מ (טיפול בהטמעת כותרת שכוללת שתופסת בטעות גם את תבנית "הצגת מוקדי שירות")
(הרחבות ופרסומים)
 
שורה 52: שורה 52:
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
* [https://www.gov.il/he/Departments/Topics/ultra-orthodox_integration שילוב חרדים] באתר נציבות שירות המדינה.
 
* [https://www.gov.il/he/Departments/Topics/ultra-orthodox_integration שילוב חרדים] באתר נציבות שירות המדינה.
* [https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/guidelines_applicants/he/GuidelinesApplicants_0.pdf אוגדן הנחיות למועמדים למשרות בשירות המדינה]
+
* [https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/guidelines_applicants/he/GuidelinesApplicants.pdf אוגדן הנחיות למועמדים למשרות בשירות המדינה]
 
* [https://www.gov.il/he/Departments/Guides/classification_occupational_diagnosis הליכי המיון והאבחון לתפקיד בשירות המדינה]- באתר השירותים והמידע הממשלתי.
 
* [https://www.gov.il/he/Departments/Guides/classification_occupational_diagnosis הליכי המיון והאבחון לתפקיד בשירות המדינה]- באתר השירותים והמידע הממשלתי.
*[https://www.gov.il/he/Departments/general/application_filed_online מדריך מקוצר וסרטון]- "הגשת מועמדות מקוונת למשרות בשירות המדינה"- באתר השירותים והמידע הממשלתי.  
+
*[https://www.gov.il/he/Departments/general/application_filed_online מדריך מקוצר וסרטון]- "הגשת מועמדות מקוונת למשרות בשירות המדינה"- באתר השירותים והמידע הממשלתי.
  
 
==Metadata==
 
==Metadata==

גרסה אחרונה מ־10:25, 19 בספטמבר 2019

הקדמה:

סעיף 15א לחוק שירות המדינה (מינויים) קובע כי בכלל התפקידים בשירות המדינה, יש לתת ייצוג הולם לעובדים חרדים
בהתאם להחלטת הממשלה, עד סוף שנת 2020 יהוו החרדים שייקלטו בשירות המדינה לפחות 7% מכלל העובדים החדשים שייקלטו בשירות


סעיף 15א לחוק שירות המדינה (מינויים) קובע כי בקרב העובדים בשירות המדינה, בכלל הדרגות והמקצועות ובכל משרד ויחידה, יינתן ייצוג הולם למגזרים שונים, ובכללם לעובדים בני האוכלוסיה החרדית.

  • בהתאם להחלטת הממשלה מיום 17.12.2017, אחוז החרדים שיקלטו בשירות המדינה במהלך השנים 2018 - 2020 יהיה לפחות 7% מכלל העובדים שייקלטו לשירות המדינה.

מי זכאי?

  • אדם המשתייך לאוכלוסייה החרדית ושהוא, ילדו או בן זוגו לומד או למד באחד ממוסדות החינוך המיועדים לאוכלוסייה החרדית בלבד, כמצויין בתוספת הראשונה לחוק.

תהליך מימוש הזכות

  • הממשלה רשאית לייעד משרות שיועסקו בהן, ככל האפשר, רק מועמדים הכשירים לתפקיד מקרב האוכלוסיה חרדית, אם אינה מיוצגת באופן הולם.
  • בהוראות שהממשלה רשאית להוציא לגבי משרות או דרגות, תינתן עדיפות למועמדים מקרב האוכלוסיה החרדית, אם אינה מיוצגת באופן הולם, שכישוריהם דומים לכישורים של מועמדים אחרים.
  • הכללים מתייחסים לכל דרכי הקבלה לעבודה והקידום בעבודה בהתאם לחוק, לרבות מינוי בדרך מכרז, העסקה שלא במכרז ומינוי בפועל.
  • אחת לשנה, על נציב שירות המדינה להגיש לממשלה המלצות בנוגע ליעדים שעליה לקבוע לשם השגת המטרות שצויינו.
  • בנוסף, המשרדים והיחידות השונות יגישו לנציב דו"ח לגבי מימוש הוראות החוק.
  • על סמך נתונים אלה, יגיש הנציב לממשלה ולוועדת חוק ומשפט של הכנסת דו"ח המציג את נתוני הפעילות למען ייצוג הולם באותה שנה.

ארגוני סיוע

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים