(הוספת זכותון למאושפז במחלקה פסיכיאטרית בראו גם)
שורה 94: שורה 94:
 
[[קטגוריה:בתי חולים]]
 
[[קטגוריה:בתי חולים]]
 
[[קטגוריה:זכויות בריאות כלליות]]
 
[[קטגוריה:זכויות בריאות כלליות]]
 +
 +
[[ar:تمثيل قضائي في العلاج القسري]]

גרסה מ־03:04, 7 ביוני 2015

הקדמה:

למטופל בכפיה יש זכות לייצוג משפטי במימון המדינה בדיון בפני ועדה פסיכיאטרית ובדיון בערעור על החלטותיה
המטופל רשאי להיות מיוצג על ידי עורך דין פרטי מטעמו ועל חשבונו במקום עורך דין מטעם המדינה
המטופל זכאי להודיע לרופאיו שאינו מעוניין בייצוג, לאחר שיקבל הסבר מלא על זכות הייצוג
למידע נוסף, ראו באתר משרד המשפטים
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.
הערת עריכה
האם גם במקרה של ערעור על החלטת בית משפט בעניין אשפוזו הכפוי של קטין לפי חוק הנוער יש זכות לסיוע משפטי?
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 27.07.2014, 16:51 (IDT)

מטופל בכפיה, על פי הוראת פסיכיאטר מחוזי או על פי צו של בית משפט, זכאי להיות מיוצג על-ידי עורך-דין בדיון בפני ועדה פסיכיאטרית מחוזית או בדיון בערעור על החלטותיה (בפני בית המשפט המחוזי).

 • מי שמאושפז על פי הוראת אשפוז או על פי הוראה לטיפול מרפאתי של פסיכיאטר מחוזי, זכאי להיות מיוצג על-ידי עו"ד שנתמנה לתת שירות משפטי לפי הוראות חוק הסיוע המשפטי, וזאת במימון המדינה. למידע נוסף ראו סיוע משפטי חינם מהאגף לסיוע משפטי - משרד המשפטים.
 • מי שמאושפז או נמצא בטיפול מרפאתי על פי צו של בית משפט, זכאי להיות מיוצג בדיונים על-ידי סניגור מטעם הסניגוריה הציבורית, במימון המדינה.
 • המטופל יכול לבחור להיות מיוצג על ידי עורך דין אחר לפי בחירתו ועל חשבונו.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • כאשר המטופל מתקבל לטיפול כפוי במסגרת טיפולית, על המנהל (מנהל רפואי של בית חולים או מנהל מרפאה או אדם מהצוות המטפל שמונה בידי אחד מהם) למסור לו טופס, המפרט את זכותו לייצוג משפטי, וכן להסביר לו על זכותו לייצוג משפטי, תוכן הטופס והדרכים ליצירת קשר עם האחראי לייצוג משפטי.
 • לאחר קבלת הטופס, יתבקש המטופל לאשר בחתימתו, את העובדה שקיבל הסבר כנ"ל.
 • המנהל צריך לאשר בחתימתו את דבר מתן ההסבר למטופל.
 • אם המטופל סירב לחתום על הטופס המפרט את זכותו לייצוג, או שלא ניתן היה לברר את דעתו של המטופל בעניין, בשל מצבו הרפואי, על המנהל לחתום על גבי הטופס ולציין בו את סירובו של המטופל ונסיבות הסירוב, או כי המטופל לא חתם ואת הסיבות לכך, לפי העניין.

מטופל שאינו מעוניין בייצוג

 • המטופל זכאי להודיע לרופאיו, שאינו מעוניין בייצוג, לאחר שיקבל הסבר מלא על זכות הייצוג.
 • מטופל שהודיע, לאחר שקיבל הסבר על זכותו לייצוג משפטי, כי הוא אינו מעוניין בייצוג יתבקש על ידי המנהל לחתום על טופס, שבו הוא מאשר, כי הודע לו על זכותו לייצוג משפטי והוא אינו מעוניין בייצוג. המטופל רשאי לסרב לחתום על הטופס.
 • על המנהל לחתום על הטופס. החתימה מהווה אישור לכך שהחולה הודיע על אי רצונו בייצוג, לאחר שקודם קיבל את ההסבר על הזכות לייצוג משפטי.
 • אם המטופל מסרב לחתום על הטופס או שלא ניתן היה לברר את דעתו של המטופל בעניין בשל מצבו הרפואי - על המנהל לחתום על גבי הטופס , ולציין בו את סירוב המטופל ונסיבות הסירוב לכך.
 • הודעת המטופל כי הוא לא מעוניין בייצוג, בצרוף חתימת המנהל, מביאים להשעיית הזכות לייצוג, עד לבירור העניין ע"י הועדה הפסיכיאטרית, שלה ימסור המנהל את הטופס.
 • את הטופס ימסור המנהל לוועדה הפסיכיאטרית בתחילת דיוניה בעניינו של המטופל, כדי לתת לה את האפשרות לברר את נושא היעדר הייצוג.
 • חובת הודעה נוספת על זכות הייצוג - הודעה נוספת על זכות היצוג מטופל שהודיע, לאחר שקיבל הסבר, כי אינו מעוניין בייצוג משפטי, או לא ניתן היה לברר את דעתו בעניין בשל מצבו הרפואי, על המנהל להודיע לו שוב על זכותו לייצוג משפטי 5 ימים לפחות לפני כל דיון בפני ועדה פסיכיאטרית או דיון בערעור על החלטותיה. אם נקבע מועד לדיון בתקופה הקצרה מ-5 ימים, תימסר למטופל הודעה זו בהקדם האפשרי.

חשוב לדעת

 • בכל מסגרת טיפולית שבה נמצאים מטופלים, יש לפרסם במקומות מרכזיים הגלויים לכל, הודעה המפרטת את זכותם של המטופלים לקבל ייצוג משפטי ע"י גורם מייצג, וכן את הדרכים ליצירת קשר עמו.
 • מטופל שהודיע שאינו מעוניין בייצוג, רשאי בכל עת לחזור בו מהודעתו ולבקש ייצוג משפטי.
 • הזכאות לייצוג ע"י עורך דין מטעם המדינה בועדות הפסיכיאטריות אינה תלויה ביכולתו הכלכלית של המטופל.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

מקורות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב ע"י הר"י