הקדמה:

עובד שהוא הורה או אפוטרופוס לאדם עם מוגבלות, זכאי להיעדר מעבודתו 18 ימים בשנה לצורך מתן סיוע אישי לאותו אדם, במידה וסיוע זה מחייב את היעדרות העובד ממקום עבודתו
עובד שהוא הורה עצמאי (הורה יחיד) זכאי לעד 18 ימים נוספים של היעדרות (ובסה"כ 36 יום בשנה)
ההיעדרות תיזקף על חשבון ימי המחלה של העובד
במהלך ימי ההיעדרות זכאי העובד לקבל דמי מחלה החל מהיום הראשון להיעדרות
העובד זכאי לזקוף היעדרויות אלה על חשבון ימי החופשה הצבורה במקום ימי המחלה
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

עובד שהוא הורה או אפוטרופוס לאדם עם מוגבלות, זכאי להיעדר מעבודתו 18 ימים בשנה לצורך מתן סיוע אישי לאותו אדם, במידה וסיוע זה מחייב את היעדרות העובד ממקום עבודתו.

 • עובד שהוא הורה עצמאי (הורה יחיד) זכאי לעד 18 ימים נוספים של היעדרות (ובסה"כ 36 יום בשנה).
 • אם העובד נעדר רק בחלק מיום העבודה, ינוכה ממכסת ימי המחלה שצבר רק אותו חלק מהיום ולא יום שלם.
 • ימים אלו ייזקפו על חשבון ימי המחלה הצבורים של העובד (או על חשבון ימי החופשה המגיעים לו, לפי בחירת העובד).
 • במהלך ימי ההיעדרות זכאי העובד לקבל דמי מחלה בשיעור של 100% מהשכר החל מהיום הראשון להיעדרות.
 • בנוסף, העובד יהיה זכאי להיעדר עד 104 שעות בשנה ללא כל ניכוי משכרו. זאת באופן יחסי להיקף המשרה (למשל עובד בחצי משרה יהיה זכאי ל-52 שעות היעדרות בשנה).
 • למידע נוסף, ראו ימי מחלה לצורך סיוע אישי של הורה לאדם עם מוגבלות.

מי זכאי?

 • עובד שעונה על שלושת התנאים הבאים:
 1. עובד שהוא הורה עצמאי (הורה יחיד) לאדם עם מוגבלות קבועה (לפי הגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות).
 2. הוא עובד לפחות שנה אצל אותו מעסיק.

* חשוב לדעת: הורה לאדם שמוגבלותו אינה קבועה, צפויה לחלוף בתוך 60 ימים ממועד הופעתה ואינה צפויה להישנות, אינו זכאי להטבה זו.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי על ידי המעסיק. מעסיקים רשאים לדרוש מהעובד את ההצהרות והאישורים הבאים:

חשוב לדעת

 • החוק מתייחס לכל אדם עם מוגבלות, ללא הגבלת גיל.
 • אם מדובר בילד עם מוגבלות מתחת לגיל 16, יבואו במניין הימים גם ימי מחלת ילד (כלומר, הזכאות אינה כפולה וניתן לממש רק אחת מהזכאויות הנ"ל).
 • הורה לאדם שמוגבלותו אינה קבועה, צפויה לחלוף בתוך 60 ימים ממועד הופעתה ואינה צפויה להישנות, אינו כלול בזכאות זו.

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים