(שלבי ההליך)
שורה 22: שורה 22:
 
}}
 
}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
כל בגיר שהוא כשיר משפטית רשאי למנות לעצמו מיופה כוח ולהנחות אותו מראש כיצד לפעול בקשר לטיפול רפואי שלו הוא עשוי להזדקק בעתיד.
+
כל בגיר שהוא כשיר משפטית רשאי למנות לעצמו מיופה כוח ולהנחות אותו מראש כיצד לפעול בקשר לטיפול רפואי שלו הוא עשוי להזדקק בעתיד.  
* האפשרות למנות מיופה כוח משולב מצטרפת לאפשרות למנות מיופה כוח במקרה של [[ייפוי כוח לקבלת החלטות על טיפול רפואי לחולה הנוטה למות|חולה הנוטה למות]], ובמקרה של [[ייפוי כוח לטיפול רפואי|טיפול רפואי כללי]].
+
* הוא יכול לעשות זאת בשלושה דרכים:
* '''ייחודו של ייפוי הכוח המשולב הוא בכך שהוא מאפשר למנות מיופה כוח אחד שמייצג את המטופל הן במצבים כלליים (לפי [[חוק זכויות החולה]]) והן במצבים של חולה הנוטה למות (לפי [[חוק החולה הנוטה למות]])'''.  
+
** רק בקשר לקבלת [[ייפוי כוח לטיפול רפואי|טיפול רפואי בכלל]].
 +
** רק למצבים שבהם יהיה [[ייפוי כוח לקבלת החלטות על טיפול רפואי לחולה הנוטה למות|חולה הנוטה למות]].
 +
** באופן משולב.
 +
* האפשרות למנות מיופה כוח משולב אינה מבטלת את שתי הדרכים האחרות שצוינו אלא מצטרפת אליהן.
 +
* ייחודו של ייפוי הכוח המשולב הוא בכך שהוא מאפשר למנות '''מיופה כוח אחד לשני המצבים'''.
 
* בכל מקרה, כל עוד המטופל כשיר ומסוגל להביע דעה, חובה לקבל ממנו הנחיות לגבי הטיפול, גם אם מינה מיופה כוח. '''דעתו של המטופל הכשיר גוברת תמיד על הוראות מיופה כוחו'''.
 
* בכל מקרה, כל עוד המטופל כשיר ומסוגל להביע דעה, חובה לקבל ממנו הנחיות לגבי הטיפול, גם אם מינה מיופה כוח. '''דעתו של המטופל הכשיר גוברת תמיד על הוראות מיופה כוחו'''.
  

גרסה מ־13:21, 25 בנובמבר 2015

הקדמה:

{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

כל בגיר שהוא כשיר משפטית רשאי למנות לעצמו מיופה כוח ולהנחות אותו מראש כיצד לפעול בקשר לטיפול רפואי שלו הוא עשוי להזדקק בעתיד.

 • הוא יכול לעשות זאת בשלושה דרכים:
 • האפשרות למנות מיופה כוח משולב אינה מבטלת את שתי הדרכים האחרות שצוינו אלא מצטרפת אליהן.
 • ייחודו של ייפוי הכוח המשולב הוא בכך שהוא מאפשר למנות מיופה כוח אחד לשני המצבים.
 • בכל מקרה, כל עוד המטופל כשיר ומסוגל להביע דעה, חובה לקבל ממנו הנחיות לגבי הטיפול, גם אם מינה מיופה כוח. דעתו של המטופל הכשיר גוברת תמיד על הוראות מיופה כוחו.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • אדם חייב להיות כשיר משפטית בשעה שהוא ממנה מיופה כוח משולב, כלומר בגיר (מעל גיל 18), צלול ומבין את משמעות המינוי. קטין, ומי שאינו מסוגל לתת הסכמה מדעת מכל סיבה שהיא, אינו יכול למנות לעצמו מיופה כוח משולב. במקרה כזה ייתכן שיהיה צורך למנות לו אפוטרופוס.
 • מיופה הכוח חייב להיות כשיר משפטית ולהבין את משמעות מינויו.
 • על המטופל לוודא כי מיופה הכוח מסכים להתמנות, וליידע אותו על תפקידו ועל רצונותיו בעניין הטיפול הרפואי.
 • מיופה הכוח לא רשאי לקבל החלטות שהמטופל לא היה רשאי לקבל או שההיענות להן אסורה לפי חוק.
 • ייפוי הכוח המשולב לא נועד לנושא אשפוז ו/או טיפול פסיכיאטרי (הכפוף לחוק טיפול בחולי נפש), ולא נועד למטרות כספיות כגון ניהול רכוש וחשבונות בנק, קבלת קצבאות וכו'.

למי ואיך פונים

שלבי ההליך

פנייה למיופה הכוח

 • כדי לפנות למיופה הכוח לשם קבלת הנחיות, יש ראשית לקבוע כי המטופל אינו כשיר להחליט לגבי הטיפול הרפואי.
  • לגבי מטופל שהוא חולה הנוטה למות, נדרשת החלטה רפואית מנומקת ומתועדת של הרופא האחראי לפי הגדרתו בחוק.
  • לגבי מטופל שאינו חולה הנוטה למות, הקביעה היא לפי התרשמותו המקצועית של המטפל, בשל מצבו הרפואי, הנפשי, השכלי, חוסר יכולת לתקשר, חוסר הכרה, או סיבה אחרת של המטופל.

ערעור

חשוב לדעת

פסקי דין

הרחבות ופרסומים

מקורות