסמך מיופה הכוח לקבל החלטות במקום החולה.
 
*ניתן למנות כמה מיופי כוח שיקבלו החלטות במשותף.
 
*ניתן למנות כמה מיופי כוח שיקבלו החלטות במשותף.
*במקרה בו ממנים יותר ממיופה כוח אחד, כל מיופי הכוח צריכים להסכים להתמנות ועל כולם לקבל את ההסברים הנדרשים. כמו כן, יש לכלול בייפוי הכוח הוראות לגבי אופן קבלת החלטות במידה ולא כל מיופי הכוח נמצאים, אם אינם תמימי דעים וכו'.
+
*במקרה שבו ממנים יותר ממיופה כוח אחד, כל מיופי הכוח צריכים להסכים להתמנות ועל כולם לקבל את ההסברים הנדרשים. כמו כן, יש לכלול בייפוי הכוח הוראות לגבי אופן קבלת החלטות במקרה שלא כל מיופי הכוח נמצאים, אם אינם מסכימים וכד'.
* ניתן למנות מיופה כוח חלופי, למקרה שבו מיופה הכוח העיקרי לא יוכל או יסרב למלא את התפקיד.
+
* ניתן למנות מיופה כוח חלופי, למקרה שבו מיופה הכוח העיקרי לא יוכל, או יסרב, למלא את התפקיד.
* מייפה הכוח יחתום על גבי טופס יפוי הכוח בפני שני עדים (על שניהם להיות נוכחים יחד במעמד החתימה).
+
* מייפה הכוח יחתום על גבי טופס ייפוי הכוח בפני שני עדים (על שניהם להיות נוכחים יחד במעמד החתימה).
 
*העדים אינם יכולים להיות מיופי כוח או אנשים שיש להם אינטרס כלכלי או אחר במתן ההנחיות.
 
*העדים אינם יכולים להיות מיופי כוח או אנשים שיש להם אינטרס כלכלי או אחר במתן ההנחיות.
 
*רופא או אחות (כולל מי שמסרו את המידע הרפואי) יכולים להיות עדים.  
 
*רופא או אחות (כולל מי שמסרו את המידע הרפואי) יכולים להיות עדים.  
*העדים יאשרו בחתימת ידם על גבי טופס יפוי הכוח את חתימתו של מייפה הכוח.
+
*העדים יאשרו בחתימת ידם על גבי טופס ייפוי הכוח את חתימתו של מייפה הכוח.
===תוקף יפוי כוח===  
+
===תוקף ייפוי כוח===
*יפוי כוח תקף למשך 5 שנים מיום חתימת הטופס, אלא אם כן נקבעה בו תקופה קצרה יותר.  
+
*ייפוי כוח תקף למשך 5 שנים מיום חתימת הטופס, אלא אם כן נקבעה בו תקופה קצרה יותר.  
*ניתן להאריך את תוקף יפוי הכוח לתקופות נוספות שכל אחת לא תעלה על 5 שנים.
+
*ניתן להאריך את תוקף ייפוי הכוח לתקופות נוספות שכל אחת לא תעלה על 5 שנים.
*ההארכה תיעשה על גבי [http://www.health.gov.il/DocLib/doa_c08.pdf טופס הוראה להארכת תוקפו של יפוי כוח].
+
*ההארכה תיעשה על גבי [http://www.health.gov.il/DocLib/doa_c08.pdf טופס הוראה להארכת תוקפו של ייפוי כוח].
=== שינוי או ביטול יפוי כוח ===
+
=== שינוי או ביטול ייפוי כוח ===
*יפוי כוח שניתן במועד מסוים, מבטל יפוי כוח שניתן במועד מוקדם יותר.  
+
*ייפוי כוח שניתן במועד מסוים, מבטל ייפוי כוח שניתן במועד מוקדם יותר.
*יפוי כוח ניתן לביטול בכתב ובפני שני עדים, על גבי [http://www.health.gov.il/DocLib/doa_d08.pdf טופס ביטול].   
+
*ייפוי כוח ניתן לביטול בכתב ובפני שני עדים, על גבי [http://www.health.gov.il/DocLib/doa_d08.pdf טופס ביטול].   
 
=== חולה שאינו מסוגל לחתום את שמו ===
 
=== חולה שאינו מסוגל לחתום את שמו ===
 
{{הטמעת כותרת|רישום הנחיות רפואיות מקדימות#חולה שאינו מסוגל לחתום את שמו}}
 
{{הטמעת כותרת|רישום הנחיות רפואיות מקדימות#חולה שאינו מסוגל לחתום את שמו}}
 
=== שמירת המסמכים במאגר המידע ===
 
=== שמירת המסמכים במאגר המידע ===
 
{{הטמעת כותרת|רישום הנחיות רפואיות מקדימות#שמירת המסמכים במאגר המידע}}
 
{{הטמעת כותרת|רישום הנחיות רפואיות מקדימות#שמירת המסמכים במאגר המידע}}
==חשוב לדעת==
 
* לעתים דורש הרופא כתנאי לחתימתו כי אחד העדים החותם על הטופס יהיה עורך דין. חשוב להבהיר, כי החוק '''אינו''' דורש חתימה של עורך דין על גבי הטופס, אלא מסתפק בכך שהעד לא יהיה מיופה הכוח עצמו ולא יהיה לו כל אינטרס כלכלי או אחר מול חותם המסמך.
 
* במידה שהצדדים מעוניינים בחתימה של עורך דין על גבי הטופס, חשוב לדעת כי ישנם עורכי הדין אשר אינם גובים תשלום עבור חתימתם על הטופס או שגובים תשלום סמלי בלבד, וזאת מכיוון שמדובר רק בחתימה על טופס מוכן שאןי צורך בניסוחו ובעריכתו.
 
<!--== תקדימים משפטיים ==
 
* רשימת תקדימים משפטיים המשפיעים על ההליך
 
-->
 
  
== הרחבות ופרסומים ==
+
==חתימת עורך דין==
* [http://www.health.gov.il/DocLib/doa_how122009.pdf הנחיות למילוי הטפסים בתוספת הראשונה והשנייה - הנחיות רפואיות מקדימות או ייפוי כח]
+
* לעתים דורש הרופא כתנאי לחתימתו כי אחד העדים החותם על הטופס יהיה עורך דין.
 +
* חשוב להבהיר, כי '''החוק אינו דורש חתימה של עורך דין''' על גבי הטופס, אלא מסתפק בכך שהעד לא יהיה מיופה הכוח עצמו ולא יהיה לו כל אינטרס כלכלי או אחר מול חותם המסמך.  
 +
* במקרה שהצדדים מעוניינים בחתימה של עורך דין על גבי הטופס, חשוב לדעת כי ישנם עורכי דין שאינם גובים תשלום עבור חתימתם על הטופס, או גובים תשלום סמלי בלבד, וזאת מכיוון שמדובר רק בחתימה על טופס מוכן שאין צורך בניסוחו ובעריכתו.
  
== מקורות ==
+
== ייפוי כוח לטיפול רפואי כללי בחולה שאינו נוטה למות==
*אתר משרד הבריאות - דפי מידע לציבור: [http://www.health.gov.il/DocLib/16914107.pdf חוק החולה הנוטה למות]  
+
* ייפוי כוח שבו עוסק דף זה, מתייחס רק למצב בו מייפה הכוח יהיה [[חולה הנוטה למות]].
 +
* בנוסף לכך, [[חוק זכויות החולה]] מאפשר לאדם לייפות את כוחו של אדם אחר לקבל עבורו החלטות רפואיות למצבים שלא יהיה מסוגל לקבל החלטות בעצמו '''ולא''' יהיה מוגדר כחולה הנוטה למות. 
 +
* על כן רצוי לשקול לתת גם ייפוי כוח לטיפול רפואי כללי. לפרטים נוספים, ראו [[ייפוי כוח לטיפול רפואי]].
 +
=== ייפוי כח משולב ===
 +
* בעבר היתה קיימת אפשרות לאדם למנות באמצעות טופס אחד מיופה כוח שיקבל עבורו החלטות הן במקרה של טיפול רפואי כללי, והן במקרה של חולה הנוטה למות.
 +
* בעקבות תיקון ל[[חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות]], החל מה- 11.04.2017 לא ניתן יותר להפקיד טופס לייפוי כוח משולב, אלא רק טפסים נפרדים לכל סוג של ייפוי כוח.
 +
* טפסים לייפוי כוח משולב שנחתמו לפני מועד זה והופקדו באתר משרד הבריאות יהיו קבילים על פי חוק, ויכובדו כלשונם עד מועד פקיעתם (5 שנים ממתן האישור).
 +
* כל חידוש עתידי, או הארכת תוקף של הנחיות קיימות, ייעשה על פי הוראות [[חוק החולה הנוטה למות]] (הודעה על כך תישלח במועד החידוש).
  
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!
+
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=זיקנה ובריאות}}</noinclude>
==endarticle==
 
כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!-->
 
{{הליך/סיום טור ימני}}
 
{{הליך/תחילת טור שמאלי}}
 
  
{{הליך/ראו גם
+
==גורמי ממשל==
| [[הזכות למות בכבוד]]
+
{{הטמעת כותרת|זיקנה והזדקנות/גורמי ממשל#רשימת גורמי הממשל בנושא זיקנה ובריאות}}
| [[רישום הנחיות רפואיות מקדימות]]
+
<!--== פסקי דין ==
| [[בריאות ומחלות]]
+
* רשימת פסקי דין המשפיעים על ההליך
| [[סוף החיים]]
+
-->
}}
 
{{הליך/טפסים
 
| 1 = [http://www.health.gov.il/DocLib/doa_b08.pdf טופס יפוי כוח]
 
| 2 = [http://www.health.gov.il/DocLib/doa_c08.pdf הוראה להארכת תוקפו של יפוי כח]
 
| 3 = [http://www.health.gov.il/DocLib/doa_d08.pdf הוראה לביטול הנחיות רפואיות מקדימות או לביטול יפוי כוח]
 
}}<!-- רשימת טפסים למימוש ההליך. כל פרמטר מופיע בשורה משלו, כתבליט (בולט). התיבה לא תוצג אם הפרמטרים יישארו ריקים -->
 
  
{{הליך/סיום טור שמאלי}}
+
==חקיקה ונהלים==
 +
* [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/999_527.htm חוק החולה הנוטה למות]
 +
* [http://www.health.gov.il/DocLib/doa_how122009.pdf הנחיות למילוי הטפסים בתוספת הראשונה והשנייה - הנחיות רפואיות מקדימות או ייפוי כוח]
  
 +
== הרחבות ופרסומים ==
 +
* [http://elderlaw.org.il/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=229 חוברת "במבט לפנים - תכנון רפואי משפטי"] באתר עמותת המשפט בשירות הזיקנה.
 +
<!--
 +
== תודות ==
 +
-->
 +
==Metadata==
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
[[קטגוריה:הליכים]]
 
[[קטגוריה:הליכים]]
 +
[[קטגוריה:סוף החיים]]
 
[[קטגוריה:בריאות ומחלות]]
 
[[קטגוריה:בריאות ומחלות]]
[[קטגוריה:סוף החיים]]
 
 
[[קטגוריה:זיקנה והזדקנות]]
 
[[קטגוריה:זיקנה והזדקנות]]
 +
 +
[[ar:توكيل للحصول على قرار حول تلقي علاج طبي للمريض الموشك على الموت]]
 +
[[EN:Power of Attorney to Make Decisions Regarding Medical Treatment of the Terminally Ill]]

גרסה אחרונה מ־22:59, 16 באוגוסט 2019

הקדמה:

אדם המעוניין להיערך מראש למצב שבו יהיה חולה הנוטה למות, יכול להכין הנחיות רפואיות מקדימות או למנות מיופה כוח שייתן הנחיות במקומו, בהתאם להוראות חוק החולה הנוטה למות
בנוסף, חוק זכויות החולה מאפשר לאדם לייפות את כוחו של אדם אחר לקבל עבורו החלטות רפואיות למצבים שלא יהיה מסוגל לקבל החלטות בעצמו, מבלי שיהיה מוגדר כחולה הנוטה למות
למידע נוסף ראו באתר משרד הבריאות

חוק החולה הנוטה למות מאפשר לאדם להביע את רצונו מראש לגבי טיפול רפואי עתידי בו, אם וכאשר ייקבע שהוא חולה הנוטה למות, על-ידי רישום הנחיות רפואיות מקדימות.

 • כמו כן, החוק מאפשר לאדם למנות מיופה כוח שיוכל לתת הנחיות רפואיות במקומו במצב זה.
 • ייפוי הכוח מתייחס אך ורק למצבים רפואיים, ומאפשר 3 חלופות לדרגת הסמכות שתינתן למיופה הכוח:
 1. אפשרות שבה מיופה הכוח יוכל לקבל כל החלטה בדבר טיפול או אי-טיפול במייפה הכוח, לפי המפורט בטופס (בחלופה זו מייפה הכוח אינו מחויב בקבלת הסבר מרופא/אחות מוסמכת על המונחים הרפואיים).
 2. אפשרות שבה סמכותו של מיופה כוח מוגבלת רק להסכמה לקבלת טיפול מאריך חיים.
 3. אפשרות שבה ניתן לבחור באופן מפורט מאלו טיפולים רפואיים יש להימנע או לא להימנע.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • כל אדם כשיר לקבל החלטות לגבי טיפול רפואי בו, אם מתקיימים כל 3 התנאים:
  • מלאו לו 17 שנים
  • הוא לא הוכרז פסול דין
  • הוא מסוגל להביע את רצונו

שלבי ההליך

 • יש לוודא שמיופה הכוח (אשר חובה שיסכים למינויו) מבין את רצונותיו של מייפה הכוח ומוכן לפעול לפיהם, ושמייפה הכוח סומך עליו ומאמין שיפעל בהתאם לרצונו.
 • ניתן לתת ייפוי כוח המתייחס למצבים רפואיים או טיפולים רפואיים מסויימים בלבד. במקרה זה, יינתן ייפוי כוח רק לאחר שמייפה הכוח ומיופה הכוח קיבלו מרופא או מאחות מוסמכת הסברים ומידע רפואי מתאימים.
 • אם מייפה הכוח הוא כבר חולה הנוטה למות, ההסברים והמידע הרפואי יינתנו לו רק על ידי רופא מומחה.
 • ייפוי כוח ניתן בכתב, על גבי טופס ייפוי כוח.
 • יש לפרט בייפוי הכוח את הנסיבות והתנאים שבהם יהיה מוסמך מיופה הכוח לקבל החלטות במקום החולה.
 • ניתן למנות כמה מיופי כוח שיקבלו החלטות במשותף.
 • במקרה שבו ממנים יותר ממיופה כוח אחד, כל מיופי הכוח צריכים להסכים להתמנות ועל כולם לקבל את ההסברים הנדרשים. כמו כן, יש לכלול בייפוי הכוח הוראות לגבי אופן קבלת החלטות במקרה שלא כל מיופי הכוח נמצאים, אם אינם מסכימים וכד'.
 • ניתן למנות מיופה כוח חלופי, למקרה שבו מיופה הכוח העיקרי לא יוכל, או יסרב, למלא את התפקיד.
 • מייפה הכוח יחתום על גבי טופס ייפוי הכוח בפני שני עדים (על שניהם להיות נוכחים יחד במעמד החתימה).
 • העדים אינם יכולים להיות מיופי כוח או אנשים שיש להם אינטרס כלכלי או אחר במתן ההנחיות.
 • רופא או אחות (כולל מי שמסרו את המידע הרפואי) יכולים להיות עדים.
 • העדים יאשרו בחתימת ידם על גבי טופס ייפוי הכוח את חתימתו של מייפה הכוח.

תוקף ייפוי כוח

 • ייפוי כוח תקף למשך 5 שנים מיום חתימת הטופס, אלא אם כן נקבעה בו תקופה קצרה יותר.
 • ניתן להאריך את תוקף ייפוי הכוח לתקופות נוספות שכל אחת לא תעלה על 5 שנים.
 • ההארכה תיעשה על גבי טופס הוראה להארכת תוקפו של ייפוי כוח.

שינוי או ביטול ייפוי כוח

 • ייפוי כוח שניתן במועד מסוים, מבטל ייפוי כוח שניתן במועד מוקדם יותר.
 • ייפוי כוח ניתן לביטול בכתב ובפני שני עדים, על גבי טופס ביטול.

חולה שאינו מסוגל לחתום את שמו

 • מתן הנחיות/ייפוי כוח, שינויים או ביטולם, מחייבים את נותן ההנחיות/הייפוי להיות מסוגל לחתום את שמו בעצמו.
 • במקרה שאדם אינו מסוגל, עקב מחלה או מום, לחתום את שמו, הוא רשאי להטביע את אצבעו במקום המיועד לחתימה.
 • אם אדם נזקק לעזרת אדם אחר כדי להניע את ידו לצורך ביצוע החתימה או הטבעת האצבע, אין תוקף לחתימתו או להטבעת אצבעו.
 • במקרה זה ניתנת לו אפשרות להצהיר בעל פה על רצונו בפני שני עדים:
 • האדם יצהיר בעל פה כי נמנע ממנו לחתום על הטופס עקב מוגבלות פיזית וכי כל הכתוב על גבי הטופס נכתב על דעתו ובהסכמתו, לאחר שיקול דעת מעמיק ומתוך רצון חופשי ועצמאי ולא מתוך לחץ משפחתי, חברתי או אחר.
 • ההצהרה תתועד בכתב ושני העדים יאשרו בחתימת ידם כי האדם הצהיר בפניהם על הדברים האמורים.

שמירת המסמכים במאגר המידע

 • את המסמכים ניתן לשמור בכל מקום המקובל על נותן ההנחיות.
 • עם זאת, המלצת משרד הבריאות היא לשמור את המסמכים במאגר המידע של המרכז להנחיות רפואיות מקדימות במשרד הבריאות.
 • יש לשלוח את הטפסים בדואר רשום בצירוף צילום תעודת זהות לכתובת:
משרד הבריאות - המרכז להנחיות רפואיות מקדימות
רחוב ירמיהו 39, ירושלים 9101002
ת"ד 1176


 • ניתן ליצור קשר באמצעות מוקד "קול הבריאות":
 • במרכז יבוצעו הפעולות הבאות:
  • המסמכים ייבדקו ביסודיות וייבדק האם מולאו כהלכה. בכך ניתן להימנע מחוסר בהירות ברגע האמת.
  • המסמכים יישמרו ויהיו זמינים למטפלים בחולה הנוטה למות, בעת הצורך.
  • לפני תום תוקף הטפסים, יקבל נותן ההנחיות תזכורת על הצורך בחידוש תוקפם (לכתובת למכתבים שציין בבקשת הרישום).
  • רופא המטפל בחולה נוטה למות יוכל לברר במאגר האם החולה הכין והפקיד הנחיות מקדימות או ייפוי כוח, ויוכל לקבל עותק של המסמכים במקרה הצורך.


חתימת עורך דין

 • לעתים דורש הרופא כתנאי לחתימתו כי אחד העדים החותם על הטופס יהיה עורך דין.
 • חשוב להבהיר, כי החוק אינו דורש חתימה של עורך דין על גבי הטופס, אלא מסתפק בכך שהעד לא יהיה מיופה הכוח עצמו ולא יהיה לו כל אינטרס כלכלי או אחר מול חותם המסמך.
 • במקרה שהצדדים מעוניינים בחתימה של עורך דין על גבי הטופס, חשוב לדעת כי ישנם עורכי דין שאינם גובים תשלום עבור חתימתם על הטופס, או גובים תשלום סמלי בלבד, וזאת מכיוון שמדובר רק בחתימה על טופס מוכן שאין צורך בניסוחו ובעריכתו.

ייפוי כוח לטיפול רפואי כללי בחולה שאינו נוטה למות

 • ייפוי כוח שבו עוסק דף זה, מתייחס רק למצב בו מייפה הכוח יהיה חולה הנוטה למות.
 • בנוסף לכך, חוק זכויות החולה מאפשר לאדם לייפות את כוחו של אדם אחר לקבל עבורו החלטות רפואיות למצבים שלא יהיה מסוגל לקבל החלטות בעצמו ולא יהיה מוגדר כחולה הנוטה למות.
 • על כן רצוי לשקול לתת גם ייפוי כוח לטיפול רפואי כללי. לפרטים נוספים, ראו ייפוי כוח לטיפול רפואי.

ייפוי כח משולב

 • בעבר היתה קיימת אפשרות לאדם למנות באמצעות טופס אחד מיופה כוח שיקבל עבורו החלטות הן במקרה של טיפול רפואי כללי, והן במקרה של חולה הנוטה למות.
 • בעקבות תיקון לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, החל מה- 11.04.2017 לא ניתן יותר להפקיד טופס לייפוי כוח משולב, אלא רק טפסים נפרדים לכל סוג של ייפוי כוח.
 • טפסים לייפוי כוח משולב שנחתמו לפני מועד זה והופקדו באתר משרד הבריאות יהיו קבילים על פי חוק, ויכובדו כלשונם עד מועד פקיעתם (5 שנים ממתן האישור).
 • כל חידוש עתידי, או הארכת תוקף של הנחיות קיימות, ייעשה על פי הוראות חוק החולה הנוטה למות (הודעה על כך תישלח במועד החידוש).

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
מוקד 8840* - המרכז לפניות הציבור של המשרד לשוויון חברתי אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד 8840* לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
מוקד 6050* - המוסד לביטוח לאומי זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל ולמצב הכלכלי
מוקד 9696* - המוקד הטלפוני של שירות הייעוץ לאזרח הוותיק מטעם המוסד לביטוח לאומי זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי סיוע מטעם שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים


חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים