שורה 42: שורה 42:
 
*הבקשה תיבחן על ידי [[רשות השירות הלאומי-אזרחי]], אשר רשאית גם להיוועץ ברופא מומחה או בוועדה רפואית בנושא.  
 
*הבקשה תיבחן על ידי [[רשות השירות הלאומי-אזרחי]], אשר רשאית גם להיוועץ ברופא מומחה או בוועדה רפואית בנושא.  
 
* [[רשות השירות הלאומי-אזרחי]] תחליט בכתב, בהתחשב בהמלצת הוועדה או חוות דעת רפואית, על אחד מאלה:
 
* [[רשות השירות הלאומי-אזרחי]] תחליט בכתב, בהתחשב בהמלצת הוועדה או חוות דעת רפואית, על אחד מאלה:
**'''אישור תקופת ההיעדרות, כולה או חלקה, עד 90 יום.'''  במקרה כזה, תקופת המחלה תימנה לשירות ולא תיחשב כ[[תקופת היעדרות בלתי נמנית בשירות לאומי-אזרחי|תקופה בלתי נמנית (תב"ן)]], וכן המתנדב יהיה זכאי ל[[חדש:דמי כלכלה ונסיעות לחרדים המשרתים בשירות לאומי-אזרחי|דמי כלכלה]] כדין לתקופה שאושרה.
+
**'''אישור תקופת ההיעדרות, כולה או חלקה, עד 90 יום.'''  במקרה כזה, תקופת המחלה תימנה לשירות ולא תיחשב כ[[תקופת היעדרות בלתי נמנית בשירות לאומי-אזרחי|תקופה בלתי נמנית (תב"ן)]], וכן המתנדב יהיה זכאי ל[[דמי כלכלה ונסיעות לחרדים המשרתים בשירות לאומי-אזרחי|דמי כלכלה]] כדין לתקופה שאושרה.
**'''אישור הפסקת שירות מטעמי בריאות או מחמת נכות''' (ובלבד שהמתנדב שירת בפועל לפחות חודש אחד). במקרה כזה, תקופת המחלה תימנה לשירות ולא תיחשב כ[[תקופת היעדרות בלתי נמנית בשירות לאומי-אזרחי|תקופה בלתי נמנית (תב"ן)]], אולם המתנדב לא יהיה זכאי ל[[חדש:דמי כלכלה ונסיעות לחרדים המשרתים בשירות לאומי-אזרחי|דמי כלכלה]] בתקופה זו.
+
**'''אישור הפסקת שירות מטעמי בריאות או מחמת נכות''' (ובלבד שהמתנדב שירת בפועל לפחות חודש אחד). במקרה כזה, תקופת המחלה תימנה לשירות ולא תיחשב כ[[תקופת היעדרות בלתי נמנית בשירות לאומי-אזרחי|תקופה בלתי נמנית (תב"ן)]], אולם המתנדב לא יהיה זכאי ל[[דמי כלכלה ונסיעות לחרדים המשרתים בשירות לאומי-אזרחי|דמי כלכלה]] בתקופה זו.
**'''דחיית הבקשה.''' במקרה כזה, תקופת המחלה תיחשב כ[[תקופת היעדרות בלתי נמנית בשירות לאומי-אזרחי|תקופה בלתי נמנית (תב"ן)]], וגם המתנדב לא יהיה זכאי ל[[חדש:דמי כלכלה ונסיעות לחרדים המשרתים בשירות לאומי-אזרחי|דמי כלכלה]] בתקופה זו.
+
**'''דחיית הבקשה.''' במקרה כזה, תקופת המחלה תיחשב כ[[תקופת היעדרות בלתי נמנית בשירות לאומי-אזרחי|תקופה בלתי נמנית (תב"ן)]], וגם המתנדב לא יהיה זכאי ל[[דמי כלכלה ונסיעות לחרדים המשרתים בשירות לאומי-אזרחי|דמי כלכלה]] בתקופה זו.
  
 
== חשוב לדעת ==
 
== חשוב לדעת ==

גרסה מ־19:33, 24 בספטמבר 2015

הקדמה:

חרדים המשרתים בשירות לאומי-אזרחי זכאים לתקופת מחלה של עד 20 ימים קלנדריים בשנה
תקופת מחלה העולה על 20 ימים תדווח כתקופה בלתי נמנית לשירות
על המתנדב להציג אישור רפואי ולהודיע על ההיעדרות למסגרת השירות המפעילה ולארגון חברים
במקרים מתאימים ניתן להגיש בקשה חריגה לאישור היעדרות בשל מחלה העולה על 20 ימים בשנה
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

חרדים המשרתים בשירות לאומי-אזרחי זכאים לתקופת מחלה של עד 20 ימים קלנדריים בשנה.

  • המשרתים הנעדרים בשל מחלה צריכים להודיע על היעדרותם למסגרת השירות המפעילה ולארגון חברים.
  • היעדרות של מעל ל- 20 ימי מחלה בשנה, תדווח כתקופה בלתי נמנית (תב"ן) לשירות.
  • ניתן להגיש בקשה חריגה לאישור תקופת היעדרות העולה על 20 ימים. ככל שהבקשה תאושר, ימים אלו ייחשבו כימי מחלה ולא כתקופה בלתי נמנית.

מי זכאי?

  • גברים חרדים המשרתים בשירות לאומי-אזרחי דרך הארגון המתפעל חברים, אשר חלו במהלך תקופת השירות וקיבלו אישור רפואי בשל המחלה.

מימוש ימי מחלה במהלך השירות

  • על המשרת להודיע מראש על ההיעדרות למסגרת השירות המפעילה ולארגון חברים.
  • בנוסף, יש לסמן בדו"ח החודשי המוגש לארגון חברים את הימים הרלוונטיים כימי מחלה ולצרף אישור רפואי.

היעדרות חריגה העולה על 20 ימים בשל מחלה

חשוב לדעת

  • "ימים קלנדריים" משמעותם 20 ימים בסך הכולל, ובמסגרתם נספרים כלל הימים ולא רק ימי השירות בפועל. כלומר, מדובר בימי מחלה הכוללים ימי שישי, שבתות וחגים.
  • מעבר לימי מחלה, זכאים המשרתים לחופשה שנתית.
  • ערך זה מתייחס למשרתים חרדים בשירות-לאומי אזרחי בלבד, לפי חוק שירות לאומי-אזרחי, תשע"ד-2014. על מתנדבים שאינם חרדים המשרתים בשירות לאומי-אזרחי חלים כללים אחרים בנושא ימי חופשה וימי מחלה. להרחבה ראו שירות לאומי-אזרחי לבעלי פטור משירות צבאי.

גורמי ממשל

ארגון מתפעל

  • חברים -ארגון מתפעל של השירות הלאומי-אזרחי לחרדים

חקיקה ונהלים