מ (חקיקה ונהלים: קטגוריה:סוף החיים)
(עדכון לגבי ביטול האפשרות להפקדת ייפוי כוח משולב)
שורה 2: שורה 2:
 
{{תקציר}}
 
{{תקציר}}
 
{{דגשים
 
{{דגשים
| מידע  = ייפוי כוח משולב נועד לאפשר לאדם למנות מיופה כוח אחד שיוכל לקבל החלטות הן במקרים של [[ייפוי כוח לטיפול רפואי|טיפול רפואי בכלל]] והן במקרים של [[ייפוי כוח לקבלת החלטות על טיפול רפואי לחולה הנוטה למות|חולה הנוטה למות]]  
+
| מידע  = ייפוי כוח משולב איפשר לאדם למנות מיופה כוח שיוכל לקבל החלטות לגביו הן במקרה של [[ייפוי כוח לטיפול רפואי|טיפול רפואי כללי]] והן במקרה של [[ייפוי כוח לקבלת החלטות על טיפול רפואי לחולה הנוטה למות|טיפול רפואי בחולה הנוטה למות]]  
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
| חשוב  = ניתן להפקיד את ייפוי הכוח המשולב [[ייפוי כוח לקבלת החלטות על טיפול רפואי לחולה הנוטה למות#שמירת המסמכים במאגר המידע|במאגר של המרכז הארצי להנחיות מקדימות במשרד הבריאות]].
+
| חשוב  = החל מה- 11.4.2017 לא ניתן יותר להפקיד טופס לייפוי כוח משולב, אלא רק טפסים נפרדים לכל סוג של ייפוי כוח
| חשוב2 = אדם המעוניין למנות מיופה כוח רק לאחד מהמצבים יכול לעשות זאת באמצעות ייפוי כוח ספציפי לאותו מצב
+
| מידע2 = טפסים לייפוי כוח משולב שנחתמו לפני מועד זה והופקדו באתר משרד הבריאות יהיו קבילים עד מועד פקיעתם (5 שנים ממתן האישור)
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
| ממשל  = למידע נוסף ראו [http://www.health.gov.il/hozer/mr08_2015.pdf חוזר משרד הבריאות 8/2005 מתאריך 4.5.2015]
+
| ממשל  = למידע נוסף ראו ב[http://www.health.gov.il/Services/Citizen_Services/DyingPatientLaw/Pages/DyingPatientRequest.aspx אתר משרד הבריאות]
 
}}
 
}}
 
{{תקציר/סיום}}
 
{{תקציר/סיום}}
 
{{טפסים
 
{{טפסים
| 1 = [http://www.health.gov.il/hozer/mr08_2015.pdf טופס ייפוי כוח משולב]
+
| 1 = [http://www.health.gov.il/DocLib/doa_d08.pdf הוראה לביטול ייפוי כוח]
| 2 = [http://www.health.gov.il/DocLib/doa_c08.pdf הוראה להארכת תוקפו של ייפוי הכוח]
 
| 3 = [http://www.health.gov.il/DocLib/doa_d08.pdf הוראה לביטול ייפוי כוח]
 
 
}}
 
}}
 
{{ראו גם  
 
{{ראו גם  
שורה 23: שורה 20:
 
}}
 
}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
כל בגיר שהוא כשיר משפטית רשאי למנות לעצמו מיופה כוח ולהנחות אותו מראש כיצד לפעול בקשר לטיפול רפואי שלו הוא עשוי להזדקק בעתיד.  
+
כל בגיר שהוא כשיר משפטית רשאי למנות לעצמו מיופה כוח ולהנחות אותו מראש כיצד לפעול בקשר לטיפול רפואי שהוא עשוי להזדקק לו בעתיד.  
* '''ערך זה עוסק במתן ייפוי כוח משולב, אשר מאפשר למיופה הכוח לקבל החלטות עבור החולה הן במצב של טפול רפואי כללי והן במצב של חולה הנוטה למות.'''
+
* בעבר אדם יכל למנות באמצעות ייפוי כוח משולב מיופה כוח שיוכל לקבל החלטות הן במקרים של טיפול רפואי כללי (על-פי  [[חוק זכויות החולה]]), והן במקרים של טיפול רפואי לחולה הנוטה למות (על-פי [[חוק החולה הנוטה למות]]).  
* אדם המעוניין לייפות את כוחו של אדם אחר רק לאחד מהמצבים, רשאי לעשות זאת. למידע נוסף ראו:
+
* בעקבות תיקון ל[[חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות]], החל מה- 11.4.2017 לא ניתן יותר להפקיד טופס לייפוי כוח משולב, אלא רק טפסים נפרדים לכל סוג של ייפוי כוח:
 
** [[ייפוי כוח לטיפול רפואי]]
 
** [[ייפוי כוח לטיפול רפואי]]
 
** [[ייפוי כוח לקבלת החלטות על טיפול רפואי לחולה הנוטה למות]]
 
** [[ייפוי כוח לקבלת החלטות על טיפול רפואי לחולה הנוטה למות]]
<!--* האפשרות למנות מיופה כוח משולב (לשני המצבים) אינה מבטלת את שתי הדרכים האחרות שצוינו אלא מצטרפת אליהן.-->
+
* טפסים לייפוי כוח משולב שנחתמו לפני מועד זה והופקדו באתר משרד הבריאות יהיו קבילים על-פי חוק, ויכובדו כלשונם עד מועד פקיעתם (5 שנים ממתן האישור).
 +
* כל חידוש עתידי, או הארכת תוקף של הנחיות קיימות, ייעשה על-פי הוראות [[חוק החולה הנוטה למות]] (הודעה על כך תישלח במועד החידוש).
  
==אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים==
+
==ביטול ייפוי הכוח==
* כל אדם שהוא בגיר (אינו קטין), צלול ומבין את משמעותו של ייפוי כוח רפואי, רשאי לייפות את כוחו של אדם אחר.
+
* ניתן לבטל ייפוי כוח בכל עת שהיא, אם המטופל כשיר.
** מי שאינו מסוגל לתת הסכמה מדעת מכל סיבה שהיא, אינו יכול למנות לעצמו מיופה כוח משולב. במקרה כזה ייתכן שיהיה צורך למנות לו [[אפוטרופוס]].
+
* לשם כך, יש למלא [http://www.health.gov.il/DocLib/doa_d08.pdf טופס ביטול] ולשלוח אותו ל[[ייפוי כוח לקבלת החלטות על טיפול רפואי לחולה הנוטה למות#שמירת המסמכים במאגר המידע|מרכז להנחיות רפואיות מקדימות]].
* מיופה הכוח חייב להיות כשיר משפטית ולהבין את משמעות מינויו.
 
 
 
==שלבי ההליך==
 
===מינוי מיופה הכוח===
 
* ייפוי הכוח ייעשה בכתב באמצעות [http://www.health.gov.il/hozer/mr08_2015.pdf טופס ייעודי], תוך ציון השם המלא ומספר תעודת הזהות של המטופל ושל מיופה הכוח ופרטים להתקשרות עמם.
 
* מטופל המבקש לפרט תנאים ומגבלות למיופה הכוח, מעבר למתאפשר בטופס, נדרש למלא טופסי ייפוי כוח נפרדים (ראו [http://www.health.gov.il/DocLib/doa_b08.pdf טופס עבור עבור חולים הנוטים למות] ו[[מדיה:ייפוי כוח לטיפול רפואי.pdf |טופס למצבים אחרים]]).
 
* מומלץ כי המטופל יכין כמה עותקים של ייפוי הכוח שיישמרו אצל המטופל ומיופה הכוח. אם קיים רופא מטפל, מומלץ להודיע לו על ייפוי הכוח.
 
* ניתן להפקיד את ייפוי הכוח המשולב [[ייפוי כוח לקבלת החלטות על טיפול רפואי לחולה הנוטה למות#שמירת המסמכים במאגר המידע|במאגר של המרכז הארצי להנחיות מקדימות במשרד הבריאות]].
 
* על המטופל לוודא כי מיופה הכוח מסכים להתמנות, וליידע אותו על תפקידו ועל רצונותיו בעניין הטיפול הרפואי.
 
 
 
===עדים לייפוי הכוח===
 
* חתימת המטופל על ייפוי הכוח תאומת על ידי שני עדים, שאינם מיופי הכוח ושאינם בעלי אינטרס כלכלי אחר במטופל. משרד הבריאות ממליץ שלפחות אחד העדים יהיה בעל מקצוע, כגון רופא, אחות, עובד סוציאלי, פסיכולוג, עורך דין וכו'.
 
* אם יש לעד ספק לגבי מידת כשירותו של המטופל, עליו להימנע מלחתום על ייפוי הכוח.
 
 
 
===ייפוי כוח במצבים מיוחדים===
 
* כאשר לא ניתן לערוך את ייפוי הכוח בכתב, ניתן למנות מיופה כוח בעל פה, בפני שני עדים, ובלבד שהמינוי והעדויות יתועדו בכתב בהזדמנות הראשונה האפשרית.
 
* אדם כשיר שאינו יכול לחתום את שמו עקב מחלה או מום, יכול לחתום בטביעת אצבע - אך אסור לאף אחד אחר לסייע לו או להניע עבורו את היד.
 
* אדם כשיר שבשל מחלה או מום אינו יכול להניע את ידיו כדי לחתום את שמו או להטביע אצבע, יצהיר בעל פה בפני שני עדים שאינו מסוגל לחתום על המסמך ושכל הכתוב בו נכתב על דעתו ובהסכמתו. ההצהרה תתועד בכתב והעדים יאשרו זאת בחתימתם.
 
 
 
==הארכה וחידוש ייפוי הכוח==
 
* תוקפו המרבי של ייפוי הכוח הוא 5 שנים וניתן להגבילו לתקופה קצרה יותר. אם במהלך תקופת תוקפו נהפך המטופל לבלתי כשיר ייכנס ייפוי הכוח לשימוש ויישאר בתוקף כל עוד המטופל בלתי כשיר.
 
* ניתן לחדש ייפוי כוח זה על ידי מילוי [http://www.health.gov.il/DocLib/doa_c08.pdf טופס הארכת תוקף].
 
 
 
==ביטול יפוי הכוח==
 
* ניתן לבטל ייפוי כוח בכל עת שהיא, אם המטופל כשיר. יש למלא [http://www.health.gov.il/DocLib/doa_d08.pdf טופס ביטול] ולשלוח אותו ל[[ייפוי כוח לקבלת החלטות על טיפול רפואי לחולה הנוטה למות#שמירת המסמכים במאגר המידע|מרכז להנחיות רפואיות מקדימות]].
 
  
 
==שימוש ומימוש ייפוי הכוח==
 
==שימוש ומימוש ייפוי הכוח==
שורה 74: שורה 47:
 
==חשוב לדעת==
 
==חשוב לדעת==
 
* מיופה הכוח לא רשאי לקבל החלטות שהמטופל לא היה רשאי לקבל או שההיענות להן אסורה לפי חוק.
 
* מיופה הכוח לא רשאי לקבל החלטות שהמטופל לא היה רשאי לקבל או שההיענות להן אסורה לפי חוק.
* אם עולה חשש כי מיופה הכוח נמצא בניגוד עניינים או שאינו פועל לטובת המטופל או לפי הנחיותיו, ניתן להתריע על כך בפני העובדים הסוציאליים במוסד הרפואי המטפל. כאשר מדובר בחולה הנוטה למות, בפני [[ועדה מוסדית להחלטות בעניין חולה הנוטה למות|הוועדה המוסדית לעניין חוק החולה הנוטה למות]], אשר מוסמכת במקרים כאלה לקבוע מהו הטיפול הרפואי הראוי בחולה או לבטל את ייפוי הכוח.
+
* אם עולה חשש כי מיופה הכוח נמצא בניגוד עניינים או שאינו פועל לטובת המטופל או לפי הנחיותיו, ניתן להתריע על כך בפני העובדים הסוציאליים במוסד הרפואי המטפל. אם מדובר בחולה הנוטה למות, [[ועדה מוסדית להחלטות בעניין חולה הנוטה למות|הוועדה המוסדית לעניין חוק החולה הנוטה למות]] מוסמכת לקבוע מהו הטיפול הרפואי הראוי בחולה או לבטל את ייפוי הכוח.
 
* ייפוי הכוח המשולב לא נועד לנושא אשפוז ו/או טיפול פסיכיאטרי (הכפוף ל[[חוק טיפול בחולי נפש]]), ולא נועד למטרות כספיות כגון ניהול רכוש וחשבונות בנק, קבלת קצבאות וכו'.
 
* ייפוי הכוח המשולב לא נועד לנושא אשפוז ו/או טיפול פסיכיאטרי (הכפוף ל[[חוק טיפול בחולי נפש]]), ולא נועד למטרות כספיות כגון ניהול רכוש וחשבונות בנק, קבלת קצבאות וכו'.
  
 
== חקיקה ונהלים ==
 
== חקיקה ונהלים ==
* [http://www.health.gov.il/hozer/mr08_2015.pdf חוזר מנכ"ל משרד הבריאות מס' 8/2005 מתאריך 4.5.2015] - ייפוי כוח משולב לפי חוק זכויות החולה וחוק החולה הנוטה למות.
 
 
* [[חוק זכויות החולה]]
 
* [[חוק זכויות החולה]]
 
* [[חוק החולה הנוטה למות]]
 
* [[חוק החולה הנוטה למות]]

גרסה מ־09:58, 30 באפריל 2017

הקדמה:

ייפוי כוח משולב איפשר לאדם למנות מיופה כוח שיוכל לקבל החלטות לגביו הן במקרה של טיפול רפואי כללי והן במקרה של טיפול רפואי בחולה הנוטה למות
החל מה- 11.4.2017 לא ניתן יותר להפקיד טופס לייפוי כוח משולב, אלא רק טפסים נפרדים לכל סוג של ייפוי כוח
טפסים לייפוי כוח משולב שנחתמו לפני מועד זה והופקדו באתר משרד הבריאות יהיו קבילים עד מועד פקיעתם (5 שנים ממתן האישור)
למידע נוסף ראו באתר משרד הבריאות
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

כל בגיר שהוא כשיר משפטית רשאי למנות לעצמו מיופה כוח ולהנחות אותו מראש כיצד לפעול בקשר לטיפול רפואי שהוא עשוי להזדקק לו בעתיד.

ביטול ייפוי הכוח

שימוש ומימוש ייפוי הכוח

 • כדי לפנות למיופה הכוח לשם קבלת הנחיות, יש ראשית לקבוע כי המטופל אינו כשיר להחליט לגבי הטיפול הרפואי.
  • לגבי מטופל שהוא חולה הנוטה למות, נדרשת החלטה רפואית מנומקת ומתועדת של הרופא האחראי לפי הגדרתו בחוק.
  • לגבי מטופל שאינו חולה הנוטה למות, הקביעה היא לפי התרשמותו המקצועית של המטפל, בשל מצבו הרפואי, הנפשי, השכלי, חוסר יכולת לתקשר, חוסר הכרה, או סיבה אחרת של המטופל.
 • כל עוד המטופל כשיר ומסוגל להביע דעה, חובה לקבל ממנו הנחיות לגבי הטיפול, גם אם מינה מיופה כוח. דעתו של המטופל הכשיר גוברת תמיד על הוראות מיופה כוחו.
 • אם בשעת הצורך לא ניתן במאמץ סביר לאתר את מיופה הכוח, או שמיופה הכוח חוזר בו מהסכמתו לשמש ככזה, ייחשב הדבר כאילו לא מונה מיופה כוח כלל.
 • אם גורם מסוים מערים קושי במימוש ייפוי הכוח (למשל גורם רפואי המסרב לקבל הנחיות ממיופה הכוח), ניתן לפנות לגורמים הבאים:

חשוב לדעת

 • מיופה הכוח לא רשאי לקבל החלטות שהמטופל לא היה רשאי לקבל או שההיענות להן אסורה לפי חוק.
 • אם עולה חשש כי מיופה הכוח נמצא בניגוד עניינים או שאינו פועל לטובת המטופל או לפי הנחיותיו, ניתן להתריע על כך בפני העובדים הסוציאליים במוסד הרפואי המטפל. אם מדובר בחולה הנוטה למות, הוועדה המוסדית לעניין חוק החולה הנוטה למות מוסמכת לקבוע מהו הטיפול הרפואי הראוי בחולה או לבטל את ייפוי הכוח.
 • ייפוי הכוח המשולב לא נועד לנושא אשפוז ו/או טיפול פסיכיאטרי (הכפוף לחוק טיפול בחולי נפש), ולא נועד למטרות כספיות כגון ניהול רכוש וחשבונות בנק, קבלת קצבאות וכו'.

חקיקה ונהלים