הקדמה:

מתנדבים בשירות לאומי-אזרחי זכאים לתקופת מחלה של עד 30 ימים קלנדריים בשנה
תקופת מחלה העולה על 30 ימים תדווח כתקופה בלתי נמנית
על המתנדב להציג אישור רפואי ולהודיע על ההיעדרות למסגרת השירות המפעילה ולארגון ההתנדבות המוכר
במקרים מתאימים ניתן להגיש בקשה חריגה לאישור היעדרות בשל מחלה העולה על 30 ימים בשנה
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

מתנדבים בשירות לאומי-אזרחי זכאים לתקופת מחלה של עד 30 ימים קלנדריים בשנה.

מי זכאי?

מימוש ימי מחלה במהלך השירות

היעדרות חריגה העולה על 30 ימים בשל מחלה

חשוב לדעת

  • "ימים קלנדריים" משמעותם 30 ימים בסך הכולל, ובמסגרתם נספרים כלל הימים ולא רק ימי השירות בפועל. כלומר, מדובר בימי מחלה הכוללים ימי שישי, שבתות וחגים.
  • מעבר לימי מחלה, זכאים המתנדבים לחופשה שנתית ולימי היעדרות נוספים ככל מתנדב.

גורמי ממשל

ארגוני התנדבות מוכרים

  • חברים - הגוף המתפעל את השירות האזרחי לחרדיםחקיקה ונהלים

מקורות