(תשלום דמי מחלה)
מ (מדור תשלומים -> אגף שירות למעסיקים)
שורה 100: שורה 100:
  
 
== חשוב לדעת ==
 
== חשוב לדעת ==
* '''מעסיק של עובדים פלסטינים''' חייב להעביר בכל חודש למדור התשלומים ב[[רשות האוכלוסין וההגירה]] "יומן ‏העסקה" ‏המכיל את ‏כל ‏מרכיבי ‏השכר ‏של ‏עובדיו‏ הפלסטינים, ולשלם לעובד את השכר בהתאם להודעת מדור תשלומים. למידע נוסף ראו :[[תשלום שכר וזכויות סוציאליות לעובדים פלסטינים]].
+
* '''מעסיק של עובדים פלסטינים''' חייב להעביר בכל חודש למדור התשלומים ב[[רשות האוכלוסין וההגירה]] "יומן ‏העסקה" ‏המכיל את ‏כל ‏מרכיבי ‏השכר ‏של ‏עובדיו‏ הפלסטינים, ולשלם לעובד את השכר בהתאם להודעת אגף שירות למעסיקים. למידע נוסף ראו :[[תשלום שכר וזכויות סוציאליות לעובדים פלסטינים]].
 
* עובד שלא שולמו לו דמי מחלה רשאי לתבוע פיצויים מהמעסיק.  
 
* עובד שלא שולמו לו דמי מחלה רשאי לתבוע פיצויים מהמעסיק.  
 
* דמי מחלה, דינם כשכר עבודה לפי חוק דמי מחלה, ולכן יש לכלול רכיב של דמי מחלה בחישוב [[פיצויי פיטורים]], ויש להפריש ממנו ל[[חובת ביטוח פנסיוני לעובדים|פנסיה]].
 
* דמי מחלה, דינם כשכר עבודה לפי חוק דמי מחלה, ולכן יש לכלול רכיב של דמי מחלה בחישוב [[פיצויי פיטורים]], ויש להפריש ממנו ל[[חובת ביטוח פנסיוני לעובדים|פנסיה]].

גרסה מ־22:01, 10 בדצמבר 2019

הקדמה:

עובדי בניין ושיפוצים שנעדרו מעבודתם עקב מחלה זכאים לתשלום דמי מחלה מהמעסיק
עובדים שעבדו בענף הבנייה ביום 01.08.2004 ובוטחו בביטוח דמי מחלה בקרן דמי המחלה ימשיכו להיות מבוטחים באותם ביטוחים ובאותם שיעורי הפרשה
עובדים אשר החלו לעבוד לאחר יום ה- 01.08.2004 זכאים בשנתיים הראשונות לעבודה בענף הבנייה לצבירת 18 ימי מחלה בשנה, והחל מהשנה השלישית לצבירה של 25 ימי מחלה בשנה, עד למקסימום של 161 יום
עבור יום ההיעדרות הראשון לא זכאים העובדים לשכר, עבור היום השני והשלישי זכאים ל- 50% משכר העבודה הרגיל והחל מהיום הרביעי והלאה זכאים ל- 100% משכר העבודה
ניתן לזקוף ימי היעדרות על חשבון ימי המחלה בשל טיפול בבן משפחה


עובדי בניין ושיפוצים אשר נעדרו מעבודתם בשל מחלה, זכאים לתשלום דמי מחלה מהמעסיק , בהתאם לכללים המפורטים בהמשך.

מי זכאי?

 • כל עובד ומנהל עבודה באתר בנייה המועסק בתפקיד שאינו משרדי, וכל עובד המבצע עבודות שיפוצים באתר בנייה בשירותו של מעסיק בתחום השיפוצים.

עובדי בניין ושיפוצים שעבדו בענף הבנייה ביום 01.08.2004

 • עובדי בניין ושיפוצים וותיקים שעבדו בענף הבנייה ביום 01.08.2004 ובוטחו בביטוח דמי מחלה בקרן דמי המחלה של פועלי הבניין או בקרן דמי מחלה ותיקה אחרת, ימשיכו להיות מבוטחים באותם ביטוחים ובאותם שיעורי הפרשה (2.5% מהשכר) כל עוד הם זכאים לפי הדין ונוהלי הקרן להמשיך בביטוחים אלה.
 • עובד ותיק אשר היה זכאי על פי הוראות ההסכמים הקיבוציים לביטוח דמי מחלה ולא בוטח מכל סיבה שהיא, יהיה זכאי לקבל ממעסיקו את כל הזכויות שלהן היה זכאי אילו בוטח בקרן דמי מחלה, בהתאם להוראות קרן דמי המחלה.
 • למידע אודות תנאי הזכאות לדמי מחלה ואופן תשלומם על פי תקנון קרן דמי המחלה של פועלי הבניין לחצו כאן.

עובדי בניין ושיפוצים אשר החל לעבוד בענף הבנייה לאחר יום 01.08.2004 ולא בוטחו בקרן דמי מחלה

צבירת ימי מחלה

 • בשנתיים הראשונות לעבודה בענף בישראל זכאים עובדים אלה לצבירת 1.5 יום מחלה בחודש, ובסה"כ לצבירת 18 ימי מחלה עבור כל שנה, בהתאם להוראות חוק דמי מחלה.
 • החל מהשנה השלישית לעבודה בענף הבנייה בישראל זכאים עובדים אלה לצבירה של 2.08 שיום בחודש ובסה"כ לצבירה של 25 ימי מחלה עבור כל שנה.
 • סה"כ יכול עובד לצבור מקסימום 161 ימי מחלה לזכותו.
 • ניתן לזקוף ימי היעדרות על חשבון ימי המחלה בשל טיפול בבן משפחה
 • עובד שמיצה את מכסת ימי המחלה הצבורים שלו, לא יהיה זכאי על פי חוק לקבל שכר עבור ימי היעדרות נוספים בגין מחלה.
דוגמה
.
 • עובד החל לעבוד בענף הבנייה בינואר 2015. בינואר 2018 החל את עבודתו אצל מעסיק החדש.
 • עובד בעל 3 שנות וותק בענף הבנייה , זכאי לצבירת 2.08 ימי מחלה בחודש ובסה"כ ל- 25 ימי מחלה בשנה.
 • לקראת תום השנה נעדר העובד מעבודתו 5 ימים בשל מחלה.
 • יש לנכות 5 ימי ההיעדרות מתוך 25 ימי המחלה הצבורים של העובד, ולזכותו של העובד יישארו 20 ימי מחלה צבורים.
שימו לב
הוותק של עובד ועובד שיפוצים לצורך צבירת ימי המחלה נקבע בהתאם לשנות עבודתו בענף בארץ ולא על פי שנות עבודתו אצל מעסיק מסוים.

חישוב ימי המחלה המנוכים ממכסת ימי המחלה הצבורים של העובד ותשלום דמי המחלה

תשלום דמי מחלה

 • עובדי בניין שיפוצים אשר לא עבדו בענף ביום 01.08.2004 ולא בוטחו בקרן דמי מחלה, זכאים לתשלום דמי מחלה, בהתאם לדין כדלקמן:
  • עבור יום ההיעדרות הראשון- העובד אינו זכאי לתשלום.
  • עבור יום ההיעדרות השני ויום ההיעדרות השלישי - זכאי העובד לתשלום של 50% משכר עבודתו הרגיל.
  • החל מיום היעדרותו הרביעי- זכאי העובד ל100% משכר העבודה שהיה מקבל, אילו עבד.
 • הורה לאדם עם מוגבלות שנעדר מעבודתו לצורך מתן סיוע אישי לילדו זכאי לדמי מחלה מלאים החל מהיום הראשון.
דוגמה
 • עובד בניין בעל 4 שנות וותק בענף, העובד במשרה מלאה, חלה בימים א'-ה' במשך 5 ימים.
 • לזכותו של העובד עומדים 25 ימי מחלה
 • העובד נעדר בשל מחלה 5 ימים, ויש לנכות ימים אלה מימי המחלה הצבורים לזכותו, כך שייוותרו לזכותו של העובד20 ימי מחלה ( 25-5).
 • העובד זכאי לתשלום עבור 3 ימי מחלה כמפורט:
  • עבור יום היעדרותו הראשון- העובד אינו זכאי לתשלום
  • עבור יום היעדרותו השני- זכאי העובד לתשלום של 50% משכר עבודתו הרגיל.
  • עבור יום היעדרותו השלישי- זכאי העובד לתשלום של 50% משכר עבודתו הרגיל.
  • עבור יום היעדרותו הרביעי -זכאי העובד ל100% משכר העבודה שהיה מקבל, אילו עבד.
  • עבור יום היעדרותו החמישי -זכאי העובד ל100% משכר העבודה שהיה מקבל, אילו עבד.
הערת עריכה
ההאם אופן התשלום נכון גם לעובדים שמבוטחים בקרן דמי המחלה?
הערה מאת סיגל רונן-כץ (שיחה) 13:15, 3 באוקטובר 2019 (IDT)

שווי יום מחלה

 • שיעור דמי מחלה ליום עבודה הוא בגובה שכר העבודה הרגיל ברוטו שהיה זכאי לו העובד אילו המשיך לעבוד.
 • רכיבי השכר שיובאו בחשבון בחישוב השכר ברוטו הם:
  • שכר יסוד;
  • תוספת ותק;
  • תוספת יוקר או פיצוי בעד התייקרות;
  • תוספת משפחה;
  • תוספת מחלקתית או מקצועית.
  • בזמן היעדרות בשל מחלה לא ישולמו הוצאות נסיעה.
 • שווי יום מחלה לעובד חודשי:
  • היות שתקופת המחלה של עובד במשכורת חודשית כוללת גם את ימי המנוחה השבועית, שווי יום מחלה שווה למשכורת החודשית ברוטו חלקי 30.
דוגמה
 • עובד בניין במשכורת חודשית משתכר 9,000 ש"ח ברוטו בחודש.
 • שווי יום המחלה של העובד הוא 300 ש"ח ליום (9,000:30)
.
 • שווי יום מחלה לעובד שעתי/יומי
  • לשם חישוב שכר העבודה הרגיל של העובד יש לחלק את המשכורת החודשית של העובד (ברוטו) במספר ימי העבודה של העובד:
   • לעובד המועסק 6 ימים בשבוע יש לחלק את המשכורת החודשית ב-25.
   • לעובד המועסק 5 ימים בשבוע יש לחלק את המשכורת החודשית ב-21.66.
  • בחוק אין התייחסות ספציפית לגבי אופן חישוב ערך יום המחלה ואופן חישוב שכר העבודה של עובדים שעתיים ששכרם החודשי משתנה מחודש לחודש:
   • ייתכן שניתן להקיש מסעיף 5(ב) לחוק המתייחס לעובד ששכרו משתלם לפי כמות התוצרת,שהשכר החודשי הוא השכר הממוצע ב-3 חודשים שקדמו למחלה.
   • עם זאת, קיימת פרשנות אחרת לפיה השכר החודשי הנו השכר הממוצע ב-12 החודשים שקדמו למחלה, בדומה לחישוב השכר לצורך חישוב פיצויי פיטורים.
   • טרם ניתנה פסיקה מחייבת בנידון.
 • הערת עריכה
  ההאם אופן חישוב שווי יום המחלה נכון גם לעובדים שמבוטחים בקרן דמי המחלה?
  הערה מאת סיגל רונן-כץ (שיחה) 13:15, 3 באוקטובר 2019 (IDT)

  תהליך מימוש הזכות

  תהליך מימוש הזכות לעובדים פלסטינים

  • למידע אודות אישורי מחלה לעובדים פלסטינים ואופן מימוש הזכות לדמי מחלה ראו דמי מחלה לעובדים פלסטינים

  חשוב לדעת

  פסקי דין


  ארגוני סיוע

  חדש:עובדים בענף הבנייה והשיפוצים (עובדי בניין)חדש:עובדים בענף הבנייה והשיפוצים (עובדי בניין)

  גורמי ממשל

  חדש:עובדים בענף הבנייה והשיפוצים (עובדי בניין)חדש:עובדים בענף הבנייה והשיפוצים (עובדי בניין)

  חקיקה ונהלים