(תהליך מימוש הזכות)
(תהליך מימוש הזכות)
 
שורה 37: שורה 37:
 
* לצורך מימוש הזכאות, המעסיק רשאי לדרוש מהעובד:
 
* לצורך מימוש הזכאות, המעסיק רשאי לדרוש מהעובד:
 
** הצהרה חתומה על-ידי העובד לגבי היעדרותו (ראו [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/074_009.htm#Seif3 תוספת לתקנה 1]).
 
** הצהרה חתומה על-ידי העובד לגבי היעדרותו (ראו [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/074_009.htm#Seif3 תוספת לתקנה 1]).
** מכתב מהרופא המטפל בבן הזוג ובו הוא מאשר כי בן הזוג תלוי לחלוטין בעזרת הזולת לביצוע פעולות היום-יום (בתקנות לא נקבע נוסח לטופס מסוים).
+
** מכתב מהרופא המטפל בבן הזוג, שבו הוא מאשר כי בן הזוג תלוי לחלוטין בעזרת הזולת לביצוע פעולות היום-יום (בתקנות לא נקבע נוסח לטופס מסוים).
  
 
== ימי מחלה או חופשה לעובד שבן/בת זוגו תרמ/ה איבר להשתלה ==
 
== ימי מחלה או חופשה לעובד שבן/בת זוגו תרמ/ה איבר להשתלה ==

גרסה אחרונה מ־15:51, 22 בספטמבר 2019

הקדמה:

עובדים זכאים לזקוף על חשבון ימי המחלה שלהם עד 6 ימי היעדרות בשנה בשל מחלת בני זוגם
בן זוג ייחשב כחולה, לצורך זכאות זו, אם הוא הפך להיות תלוי לחלוטין בעזרת הזולת בביצוע פעולות היום-יום
במקרה של מחלה ממארת של בן הזוג, ניתן לזקוף עד 60 ימים בשנה, גם אם החולה אינו תלוי בעזרת הזולת


חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת בן זוג) קובע כי עובדים זכאים לזקוף ימי היעדרות בשנה על חשבון ימי המחלה הצבורים שלהם בשל מחלת בני זוגם.

מחלת בן זוג

 • כלל העובדים זכאים לזקוף עד 6 ימי היעדרות בשנה בשל מחלת בני זוגם, על חשבון ימי המחלה הצבורים שלהם.

מחלה ממארת של בן הזוג

 • עובד שעבד שנה לפחות אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה, זכאי לזקוף עד 60 ימים בשנה של היעדרות, בשל מחלה ממארת (סרטן) של בן זוגו.
 • העובד רשאי לבחור אם לזקוף ימים אלה על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו, או על חשבון ימי החופשה המגיעים לו.

מיהו בן זוג חולה?

 • על-פי החוק, הזכאות להיעדרות במקרה של מחלה שאינה ממארת היא כאשר בן הזוג חלה והפך להיות תלוי לחלוטין בעזרת הזולת בביצוע פעולות היום-יום (התלבשות, אכילה, שליטה בהפרשות, רחצה וניידות בבית).
 • כאשר מדובר בבן זוג שחלה במחלה ממארת, הזכאות להיעדר 60 ימים מהעבודה אינה מותנית בתלותו של בן הזוג בעזרת הזולת.

תשלום דמי מחלה

 • על-פי חוק דמי מחלה, עבור היום הראשון לתקופת ההיעדרות (וכן בכל מקרה שמדובר בהיעדרות חד-פעמית של יום) לא יקבל העובד שכר או תשלום כלשהו.
 • ביום השני והשלישי לתקופת ההיעדרות רצופה יקבל העובד מחצית משכר העבודה היומי שלו, ומהיום הרביעי ואילך יקבל תשלום בגובה שכר רגיל כאילו לא נעדר כלל מעבודתו.
 • עובד שלא שולמו לו דמי מחלה רשאי לתבוע פיצויים מהמעסיק.
 • למידע נוסף על אופן חישוב ימי מחלה ותשלום דמי מחלה לעובדים במשכורת חודשית ועובדים יומיים או שעתיים, ראו דמי מחלה.
טיפ
אם העובד הוא עובד מדינה או אם חל על העובד הסכם קיבוצי או חוזה עבודה אישי הקובע תנאי תשלום טובים יותר מאשר החוק (כגון: תשלום גבוה יותר על יום מחלה או תשלום החל מיום ההיעדרות הראשון), ינהגו לפי התקשי"ר, ההסכם או החוזה ולא לפי החוק.

תהליך מימוש הזכות

 • לצורך מימוש הזכאות, המעסיק רשאי לדרוש מהעובד:
  • הצהרה חתומה על-ידי העובד לגבי היעדרותו (ראו תוספת לתקנה 1).
  • מכתב מהרופא המטפל בבן הזוג, שבו הוא מאשר כי בן הזוג תלוי לחלוטין בעזרת הזולת לביצוע פעולות היום-יום (בתקנות לא נקבע נוסח לטופס מסוים).

ימי מחלה או חופשה לעובד שבן/בת זוגו תרמ/ה איבר להשתלה

חשוב לדעת

ארגוני סיוע


גורמי ממשל


חקיקה ונהלים