מ (סיגל רונן-כץ העביר את הדף חדש:ייצוג עולים בקרב העובדים בשירות המדינה לשם חדש:ייצוג הולם לעולים חדשים בקרב העובדים בשירות המדינה בלי לה...)
שורה 1: שורה 1:
{עצם העניין}}{{סוג ערך|זכות}}
+
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|זכות}}
 
{{תקציר}}
 
{{תקציר}}
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
שורה 42: שורה 42:
 
* [https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/p221k1_001.htm#Seif58 חוק שירות המדינה (מינויים)] - סעיף 15א
 
* [https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/p221k1_001.htm#Seif58 חוק שירות המדינה (מינויים)] - סעיף 15א
 
* [[חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה]]
 
* [[חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה]]
* [http://index.justice.gov.il/Units/YoezMespati/HanchayotNew/Seven/1.1503.pdf הנחיות היועץ המשפטי לממשלה] - ייצוג הולם למגזרים מסוימים
+
 
  
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
== הרחבות ופרסומים ==
* [http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2017/Pages/dec3268.aspx החלטת ממשלה 3268 מיום 17.12.2017 בנוגע לייצוג הולם בשירות המדינה לבני האוכלוסייה החרדית]
+
* [https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03907.pdf נתונים על ייצוג הולם של עולים בשירות המדינה],מרכז המחקר והמידע של הכנסת, פברואר 2017.
* [https://www.gov.il/he/Departments/Topics/ultra-orthodox_integration- שילוב חרדים] באתר נציבות שירות המדינה.
+
 
*
 
 
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!
 
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!
 
==endarticle==
 
==endarticle==

גרסה מ־18:35, 14 בינואר 2018

הקדמה:

סעיף 15א לחוק שירות המדינה (מינויים) קובע כי בכלל התפקידים בשירות המדינה, יש לתת ייצוג הולם לעובדים חרדים
בהתאם להחלטת הממשלה מיום 17.12.2017, אחוז החרדים שיקלטו בשירות המדינה במהלך 3 השנים הקרובות יהיה לפחות 7% מכלל העובדים שייקלטו לשירות המדינה
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

סעיף 15א לחוק שירות המדינה (מינויים) קובע כי בקרב העובדים בשירות המדינה, בכלל הדרגות והמקצועות ובכל משרד ויחידה, יינתן ייצוג הולם למגזרים שונים, ובכללם לעובדים בני האוכלוסיה החרדית.

  • בהתאם להחלטת הממשלה מיום 17.12.2017, אחוז החרדים שיקלטו בשירות המדינה במהלך 3 השנים הקרובות יהיה לפחות 7% מכלל העובדים שייקלטו לשירות המדינה.

מי זכאי?

  • אדם המשתייך לאוכלוסייה החרדית ושהוא, ילדו או בן זוגו לומד או למד באחד ממוסדות החינוך המיועדים לאוכלוסייה החרדית בלבד.
הערת עריכה
שרון, לדעתי לא צריך להיכנס לכל רשימת מוסדות הלימוד בתוספת הראשונה לחוק. מה אתה אומר?
הערה מאת סיגל רונן-כץ (שיחה) 17:17, 14 בינואר 2018 (IST)

תהליך מימוש הזכות

  • הממשלה רשאית לייעד משרות שיועסקו בהן, ככל האפשר, רק מועמדים הכשירים לתפקיד מקרב האוכלוסיה חרדית, אם אינה מיוצגת באופן הולם.
  • בהוראות שהממשלה רשאית להוציא לגבי משרות או דרגות, תינתן עדיפות למועמדים מקרב האוכלוסיה החרדית, אם אינה מיוצגת באופן הולם, שכישוריהם דומים לכישורים של מועמדים אחרים.
  • הכללים מתייחסים לכל דרכי הקבלה לעבודה והקידום בעבודה בהתאם לחוק, לרבות מינוי בדרך מכרז, העסקה שלא במכרז ומינוי בפועל.
  • אחת לשנה, על נציב שירות המדינה להגיש לממשלה המלצות בנוגע ליעדים שעליה לקבוע לשם השגת המטרות שצויינו.
  • בנוסף, המשרדים והיחידות השונות יגישו לנציב דו"ח לגבי מימוש הוראות החוק.
  • על סמך נתונים אלה, יגיש הנציב לממשלה ולוועדת חוק ומשפט של הכנסת דו"ח המציג את נתוני הפעילות למען ייצוג הולם באותה שנה.

ארגוני סיוע

חקיקה ונהלים


הרחבות ופרסומים