מ (הסרת הערות/הנחיות מיותרות)
מ (החלפת טקסט – "( " ב־"(")
(46 גרסאות ביניים של 10 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
{{זכות/תחילת טור ימני}}
+
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|זכות}}
 +
{{תקציר |תוכן=
 
{{דגשים
 
{{דגשים
|מידע= הורים עובדים זכאים לזקוף עד 8 ימי היעדרות בשנה על חשבון [[ימי מחלה|ימי המחלה]] שלהם, בגין מחלת ילדיהם שמתחת לגיל 16
+
|מידע= עובדים זכאים לזקוף עד 8 ימי היעדרות בשנה על חשבון [[ימי מחלה|ימי המחלה]] שלהם בגין מחלת ילדיהם שמתחת לגיל 16
|חשוב= הורים יחידים רשאים לזקוף עד 8 ימי היעדרות נוספים בגין מחלת ילדיהם ובסה"כ עד 16 ימים בשנה
+
|חשוב= הורים עצמאיים (הורים יחידים) רשאים לזקוף על חשבון ימי המחלה שלהם עד 8 ימי היעדרות נוספים בגין מחלת ילדיהם, ובסה"כ עד 16 ימים בשנה
 +
|חשוב2= הורה עצמאי שילדו (עד גיל 18) חולה במחלה ממארת או במחלה המצריכה [[מחלות כליה וטיפולי דיאליזה|טיפול בדיאליזה]], זכאי לזקוף עד 110 ימי היעדרות על חשבון ימי המחלה או ימי החופשה שלו, בתנאי שעבד שנה לפחות אצל אותו מעסיק
 +
|חשוב3=הורה עצמאי לילד עם מוגבלות זכאי  להיעדר  מעבודה 36 ימים בשנה על חשבון ימי המחלה או החופשה, ובנוסף  104 שעות בשנה ללא כל ניכוי מהשכר
 +
| ממשל= ראו סעיף 1(ב) ל[https://www.nevo.co.il/law_html/law01/074_003.htm#Seif0 חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), תשנ"ג-1993]
 
}}
 
}}
 +
}}
 +
{{טפסים
 +
|
 +
|
 +
|
 +
}}
 +
{{ראו גם
 +
| [[משפחות שבראשן הורה עצמאי (משפחות חד הוריות)| משפחות חד הוריות]]
 +
| [[מדריך מיצוי זכויות למשפחות שבראשן הורה עצמאי (משפחות חד הוריות)| מדריך מיצוי זכויות למשפחות חד הוריות]]
 +
| [[ימי מחלה בגין טיפול בבן משפחה]]
 +
| [[דמי מחלה]]
 +
| [[זכויות עובדים בעת מחלה]]
 +
| '''[[הורים בנפרד]]'''
 +
}}
 +
{{עצם העניין/סיום}}
 +
בהתאם ל[[חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד)]]:
 +
* עובדים זכאים לזקוף [[ימי מחלה עקב מחלת ילד|עד 8 ימי היעדרות בשנה]] בשל מחלת '''ילדיהם שמתחת לגיל 16''', על חשבון [[ימי מחלה|ימי המחלה]] הצבורים שלהם.
 +
* עובדים שהם [[הורה עצמאי (הורה יחיד)|הורים עצמאיים (הורים יחידים)]], זכאים לזקוף על חשבון ימי המחלה שלהם עד 8 ימים '''נוספים''' בגין מחלת ילדיהם, ובסה"כ עד 16 ימים בשנה.
 +
* זכאות ההורה לזקוף את ימי ההיעדרות על חשבון ימי המחלה שלו אינה מותנית במספר ילדיו (לדוגמה, הורה עם 2 ילדים אינו זכאי למספר כפול של ימים לעומת הורה עם ילד אחד).
 +
== ילד החולה במחלה ממארת (סרטן) או במחלה המצריכה טיפול בדיאליזה==
 +
* הורה עצמאי שעבד שנה לפחות אצל אותו מעסיק זכאי לזקוף עד 110 ימי היעדרות בשנה בגין מחלה ממארת ([[חולי סרטן|סרטן]]) של ילדו או בגין מחלה אחרת של הילד המצריכה [[מחלות כליה וטיפולי דיאליזה|טיפול בדיאליזה]], וזאת על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו או על חשבון ימי החופשה המגיעים לו, לפי בחירת העובד.
 +
* זכאות זו תקפה לגבי ילדים '''עד גיל 18'''.
 +
==הורה עצמאי לילד עם מוגבלות==
 +
* הורה עצמאי שעבד לפחות שנה אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה, זכאי  להיעדר מעבודה 36 ימים בשנה  על חשבון ימי המחלה או החופשה, ובנוסף  104 שעות בשנה ללא כל ניכוי מהשכר.
 +
* למידע נוסף ראו [[ימי מחלה לצורך סיוע אישי של הורה לאדם עם מוגבלות]]
  
 
+
== תשלום דמי מחלה ==
{{זכות/סיום הקדמה}}
+
{{הטמעת כותרת|ימי מחלה עקב מחלת ילד#תשלום דמי מחלה}}
* [[חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד)]] קובע כי:
 
:* הורים עובדים זכאים לזקוף [[ימי מחלה עקב מחלת ילד|עד 8 ימי היעדרות בשנה]] בשל מחלת ילדיהם שמתחת לגיל 16, על חשבון [[ימי מחלה|ימי המחלה]] הצבורים שלהם.
 
:* עובדים שהם [[הורה יחיד|הורים יחידים]], זכאים לזקוף עד 8 ימים '''נוספים''' בגין מחלת ילדיהם, ובסה"כ עד 16 ימים בשנה.
 
'''תשלום [[דמי מחלה]]:'''
 
* על פי [[חוק דמי מחלה]], בעבור היום הראשון לתקופת ההיעדרות (וכן בכל מקרה שמדובר בהיעדרות חד פעמית של יום) לא יקבל העובד שכר או תשלום כלשהו.
 
* ביום השני והשלישי לתקופת ההיעדרות יקבל העובד מחצית משכר העבודה היומי שלו, ומהיום הרביעי ואילך יקבל העובד תשלום בגובה שכר רגיל כאילו לא נעדר כלל מעבודתו.
 
* אם במקום העבודה קיים הסכם קיבוצי או חוזה עבודה המקנה שכר מלא החל מהיום הראשון להיעדרות, ינהגו לפי החוזה.
 
'''ילד החולה במחלה ממארת''':
 
* במידה והילד חולה במחלה ממארת ([[חולי סרטן|סרטן]]), ההורה זכאי לזקוף עד 110 ימים בשנה של היעדרות, בשל המחלה הממארת של ילדו, על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו או על חשבון ימי החופשה המגיעים לו, לפי בחירת העובד.
 
* '''זכאות זו תקפה לילדים עד גיל 18'''.
 
 
== מי זכאי? ==  
 
== מי זכאי? ==  
* עובדים שכירים שהם [[הורה יחיד|הורים יחידים]].
+
* עובדים שכירים שהם [[הורה עצמאי (הורה יחיד)|הורים עצמאיים (הורים יחידים)]].  
  
 
== תהליך מימוש הזכות ==
 
== תהליך מימוש הזכות ==
* הזכות ניתנת באופן אוטומטי על ידי המעסיק.
+
* לצורך תשלום דמי המחלה בגין מחלת ילד על העובד להמציא למעסיק את מהמסמכים הבאים:
* המעסיקים רשאים לדרוש אישור רפואי המעיד על מחלת הילד לצורך תשלום דמי המחלה.
+
** [[הוצאת תעודת מחלה|תעודת מחלה]] מרופא המעידה על מחלת הילד.
 +
**  [[מדיה:הצהרה על היעדרות מעבודה עקב מחלת ילד.docx|הצהרה של העובד על היעדרות מעבודה עקב מחלת ילדו]].
  
== חשוב לדעת ==
+
==חשוב לדעת==
* עובד שלא שולמו לו דמי מחלה רשאי לתבוע פיצויים מהמעסיק.
+
* הוריו של ילד הנמצא במצב רפואי קשה, רשאים למשוך את הכספים שנחסכו עבורו ב[[תכנית "חיסכון לכל ילד"]] גם לפני שיגיע גיל 18, אם משיכת הכספים נועדה למימון צרכיו הרפואיים של הילד. למידע נוסף ראו [[משיכת כספים מתכנית "חיסכון לכל ילד" לפני גיל 18 בשל מצבו הרפואי של הילד]].
* אסור למעסיק לפטר עובד שנעדר עקב מחלת ילדו במהלך התקופה שבה זכאי לקבל דמי מחלה.
 
 
<!--
 
<!--
 
== פסקי דין ==
 
== פסקי דין ==
 
-->
 
-->
 
+
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>
 
== ארגוני סיוע ==
 
== ארגוני סיוע ==
 
===ארגוני סיוע למשפחות חד הוריות===
 
===ארגוני סיוע למשפחות חד הוריות===
שורה 42: שורה 61:
 
===גורמי ממשל המטפלים בתעסוקה===
 
===גורמי ממשל המטפלים בתעסוקה===
 
{{הטמעת כותרת|זכויות עובדים בעת מחלה#גורמי ממשל}}
 
{{הטמעת כותרת|זכויות עובדים בעת מחלה#גורמי ממשל}}
 
+
== חקיקה ונהלים ==
== חוקים ותקנות ==
 
 
* [[חוק משפחות חד הוריות]]
 
* [[חוק משפחות חד הוריות]]
 
* [[חוק דמי מחלה]]
 
* [[חוק דמי מחלה]]
שורה 49: שורה 67:
 
* [[תקנות דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד)]]
 
* [[תקנות דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד)]]
  
== הרחבות ופרסומים ==
+
<!--== הרחבות ופרסומים ==
* [http://www.ovdim.org.il/Page10874.asp דמי מחלה בפורטל 'עובדים']
+
== תודות ==-->
* [http://www.businesspedia.co.il/index.php?title=%D7%99%D7%9E%D7%99_%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%94  דמי מחלה באתר ביזנספדיה]
 
* [http://www.yedid.org.il/includes/download_do.php?file_loc=2167 זכותון בנושא זכויות עובדים] של "ידיד - מרכזי זכויות בקהילה"
 
 
 
== מקורות ==
 
* המידע המקורי בדף זה באדיבות עמותת [[ידיד - מרכזי זכויות בקהילה]]
 
 
 
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!
 
==endarticle==
 
כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!-->
 
{{זכות/סיום טור ימני}}
 
 
 
{{זכות/תחילת טור שמאלי}}
 
{{זכות/ראו גם
 
| [[משפחות חד הוריות]]
 
| [[ימי מחלה בגין טיפול בבן משפחה]]
 
| [[דמי מחלה]]
 
| [[זכויות עובדים בעת מחלה]]
 
| [[הורים בעבודה]]
 
}}
 
{{זכות/חדשות
 
|1=
 
|2=
 
|3=
 
}}<!-- עד 3 ידיעות. כל ידיעה מועברת כפרמטר (ממוספר) נפרד. הפורמט המומלץ הוא תאריך מודגש ולאחריו קישור לידיעה. התיבה לא תוצג אם הפרמטרים יישארו ריקים -->  
 
{{זכות/טפסים
 
|
 
|
 
|
 
}}{{זכות/סיום טור שמאלי}}
 
  
 +
==Metadata==
 
[[קטגוריה:זכויות]]
 
[[קטגוריה:זכויות]]
[[קטגוריה:משפחות חד הוריות]]
+
[[קטגוריה:משפחות שבראשן הורה עצמאי (משפחות חד הוריות)]]
 
[[קטגוריה:ילדים ונוער]]
 
[[קטגוריה:ילדים ונוער]]
 
[[קטגוריה:ילדים]]
 
[[קטגוריה:ילדים]]
שורה 88: שורה 78:
 
[[קטגוריה:זכויות עובדים בעת מחלה]]
 
[[קטגוריה:זכויות עובדים בעת מחלה]]
 
[[קטגוריה:הורים בעבודה]]
 
[[קטגוריה:הורים בעבודה]]
 
+
[[קטגוריה:הורים בנפרד]]
[[ar:أيام مرضيّة ( تغيب بسبب مرض الابن) للوالد/ة الوحيد/ة]]
+
[[קטגוריה:גירושין]]
 +
[[ar:أيام مرضيّة (تغيب بسبب مرض الابن) للوالد/ة الوحيد/ة]]
 
[[en:Sick Days Due to an Ill Child for a Single Parent]]
 
[[en:Sick Days Due to an Ill Child for a Single Parent]]

גרסה מ־09:26, 19 באוגוסט 2019

הקדמה:

עובדים זכאים לזקוף עד 8 ימי היעדרות בשנה על חשבון ימי המחלה שלהם בגין מחלת ילדיהם שמתחת לגיל 16
הורים עצמאיים (הורים יחידים) רשאים לזקוף על חשבון ימי המחלה שלהם עד 8 ימי היעדרות נוספים בגין מחלת ילדיהם, ובסה"כ עד 16 ימים בשנה
הורה עצמאי שילדו (עד גיל 18) חולה במחלה ממארת או במחלה המצריכה טיפול בדיאליזה, זכאי לזקוף עד 110 ימי היעדרות על חשבון ימי המחלה או ימי החופשה שלו, בתנאי שעבד שנה לפחות אצל אותו מעסיק
הורה עצמאי לילד עם מוגבלות זכאי להיעדר מעבודה 36 ימים בשנה על חשבון ימי המחלה או החופשה, ובנוסף 104 שעות בשנה ללא כל ניכוי מהשכר


בהתאם לחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד):

  • עובדים זכאים לזקוף עד 8 ימי היעדרות בשנה בשל מחלת ילדיהם שמתחת לגיל 16, על חשבון ימי המחלה הצבורים שלהם.
  • עובדים שהם הורים עצמאיים (הורים יחידים), זכאים לזקוף על חשבון ימי המחלה שלהם עד 8 ימים נוספים בגין מחלת ילדיהם, ובסה"כ עד 16 ימים בשנה.
  • זכאות ההורה לזקוף את ימי ההיעדרות על חשבון ימי המחלה שלו אינה מותנית במספר ילדיו (לדוגמה, הורה עם 2 ילדים אינו זכאי למספר כפול של ימים לעומת הורה עם ילד אחד).

ילד החולה במחלה ממארת (סרטן) או במחלה המצריכה טיפול בדיאליזה

  • הורה עצמאי שעבד שנה לפחות אצל אותו מעסיק זכאי לזקוף עד 110 ימי היעדרות בשנה בגין מחלה ממארת (סרטן) של ילדו או בגין מחלה אחרת של הילד המצריכה טיפול בדיאליזה, וזאת על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו או על חשבון ימי החופשה המגיעים לו, לפי בחירת העובד.
  • זכאות זו תקפה לגבי ילדים עד גיל 18.

הורה עצמאי לילד עם מוגבלות

תשלום דמי מחלה

  • על-פי חוק דמי מחלה, עבור היום הראשון לתקופת ההיעדרות (וכן בכל מקרה שמדובר בהיעדרות חד-פעמית של יום) לא יקבל העובד שכר או תשלום כלשהו.
  • ביום השני והשלישי לתקופת ההיעדרות רצופה יקבל העובד מחצית משכר העבודה היומי שלו, ומהיום הרביעי ואילך יקבל תשלום בגובה שכר רגיל כאילו לא נעדר כלל מעבודתו.
  • עובד שלא שולמו לו דמי מחלה רשאי לתבוע פיצויים מהמעסיק.
  • למידע נוסף על אופן חישוב ימי מחלה ותשלום דמי מחלה לעובדים במשכורת חודשית ועובדים יומיים או שעתיים, ראו דמי מחלה.
טיפ
אם העובד הוא עובד מדינה או אם חל על העובד הסכם קיבוצי או חוזה עבודה אישי הקובע תנאי תשלום טובים יותר מאשר החוק (כגון: תשלום גבוה יותר על יום מחלה או תשלום החל מיום ההיעדרות הראשון), ינהגו לפי התקשי"ר, ההסכם או החוזה ולא לפי החוק.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

לא נמצאו מוקדים להצגה
המפה נטענת...

ארגוני סיוע

ארגוני סיוע למשפחות חד הוריות

ארגוני סיוע בתחום התעסוקה

גורמי ממשל

גורמי ממשל המסייעים למשפחות חד הוריות


גורמי ממשל המטפלים בתעסוקה

חקיקה ונהלים