(תהליך מימוש הזכות: לינק לרשימת עורכי הדין המוסמכים לחתום על ייפוי כוח מתמשך)
שורה 38: שורה 38:
 
* האדם שעורך את ייפוי הכוח יכול לקבוע במסגרת הטיפול בענייניו הרכושיים כי מיופה הכוח ימכור או ישכיר את ביתו בעת נסיבות מסוימות או להנחותו להשקיע את כספיו בדרך מסוימת.}}
 
* האדם שעורך את ייפוי הכוח יכול לקבוע במסגרת הטיפול בענייניו הרכושיים כי מיופה הכוח ימכור או ישכיר את ביתו בעת נסיבות מסוימות או להנחותו להשקיע את כספיו בדרך מסוימת.}}
  
* ניתן למנות את אותו מיופה הכוח לכל העניינים הרצויים, אך ניתן גם למנות מספר מיופי כוח. ניתן להחליט על מינוי מיופה כוח חליפי למקרה שמיופה הכוח הראשון לא ירצה או לא יוכל לפעול. ניתן וכדאי לקבוע אם מיופי הכוח יפעלו במשותף או בנפרד, מהו היקף הסמכויות והאחריות של כל אחד מהם וכן מי יכריע במקרה של מחלוקת ביניהם.
+
* ניתן למנות את אותו מיופה הכוח לכל העניינים הרצויים, אך ניתן גם למנות מספר מיופי כוח.  
* על מיופה הכוח לפעול על פי הנחיות האדם הממנה, אך אם ההנחיה בלתי אפשרית לביצוע, בלתי חוקית או שביצועה עשוי לפגוע בצורה חמורה באדם - אסור למיופה הכוח לפעול לפיה, והוא רשאי לפנות לבית המשפט כדי לקבל הוראות.  
+
* ניתן להחליט על מינוי מיופה כוח חליפי למקרה שמיופה הכוח הראשון לא ירצה או לא יוכל לפעול.  
 +
* ניתן לקבוע אם מיופי הכוח יפעלו במשותף או בנפרד, מהו היקף הסמכויות והאחריות של כל אחד מהם וכן מי יכריע במקרה של מחלוקת ביניהם.
 +
* על מיופה הכוח לפעול על פי הנחיות האדם שערך את ייפוי הכוח, אך אם ההנחיה בלתי אפשרית לביצוע, בלתי חוקית או שביצועה עשוי לפגוע בצורה חמורה באדם - אסור למיופה הכוח לפעול לפיה, והוא רשאי לפנות לבית המשפט כדי לקבל הוראות.  
 
* האדם הממנה רשאי לקבוע [[חדש:ייפוי כוח מתמשך#"האדם המיודע"|"אנשים מיודעים"]] שיקבלו מידע או דיווחים ממיופה הכוח על החלטות שקיבל או פעולות שביצע או לקבוע שהאפוטרופוס הכללי יפקח על מיופה הכוח.
 
* האדם הממנה רשאי לקבוע [[חדש:ייפוי כוח מתמשך#"האדם המיודע"|"אנשים מיודעים"]] שיקבלו מידע או דיווחים ממיופה הכוח על החלטות שקיבל או פעולות שביצע או לקבוע שהאפוטרופוס הכללי יפקח על מיופה הכוח.
* כניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך אינה שוללת את [[כשרות משפטית|כשרותו המשפטית]] של האדם שעורך אותו, כלומר אם יתרחש בעתיד אירוע שבעקבותיו לא יוכל אותו אדם לקבל החלטות בנושא שנכלל בייפוי הכוח, תועבר הסמכות לקבל את ההחלטות אל מיופה הכוח שיפעל בהתאם למה שכתוב בייפוי הכוח. אולם בשאר העניינים ימשיך אותו אדם שערך את ייפוי הכוח לקבל את ההחלטות בעצמו ולבצע פעולות משפטיות, כמו עריכת חוזים, התחייבויות כספיות וכו'.
 
  
 
== מי זכאי? ==
 
== מי זכאי? ==
* כל אדם המעוניין לקבוע מראש מי יקבל בשמו החלטות בעתיד או אילו החלטות יתקבלו בשמו בעתיד כשלא יוכל לקבלן בעצמו.  
+
* כל אדם המעוניין לקבוע מראש מי יקבל בשמו החלטות בעתיד או אלו החלטות יתקבלו בשמו בעתיד כשלא יוכל לקבלן בעצמו.  
 
* הזכאות מותנית בכך שאותו אדם מבין מה המשמעות של מתן ייפוי כוח מתמשך, מה מטרותיו ומה תוצאותיו. (אם מדובר באדם עם מוגבלות, הכוונה היא שהוא מסוגל להבין זאת בהינתן ההתאמות הנדרשות למצבו).
 
* הזכאות מותנית בכך שאותו אדם מבין מה המשמעות של מתן ייפוי כוח מתמשך, מה מטרותיו ומה תוצאותיו. (אם מדובר באדם עם מוגבלות, הכוונה היא שהוא מסוגל להבין זאת בהינתן ההתאמות הנדרשות למצבו).
  
 
==תהליך מימוש הזכות==
 
==תהליך מימוש הזכות==
 
* יש לערוך את ייפוי הכוח על גבי טפסים מיוחדים ולחתום עליהם בפני עורך דין שעבר הכשרה מיוחדת, ושאין לו עניין אישי בייפוי הכוח. [http://www.israelbar.org.il/article_inner.asp?pgId=384804&catId=1138 לרשימת עורכי הדין המוסמכים לחתום על ייפוי כוח מתמשך].  
 
* יש לערוך את ייפוי הכוח על גבי טפסים מיוחדים ולחתום עליהם בפני עורך דין שעבר הכשרה מיוחדת, ושאין לו עניין אישי בייפוי הכוח. [http://www.israelbar.org.il/article_inner.asp?pgId=384804&catId=1138 לרשימת עורכי הדין המוסמכים לחתום על ייפוי כוח מתמשך].  
* לאחר מכן יש להפקיד את יפוי הכוח במשרדי האפוטרופוס הכללי.
+
* לאחר מכן יש להפקיד את ייפוי הכוח במשרדי האפוטרופוס הכללי.
 
* למידע מפורט על הליך עריכת ייפוי הכוח המתמשך והפקדתו, ראו [[חדש:עריכת ייפוי כוח מתמשך והפקדתו]].
 
* למידע מפורט על הליך עריכת ייפוי הכוח המתמשך והפקדתו, ראו [[חדש:עריכת ייפוי כוח מתמשך והפקדתו]].
 
* למידע מפורט על ייפוי כוח רפואי בלבד ראו [[ייפוי כוח לטיפול רפואי]].
 
* למידע מפורט על ייפוי כוח רפואי בלבד ראו [[ייפוי כוח לטיפול רפואי]].

גרסה מ־21:06, 25 ביוני 2017

הקדמה:

אדם מעל גיל 18 רשאי למנות לעצמו מיופה כוח, שיוכל לקבל עבורו החלטות אם לא יוכל עוד לעשות זאת בעצמו
לצורך זה יש צורך להגדיר "ייפוי כוח מתמשך" שייכנס לתוקף כאשר האדם חדל להבין בעניין שלגביו ניתן ייפוי הכוח
כניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך רלוונטית רק לתחומים שצוינו בו במפורש ואינה שוללת את כשרותו המשפטית של האדם
למידע נוסף ראו באתר משרד המשפטים
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.
הערת עריכה
מציע גם לשקול לדייק את שם הערך כדי שכבר בכותרת יידעו במה מדובר, כלומר שיהיה ברור כבר בכותרת שמדובר בייפוי כוח לקבלת החלטות בעתיד למצב שבו אדם לא יוכל לקבל החלטות בעצמו. צריך להיות כאן יצירתי, כי הכורת צריכה להיות קצרה מחד אבל מאידך להבהיר לגולש על מה הערך מדבר. כי "יפוי כוח מתמשך" לא אומר שום דבר לאדם שלא מכיר את המונח המשפטי הזה
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 10:29, 13 ביוני 2017 (IDT)
הערת עריכה
מה דעתך על "ייפוי כוח למצב עתידי של אי-יכולת לקבל החלטות (ייפוי כוח מתמשך)"
הערה מאת עדי שורץ (שיחה) 15:06, 13 ביוני 2017 (IDT)

​​ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי המאפשר לכל אדם בגיר (מעל גיל 18), אשר מבין את משמעותו של יפוי הכוח ותוצאותיו, לקבוע כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו בעתיד כאשר לא יוכל לטפל בכך בעצמו, למשל עקב מחלת זיקנה (כמו דמנציה), מוגבלות שכלית, מוגבלות נפשית וכיו"ב.

 • מטרת ייפוי הכוח היא לאפשר לאדם להפקיד את קבלת ההחלטות בעניינו בידי אדם אחד או יותר שהוא סומך עליהם (מיופה כוח). למידע מפורט על סמכויות מיופה הכוח והתנאים שחלים עליו ראו חדש:מיופה כוח לייפוי כוח מתמשך.
 • ייפוי כוח מתמשך יכול להיות בעניינים אישיים (כולל רפואיים) או בענייני רכוש או בשניהם, וכניסתו לתוקף רלוונטית רק לתחומים שצוינו בו במפורש:
  • ייפוי כוח מתמשך בעניינים אישיים מתייחס לרווחתו האישית של האדם, לצרכיו היומיומיים, למקום מגוריו, לבריאותו, לענייניו הגופניים, הנפשיים או החברתיים. עניינים אישיים עשויים לכלול גם עניינים רפואיים, אך ניתן לערוך בנפרד "ייפוי כוח מתמשך רפואי" שמתייחס לעניינים הבריאותיים בלבד. למידע נוסף ראו ייפוי כוח לטיפול רפואי.
  • ייפוי כוח מתמשך בענייני רכוש מתייחס לטיפול בכלל נכסיו, כספיו והתחייבויותיו של האדם.
 • האדם שעורך את ייפוי הכוח יכול לקבוע באופן כללי כי מיופה הכוח הוא האדם המוסמך לקבל בשמו החלטות עתידיות, ולהשאיר למיופה הכוח את שיקול הדעת לגבי תוכן ההחלטות, או שהוא יכול לפרט מהו רצונו לגבי תוכן ההחלטות שיתקבלו בנושאים השונים, וזאת באמצעות קביעת "הנחיות מקדימות".
דוגמה
 • האדם שעורך את ייפוי הכוח יכול לקבוע בענייניו האישיים הרפואיים את סוג או זהות המטפל המועדפים עליו.
 • האדם שעורך את ייפוי הכוח יכול לקבוע בענייניו האישיים שמקום מגוריו בעתיד יהיה ביתו, וכי המעבר לסידור חוץ ביתי ייעשה בנסיבות מסוימות בלבד.
 • האדם שעורך את ייפוי הכוח יכול לקבוע במסגרת הטיפול בענייניו הרכושיים כי מיופה הכוח ימכור או ישכיר את ביתו בעת נסיבות מסוימות או להנחותו להשקיע את כספיו בדרך מסוימת.
 • ניתן למנות את אותו מיופה הכוח לכל העניינים הרצויים, אך ניתן גם למנות מספר מיופי כוח.
 • ניתן להחליט על מינוי מיופה כוח חליפי למקרה שמיופה הכוח הראשון לא ירצה או לא יוכל לפעול.
 • ניתן לקבוע אם מיופי הכוח יפעלו במשותף או בנפרד, מהו היקף הסמכויות והאחריות של כל אחד מהם וכן מי יכריע במקרה של מחלוקת ביניהם.
 • על מיופה הכוח לפעול על פי הנחיות האדם שערך את ייפוי הכוח, אך אם ההנחיה בלתי אפשרית לביצוע, בלתי חוקית או שביצועה עשוי לפגוע בצורה חמורה באדם - אסור למיופה הכוח לפעול לפיה, והוא רשאי לפנות לבית המשפט כדי לקבל הוראות.
 • האדם הממנה רשאי לקבוע "אנשים מיודעים" שיקבלו מידע או דיווחים ממיופה הכוח על החלטות שקיבל או פעולות שביצע או לקבוע שהאפוטרופוס הכללי יפקח על מיופה הכוח.

מי זכאי?

 • כל אדם המעוניין לקבוע מראש מי יקבל בשמו החלטות בעתיד או אלו החלטות יתקבלו בשמו בעתיד כשלא יוכל לקבלן בעצמו.
 • הזכאות מותנית בכך שאותו אדם מבין מה המשמעות של מתן ייפוי כוח מתמשך, מה מטרותיו ומה תוצאותיו. (אם מדובר באדם עם מוגבלות, הכוונה היא שהוא מסוגל להבין זאת בהינתן ההתאמות הנדרשות למצבו).

תהליך מימוש הזכות

 • יש לערוך את ייפוי הכוח על גבי טפסים מיוחדים ולחתום עליהם בפני עורך דין שעבר הכשרה מיוחדת, ושאין לו עניין אישי בייפוי הכוח. לרשימת עורכי הדין המוסמכים לחתום על ייפוי כוח מתמשך.
 • לאחר מכן יש להפקיד את ייפוי הכוח במשרדי האפוטרופוס הכללי.
 • למידע מפורט על הליך עריכת ייפוי הכוח המתמשך והפקדתו, ראו חדש:עריכת ייפוי כוח מתמשך והפקדתו.
 • למידע מפורט על ייפוי כוח רפואי בלבד ראו ייפוי כוח לטיפול רפואי.

כניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך

תנאים לכניסה לתוקף

 • הכניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך תהיה במועד שבו האדם הממנה לא יהיה עוד מסוגל להבין בדבר אשר לשמו ניתן ייפוי הכוח, ובהתאם לאפשרויות הבאות:
  הערת עריכה
  לא ברור מהן אותן "אפשרויות הבאות". אתה מפרט רק אפשרות אחת "בהתאם לדרך ולתנאים אשר האדם הממנה קבע מראש (אך הוא אינו יכול לקבוע כי ייפוי הכוח ייכנס לתוקף לפי החלטה של מיופה הכוח בלבד)"
  הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 14:46, 12 ביוני 2017 (IDT)
הערת עריכה
לא, האפשרות השנייה מופיעה מתחת לדוגמה, זה כאשר הוא לא קבע, ואז זה לפי חוות דעת רפואית. יש איזה באג בנקודות האלה שנגרם מהדוגמה
הערה מאת עדי שורץ (שיחה) 15:11, 13 ביוני 2017 (IDT)
  • בהתאם לדרך ולתנאים אשר האדם הממנה קבע מראש (אך הוא אינו יכול לקבוע כי ייפוי הכוח ייכנס לתוקף לפי החלטה של מיופה הכוח בלבד).
דוגמה
 • האדם הממנה יכול לקבוע כי החלטה כזאת תיעשה במשותף על ידי מיופה הכוח עם בת זוגו או ילדיו, שיוכלו לזהות כי במצבו הוא כבר אינו מסוגל להבין בדבר שלשמו ניתן ייפוי הכוח המתמשך.
 • האדם הממנה יכול לקבוע כתנאי את התרחשותו של אירוע מסוים, כמו אשפוז פסיכיאטרי.
 • אם הממנה לא התייחס לכך בייפוי הכוח המתמשך מפורשות - ייכנס ייפוי הכוח המתמשך לתוקפו על פי חוות דעת רפואית, שלפיה הממנה אינו מסוגל להבין בדבר שלשמו ניתן ייפוי הכוח המתמשך.

הודעה על כניסה לתוקף

 • מיופה הכוח יודיע לאנשים "המיודעים" על התקיימות התנאים לכניסה לתוקף של ייפוי הכוח, ולאחר מכן יודע לאפוטרופוס הכללי על כניסת ייפוי הכוח לתוקף.
 • אם האדם גר אצל קרוב או במעון דרך קבע – יידע מיופה הכוח את הקרוב או את מנהל המעון שבו הוא מתגורר.
 • האפוטרופוס הכללי ישלח למיופה הכוח מכתב אישור או דחייה של ההודעה על כניסה לתוקף, וכן ישלח הודעה לממנה ולאדם המיודע בהתאם.
 • מסמך ייפוי הכוח המתמשך יישא חותמת האפוטרופוס הכללי ובה יצוינו תאריך הפקדתו ותאריך כניסתו לתוקף.
הערת עריכה
האם האפוטרופוס הכללי שולח העתק מיפוי הכוח לממונה? או רק הודעה? מנין יש למיופה הכוח יפוי כוח עם חותמת של האפוטרופוס הכללי?
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 14:48, 12 ביוני 2017 (IDT)
הערת עריכה
לא יודע. לפי המידע בערך השני, הודעה נשלחת למייפה ולעורך הדין
הערה מאת עדי שורץ (שיחה) 15:41, 13 ביוני 2017 (IDT)
 • מיופה הכוח רשאי לפעול בהתאם לסמכויות שנקבעו בייפוי הכוח המתמשך ולהציג לכל דורש את המסמך המאושר בחותמת האפוטרופוס הכללי.

פקיעת תוקפו של ייפוי כוח מתמשך

 • ייפוי כוח מתמשך יפקע אם התקיים אחד המצבים הבאים:
  • תנאי מסוים שהאדם קבע בייפוי הכוח התממש.
  • מת מייפה הכוח או מיופה הכוח.
  • חל שינוי במצבו של מיופה הכוח והוא כבר אינו עומד בתנאים הנדרשים.
  • מיופה הכוח מונה בשל היותו בעל מקצוע ורישיונו נשלל.
  • מיופה הכוח הודיע בכתב למייפה הכוח (או לבן זוגו) שהוא אינו מעוניין לשמש עוד מיופה כוח.
  • מיופה הכוח היה בן זוגו של מייפה הכוח וקשר הנישואין פקע (אלא אם כן צוין במפורש אחרת בייפוי הכוח).
  • מיופה הכוח היה ידוע בציבור של מייפה הכוח וחדל לנהל עמו משק בית משותף מתוך כוונה לפרק את חיי המשפחה באופן קבוע.
 • יש למסור הודעה על פקידת ייפוי הכוח לאפוטרופוס הכללי:
  • אם ייפוי הכוח טרם נכנס לתוקף - על האדם הממנה (האדם שערך את ייפוי הכוח) להודיע לאפוטרופוס הכללי על פקיעתו.
  • אם ייפוי הכוח טרם נכנס לתוקף - על מיופה הכוח להודיע לאפוטרופוס הכללי על פקיעתו.

חשוב לדעת

 • ייפוי כוח מתמשך לא נועד להסדיר מצב שבו מייפה הכוח (האדם העורך את ייפוי הכוח) יאבד את כשרותו המשפטית ויהיה צורך למנות לו אפוטרופוס שיחליט בענייניו. ייפוי הכוח המתמשך נועד להסדיר אך ורק מקרים, שבהם עקב סיבות מסוימות (שאינן איבוד הכשרות המשפטית) אותו אדם אינו מסוגל לבצע פעולות או להחליט בעניינים הספציפיים שהגדיר בייפוי הכוח.
 • אדם המעוניין לקבוע הוראות מראש גם למקרה שבו יכריז עליו בית המשפט כפסול דין ויהא צורך למנות לו אפוטרופוס, יכול לערוך מסמך של מתן הנחיות מקדימות, שבהן יוכל, למשל, לקבוע מראש מי יהיה האפוטרופוס שלו בעתיד (אם יהא צורך בכך), וכן לפרט החלטות עתידיות שיתקבלו בשמו או פעולות שיינקטו בשמו על ידי האפוטרופוס שימונה לו. למידע נוסף ראו מתן הנחיות מקדימות למינוי אפוטרופוס.
 • בנוסף, לרשותו של כל אדם שרוצה להיערך לשלב שבו יתקשה לקבל החלטות בעצמו בעתיד, גם אם לא ימונה לו אפוטרופוס, עומדת אפשרות נוספת, והיא מינוי אדם (באופן רשמי) שיסייע לו לקבל החלטות אך לא יקבל אותן במקומו. למידע נוסף ראו תומך החלטות.

חקיקה ונהלים