שורה 11: שורה 11:
 
{{תקציר/סיום}}
 
{{תקציר/סיום}}
 
{{טפסים
 
{{טפסים
| 1 = [http://www.health.gov.il/hozer/mr08_2015.pdf טופס ייפוי כוח למתן הנחיות רפואיות לטיפול רפואי לפי חוק זכויות החולה (סעיף 16) וחוק החולה הנוטה למות (סעיפים 37 ו-42)]
+
| 1 = [http://www.health.gov.il/hozer/mr08_2015.pdf טופס ייפוי כוח משולב]
| 2 = [http://www.health.gov.il/DocLib/doa_c08.pdf טופס הוראה להארכת תוקפן של הוראות רפואיות מקדימות או להארכת תוקפו של ייפוי כוח (סעיפים 34(א) ו-39(א))]
+
| 2 = [http://www.health.gov.il/DocLib/doa_c08.pdf הוראה להארכת תוקפו של ייפוי הכוח]
| 3 = [http://www.health.gov.il/DocLib/doa_d08.pdf טופס הוראה לביטול הנחיות רפואיות מקדימות או לביטול ייפוי כוח (סעיפים 33, 38 ו-43)]
+
| 3 = [http://www.health.gov.il/DocLib/doa_d08.pdf הוראה לביטול ייפוי כוח]
 
}}
 
}}
 
{{ראו גם  
 
{{ראו גם  

גרסה מ־12:03, 25 בנובמבר 2015

הקדמה:

{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.


אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

למי ואיך פונים

שלבי ההליך

ערעור

חשוב לדעת

פסקי דין

הרחבות ופרסומים

מקורות