שורה 48: שורה 48:
 
== חשוב לדעת ==
 
== חשוב לדעת ==
 
*"ימים קלנדריים" משמעותם 20 ימים בסך הכולל, ובמסגרתם נספרים כלל הימים ולא רק ימי השירות בפועל. כלומר, מדובר בימי מחלה הכוללים ימי שישי, שבתות וחגים.
 
*"ימים קלנדריים" משמעותם 20 ימים בסך הכולל, ובמסגרתם נספרים כלל הימים ולא רק ימי השירות בפועל. כלומר, מדובר בימי מחלה הכוללים ימי שישי, שבתות וחגים.
*מעבר לימי מחלה, זכאים המשרתים ל[[חדש:ימי חופשה לחרדים המשרתים בשירות לאומי-אזרחי|חופשה שנתית]].
+
*מעבר לימי מחלה, זכאים המשרתים ל[[ימי חופשה לחרדים המשרתים בשירות לאומי-אזרחי|חופשה שנתית]].
 
*ערך זה מתייחס למשרתים חרדים בשירות-לאומי אזרחי בלבד, לפי [http://www.nevo.co.il/law_html/law01/501_007.htm חוק שירות לאומי-אזרחי, תשע"ד-2014]. על מתנדבים שאינם חרדים המשרתים בשירות לאומי-אזרחי חלים כללים אחרים בנושא ימי חופשה וימי מחלה. להרחבה ראו [[שירות לאומי-אזרחי לבעלי פטור משירות צבאי]].
 
*ערך זה מתייחס למשרתים חרדים בשירות-לאומי אזרחי בלבד, לפי [http://www.nevo.co.il/law_html/law01/501_007.htm חוק שירות לאומי-אזרחי, תשע"ד-2014]. על מתנדבים שאינם חרדים המשרתים בשירות לאומי-אזרחי חלים כללים אחרים בנושא ימי חופשה וימי מחלה. להרחבה ראו [[שירות לאומי-אזרחי לבעלי פטור משירות צבאי]].
 
<!--
 
<!--

גרסה מ־19:40, 24 בספטמבר 2015

הקדמה:

חרדים המשרתים בשירות לאומי-אזרחי זכאים לתקופת מחלה של עד 20 ימים קלנדריים בשנה
תקופת מחלה העולה על 20 ימים תדווח כתקופה בלתי נמנית לשירות
על המתנדב להציג אישור רפואי ולהודיע על ההיעדרות למסגרת השירות המפעילה ולארגון חברים
במקרים מתאימים ניתן להגיש בקשה חריגה לאישור היעדרות בשל מחלה העולה על 20 ימים בשנה
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

חרדים המשרתים בשירות לאומי-אזרחי זכאים לתקופת מחלה של עד 20 ימים קלנדריים בשנה.

  • המשרתים הנעדרים בשל מחלה צריכים להודיע על היעדרותם למסגרת השירות המפעילה ולארגון חברים.
  • היעדרות של מעל ל- 20 ימי מחלה בשנה, תדווח כתקופה בלתי נמנית (תב"ן) לשירות.
  • ניתן להגיש בקשה חריגה לאישור תקופת היעדרות העולה על 20 ימים. ככל שהבקשה תאושר, ימים אלו ייחשבו כימי מחלה ולא כתקופה בלתי נמנית.

מי זכאי?

  • גברים חרדים המשרתים בשירות לאומי-אזרחי דרך הארגון המתפעל חברים, אשר חלו במהלך תקופת השירות וקיבלו אישור רפואי בשל המחלה.

מימוש ימי מחלה במהלך השירות

  • על המשרת להודיע מראש על ההיעדרות למסגרת השירות המפעילה ולארגון חברים.
  • בנוסף, יש לסמן בדו"ח החודשי המוגש לארגון חברים את הימים הרלוונטיים כימי מחלה ולצרף אישור רפואי.

היעדרות חריגה העולה על 20 ימים בשל מחלה

חשוב לדעת

  • "ימים קלנדריים" משמעותם 20 ימים בסך הכולל, ובמסגרתם נספרים כלל הימים ולא רק ימי השירות בפועל. כלומר, מדובר בימי מחלה הכוללים ימי שישי, שבתות וחגים.
  • מעבר לימי מחלה, זכאים המשרתים לחופשה שנתית.
  • ערך זה מתייחס למשרתים חרדים בשירות-לאומי אזרחי בלבד, לפי חוק שירות לאומי-אזרחי, תשע"ד-2014. על מתנדבים שאינם חרדים המשרתים בשירות לאומי-אזרחי חלים כללים אחרים בנושא ימי חופשה וימי מחלה. להרחבה ראו שירות לאומי-אזרחי לבעלי פטור משירות צבאי.

גורמי ממשל

ארגון מתפעל

  • חברים -ארגון מתפעל של השירות הלאומי-אזרחי לחרדים

חקיקה ונהלים